starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Aktualne oferty pracy

 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie dysponuje ofertami pracy w zawodach:   Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel wspomagający Asystent rodziny Pracownik socjalny Pracownik biurowy Kierown...

Środki do dezynfekcji dla powiatu

Duża partia płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa, znów trafiła do gmin i instytucji z terenu powiatu sochaczewskiego. Środki te zostały przekazane p...

Tunel w Teresinie coraz bliżej

Mieszkańcy gminy Teresin nie mogą doczekać się budowy tunelu w ramach zadania pn: „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa &...

Te książki warto przeczytać

41 prezentacji z 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego wpłynęło na tegoroczną – osiemnastą już edycję konkursu „Tę książkę warto przeczytać”, organizowaneg...

Która z 12 firm wyremontuje most w Chodakowie?

Przed nami największa inwestycja drogowa w tym roku. Na rozbudowę obiektu mostowego na rzece Bzura w Chodakowie mieszkańcy miasta i gminy Sochaczew, jak i całego powiatu czekali latami. Dzięki konsekwentnej polityce i...

180 tysięcy na doposażenie dwóch szkolnych kuchni

Samorząd powiatowy wzorem innych jednostek i instytucji administracji publicznej korzysta z wielu dostępnych programów unijnych i rządowych, które wspierają oraz podnoszą jakość funkcjonowania szkó...

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego w powietrzu. Obszar przekroczeń poziom...

Zatrzymane w kadrze

Julia Boryszewska, Karolina Reszka, Kamila Klusek, Oliwia Bardzińska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Boże Narodzenie w Twoim obiektywie”....