starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

15 głosami „za”, przy jednym „przeciw” i dwóch „wstrzymującym się” Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Socha...

Wojewódzkie okręgi zaopiniowane

Rada Powiatu w Sochaczewie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnyc...

Wianki Koszelew

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uczestniczyli w „Nocy Świętojańskiej” w Koszelewie. Najważniejszym punktem wydarzenia było tradycyjne puszczanie przygotowanych w ramach terapii zajęc...

Sprawozdanie ZOZ zatwierdzone

Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zatwierdziła Rada Powiatu podczas ostatniej sesji, która odbyła się 29 czerwca br. Sprawozdanie dotyczące ...

Cztery okręgi zamiast trzech

Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie podziału powiatu sochaczewskiego na okręgi wyborcze. Dokument określa też numery tych okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym z tych ok...

Konkursy na dyrektorów szkół rozstrzygnięte

Dobiegła końca 5-letnia kadencja dyrektorów dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski, tj. ZSO i ZS CKP. Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogł...

Radosny dzień

28 czerwca pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie wybrali się do pobliskiego Zakrzewa. W ten pochmurny, ale zarazem słoneczny dzień mogliśmy uczestniczyć w XXV Dniu Humoru i Satyry. Na zaproszonych gośc...

To już wakacje

Jednak w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nadal odbywają się egzaminy. Co prawda 22 czerwca uczniowie odebrali świadectwa, ale teraz ci z Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia zdają egzaminy zawo...