starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

Absolutorium po godzinie

Godzinę czasu potrzebowali 28 kwietnia radni powiatowi, aby udzielić Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu 2004 roku. Na XXXV sesji za udzieleniem głosowało 13 radnych, przeciw – 1, 6 radnych wstrzymało się od głosu.Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Starosta Józef Gołębiowski, zaś Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak uzupełniła je analizą dochodów i wydatków w stosunku do roku 2003. Jak z nich wynika, budżet charakteryzował się mniejszą wysokością subwencji przy i tak wzroście dochodów. Przedłożone sprawozdanie szczegółowo przedstawiło przebieg jego realizacji, oraz zawarło sprawozdania jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz Wydziałów Starostwa. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu zawiera jednak uwagę o zobowiązaniach, kt...

Rowerzyści na start

W tym roku już po raz szósty wystartuje Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Impreza odbędzie się w sobotę 4 czerwca, a rowerzyści przemierzą trasę z Sochaczewa do Granicy w Puszczy Kampinoskiej, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. W poprzednich latach w Rajdzie brało udział około 300 miłośników aktywnego wypoczynku z województw mazowieckiego i łódzkiego. Najmłodsi uczestnicy liczyli 6-8 lat, najstarsi około 80. Na szlak wyruszały całe rodziny, grupy przyjaciół, doświadczeni rowerzyści i osoby korzystające z roweru od święta. Stałymi gośćmi Rajdu są rowerzyści z Warszawy, Łodzi, Żyrardowa, Łowicza, Skierniewic, Ożarowa, Domaniewic, Siedlec, a nawet ze Szwecji.Trasa Rajdu jest przygotowywana pod kątem rekreacji i liczy około 40 kilometrów, które pokonuje si&#...

Olimpijski plakat

Zarząd Województwa Mazowieckiego i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich ogłosiły konkurs na plakat promujący hasła Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której gospodarzem w tym roku będzie województwo mazowieckie. Prace kolorowe lub jednobarwne o wymiarach 50 x 70 cm złożone do 15 maja w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie będą ocenianie przez sportowe jury. Prace nie mogą być podpisane – na odwrocie winna znajdować się przyklejona, zamknięta koperta z nazwiskiem i mieniem autora, szkołą oraz kontaktem telefonicznym lub e-mail. Konkurs przewidziany jest dla uczniów wszystkich szkół, domów kultury, ognisk i pracowni plastycznych oraz młodzieży. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody, albumy, dyplomy i puchary. Andrzej Wach

PCPR – pieniądze i pomoc

Jak wynika ze sprawozdania dyrektora sochaczewskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwestra Szymańskiego, które przedstawione zostanie radnym na sesji Rady Powiatu, w 2004 roku wykonanie budżetu z zakresu pomocy społecznej w powiecie zrealizowano w wysokości 5.476.149 zł. Z tego powiat z własnych pieniędzy wydał 1.954.706 zł, dotacje wyniosły 3.509.442 zł. PCPR otrzymał także od wojewody dodatkowo 165 tysięcy. Na placówki opiekuńczo – wychowawcze wydano 1,337 mln, z tego na Dom Dziecka w Giżycach 1,112 mln zł. Na Dom Pomocy Społecznej – 1.039 tysięcy złotych. Organizacje pozarządowe otrzymały 184 tys. zł, a kontynuacja nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek kosztowało 376 tysięcy. Rodziny zastępcze otrzymały 1,260 mln złotych. Z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na po...

Powiat Sochaczewski wyróżniony

Wspólne stoisko wystawiennicze, zorganizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” otrzymało wyróżnienie podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich „Na styku Kultur – Regiony Turystyczne 2005”. Powiat sochaczewski brał udział w konkursie na najciekawszą promocję oferty targowej w kategorii region turystyczny. Jury konkursowe doceniło ciekawe połączenie oferty turystycznej z pracami osób niepełnosprawnych, w których w dużej części autorzy nawiązywali do walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Sochaczewskiej. Powiat reklamował się pod hasłem „Ziemia Sochaczewska – Blisko Ciebie”.

Kampinoski Euro Velo

Na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego w Sochaczewie gościli Marek Zamana oraz Wiktor Nowostka - inicjatorzy budowy trasy rowerowej „Zielony Szlak” na zachodnim Mazowszu. W spotkaniu z nim oraz udział wzięli przedstawiciele tych gmin naszego powiatu, przez które będzie przebiegał szlak, chociaż do współpracy przy jego tworzeniu i towarzyszących mu lokalnych ścieżek rowerowych zostaną także zaproszone gminy, przez które nie przebiega główna trasa. Swoje pole inwestowania będą mieli również lokalni przedsiębiorcy. „Zielony Szlak” ma być na początek na terenie Puszczy Kampinoskiej częścią „Euro Velo”, czyli tras rowerowych obejmujących całą Europę, a finansowanych ze środków unijnych. Oprócz ścieżek rowerowych stworzone zostaną bikelandy – ośrodki, w któ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia Zarząd przyjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Iłów.* Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, postanowiono ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację działań opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu przez organizacje pozarządowe w 2005 roku. * Dyr. Mirosława Świerczewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła zasady porozumienia powiatów żyrardowskiego sochaczewskiego dotyczącego wspólnego prowadzenia i utrzymywania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na ten rok zgodnie z aneksem do porozumienia przewidziano 55.400 zł jako sochaczewskie koszty obsługi zespołu.* Zarz...

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Obrady XXXV sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpoczną się 28 kwietnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. Głównym punktem obrad będzie dyskusja nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Wcześniej radni przyjmą sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu w roku 2004, wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa. Przedstawiona zostanie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady. Sesję zakończą jak zwykle informacje z prac Zarządu i Prezydium Rady pomiędzy sesjami, wnioski i interpelacje radnych oraz sprawy różne. Andrzej Wach

Miłość i przyroda w życiu człowieka - konkurs

W dniu 20 kwietnia o godz. 10,oo w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie odbyły się eliminacje II edycji konkursu recytatorsko – plastycznego na szczeblu powiatu, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu pod kierunkiem Zofii Bernackiej jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem i przejęciem prezentowali przygotowany repertuar literacki na temat „Miłość w literaturze polskiej”.Jury w składzie – Zofia Przybysz – polonistka, Bogumiła Król – doradca metodyczny ds. sztuki, Zofia Bernacka – specjalista ds. kultury w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Aneta Fabisiak – pracownik Wydziału Oświaty, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję i sposób interpretacji postanowiło pr...

Komputery do końca kwietnia

Jeszcze tylko do końca tygodnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu. Mogą to być wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych z jednoczesną dysfunkcją kończyn dolnych i górnych; oprzyrządowanie dostosowujące samochód do potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w wieku aktywności zawodowej; sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i studentów w wieku do 26 lat, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez względu na rodzaj niepełnosprawności.Wnioski o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje można uz...