starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiatowe Historie

Z inicjatywy starosty sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego oraz dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Macieja Wojewody zostanie wznowione "Kalendarium wydarzeń historycznych na Ziemi Sochaczewskiej" autorstwa Leszka Nawrockiego. Jest to profesjonalne wydawnictwo odnoszące się do historii i czasów nam współczesnych promujące powiat sochaczewski. „Kalendarium…” można nabyć w siedzibie Muzeum oraz na okolicznościowych stoiskach muzealnych.W roku przyszłym planowany jest druk II wydania "Kalendarium...", rozszerzonego i uzupełnionego o nowe historyczne fakty i wydarzenia. Andrzej Wach

CZTERY UCHWAŁY I BEZROBOCIE

To główne tematy VIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 14 kwietnia. W sesji oprócz radnych, gości i pracowników Starostwa wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Iwaszkiewicza z Chodakowa wraz ze swoją nauczycielką Urszulą Opasiak. Taka forma prowadzenia zajęć to chyba najlepsza szkoła samorządności dla przyszłych burmistrzów i starostów.Bez dyskusji i jednogłośnie radni przyjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie (80 tys. zł) oraz na docieplenie ścian w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (420 tys. zł). Zmiany natomiast wymagała budżet powiatu, gdyż w związku z zakoń...

PÓŁTORA MILIONA DLA SZPITALA

Choć nowy dyrektor szpitala Michał Milczarek rządzi dopiero od dwóch tygodni, rzetelnie uzasadniał na ostatniej sesji Rady Powiatu potrzebę poręczenia przez Radę półtoramilionowego kredytu, jaki szpital musi zaciągnąć, aby utrzymać płynność finansową. Jak się okazało, już w lutym wystąpiły kłopoty z zabezpieczeniu pieniędzy na wypłaty pracowników, spłaty ZUS i obligatoryjnych podatków. W ubiegłym roku ZOZ posiadał taki kredyt w wysokości jednego miliona złotych, ale pomagała także Mazowiecka Kasa Chorych, która „zaliczkowo” wypłaciła prawie 500 tysięcy złotych.Kredyt skończył się w grudniu, Kasa zażądała zwrotu pieniędzy, a jedyny bank, z którym wówczas rozmawiano, zaproponował na początku roku kredyt miesięczny z bardzo wysokimi odsetka...

SZESNAŚCIE PROCENT BEZ PRACY

Taki wynik wykazuje na koniec marca kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski, który złożył sprawozdanie z pracy swojej placówki na sesji Rady Powiatu 14 kwietnia.Jak mówił, liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31 marca wynosiła 6.069 osób, w tym 3.043 kobiety. W porównaniu do końca lutego liczba ta wzrosła o 41 osób.Z ogólnej liczby 652 osoby posiadały prawo do zasiłku, 367 osób było zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Na liście znajdowało się 32 osoby z dyplomem szkół wyższych, 158 – policealnych i średnich zawodowych, 51 – liceów ogólnokształcących i 155 szkół zasadniczych zawodowych. Najwięcej bezrobotnych jest w mieście (3.090), potem kolejno w gminach – Sochaczew (653), Teresie (628), Młodzieszyn (417), Iłów (410), Brochów (345), Nowa Sucha (307) i Rybno (219)....

Powiatowe inwestycje

Po ostatnich decyzjach radnych powiatowych o zmianach w budżecie powiatu ustalono plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne. Łączne nakłady na te zadania wyniosą prawie dziewięć i pół miliona złotych, w tym ze środków własnych powiatu niecałe sześć milionów. Reszta pochodzić będzie z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD i innych źródeł.Na wymianę okien i przebudowę wejścia w ZSOg. im. Fryderyka Chopina wydanych zostanie 415 tys. zł. Równy milion przewidziano na modernizację kotłowni z węglowej na olejową i wymianę sieci centralnego ogrzewania, zaś sto tysięcy na wymianę okien w ZS RCKU. Remont budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Załuskowie w lata...

Tego można uniknąć

W ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, umiejętności rozpoznawania zagrożeń, skutków w nimi związanych, a także sposobów i metod, jakimi można im przeciwdziałać – przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – została zorganizowana V edycja ogólnopolskiego konkursu rysunkowego „Zagrożenie – tego można było uniknąć”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych. Do powiatowego finału konkursu zakwalifikowano prawie 80 prac, spośród których komisja uznała za najlepsze :- w grupie uczniów szkół podstawowych (grupa młodsza) – Angelika Grodzka – SP Teresin, grupa starsza – Marta Czubak (SP Młodzieszyn) i Zuzanna Orłowska...

Plener malarski Sobieszowo 2003

Czwarty plener malarski, który corocznie organizuje Starostwo Powiatowe dla najzdolniejszych plastycznie dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się w tym roku w ośrodku kolonijno – wczasowym „JANTAR” w Gdańsku – Sobieszewie od 8 do 19 lipca br. W plenerze udział weźmie 36 dzieci, 3 opiekunów i 3 instruktorów – Barbara Jachimowicz, Jadwiga Czerwińska i Izabela Kowalska.Zainteresowanie wyjazdem jest tak duże, że na zorganizowanym w tym celu 16 kwietnia spotkaniu dyrektorów ośrodków kultury, którzy prowadzą kwalifikacje uczestników, apelowano do starosty Józefa Gołębiowskiego o zwiększenie środków na te cele w przyszłorocznym budżecie. Były także propozycje zwiększenia ilości uczestników w przyszłych latach, choć takie inicjatywy nie są ujęte w ustawie o samorządzie powi...

Budowa Cepa

Już niedługo, bo od lipca tego roku, rozpocznie się w Polsce budowa nowych systemów informacyjnych – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Nowy system będzie miał architekturę centralną, co oznacza likwidację wszystkich istniejących baz lokalnych na rzecz jednej centralnej bazy o pojazdach, oraz rezygnację z dotychczas stosowanego oprogramowania. Stanowiska rejestracyjne w wydziałach komunikacji starostw będą pracowały w oparciu o jednolitą w skali kraju aplikację. Obecnie funkcjonujący system jest zdecentralizowany i wielopoziomowy - bazy danych w starostach, bazy wojewódzkie, bazy regionalne. Korzystanie z różnych aplikacji nie pozwala na ujednolicenie baz i korzystanie z nich przez wszystkie zainteresowane jednostki. Wdrożenie systemu w wersji minimalnej, to znaczy pozwalającej na obsługę procesów rejestracyjnych, nastąpi od st...

Miesiąc po paszport

Cztery tygodnie trwa teraz oczekiwanie na otrzymanie nowego paszportu. Już niedługo czas ten może się wydłużyć, bo zbliżają się wakacje i czas letnich wojaży. W ubiegłym roku osoby, które zdecydowały się w ostatniej chwili, musiały czekać nawet półtora miesiąca. Dlatego lepiej przygotować i złożyć wnioski paszportowe wcześniej. O najczęściej spotykane problemy i pytania docierające do Starostwa Powiatowego, spytałem Beatę Diem, inspektora Wydziału Organizacyjnego. - Jakie są ostatnie zmiany w zasadach wydawania paszportów ?- Od 25 marca weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych. Najważniejsza zmiana to pobieranie opłaty w wysokości 30 zł od dzieci do 16 roku życia (dotychczas było to bezpłatne). Bezpłatnie natomiast otrzymują paszporty o...

Starosta w Płońsku

Rynek pracy, środki pomocowe Unii Europejskiej i sytuacja służby zdrowia – to główne tematy dwudniowego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, który odbył się 10 i 11 kwietnia w Płońsku. W konwencie udział wziął starosta Józef Gołębiowski.Informację o rynku pracy w województwie mazowieckim, środkach Funduszu Pracy na zadania samorządów oraz aktywizacji zawodowej przedstawił Wojewódzki Urząd Pracy. Zasady finansowania oświaty omawiała dr Kurkiewicz – Waligóra z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadeszła ocena realizacji programu pomocowego SAPARD oraz funkcjonowania na terenie województwa systemu IACS. Jest to Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (siedziba powiatowa IACS mieści się w Bielicach, nr 19, tel. 861 – 83 - 58).O aktualnej sytuacji w kraj...