starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

Co nas obroni

60 groszy na osobę. Tyle wynosi średni roczny wydatek na obronę cywilną wypadający na mieszkańca Polski. W krajach bogatych - kilkadziesiąt dolarów. Nie dziwi więc fakt ogólnej mizerii w tym zakresie. Sytuacji tej nie poprawia stan techniczny posiadanego sprzętu ochronnego. W magazynach OC na terenie gmin naszego powiatu znajduje się ok. 6.200 sztuk masek przeciwgazowych różnego typu, 2.950 sztuk pochłaniaczy, 990 kompletów gumowej odzieży ochronnej i 1.200 sztuk indywidualnych pakietów przeciwchemicznych.Ogólna liczba formacji OC w powiecie sochaczewskim wynosi 52, przy stanie 890 członków. Są to przeważnie formacje ratownictwa ogólnego, likwidacji skażeń, przeciwpożarowe, łączności, ochrony płodów rolnych i ratownictwa przeciwpowodziowego. Nie ma co ukrywać, że jakość techniczna i nowoczesność, a co za tym idzie, mo&...

Obradował Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3.04.2003 r. postanowił m.in:- Przyjąć propozycję Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o powierzeniu stanowiska dyrektora Liceum Profilowanego pani Jadwidze Jakubowskiej i ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora ZSR CKU w Sochaczewie,- zmniejszyć ilość godzin nadliczbowych z 6 na 4 tygodniowo. Do końca kwietnia br. dyrektorzy szkół mają obowiązek złożenia arkuszy organizacyjnych na nadchodzący rok szkolny 2003/2004, które są opiniowane przez Kuratorium, a następnie przez organ prowadzący. Przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dyrektorzy powinni kierować się ograniczeniem liczby godzin nadliczbowych, aby dać możliwość zatrudnienia absolwentom z wymaganymi na tym stanowisku kwalifikacjami,- na prośbę dyrektorów placówek wyrazi...

Nowy dyrektor w szpitalu

Punktualnie o godzinie 11 pierwszego kwietnia rozpoczęło się pierwsze spotkanie nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – Michała Milczarka z kadrą kierowniczą i lekarską szpitala. Nowego dyrektora, który od tego dnia rozpoczął swoje urzędowanie, wprowadził i przedstawił starosta sochaczewski Józef Gołębiowski. Zadeklarował on swoje poparcie dla wszelkich działań mających na celu poprawę obsługi pacjentów oraz sytuacji finansowej ZOZ. Mówił o konieczności wypracowania dobrych relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami szpitala.Podobne zamierzenia przedstawiał w krótkim wystąpieniu dyrektor Milczarek, który mówił o swoich początkowych obawach przed przystąpieniem do konkursu. Gdy jednak zapoznał się bliżej z osiągnięciami sochaczewskiego szpitala, atmosferą pracy i kwalifikacjami jego...

Rowerem do Brukseli

Pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Wojewody Mazowieckiego Leszka Mizielińskiego w niedzielę, 27 kwietnia odbędą się w Iłowie eliminacje regionalne II edycji Rowerowego Rajdu Młodych Rolników do Brukseli. Imprezę organizują Starostwa Powiatowe w Sochaczewie i Grodzisku Mazowieckim, a dużej pomocy udziela wójt Iłowa Roman Kujawa, udostępniając boisko i sale szkoły podstawowej w Iłowie, organizując pomoc OSP oraz proponując trasę wiodącą przez najpiękniejsze zakątki ziemi iłowskiej.Eliminacje regionalne składać się będą z trzech konkurencji – rajdu rowerowego na dystansie 40 km, testu wiedzy o Unii Europejskiej oraz toru sprawnościowego. Zwycięzcą eliminacji zostaje zawodnik, który w pierwszym etapie pokona dystans w przewidzianym limicie czasowym, zaś w dwóch następnych konkurencjach zgromadzi ...

Komisja Kultury liczy czytelników i pieniądze

Dokładnie 13.633 czytelników zarejestrowanych zostało w ubr. w bibliotekach na terenie naszego powiatu. Najwięcej ich było oczywiście w mieście – 8.376, następnie w Teresinie – 1.280, Brochowie – 928, gminie Sochaczew – 860, Rybnie – 676, Młodzieszynie – 625, Iłowie – 494 i Nowej Suchej – 394. Tak wynika ze sprawozdania Powiatowego Działu Instrukcyjno – Metodycznego MBP w Sochaczewie, przygotowanego dla Starosty Józefa Gołębiowskiego. W obecności Agnieszki Wolińskiej, realizującej bezpośrednio zadania powierzone przez powiat, 28 marca Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu analizowała sprawozdanie. W 2002 r. głównymi przedsięwzięciami działu było opracowywanie materiałów bibliotecznych, przeprowadzanie wizytacji ogólnych i instruktażowych, organizacja i udział w imprezach – spotkaniach z a...

Obradował Zarząd Powiatu

UCHWAŁYZarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji dla powiatu o kwotę 20.000,- zł, w tym 10 tysięcy przeznaczono na zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności oraz 10 tysięcy na pomoc dla rodzin zastępczych. Pozostałe zmiany związane były z przesunięciami między paragrafami. DECYZJE1. Zarząd Powiatu w dniu 25 marca 2003 r. postanowił upoważnić pełnomocnika starosty ds. zespolonych służb, inspekcji i straży Tadeusza Wachowskiego do podjęcia na terenie powiatu sochaczewskiego działań profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących ochrony obiektów użyteczności publicznej w związku z aktualną sytuacją polityczną na świecie, a także w związku z informacjami i zarządzeniami Wojewody Mazow...

OWSIAK Z NAMI

Liczne informacje, które obiegły miejscowe i nie tyko media (o wydarzeniach donosił Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”, a także Warszawski Ośrodek Telewizyjny), dotyczyły prób odebrania sochaczewskiemu szpitalowi przez marszałka województwa łódzkiego karetki pogotowia, ofiarowanej Sochaczewowi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Karetka, podarowana ofiarnej zawsze społeczności Sochaczewa w 1998 roku, została przypisana, zgodnie z ówczesnym prawem, do Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach. Po likwidacji województwa pozostała w Sochaczewie. Jednak niedawno jakiś nadgorliwy urzędnik łódzki dopatrzył się, że po likwacji WKTS Skierniewice, powinna ona, jak wszystkie inne, dostać się temu właśnie województwu, należy więc ją Sochaczewowi odebrać. Po licznych interwencjach senator Jo...

WAL - MART KUPUJE NOWE SPÓŁKI

Jak donosi Agencja Reutersa, brytyjski „Sunday Telegraph” i dziennik „Rzeczpospolita”, Wal – Mart Stores, największa na świecie sieć detaliczna rozmawia z największymi akcjonariuszami Safaway Plc, czwartej co do wielkości brytyjskiej spółki handlowej, od odkupieniu od nich znaczącego pakietu akcji. Wal – Mart w Wielkiej Brytanii kontroluje także ASDA, trzecią co do wielkości sieć handlową. W ubiegłym tygodniu Wal – Mart spotkał się z 10 akcjonariuszami Safaway, którzy kontrolują w sumie 54 proc. akcji spółki. W styczniu przejęciem Safaway interesowało się także 5 innych inwestorów. Przypomnieć należy, że to właśnie firma Wal – Mart przez swojego developera – firmę Gazeley z Anglii ma zamiar przystąpić do przetargu na zakup tzw. „pól czerwonkowskich” – działki o p...

Zapraszamy na X Targi

Zbliżają się X Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Sochaczew 2003. Impreza odbędzie się w niedzielę 27 kwietnia na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy popularnym sochaczewskim „Ogrodniku”, czyli Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Targi są największym tego rodzaju przedsięwzięciem w powiecie sochaczewskim, dlatego stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku i oferty handlowej wielotysięcznej rzeszy zwiedzających. Dodatkowym argumentem przemawiającym za udziałem w Targach są wyjątkowo niskie ceny za powierzchnię wystawową. Przez sześć lat impreza odbywała się jako Targi Rolne w Bielicach i była organizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Po rocznej przerwie z inicjatywy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie reaktywowano targi, rozszerzając...

Dialog dla pieniędzy

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które odbyły się 13 marca w salach Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a w których udział wziął także wicestarosta sochaczewski Marcin Kubiak. Zainteresowanie nie dziwi, gdyż obrady w całości poświęcone zostały programom rozwoju regionalnego realizowanym przy wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji głos zabierali m.in. wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński, który pełni także funkcję przewodniczącego Komisji, Jarosław Mulewicz, wiceprzewodniczący WKD, były Główny Negocjator Układu Europejskiego Polski z Unią Europejską, wicemarszałek Sejmiku Mazowieckiego Antoni Pietkiewicz.Omawiane były zasady i możliwości przepływu środków finansowych z UE do Polski oraz znaczenie N...