starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Aktualności

Chciałbym zdrowo umrzeć

Takim stwierdzeniem kończył dyskusję nad stanem sochaczewskiego szpitala Jan Kopeć podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 czerwca. Głównym punktem problemowym sesji było zaopiniowanie projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ZOZ.W swojej informacji przedstawionej radnym dyrektor szpitala Michał Milczarek zaczął od historii przekształceń szpitalnych, kiedy to w 1999 r. powiat przejął szpital z zerowym kontem. Jednak już za lata 99 – 02 zadłużenie wynosiło ponad 7 milionów złotych, głównym zaś elementem były pieniądze wypłacane pracownikom z tytułu ustawy „203”, nakazującej decyzją poprzedniej kadencji Sejmu wypłatę podwyżek bez wskazania źródeł ich pokrycia. Od 2003 roku ...

Integracja w Darłowie, malowanie w Mielnie

Od 26 czerwca przebywają w specjalnie przygotowanym Ośrodku Rekreacyjno – Wczasowym w Darłowie sochaczewskie dzieci niepełnosprawne wraz ze swymi opiekunami. Kolonie integracyjne, które trwać będą do 10 lipca, przygotowane i prowadzone są przez kadrę Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita oraz sochaczewską Komendę Hufca ZHP. Dyrektor Zespołu Szkół Hanna Milcarz, jednocześnie komendant kolonii, uważa, że po raz pierwszy organizowany w ten sposób wypoczynek, w którym biorą udział dzieci wraz z rodzicami, spełnić może wiele celów. Oprócz realizacji zabiegów całego cyklu zajęć rehabilitacyjnych, sportowych, wychowawczych, jest to także nauka współżycia w gronie koleżanek i kolegów. Niemniej ważne jest umożliwienie odpoczynku rodzicom i opiekunom, którzy na co dzień praktycznie ca&#...

Z Rzymu do Tułowic

Prosto z Okęcia do sochaczewskiego Muzeum Kolejki Wąskotorowej zdążył Enrico Gasparra – prezydent Metropolii Rzymskiej, który w piątek 17 czerwca przyleciał na obrady Międzynarodowej Konferencji SMEneterReg MAZOWSZE 2005”. Swój udział rozpoczął od wspólnego wyjazdu delegacji włoskiej, angielskiej i polskiej „ciuchcią” do Tułowic, gdzie do późnych godzin nocnych trwało integracyjne spotkanie przygotowane w ramach konferencji przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Wydział był także organizatorem wystawy, targów produktów i ofert gmin oraz przedsiębiorców Partnerstwa „SMEneterReg”. Konferencja, która odbywała się w Izabelinie od 16 do 19 czerwca, zakończyła się podpisaniem Deklaracji Międzynarodowego Partnerstwa SMEnterReg przez przedstawicieli Podregionów Zachodnie...

Awaria pod mostem

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca Zarząd Powiatu zezwolił na natychmiastowe wprowadzenie na moście na Bzurze w Kozłowie Szlacheckim ograniczenia nośności do 5 ton. Wynika to z wykonywanej na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg oceny stanu technicznego mostu. Na podstawie przeglądu szczegółowego oraz wstępnej analizy statyczno – wytrzymałościowej pracownia projektowa wykonująca badania zaleciła w trybie awaryjnym wprowadzenie na moście takich ograniczeń. W czasie przeglądu stwierdzono bardzo poważne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, w tym przede wszystkim całkowite skorodowanie części krzyżulców oraz słupków podporowych, a także głębokie ubytki w betonie płyty mostu, odsłaniające skorodowane nawet w 50 proc. zbrojenie poprzeczne i podłużne płyty. Analiza wytrzymałościowa wykazała, że aktualna no&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca Zarząd przyjął uchwałę ustalającą harmonogram realizacji dochodów i wydatków w roku 2005 w podziale na kwartały. Jest to obowiązek ustawowy, na który zwróciła uwagę ostatnia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.* Dyrektor Krzysztof Żyżyński z Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina. Przetarg wygrał Zakład Usługowy Remontowo – Budowlany Zbigniew Kapis z Grójca. Ze względu na nie dojście do skutku ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek gruntu będących własnością powiatu (brak wpłaconego wadium), postanowiono ogłosić rokowania na ich sprzedaż. Dotyczy to działek przy ul. Gawłowskiej (o powierzchni 54.600, 51.141, 2...

Sesja przed wakacjami

O godz. 12,oo w dniu 29 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. rozpocznie się XXXVII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Na ostatnim przed wakacjami spotkaniu przewodniczący Rady Andrzej Grabarek zaproponował przyjęcie trzynastu uchwał i trzech informacji. Uchwały obejmować będą zaopiniowanie projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie; zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego; zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ; zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; zmian w budżecie powiatu na rok 2005. W związku z uwagami radnych na ostatniej sesji ponownie pod obrady wrócą projekty Statutów, które Rada powinna nadać nowym szkołom ponadgimnazjalnym powołanym przez nią od 1 w...

Powiatowy konkurs języków obcych

Już po raz trzeci w powiecie sochaczewskim Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz doradca metodyczny ds. języków obcych powiatu sochaczewskiego Monika Błażejewska byli organizatorami Konkursu Języków Obcych, obejmującego wszystkie prowadzone przez powiat sochaczewski szkoły. Celem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz kultury krajów tych obszarów językowych, gdzie języki te są uznane jako urzędowe. Niemniejszą wagę przywiązuje się do doskonalenia kompetencji językowo - komunikacyjnej oraz rozwijania zainteresowań językowych uczniów, co w dobie dzisiejszej Europy musi być wartością nadrzędną. Konkurs z pewnością służy odkrywaniu zdolności oraz stwarza możliwość rozwoju uczniom, dla których 45 minut lekcji nauki języka to za mało. To sa...

Klucze dla Muzeum

W obecności Danuty Kryszkiewicz – głównej księgowej Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Wiesława Brodowskiego – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego oraz Czesława Gwary – kierownika sochaczewskiego oddziału Muzeum, odbyło się 23 czerwca przekazanie kluczy do nieruchomości przy ul. Licealnej. Prawie półhektarową działkę wraz z zabudowaniami po byłym przedszkolu kolejowym i WSZiM podarował Muzeum starosta Józef Gołębiowski jako reprezentant Skarbu Państwa. Zagospodarowanie graniczącej z dotychczasowymi zbiorami ciuchci działki pozwoli na poszerzenie powierzchni wystawienniczej i pokazanie zwiedzającym wieli ciekawych eksponatów, dotychczas zalegających magazyny. Będzie także możliwość wystawienia większej ilości muzealnych lokomotyw, wagonów, drezyn (dotychcza...

Zakończony I etap naboru

Zakończona została I tura naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sochaczewskim. Po raz pierwszy w tym roku nabór odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu.W powiecie sochaczewskim w 19 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w 7 liceach ogólnokształcących, 5 liceach profilowanych, 4 technikach i 3 zasadniczych szkołach zawodowych wszyscy chętni absolwenci gimnazjów mieli do 20 maja czas na zarejestrowanie swoich danych w komputerowym systemie naboru, w którym określali swoje preferencje dalszej edukacji. Jak wynika z danych zawartych na stronie www.sochaczew.edu.com.pl/Kandydat, na 3.532 zgłoszenia preferencji, które kandydaci zarejestrowali w systemie (każdy kandydat miał prawo złożyć swoje dane do maksimum trzech szkół, natomiast w każdej z nich nieograniczona była liczba wybranych klas), najwięcej, bo 1.247 zgłoszeń (na 352 p...

Z Europą na co dzień

Trzy dni trwała konferencja „SMEnterReg Mazowsze 2005”. Konferencja, zorganizowana przez Europejski Program Aktywizacji i Integracji Podregionów od 16 do 18 czerwca w siedzibie dyrekcji Kampinoskiego parku narodowego w Izabelinie, zgromadziła ponad stu samorządowców z Włoch. Anglii, Izraela i Polski. Wzięli w niej udział przedstawiciele 40 gmin, 10 powiatów i trzech europejskich regionów, w tym władze włoskiego regionu Lazio (Zachodnie Centralne Włochy - ze stolicą Rzymem) z prezydentem Metropolii Rzymskiej Enrico Gasbarra, angielskiego West Midlands (Zachodnia Centralna Anglia -ze stolicą Birmingham) z Niną Dawes – starościną powiatu Lichfield, polskiego podregionu zachodniego Mazowsza z Jerzym Samborskim – inicjatorem i koordynatorem Partnerstwa SMEnterReg. Na obrady przybyli także wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński, przedstawiciele i komisarze Unii Europejskiej, władz ...