starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

WAŻNE DO KOŃCA MAJA

Jak już informowałem, w związku ze zmianą ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dotychczasowe zaświadczenia lekarskie, na podstawie których rodzicom dzieci niepełnosprawnych wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny, tracą ważność z dniem 31 maja 2003 r.Jak wynika z informacji Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniewa Madeja, od 1 czerwca zasiłek ten będzie wypłacany tylko na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.Konieczne do tego są wnioski o ustalenie niepełnosprawności, które można otrzymać we wszystkich instytucjach pomocy społecznej.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ O PUCHAR STAROSTY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, UKS Kozłów Biskupi i Gimnazjum nr 2 są organizatorami IV Ogólnopolskiego Turnieju Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt o Puchar Starosty Sochaczewskiego. Turniej odbędzie się w dniach 16 – 18 maja na hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica 106.Rozgrywki rozpoczną się 16 maja o godz. 10,oo, przewidywane zakończenie i wręczenie nagród w niedzielę, 18 maja ok. godz. 13,oo.Jak poinformował Zenon Grąbczewski, do Turnieju udział swój zgłosiły drużyny ChKS Łódź (ćwierćfinalista Mistrzostw Polski juniorek młodszych), UKS WKRA Sochocin (pięciokrotny mistrz Mazowsza w kategorii młodziczek i juniorek młodszych), Wilanowia Warszawa, UKS Zielonka Warszawa, MKS Znicz Pruszków, MKS Piotrków Trybunalski, UKS Kozłów Biskupi.W ramach turnieju odb&#...

Apel Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej

Mazowiecka Rada Integracji Europejskiej wystosowała apel do mieszkańców naszego województwa. W apelu czytamy :„Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest racją stanu naszego kraju. Członkostwo w europejskiej wspólnocie przyniesie Narodowi Polskiemu bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy oraz ugruntuje demokratyczny ustrój naszej Ojczyzny.Wejście Polski do Unii Europejskiej oznacza trwałe związanie się z wartościami, o które walczyli nasi przodkowie i współcześni. Polska w Unii Europejskiej to wzmocnienie jej pozycji politycznej, kulturowej, gospodarczej i międzynarodowej. To także wielka szansa dla Narodu Polskiego na lepsze życie, lepsze warunki rozwoju jednostki, spełnienie aspiracji obywateli.Nasze oczekiwania związane z członkostwem w Unii są bardzo duże. Jesteśmy przekonani, że są one również realne. O sprawach Polski decyduje si&#...

Pięć milionów na pomoc społeczną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło radnym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ubiegłym roku. Ogółem budżet PCPR zrealizowano w wysokości 4.791.721,50 zł, w tym środki PERON 830.822 zł. W ciągu roku w wyniku starań o dodatkowe pieniądze decyzją wojewody mazowieckiego Centrum otrzymało jeszcze prawie 400 tysięcy. Z pieniędzy tych wydano m.in. na placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.180 tys. zł, (w tym na Dom Dziecka 976 tysięcy), na Dom Pomocy Społecznej 1.018 tys. zł, rodziny zastępcze 1.256 tys., zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 114 tys., rehabilitację społeczną 830 tys., i zawodową 434 tysiące złotych.W 2002 r. objęto pomocą 92 rodziny zastępcze, w których umieszczone zostało 119 dzieci oraz 59 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujący...

DAJMY DZIECIOM UŚMIECH

Pod patronatem Związku Powiatów Polskich przez dwa dni – 31 maja i 1 czerwca dzieci pokrzywdzone przez los z terenu całej Polski będą mogły spotkać się w Wiśle na rynku, w amfiteatrze, w centrum miasta. Komitet organizacyjny w ramach organizacji Dziecięcych Artystycznych Koncertów Integracyjnych zapewnia wiele wspaniałych atrakcji, m.in. występy zespołów polskich, czeskich, ukraińskich, klownów cyrkowych, spotkanie z Adamem Małyszem i innymi mistrzami sportu, przegląd kandydatów na Światowe Mistrzostwa Sztuk Wizualnych, IV Beskidzki Bajkowy Bal dla Dzieci i Młodzieży, Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne, „Po sąsiedzku” – Dzień Czeski w Wiśle, koncert gwiazd, piknik europejski, pokaz mody dziecięcej oraz wiele innych niespodzianek i imprez towarzyszących. Będą wystawy i kiermasze, loterie fantowe, promocje szkół hotelars...

JUBILEUSZ MARATONU

Ponad cztery miesiące przed pierwszym strzałem startera spotkał się komitet organizacyjny jubileuszowego, XX już Sochaczewskiego Półmaratonu Szlakiem Walk Nad Bzurą. W tym roku odbędzie się on 14 września, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje z okazji jubileuszu wiele niespodzianek. Start honorowy odbędzie się na stadionie MKS „Orkan” przy ul. Warszawskiej o godz. 12,oo, start ostry w Kamionie, skąd zawodnicy przez Mistrzewice, Żuków i Chodaków dobiegną do Sochaczewa krótko po godzinie 14. W międzyczasie zgromadzeni widzowie nie będą się nudzić, bo i na stadionie, i wokół niego będzie się dużo działo. Oprócz dwudniowych zawodów i pokazów lotniarskich, najciekawszy będzie na pewno mecz oldbojów rugby, rozstrzygnięcie konkursów z losowaniem nagród, festyn sportowo - rekreacyjny z zabawami dl...

7 dni w Polsce

Od 1991 roku Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina współpracuje z podobną w profilu kształcenia niemiecką szkołą średnią z Garching k. Monachium. Kolejna wizyta uczniów, którzy za rok i dwa lata będą zdawać maturę, trwała przez tydzień – od 26 kwietnia do 3 maja. Dwudziestkę młodych przyjęły polskie rodziny, zapewniając im nie tylko wspaniały, jak twierdzili goście, program, ale wprost rozpieszczając ich w swoich domach. Niemcy zwiedzili oczywiście Sochaczew i okolice – Żelazową Wolę, Arkadię, Nieborów, Niepokalanów. Byli w Warszawie, Krakowie i Toruniu.Z okazji przyjazdu w Starostwie Powiatowym 28 kwietnia odbyło się spotkanie władz powiatu z niemiecką młodzieżą. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć i d...

Powiatowe pieniądze 2002 r.

Ostatnie sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie podsumowaniu budżetu powiatu sochaczewskiego w roku ubiegłym. Zamknął się on sumą 40.018.971 zł po stronie dochodów (100,22 proc. wykonania) i 44.256.316 zł po stronie wydatków (99,8 proc.).W dochodach największą pozycję stanowiły subwencje (55,96 proc. dochodów ogółem). W sumie dało to kwotę 22.392.678 zł - równe 100 proc. kwoty zaplanowanej. Składały się one z trzech części – oświatowej (82,5 proc.), drogowej (12,8 proc.) i wyrównawczej (4,7 proc.). Kolejną pozycję dochodów stanowiły dotacje, które w sumie wyniosły 13.944.372 zł (34,8 proc. dochodów), w tym największe na zadania z zakresu administracji rządowej 71,8 proc. i na zadania własne 27,6 proc. Dochody własne to 3.603.321 zł, czyli 9 proc. dochodów.Podobnie ...

PIERWSZE SPOTKANIE

Trzynastu członków liczy powołana przez starostę Józefa Gołębiowskiego Powiatowa Rada Zatrudnienia. W jej skład weszli Józef Gołębiowski jako przewodniczący, wicestarosta Marcin Kubiak, którego wybrano zastępcą, członkowie – burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki, wójt gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Bajurska, OPZZ - Leszek Grzegorzewski, Mazowiecka Izba Rolnicza - Tadeusz Szymańczak, Maria Makowiecka i Zbigniew Drzewiecki, Solidarność Rolników Indywidualnych - Andrzej Popławski, NSZZ Solidarność - Elżbieta Sejdak, Cech Rzemiosł Różnych - Irena Grupa i Jan Wosik – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.Główne zadania Rady jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty to inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjona...

NAGRODY ZA MAKULATURĘ

Edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych – to główne cele konkursu zbiórki makulatury, który Starostwo Powiatowe organizuje wspólnie z firmami Rethmann Recykling sp. z o.o. oraz Eko – Punkt – Organizacja Odzysku S.A z Warszawy. W konkursie, który trwał będzie przez cały maj, mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu powiatu sochaczewskiego. Szkoły zobowiązane zostały do przyjmowania, ważenia oraz zapisywania ilości makulatury dostarczonej przez uczniów. Firma Rethmann będzie bezpłatnie odbierała, a po zakończeniu konkursu zapłaci za zebraną makulaturę. Ilość zebranego papieru (w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły lub klasy) decydować będzie o zajętym miejscu. Nagrody dla szkół – po 1.000 zł dla najlepszej podstawówki, gimnazjum i szkoł...