starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Nasze Złotko - Lena Suchowolak

Lena Suchowolak jest uczennicą pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. Ukryta w zaciszu domowym w trakcie zdalnego nauczania, ale osiągająca ogromne...

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Poniżej publikujemy Decyzję nr 95/P/2021 Wojewody Mazowieckiego, w której stwierdza się nabycie przez powiat sochaczewski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę powia...

Światowy Dzień Wody

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, w dniu 23 marca br. obchodziliśmy Dzień Wody. Akcję przygotowały i przeprowadziły opiekunki Koła Prozdrowotnego. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o...

„Wielkanocne jajeczko” w DPS Młodzieszyn

Dużymi krokami zbliża się Wielkanoc, zarówno w ubiegłym jak i w tym roku będziemy ją obchodzić w szczególnie trudnych dla nas wszystkich warunkach z pewnymi ograniczeniami. Świąteczne spotkanie wie...

Światowy Dzień Recyklingu

W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, 18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu. Koło Prozdrowotne przygotowało specjalne zajęcia, aby uświadomić uczniom jak możemy dbać o środowisko, zaczynając od na...