starostwo powiatowe w sochaczewie

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY 2017 Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

FUNDUSZ POMOŻE PRZEDSIĘBIORCOM

Z udziałem Marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika piątego maja odbyło się w Płocku spotkanie starostów powiatów zachodniego Mazowsza. Tematem spotkania, w którym udział wziął także wicestarosta Marcin Kubiak, było zapoczątkowanie działań mających na celu powołanie do życia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zadaniem Funduszu będzie gromadzenie pieniędzy, które pomogłyby małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła. Każdy, kto kiedykolwiek chciał otrzymać jakikolwiek kredyt, wie, jak trudna to procedura. Dotyczy to zwłaszcza osób, które muszą przedstawić bankowi poręczenia majątkowe lub finansowe. Sytuacja taka zdarzyła się niedawno w Sochaczewie, gdzie znany przedsiębiorca chciał rozwinąć swoją firmę, ale miasta nie było stać...

WAŻNE DO KOŃCA MAJA

Jak już informowałem, w związku ze zmianą ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dotychczasowe zaświadczenia lekarskie, na podstawie których rodzicom dzieci niepełnosprawnych wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny, tracą ważność z dniem 31 maja 2003 r.Jak wynika z informacji Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniewa Madeja, od 1 czerwca zasiłek ten będzie wypłacany tylko na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.Konieczne do tego są wnioski o ustalenie niepełnosprawności, które można otrzymać we wszystkich instytucjach pomocy społecznej.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR STAROSTY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, UKS Kozłów Biskupi i Gimnazjum nr 2 są organizatorami IV Ogólnopolskiego Turnieju Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Sochaczewskiego. Turniej odbędzie się w dniach 16 – 18 maja na hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica 106.Rozgrywki rozpoczną się 16 maja o godz. 10,oo, przewidywane zakończenie i wręczenie nagród w niedzielę, 18 maja ok. godz. 13,oo.Jak poinformował Zenon Grąbczewski, do Turnieju udział swój zgłosiły drużyny ChKS Łódź (ćwierćfinalista Mistrzostw Polski juniorek młodszych), UKS WKRA Sochocin (pięciokrotny mistrz Mazowsza w kategorii młodziczek i juniorek młodszych), Wilanowia Warszawa, UKS Zielonka Warszawa, MKS Znicz Pruszków, MKS Piotrków Trybunalski, UKS Kozłów Biskupi.W ramach turnieju odb&#...

Apel Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej

Mazowiecka Rada Integracji Europejskiej wystosowała apel do mieszkańców naszego województwa. W apelu czytamy :„Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest racją stanu naszego kraju. Członkostwo w europejskiej wspólnocie przyniesie Narodowi Polskiemu bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy oraz ugruntuje demokratyczny ustrój naszej Ojczyzny.Wejście Polski do Unii Europejskiej oznacza trwałe związanie się z wartościami, o które walczyli nasi przodkowie i współcześni. Polska w Unii Europejskiej to wzmocnienie jej pozycji politycznej, kulturowej, gospodarczej i międzynarodowej. To także wielka szansa dla Narodu Polskiego na lepsze życie, lepsze warunki rozwoju jednostki, spełnienie aspiracji obywateli.Nasze oczekiwania związane z członkostwem w Unii są bardzo duże. Jesteśmy przekonani, że są one również realne. O sprawach Polski decyduje si&#...

Pięć milionów na pomoc społeczną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło radnym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ubiegłym roku. Ogółem budżet PCPR zrealizowano w wysokości 4.791.721,50 zł, w tym środki PERON 830.822 zł. W ciągu roku w wyniku starań o dodatkowe pieniądze decyzją wojewody mazowieckiego Centrum otrzymało jeszcze prawie 400 tysięcy. Z pieniędzy tych wydano m.in. na placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.180 tys. zł, (w tym na Dom Dziecka 976 tysięcy), na Dom Pomocy Społecznej 1.018 tys. zł, rodziny zastępcze 1.256 tys., zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 114 tys., rehabilitację społeczną 830 tys., i zawodową 434 tysiące złotych.W 2002 r. objęto pomocą 92 rodziny zastępcze, w których umieszczone zostało 119 dzieci oraz 59 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujący...

DAJMY DZIECIOM UŚMIECH

Pod patronatem Związku Powiatów Polskich przez dwa dni – 31 maja i 1 czerwca dzieci pokrzywdzone przez los z terenu całej Polski będą mogły spotkać się w Wiśle na rynku, w amfiteatrze, w centrum miasta. Komitet organizacyjny w ramach organizacji Dziecięcych Artystycznych Koncertów Integracyjnych zapewnia wiele wspaniałych atrakcji, m.in. występy zespołów polskich, czeskich, ukraińskich, klownów cyrkowych, spotkanie z Adamem Małyszem i innymi mistrzami sportu, przegląd kandydatów na Światowe Mistrzostwa Sztuk Wizualnych, IV Beskidzki Bajkowy Bal dla Dzieci i Młodzieży, Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne, „Po sąsiedzku” – Dzień Czeski w Wiśle, koncert gwiazd, piknik europejski, pokaz mody dziecięcej oraz wiele innych niespodzianek i imprez towarzyszących. Będą wystawy i kiermasze, loterie fantowe, promocje szkół hotelars...

JUBILEUSZ MARATONU

Ponad cztery miesiące przed pierwszym strzałem startera spotkał się komitet organizacyjny jubileuszowego, XX już Sochaczewskiego Półmaratonu Szlakiem Walk Nad Bzurą. W tym roku odbędzie się on 14 września, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje z okazji jubileuszu wiele niespodzianek. Start honorowy odbędzie się na stadionie MKS „Orkan” przy ul. Warszawskiej o godz. 12,oo, start ostry w Kamionie, skąd zawodnicy przez Mistrzewice, Żuków i Chodaków dobiegną do Sochaczewa krótko po godzinie 14. W międzyczasie zgromadzeni widzowie nie będą się nudzić, bo i na stadionie, i wokół niego będzie się dużo działo. Oprócz dwudniowych zawodów i pokazów lotniarskich, najciekawszy będzie na pewno mecz oldbojów rugby, rozstrzygnięcie konkursów z losowaniem nagród, festyn sportowo - rekreacyjny z zabawami dl...

7 dni w Polsce

Od 1991 roku Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina współpracuje z podobną w profilu kształcenia niemiecką szkołą średnią z Garching k. Monachium. Kolejna wizyta uczniów, którzy za rok i dwa lata będą zdawać maturę, trwała przez tydzień – od 26 kwietnia do 3 maja. Dwudziestkę młodych przyjęły polskie rodziny, zapewniając im nie tylko wspaniały, jak twierdzili goście, program, ale wprost rozpieszczając ich w swoich domach. Niemcy zwiedzili oczywiście Sochaczew i okolice – Żelazową Wolę, Arkadię, Nieborów, Niepokalanów. Byli w Warszawie, Krakowie i Toruniu.Z okazji przyjazdu w Starostwie Powiatowym 28 kwietnia odbyło się spotkanie władz powiatu z niemiecką młodzieżą. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć i d...

Powiatowe pieniądze 2002 r.

Ostatnie sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie podsumowaniu budżetu powiatu sochaczewskiego w roku ubiegłym. Zamknął się on sumą 40.018.971 zł po stronie dochodów (100,22 proc. wykonania) i 44.256.316 zł po stronie wydatków (99,8 proc.).W dochodach największą pozycję stanowiły subwencje (55,96 proc. dochodów ogółem). W sumie dało to kwotę 22.392.678 zł - równe 100 proc. kwoty zaplanowanej. Składały się one z trzech części – oświatowej (82,5 proc.), drogowej (12,8 proc.) i wyrównawczej (4,7 proc.). Kolejną pozycję dochodów stanowiły dotacje, które w sumie wyniosły 13.944.372 zł (34,8 proc. dochodów), w tym największe na zadania z zakresu administracji rządowej 71,8 proc. i na zadania własne 27,6 proc. Dochody własne to 3.603.321 zł, czyli 9 proc. dochodów.Podobnie ...

PIERWSZE SPOTKANIE

Trzynastu członków liczy powołana przez starostę Józefa Gołębiowskiego Powiatowa Rada Zatrudnienia. W jej skład weszli Józef Gołębiowski jako przewodniczący, wicestarosta Marcin Kubiak, którego wybrano zastępcą, członkowie – burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki, wójt gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Bajurska, OPZZ - Leszek Grzegorzewski, Mazowiecka Izba Rolnicza - Tadeusz Szymańczak, Maria Makowiecka i Zbigniew Drzewiecki, Solidarność Rolników Indywidualnych - Andrzej Popławski, NSZZ Solidarność - Elżbieta Sejdak, Cech Rzemiosł Różnych - Irena Grupa i Jan Wosik – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.Główne zadania Rady jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty to inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjona...