starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

Informator turystyczny powiatu

Informator turystyczny powiatuWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowuje kolejny Informator Turystyczny Powiatu Sochaczewskiego W związku z tym wszystkie osoby zajmujące się agroturystyką, turystyką wiejską, stadninami koni, itp. proszone są o przysyłanie ofert i informacji dotyczących swojej działalności. Zostaną one bezpłatnie zamieszczone w Informatorze.Przypominamy, że w Wydziale Promocji i Rozwoju nadal są dostępne ankiety „Baza noclegowa i baza gastronomiczna w powiecie sochaczewskim”. Informacje zawarte w ankietach także zostaną wykorzystane w przygotowywanej publikacji.Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 10, pod numerami telefonów 0-46 862-76-15do19 wew. 42,43,48, lub pocztą elektroniczną e-mail: starostwo-soch@home.pl.Adam Lemiesz

Edukacyjne wolne strefy

Edukacyjne wolne strefyZarząd Powiatu na styczniowym posiedzeniu postanowił przyjąć propozycję warszawskiego Centrum Edukacji Społeczeństwa skierowaną do wszystkich samorządów powiatowych. Dotyczy ona produkcji pierwszego w kraju pełnometrażowego filmu profilaktycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży, w którym będą oni też głównymi bohaterami. Film obrazował będzie między innymi zachowania negatywne i pozytywne w środowisku młodzieży, w szkole, domu, na imprezie i na ulicy. Jego zadaniem jest przed wszystkim promocja zdrowego trybu życia wśród tych grup oraz szerzenie walorów wychowawczych. Film ten ma być w założeniu będzie materiałem uzupełniającym powiatowe i gminne programy dotyczące poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza w ochronie przed środowiskiem narkotyków, alko...

Agrocertyfikat

Ponad osiemdziesięciu uczestników zgłosiło się na szkolenie organizowane 27 stycznia przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Dotyczyło ono problemu aktywizacji obszarów wiejskich poprzez rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, a zgromadziło rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub chcących rozpocząć taką działalność na terenie zachodniego Mazowsza.Spotkanie otworzyli starosta Józef Gołębiowski i dyrektor ośrodka Antoni Berdychowski. Podkreślali znaczenie rozwoju mazowieckiej wsi, a zwłaszcza udziału rolników w pracach ekologicznych i ochrony środowiska.Zalety turystyczne i formy promocji powiatu sochaczewskiego przedstawił dyrektor Wydziału Promocji Adam Lemiesz. Powiat, położony pomiędzy dużymi kompleksami Puszczy Kampinoskiej i Bolimowskiej, z coraz ...

POROZUMIENIE NAD BZURĄ

W środę 28 stycznia Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik i Wicemarszałek Bogusław Kowalski uroczyście podpisali porozumienie ze Starostą Sochaczewskim, Józefem Gołębiowskim i Wicestarostą Marcinem Kubiakiem. Porozumienie dotyczy opracowania i wdrożenia podjętego z inicjatywy powiatu sochaczewskiego, regionalnego programu ochrony środowiska „BZURA PLUS”, który będzie dopełnieniem bliźniaczego programu w województwie łódzkim. W uroczystości uczestniczył również członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Arkadiusz Czartoryski, dyrektor Biura Marszałka Ireneusz Majcher oraz burmistrz i wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego.Na terenie województwa mazowieckiego program obejmuje gminy dorzecza Bzury znajdujące się na terenie powiatów: Grodziskiego, Pruszkowskiego, Sochaczewskiego, Warszawskiego Zachodniego, Żyr...

22 miejsca pracy w IACS

Spośród wielu kandydatów, którzy zgłosili się do Powiatowego Urzędu Pracy lub Starostwa Powiatowego, 22 z nich zostanie przyjętych w ramach prac interwencyjnych od kwietnia do lipca przy wdrażaniu unijnego systemu IACS. Taką liczbę nowych miejsc pracy dla powiatu sochaczewskiego wynegocjował starosta Józef Gołębiowski w podpisanym 7 stycznia porozumieniu z Janem Austem – dyrektorem Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nim podjęto realizację wspólnego programu działań w ramach obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS oraz zwiększania umiejętności ułatwiających zatrudnienie i utrzymanie pracy. Za główne cele współpracy uznano stworzenie służbie zatrudnienia powiatu możliwości zainicjowania programów rynku pracy dla osób bezrobotnych, w tym szczegó...

Zima dla dzieci z ZSS

Z inicjatywy nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie w trakcie tegorocznych ferii zimowych (2-14 luty) zorganizowane zostaną przy ul. Ziemowita półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów rewalidacyjnych. W planie zajęć oprócz rehabilitacji przewidziano wycieczki, wyjazdy, wspólne zabawy zimowe i świetlicowe. Dzieci otoczone będą stałą opieką specjalistów. Organizatorzy półkolonii szukają cały czas sponsorów, którzy pomogliby by im w organizacji czasu dzieci (np. przewóz samochodami dostosowanymi do przewozu wózków inwalidzkich lub pomoc w dożywianiu). Dla tych dzieci to przecież jedyna możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie i pożytecznie. Zimową opiekę dofinansował także Zarząd Powiatu. Andrzej Wach

Prawo jazdy bez zdjęcia

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego otrzymał nowy, wart sto tysięcy złotych sprzęt komputerowy do wykonywania cyfrowych, wysokiej jakości zdjęć niezbędnych do wytworzenia praw jazdy. Powiat sochaczewski, jako jeden z piętnastu w Polsce, wybrany został do rocznego testowania aparatury ułatwiającej wyrobienie praw jazdy. Dotychczas każdy kandydat na kierowcę musiał we własnym zakresie dostarczyć do Wydziału Komunikacji swoje zdjęcie, które niejednokrotnie przy używanym teraz wysoce profesjonalnym sprzęcie podczas skanowania odrzucane zostawały przez Wytwórnię Papierów Wartościowych. Było to wynikiem nieraz minimalnych uszkodzeń fotografii, takich jak rysa, załamanie, a nawet odciśnięte linie papilarne.Teraz zdjęcia wykonywane będą na terenie wydziału bezpłatnie w dniu złożenia dokumentów...

Obradował Zarząd Powiatu

* Starosta Józef Gołębiowski zapoznał Zarząd z aktualnymi działaniami i ich wynikami w sprawie lokalizacji lotniska na terenie Bielic.* W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi postanowiono przyznać pieniądze na dodatkowe 240 godzin organizacji wypoczynku w szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski.* Zarząd zatwierdził częściowe autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2004. Dyskusja nad projektem budżetu toczy się także na komisjach Rady powiatu, a sesja budżetowa przewidziana jest w drugiej połowie lutego br. * Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami Tadeusz Wachowski przedstawił wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu. Dotyczą one między innymi dofinansowania Policji, ujęcia w programie szkół zajęć programowych z udziałem pol...

PFRON oddaje pieniądze

Jak informuje pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych Zbigniew Madej, od 1 stycznia 2004 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne i osiąga wskaźnik 6 proc. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w stosunku do wszystkich zatrudnionych na pełnym etacie, może otrzymać zwrot poniesionych nakładów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Nie dotyczy to zakładów do 25 osób, które warunku wskaźnika sześcioprocentowy nie muszą spełniać.Najważniejszą zmianą jest fakt, ze nowelizacja dotyczy otwartego rynku pracy, nie tylko zakładów pracy chronionej, jak był...

Oświata w planach

Rozstrzygnięcie najważniejszego tematu posiedzenia komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu, które odbyło się 15 stycznia, zostało odłożone. W związku z tym, że członkowie komisji – Włodzimierz Chmielewski, Jan Kopeć, Zbigniew Pakuła, Andrzej Grabarek i Jerzy Krupa zgłosili wiele uwag i wątpliwości dotyczących przygotowanego projektu budżetu oświaty na rok 2004, decyzję o jego zatwierdzeniu odłożono do 30 stycznia. Jak podkreślano, projekt wymaga jeszcze dopracowania, a także wyjaśnienia wielu niejasności, z których część powstała także z powodu ustawowych zmian w klasyfikacji działów finansowych. Nieznana jest jeszcze tegoroczna dokładna wysokość subwencji oświatowej. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2003. Do najważniejszych problemów, którymi si&#...