starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

Kodeks młodego rowerzysty

Kodeks wydany w formie przystępnie wydanej i ciekawej książeczki ma także pomóc najmłodszym użytkownikom dróg uzyskać „pierwsze prawo jazdy” – kartę rowerową.Przywiązując szczególną uwagę do poprawy bezpieczeństwa uczniów z małych miast i wsi, którzy dojeżdżają do szkół rowerami, kodeks zawierał będzie m.in. najważniejsze zasady i przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe z objaśnieniami, poruszanie się po jezdni, technikę i bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem, a także podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.Brak poboczy, nieoświetlone pojazdy, nieuwaga i brawura kierowców to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem dzieci. W 2002 roku w naszym województwie zginęło 30 dzieci, a prawie 400 zostało rannych. Większość z nich stanowili mali rowerzyści. Jak...

Szpitalne pensje i zakupy

Rada wyraziła także pozytywną opinię o proponowanych zmianach w planie inwestycyjnym szpitala. Pierwsze polegają one na modernizacji sieci telefonicznej. Po założeniu sieci ISDN (koszt 24.500 zł) szpital zaoszczędzi na rozmowach i abonamentach ok. 3.800 zł miesięcznie, co pozwoli na zwrot poniesionych nakładów w ciągu 6 miesięcy. Zwiększy się także komfort rozmów telefonicznych pacjentów i personelu. Zdecydowano o zakupie za 4.750 zł stacji MBSS do kondycjonowania akumulatorów w karetkach. Chodzi tu głównie o akumulatory zasilające defibrylatory, co wydłuży ich żywotność i zwróci się po ok. 2 latach.Laserowa drukarka sieciowa do obsługi administracji kosztować będzie ok. 4.800 zł, ale po 2 - 3 miesiącach zakup się zwróci, bo dotychczasowe drukarki są bardzo drogie w eksploatacji. Najdroższy będzie ...

Kredytowa okazja

Bank Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o rozpoczęciu udzielania przez BOŚ nowych kredytów preferencyjnych na zadania ochrony środowiska. Łącznie na ten cel przeznaczono 220 mln zł, do wykorzystania w ciągu trzech najbliższych lat. Pieniądze można będzie otrzymać na dofinansowanie budowy małych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (łączna kwota – 20 mln zł), budowy kanalizacji sanitarnej (50 mln zł), zagospodarowania odpadów (100 mln zł) oraz inwestycji z zakresu ograniczenia emisji spalin przez dostosowanie silników wysokoprężnych do paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej emisyjne w komunikacji zbiorowej (50 mln zł).Kredyty będą miały oprocentowanie preferencyjne – do końca 2010 r. w maksymalnym siedmioletnim okresie spłaty 0,4 proc. stopy redyskonto...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia kwoty dotacji na ucznia dla szkół niepublicznych na rok 2003. Są one liczone procentowo do kosztów utrzymania ucznia w szkołach publicznych. Niepubliczne szkoły stacjonarne dla młodzieży otrzymają miesięcznie 200,31 zł na jednego ucznia, stacjonarne dla dorosłych (wieczorowe) – 61,09 zł, zaoczne – 28,94 zł, internaty – 221,80 zł. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński stwierdził, że pomimo niżu demograficznego w szkołach podległych powiatowi nastąpił wzrost liczby oddziałów, co dobrze świadczy o ich popularności wśród młodzieży.* Zarząd spotkał się z dyrektorem Szpitala Powiatowego Michałem Milczarkiem. Ponieważ 14 listopada mija termin składania warunków ofert na kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2004, w sz...

Kto pierwszy, ten lepszy

Rozpoczyna się wyścig po unijne pieniądze. Niestety, aby je otrzymać, trzeba mieć swój wkład. Żeby mieć swój wkład, wielu musi zaciągnąć kredyt. Żeby kredyt otrzymać, trzeba mieć poręczyciela. Niełatwe jest życie przedsiębiorcy… Dlatego już na wiosnę tego roku powstał wśród mazowieckich samorządowców pomysł powołania do życia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 5 maja odbyło się pierwsze spotkanie, a 30 lipca starosta Józef Gołębiowski podpisał akt umowy spółki.Pod koniec października Zgromadzenie Wspólników Funduszu, w którym wziął udział wicestarosta Marcin Kubiak, przyjęło regulamin udzielania poręczeń.Zgodnie z nim, poręczenia mogą być udzielane do maksymalnej wysokości 45 tys. zł, dotyczą więc ...

Pieniądze dla niepełnosprawnych

W związku z otrzymaniem dodatkowych pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mogą być wykorzystane jeszcze w tym roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada jeszcze środki na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Mogą być one przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, sprzęt ortopedyczny i techniczny kupowany z dopłatą NFZ. Osoby niepełnosprawne zainteresowane dofinansowaniem powinny skontaktować się z PCPR do dnia 4 grudnia br. Powiatowe Centrum mieści się przy ul. Ziemowita 8/10, tel. 862 – 76 – 15 do 19.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Sochaczewski rok Gałczyńskiego

W piątek 7 listopada o godz. 11,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej pamięci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, zorganizowanej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przy współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego. Otwarcie połączone zostało ze ślubowaniem nowych nauczycieli mianowanych.Wystawa powstała w ramach obchodu roku Gałczyńskiego, obchodzonego z okazji 50 rocznicy śmierci artysty. Na 32 planszach opowiada o życiu i twórczości poety w formie ilustrowanego reportażu. Oprowadza po niej sam bohater fragmentami swoich utworów, wierszy i wspomnień, z charakterystycznym dla wielkiego Konstantego poczuciem humoru i liryzmu. Akcentem graficznym wyróżniającym poszczególne okresy ży...

Jednak Warszawa

Ciągnące się od kilku miesięcy procedury związane z likwidacją prób przeniesienia powiatu sochaczewskiego do płockiego oddziału regionalnego Narodowego Funduszu Zdrowia zakończyły się sukcesem. 16 października Zarząd NFZ przyjął uchwałę o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału w Warszawie, dopisując do jego kompetencji obsługę sochaczewskiego ZOZ-u.Pierwsza decyzja o przesunięciu Sochaczewa do rejonu płockiego, wywołała sprzeciw zarówno starosty Józefa Gołębiowskiego, jak i całego środowiska lekarskiego. Poparcia temu stanowisku udzielili także parlamentarzyści – senator Jolanta Popiołek i poseł Benedykt Suchecki z SLD, którzy aktywnie włączyli się do rozmów i negocjacji.Utrzymanie tej decyzji oznaczałoby zerwanie wieloletnich więzi współpracy z ...

Nie obiecujmy szklanych domów

Takie stwierdzenie starosty Józefa Gołębiowskiego rozpoczęło spotkanie zespołów powiatu i miasta mających na celu wypracowanie wspólnych działań zagospodarowania „pól czerwonkowskich”. W dniu 31 października w Starostwie Powiatowym obecni byli burmistrzowie Bogumił Czubacki i Krzysztof Brymora, Zarząd Powiatu i powiatowy zespół roboczy – Stefan Grefkowicz, Zdzisław Tymiński, Krzysztof Żyżyński, Wiesław Brodowski.Dyskusja toczyła się wokół optymalnego sposobu kierunku działań oraz ustalenia ich konkretnego harmonogramu. Jak zgodzili się wszyscy, pierwszym krokiem powinno być przyjęcie przez Radę Miasta zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, które planowane jest na 4 listopada. Wniosek Zarządu Powiatu zgodny jest z przyjętym już przez Radę Studium Rozwoju Miasta.W trakcie rozmów wy...

Przepłacone inwestycje

Od dłuższego czasu docierały do starosty Józefa Gołębiowskiego i dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka niesprawdzone informacje o przebiegu całego postępowania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji szpitala, a zwłaszcza modernizacji szpitalnej kotłowni, prowadzone w ubiegłych latach.Spowodowały one podjęcie przez Zarząd Powiatu działań, których wynikiem jest skierowane w dniu 24 października do prokuratury rejonowej w Sochaczewie zawiadomienia o domniemaniu zaistnienia przestępstwa - poinformował 29 października podczas posiedzenia Rady Społecznej ZOZ starosta Gołębiowski. Analiza tego zadania inwestycyjnego dokonana w 2003 r. przez aktualną dyrekcję Szpitala nasuwa przypuszczenia, że przy jego realizacji dopuszczono się szeregu istotnych nieprawidłowości, skutkujących powstaniem znacznej szkody majątkowej. W samym post...