starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

Reaktywować czwartki Woronina

Ostatnie majowe posiedzenie komisji kultury i sportu Rady Powiatu poświęcone zostało podsumowaniu działalności powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawozdanie z działalności składali prezes Zarządu Mieczysław Głuchowski i sekretarz Zenon Grąbczewski. Zarząd SZS, wybrany w marcu 1999 r., mimo ogólnie znanych trudności finansowych, stał od początku na dużo lepszej pozycji niż w innych powiatach. W Sochaczewie zatrudniono bowiem na etatach Wydziału Oświaty Starostwa działaczy związku, co pozwala od początku na prawidłową współpracę i organizację imprez sportowych. Corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowywany jest regulamin i harmonogram rozgrywek w trzech kategoriach – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2003/04 odbyło się do 21 maja 45 zawodów sportowych o...

Dożynki na podzamczu

Na kolejnym spotkaniu komitetu organizacyjnego wojewódzkich dożynek, które odbędą się w Sochaczewie 4 i 5 września, wybrane zostało logo dożynek. Komitet pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego spośród 9 przygotowanych przez Jadwigę Orczyk - Miziołek z Wydziału Promocji Urzędu Miasta wybrał jedno, z elementami Mazowsza i wieńca dożynkowego.W dwudniowym programie, oprócz oficjalnych uroczystości dożynkowych, znajdą się występy zespołów placówek wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego. Ustalane są warunki koncertów gwiazd estrady i kabaretu. Przygotowany został list intencyjny marszałka województwa, wojewody mazowieckiego, starosty, burmistrza i wójta gminy Sochaczew do sponsorów strategicznych, ustalone miejsca pokazów, występów i kiermaszów. Sponsor strategiczny oprócz bezpośredniego u...

Wojskowa reklama

Jak poinformował Paweł Rozdżestwieński, przewodniczący komitetu organizacyjnego „Rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą”, od czerwca tego roku ukazywać się będzie nowy ogólnopolski kwartalnik „Do broni”. Jeden z numerów zostanie przygotowany specjalnie na potrzeby organizowanej przez komitet rekonstrukcji. Będzie to przeprawa Wojska Polskiego przez Bzurę podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Gazeta rozprowadzana będzie przez ogólnopolskie sieci dystrybucyjne w Polsce i poza jej granicami, uświetniając swym szczególny charakterem obchody sześćdziesiątej piątej rocznicy bitwy. Ponieważ ten numer „Do broni” przygotowywany jest przez redakcję sochaczewskiego kwartalnika „Nowy Przegląd Kawaleryjski”, istnieje możliwość zamieszczenia w nowym wydawnictwie reklam i ogłoszeń. Przygotowania do druku numeru zostaną zak...

Informacja od maja - system interwencji na rynakch rolnych

Informacja od majaW związku z tym, że od 1 maja zmieniły się zasady funkcjonowania całego sektora rolnego, dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych został zastąpiony rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. Właściwe wykonywanie wspólnej polityki rolnej zależy w dużym stopniu od wyjaśnień udzielanych wszystkim zainteresowanym, a do tej pory w środowisku rolniczym jest wiele obaw o najbliższą przyszłość, często wynikającą z braku wiedzy. Dlatego w centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie został od maja uruchomiony Telefoniczny Punkt Informacyjny dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących produkcję, przetwórstwo i handel produktami rolnymi.. Operatorzy punktu dyżurują codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo – 16,oo pod numerem telefonu 0 – 22 661 – 72 – 72.ARR jest przygotowana do wdra&...

Do broni

Szanowni Państwo!Komitet Organizacyjny Rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą uprzejmie informuje, że istnieje możliwość umieszczenia reklamy w nowym ogólnopolskim kwartalniku „Do Broni”, w numerze przygotowywanym specjalnie na potrzeby organizowanej przez nas rekonstrukcji przeprawy Wojska Polskiego przez Bzurę w kampanii wrześniowej 1939 roku Gazeta będzie dystrybuowana poprzez ogólnopolskie sieci dystrybucyjne i dotrze do szerokiej grupy czytelników w Polsce i poza jej granicami. Dodatkowo gazeta będzie sprzedawana podczas uroczystości i w punktach handlowych na terenie powiatu sochaczewskiego od czerwca br.Wydawnictwo zostanie przygotowane przez redakcję sochaczewskiego kwartalnika „Nowy Przegląd Kawaleryjski”.Wyrażam głębokie przekonanie, że to szczególne wydawnictwo uświetni obchody 65. rocznicy Bitwy nad Bzurą.Strona kwartalnika dzieli się na 4 moduły reklamo...

Sochaczewski dukat

Spotkanie Kapituły Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”, które odbyło się 10 maja, wybrało projekt znaku. Co prawda, wymaga on jeszcze zdaniem członków Kapituły, kilku drobnych poprawek, więc na razie nie można go jeszcze pokazać. Będzie miał kształt okrągłego medalu w kolorze złotym, o średnicy co najmniej 10 centymetrów. Kapituła, zgodnie z regulaminem, będzie corocznie przyznawać „Dukaty” w trzech kategoriach – produkt (towar), usługa lub inicjatywa.Jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, „Dukat” powinien stać się symbolem dobrej, sochaczewskiej jakości. Znak, umieszczany na wyrobach, siedzibach firm, ma także w założeniu pomagać przedsiębiorcom ziemi sochaczewskiej w promowaniu swoich produktów w krajach Unii Europejskiej. Wnioski o przyznawanie znaku składać bę...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 13 maja Zarząd postanowił upoważnić starostę Józefa Gołębiowskiego do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących przygotowania, organizacji i finansowania dożynek wojewódzkich, jakie mają się odbyć w Sochaczewie w dniach 4 – 5 września br. * Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz przedstawił ostateczną wersję audytu turystycznego powiatu sochaczewskiego, który będzie służył inwestorom oraz będzie integralną częścią realizacji programu „Atrakcyjny region”. * Postanowiono na najbliższej sesji, która planowana jest na 4 czerwca, przedstawić radnym pod dyskusję projekt Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego i ewentualnie wraz z nim projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. * Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury sprzedaży 8 lokali mieszkalnych przy ul. Ga...

Majówka rodzinna

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach oraz Urząd Gminy w Brochowie organizują 22 maja 2004 r. w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach „Majówkę Turystyczną”. Impreza będzie rodzinnym piknikiem, podczas którego zostanie zaprezentowana oferta turystyczna i kulturalna powiatu sochaczewskiego. Oprócz mieszkańców naszego powiatu spodziewamy się również gości z Warszawy.Gości na miejsce dowiezie bezpłatnie zabytkowa kolejka, a na miejscu będą zorganizowane wycieczki po Puszczy Kampinoskiej, ognisko z udziałem występów kapel ludowych, miejskich i dixilandowych.Majówka będzie także doskonałą okazją do zaprezentowania twórczości artystów, rękodzielników, przedsiębiorców turystycznych z terenu powiatu sochaczewskiego. Oferujemy bezpłatne stoiska podczas p...

Fortuna Iłów w czwórce

Po eliminacjach, które odbywały się na terenie całego województwa, do finałów Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w piłce ręcznej młodziczek – dziewcząt urodzonych w 1991 roku i młodszych - dostały się cztery drużyny – MKS „Mazur” Sierpc, MKS „Znicz” Pruszków, GUKS „Lider” Winnica oraz UKS „Fortuna” Iłów. I właśnie one 15 maja na hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica 106 będą walczyć o tytuł najlepszej na Mazowszu. Nagrodą będzie Puchar Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego, wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, zawodnicy pamiątkowe medale, zaś najlepsza bramkarka, zawodniczka i król strzelców – nagrody okolicznościowe.Gratulując iłowskiej „Fortunie” pozostaje życzyć jej jak najlepsz...

Rowerem przez powiat

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” przy współudziale „Rowery od A-Z” – pani Anny Krawczyk i Andrzeja Ząbczyńskiego organizują 5 czerwca 2004 r. V Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. W poprzednich latach impreza gromadziła ponad 200 uczestników w wieku od 6 do 76 lat nie tylko z naszego powiatu. W imprezie brali udział także mieszkańcy Warszawy, Legionowa, Ożarowa Mazowieckiego, Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa, Domaniewic. Trasa Rajdu przebiega corocznie przez najatrakcyjniejsze zakątki naszego powiatu. W tym roku wyruszymy do miejscowości Obory w gminie Iłów, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym spotkamy się na pikniku rodzinnym. Dodatkową atrakcją będzie pokaz jazdy konnej. Swoje umiejętności w siodle będą mogli sprawdzić także uczestnicy Rajdu. Na amatorów ...