starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Aktualności

Sobieszowo 2003 - poplenerowa wystawa MOK Chodaków

W najbliższą sobotę 27 września o godzinie 15,3o w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie nastąpi otwarcie wystawy poplenerowej „Sobieszewo 2003”. Od 8 do 19 lipca Starostwo Powiatowe zorganizowało nad morzem w Sobieszewie plener malarski, w którym wzięło udział 36 uzdolnionych plastycznie dzieci z powiatu sochaczewskiego. W tym roku po raz pierwszy w zajęciach brały udział także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie. Powstało bardzo dużo ciekawych prac, które obejrzeć będzie można właśnie od soboty.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Utrata pachnie jak dawniej

Powoli zaczęliśmy się już przyzwyczajać do tego, że Bzura, Utrata i Pisia zaczynają przypominać rzeki, z nie ścieki. Tymczasem od jakiegoś czasu do starosty Józefa Gołębiowskiego zaczęły docierać informacje o nieczystościach płynących Utratą. Po natychmiastowych interwencjach w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie ustalono, że sprawcą tych niespodzianek jest oczyszczalnia ścieków w Błoniu. Aktualnie trwa tam modernizacja i mimo podejmowanych jakoby kroków przeciwdziałających zanieczyszczaniu rzeki zakład ten nie jest w stanie uzyskać parametrów ścieków określonych prawem. Sytuację pogarsza także niski (ze względu na brak opadów) stan wody w rzekach, przez co skutki zanieczyszczenia są dokuczliwsze.W błońskim Urzędzie Miasta podjęto środki zaradcze...

Obradował Zarząd Powiatu

Na wniosek Niepublicznych ZOZ mieszczących się przy ul. Ziemowita Zarząd zdecydował o przekazaniu 8 tysięcy złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację tamtejszej sieci centralnego ogrzewania i kotłowni. Pieniądze przekazane zostaną miastu jako piętnastoprocentowy wkład dofinansowujący tę inwestycję. Jednocześnie Zarząd liczy na podłączenie sieci c.o. do wszystkich pomieszczeń, także po Kolumnie Transportu Sanitarnego. Co prawda, Starostwo liczy na niedługie przeprowadzenie mieszczących się tam wydziałów do pomieszczeń przy ul Piłsudskiego, ale przy okazji takiej inwestycji warto zadbać także o to, co pozostanie dla przyszłych najemców.W związku z planowanym przeniesieniem biur Starostwa budowana przy byłym internacie ZS RCKU jest droga dojazdowa i parking. Na razie dojazd będzie od stro...

Uroczyście, ale skromnie

Spotkanie komitetu organizującego obchody stulecia sochaczewskiego szpitala powiatowego poświecone było głównie rozstrzygnięciu konkursu na tablicę i medale pamiątkowe oraz zgromadzeniu pieniędzy na obchody. Na ogłoszony przez Starostwo konkurs napłynęły trzy prace, z których członkowie nie wybrali bezpośrednio do realizacji żadnego, Postanowiono ze względu na oszczędność, której konieczność zawsze podkreśla starosta Gołębiowski, zrezygnować z bicia medali pamiątkowych, ograniczając się do tablicy, która zostanie wmurowana w ścianę szpitala. Dla dokładnego określenia kosztów jej produkcji i ostatecznego wyglądu postanowiono zaprosić na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w tym tygodniu, twórcę tego projektu. Rozstrzygnięte zostaną wówczas wszystkie problemy i przyj&#...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd PowiatuStarosta Józef Gołębiowski wręczył akty powierzenia funkcji doradców metodycznych. W roku szkolnym 2003/2004 pełnić je będą nauczyciele – Jadwiga Giro (ZS RCKU), Małgorzata Błach (ZS RCKU) oraz Monika Błażejewska (Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza).Starosta podpisał zatwierdzone przez Zarząd ostateczne wersje arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat. Zarząd zatwierdził propozycje zmian dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół. Dotyczy to szkół w Rybnie, Iłowie i ZS RCKU.Pozytywnie zaopiniowano wniosek dyrektora ZSRCKU Dariusza Miłkowskiego, który na wicedyrektorów szkoły zaproponował osoby Jolanty Krupa – Szczepaniak, Marka Marcinkowskiego oraz Elżbiety Kropiak jako kierownika praktycznej nauki zawodu.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż...

Nowa odsłona Mazowieckich Igrzysk

Na 23 września do Szkoły Podstawowej w Paprotni zaprasza starosta Józef Gołębiowski i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie. O godzinie 13 rozpocznie się tam podsumowanie roku sportowego 2002/2003 i jednocześnie rozpoczęcie nowego roku sportowego. Po wystąpieniu Mieczysława Głuchowskiego, prezesa PSZS, sekretarz Zenon Grąbczewski podsumuje osiągnięte w tym roku wyniki.Najlepsze szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu sochaczewskiego otrzymają puchary, medaliści V Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i najlepsi opiekunowie odznaczenia.W programie przewidziano także, jak co roku, spotkania z wybitnymi olimpijczykami, a starosta rozpocznie nowy rok sportowy. Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Lepsze wyniki – te same pieniądze

Starosta Józef Gołębiowski i dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Michał Milczarek wzięli udział 4 września w spotkaniu władz samorządowych i ZOZ powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i żyrardowskiego, które odbyło się w Grodzisku Mazowieckim.Głównym powodem spotkania było ustalenie wspólnych działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z sytuacją, jaka zapanowała w lecznictwie na tym terenie. W nowo otwartym szpitalu grodziskim nie działają jeszcze wszystkie oddziały. Na planowanych początkowo 729 łóżek jest teraz 330. Nie ma pieniędzy na uruchomienie następnych, i choć na lipiec planowane było otworzenie kolejnych oddziałów (konieczny jest blok operacyjny, blok porodowy, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), nie dojdzie to niestety do skutku.Z kolei...

Lepsze warunki – lepsza obsługa

Zarząd Powiatu długo dyskutował nad koncepcją zagospodarowania nowych pomieszczeń, które już niedługo zostaną oddane do użytku. Komisja Działalności Gospodarczej, Mienia Publicznego i Promocji odwiedziła we wrześniu wszystkie pomieszczenia, które do tej pory zajmuje Starostwo Powiatowe i jego placówki. Warunki obsługi interesantów w niektórych, jak stwierdził przewodniczący komisji Stefan Tymiński, jak najszybciej muszą ulec poprawie. Służyć ma temu nowy budynku przy ul. Kusocińskiego (800 metrów kwadratowych powierzchni), oraz zmodernizowane pokoje internatu ZS RCKU.Komisja, po wysłuchaniu wszystkich kierowników placówek, którzy przedstawiali swoje problemy, argumenty oraz zadania, jakie realizują i zamierzają realizować w przyszłości, postawiła wniosek o zmianę pierwotnego przeznaczenia budynku przy Kusociń...

54 hektary do zagospodarowania

Chociaż nowa ustawa wstrzymała prace nad zmianą przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego „pól czerwonkowskich”, toczy się nadal pomiędzy starostą Józefem Gołębiowskim i burmistrzem Sochaczewa dyskusja o ich przyszłości. Pomysły miejskich radnych o odkupieniu działki o powierzchni ponad 54 ha od powiatu, i samodzielnym jej zagospodarowaniu, oparte były na założeniu, że jej wartość przy dotychczasowym przeznaczeniu pod produkcję rolną jest dużo niższa niż po przekształceniu, którego Rada Miejska dokonałaby dopiero po zakupie. Zobligowany tymi decyzjami burmistrz przedstawił Zarządowi Powiatu propozycję zakupu pól, z której wynikało, że na podstawie przedstawionego operatu szacunkowego rzeczoznawca wycenił aktualną wartość tych terenów na 1.700 tys. zł, czyli po ok. 3,20 z...

Wyposażenie wiejskich zerówek

Do końca października gminy wiejskie i powiaty z województwa mazowieckiego mogą składać wnioski na dofinansowanie remontów i wyposażenia szkół i świetlic szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia klas zerowych dla 6-latków. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 42 proc. całkowitych kosztów.W obecnym etapie może być za te pieniądze kupowane tylko wyposażenie dla klas „0” i świetlic szkolnych obejmujące meble, kopiarki i pozostały sprzęt, z wyjątkiem sprzętu audiowizualnego i komputera, gry i pomoce edukacyjne. O dofinansowanie ubiegać się mogą gminy wiejskie, wiejsko – miejskie, i powiaty (dla szkół specjalnych).Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowanego przez Bank Światowy.Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego An...