starostwo powiatowe w sochaczewie

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

Zakupy i krew

22 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie w 2003 roku posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego. Głównym tematem było zaopiniowanie zmian w planie inwestycyjnym szpitala jeszcze na rok 2003. W projekcie dodatkowego planu, wycenionego wstępnie na prawie 160 tys. zł, mieści się m.in. zwiększenie wartości zakupu szafy zamrażalniczej (potrzebna będzie większa niż planowano – koszt ok. 1.000 zł). Konieczna jest licencja na oprogramowanie komputerowe (8.500 zł), dotychczas używane na pirackich zasadach, a także zakup sieciowej drukarki laserowej (4.000 zł). Remont sieci zasilającej szpital w energię elektryczną to ok. 6 tys. zł, remont holu głównego i modernizacja wejścia do budynku szpitala – 45 tys. zł. Za 20 tys. zł zmodernizowana zostanie sieć telefoniczna, która pozwoli rodzinom na lepszy, bezpośredni kontakt z chorymi. ...

Coraz mniej bezrobotnych

Zakończenie roku było także okazją do podsumowania działań Powiatowego Urzędu Pracy. Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 30 grudnia, kierownik PUP Krzysztof Wasilewski przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania sochaczewskiego PUP na koniec listopada 2003 roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na ten dzień wynosiła 5.594 osoby i w porównaniu do października zmalała o 37 osób (w tym 31 kobiet). Z ewidencji wyłączono 439 osób, w tym 259 w związku z podjęciem pracy, a Urząd posiadał w dyspozycji 146 ofert pracy. Na koniec tego okresu w rejestrze figurowało 263 absolwentów, w tym m.in. 51 – szkół wyższych, 87 – szkół policealnych i zawodowych, 42 – LO, 82 – szkół zasadniczych i zawodowych.Od marca dał się zauważyć spadek bezrobocia (z 16...

Nowa siedziba PUP i Poradni

Nowa siedziba PUP i PoradniOd stycznia 2004 Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziły się do nowych pomieszczeń. Od 2 stycznia PUP, a od 5 poradnia przyjmują swoich interesantów przy ul. Kusocińskiego 11, w nowo wyremontowanym budynku, w którym kiedyś mieściło się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Idąc od strony ul Warszawskiej, jest to ostatnia posesja przed ul. Olimpijską – naprzeciw Hali MKS Orkan. Powiatowy Urząd Pracy co prawda nie powiększył zbytnio swojego stanu posiadania, lecz przyjęcia interesantów w nowych pomieszczeniach będą i dla nich, i dla pracowników łatwiejsze i przyjemniejsze. Dotychczasowe pomieszczenia przy ul. H. Sawickiej nie spełniały żadnych norm inspekcji pracy, Sanepidu itp. Poradnia, która dotychczas mieściła się w kilku ciasnych klitkach pawilonu Szkoły Pods...

Dla dzieci z porażeniem mózgowym

Dla dzieci z porażeniem mózgowymOd 5 stycznia rozpoczęła w Sochaczewie działalność nowa poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci z porażeniem mózgowym. Uroczyste otwarcie miało miejsce 30 grudnia i było jednocześnie zakończeniem obchodzonego na terenie powiatu Europejskiego Roku Niepełnosprawnych. Obecni byli m.in. starosta Józef Gołębiowski, ksiądz Jan Kaczmarczyk, który poświęcił placówkę, prezes Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina” Małgorzata Bal, dr Elżbieta Matuszewska – Woźnica – inicjator tego przedsięwzięcia na terenie powiatu sochaczewskiego, pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych – Zbigniew Madej, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego – Teresa Przybylska, prezes Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” – Jadwiga Dąbrowska. Poradni...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na ostatnim w roku 2003 posiedzeniu Zarząd zdecydował o podpisaniu porozumienia dotyczącego przejęcia od Urzędu Marszałkowskiego odcinka drogi krajowej nr 50 o długości 913 metrów. Jest to związane z oddaniem do użytku obwodnicy Młodzieszyna i pozytywną decyzją Rady Powiatu.* Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zapoznał Zarząd z projektem nowej inwestycji planowanej na działce po przedszkolu przy ul. 1 Maja. Biuro projektowe wystąpiło o określenie wstępnych warunków technicznych kanalizacji deszczowej oraz wjazdów na parking dla ponad 100 samochodów przy planowanym w tym miejscu supermarkecie o pow. 1730 mkw.* W związku z pismem Dyrekcji PKP dotyczącym remontu i przebudowy przejazdu kolejowego przy ul. Boryszewskiej Zarząd zaproponował wsp&#...

Dla dzieci z porażeniem mózgowym

Jak poinformował Zbigniew Madej, pełnomocnik starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 30 grudnia odbędzie się otwarcie przychodni dla dzieci z porażeniem mózgowym. Toczące się od wiosny tego roku rozmowy na temat jej powstania zostały uwieńczone sukcesem. Starosta Józef Gołębiowski obiecał w czerwcu pomoc dla warszawskiego Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina”, które wraz z sochaczewskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych oraz dr Elżbietą Matuszewską – Woźnicą było inicjatorem powstania takiej placówki. Starania zostały uwieńczone sukcesem, a w przygotowanych pomieszczeniach przy ul. Chodakowskiej, a właściwie w ich części zajmowanej dotychczas przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, którą starosta Gołębiowski udostępnił prz...

Święta coraz bliżej

Szanowni Państwo ! Mieszkańcy Powiatu Sochaczewskiego !Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, spotkamy się przy stołach wigilijnych. Święta to czas spokoju, wspomnień, zadumy, wzruszeń, a przede wszystkim radości w gronie najbliższych.Niech wieczór wigilijny doda Państwu siły i pogody ducha, a święta przyniosą radość i pokój w każdej rodzinie oraz wiarę i nadzieję na następny, lepszy rok. Wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego życzę pomyślności i wytrwałości z dążeniu do zaplanowanych celów. Niech przyszły rok 2004 przyniesie Państwu spełnienie najskrytszych marzeń, szczęście i powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym. Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek

Decyzja o polach w tym roku ?

Zakończył swoje prace zespół roboczy, powołany z inicjatywy starosty Józefa Gołębiowskiego, którego zadaniem było wypracowanie programu zagospodarowania „pól czerwonkowskich”. Po przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską pola te mogą być przeznaczone pod produkcję, handel i usługi oraz budownictwo mieszkaniowe. Tak szerokie pojęcie zagospodarowania sprawiło, że zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele powiatu i miasta, przedstawił wnioski, które rozpatrzyć ma zespół decyzyjny – Zarząd Powiatu i burmistrzowie Sochaczewa.Po dyskusjach przyjęto, że urbanistyczne ustalenia planu powinny być tak kształtowane, aby pozostawić dużą elastyczność dla realizacji własnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego przez potencjalnych przyszłych in...

Oświata na klasówce

Na XVI sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Marek Fergiński przedstawił opracowanie o stanie szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu. Tabelaryczne i opisowe dane pozwalają stwierdzić, że budżet oświaty to prawie 50 procent budżetu całego powiatu. Świadczy to o skali problemu. Od roku 1999 z ponad 4770 uczniów ilość ich zmalała do 4433, w 169 oddziałach lekcyjnych. W roku 2003 do szkół zgłosiło się 1310 kandydatów, natomiast na rok 2017 przewiduje się ich tylko ok. 830. Oprócz 10 szkół publicznych funkcjonuje 15 szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji i dotowanych przez powiat. Na jeden etat nauczycielski przypada średnio 10,6 ucznia, na jeden etat w bibliotece – 387, na jednego pedagoga - 633. Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli to 983.686 z&...

Targowiska i IACS

Posiedzenie komisji rolnictwa Rady Powiatu, które odbyło się 15 grudnia,. Zdominowały dwa tematy – nowe targowiska i postępy w instalacji systemu IACS – Zintegrowanego System Zarządzania i Kontroli.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciecha Wojciechowskiego o nieformalnych postępowaniach właścicieli nowych targowisk wywołała burzliwą dyskusję. Ponieważ targowiska powstały bez koniecznych zezwoleń, fakt ten zgłoszony został do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Brak jest spełnienia wielu warunków, w tym podstawowego, zgłoszenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Targowisko takie musi posiadać zgodną z przepisami dokumentację i wszystkie, przynajmniej minimum, koniecznych badań.Z kolei rolnikom targowisko takie, co najmniej jedno, jest niezbędnie potrzebne. Dlatego jak najszybciej należy uzupełnić brakujące d...