starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Z Posiedzenia Zarządu Powiatu

Z Posiedzenia Zarządu Powiatuw dniu 19 lipca 2007 rokuPan Stefan Grefkowicz, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska zapoznał Zarząd z bieżącymi sprawami wydziału. Przedstawione zostały dwie oferty biorące udział w przetargu na ocieplenie stropodachu w budynku sali gimnastycznej w ZS CKP w Sochaczewie.Pani Mirosława Świerczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła Zarządowi projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Powiatu. Uchwała dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach.Pani Teresa Pawelak, Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi propozycje zmian budżecie na rok 2007, które będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji...

Nowe oddziały w sochaczewskim szpitalu

Wyjazdowa sesja Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, która odbyła się 24 lipca w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, miała duże znaczenie dla zmian w sochaczewskim lecznictwie. W Sesji udział wzięli między innymi Waldemar Kowalczyk przewodniczący Prezydium Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, starostowie Tadeusz Koryś, Piotr Osiecki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Grabarkiem oraz dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszek Pasiak.Przed rozpoczęciem obrad merytorycznych uczestnicy spotkania wizytowali Oddziały Ratunkowy i Psychiatryczny sochaczewskiego Szpitala.Obrady poprzedziła prezentacja sochaczewskiej placówki przygotowana i poprowadzona przez dyrektora Pasiaka. Goście mogli bliżej zapoznać się z działalnością szpitala, z jego sukcesami i osiągnię...

DOŻYNKI POWIATOWE IŁÓW 2007

Po dwuletniej przerwie powróciła tradycja organizowania dożynek powiatowych. Gospodarzem tegorocznego święta plonów, które odbędzie się 9-tego września br. jest Gmina Iłów. Współorganizatorami uroczystości dożynkowych są również: Samorząd Powiatu Sochaczewskiego, Powiatowy Samorząd Rolniczy oraz Powiatowa Izba Gospodarcza. W celu godnego i dostojnego przeprowadzenia uroczystości dożynkowych Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś powołał komitet organizacyjny. Na pierwszym roboczym spotkaniu, które odbyło się 23 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie został ustalony ramowy program dożynek. Komitet organizacyjny już dziś serdecznie zaprasza rolników, jak również całą społeczność naszego powiatu do czynnego udziału w uroczystościach dziękczynnych za tegoroczne plony. Zapraszamy r...

Szczęśliwa „trzynastka”

Okres wakacyjny w pełni, jednakże dla radnych powiatowych jest to czas pracy. XIII Sesja Rady Powiatu, poprzedzona posiedzeniami Komisji, odbyła się 27 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jak się okazało „trzynastka” okazała się dobrym znakiem dla podjęcia niezmiernie istotnych dla rozwoju powiatu uchwał.Pierwszym projektem uchwały, nad który debatowali radni, był projekt dotyczący zmian w budżecie powiatu na rok 2007. Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła zmiany obejmujące zwiększenie dochodów powiatu oraz urealnienie planu wydatków poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Przde wszystkim zwiększył się dochód powiatu o 1 mln złotych. Są to środki pozyskane z zewnątrz na drogowe zadania inwestycyjne. Dodatkowe 80 tys. złotych wypracował Dom Pomocy Społecznej z tytułu wpływu...

Wyjazdowa sesja NFZ w Sochaczewie

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24.07.2007 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie odbędzie się sesja wyjazdowa posiedzenia Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Planowany porządek obrad:1. Analiza zasadności utworzenia w strukturze szpitala oddziału dziennego psychiatrycznego i oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu oraz możliwości zabezpieczenia przez MOW NFZ środków finansowych na ten rodzaj świadczeń.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego MOW NFZ na rok 2008.3. Informacja dyrektora MOW NFZ o skargach i wnioskach, zgłaszanych do oddziału przez ubezpieczonych w II kwartale br.4. Sprawy bieżące.

Zapraszamy na XIII sesje Rady Powiatu

W najbliższy piątek, 27 lipca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się XIII Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego.W programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie trzech uchwał. Pierwsza dotyczy zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, druga ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach. Trzecia uchwała dot. projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami. Przekazane zostaną informacje z prac Zarządu oraz informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji. Sesję zak...

VIII Plener Plastyczny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Wspaniałym miejscem do poszukiwania wzruszeń, zachwytu, czy przeżywania piękna otoczenia są plenery artystyczne.W VIII Plenerze Plastycznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Fundację Jesteśmy Razem uczestniczyła wspaniała młodzież uzdolniona plastycznie.Przedsięwzięcie zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. Od 2 do 15 lipca 2007 roku przebywaliśmy na terenie gościnnej gminy Mielno, która jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce. Pomimo, że codziennie padał deszcz, to dobry humor nie opuszczał nikogo.Czas spędzaliśmy pracowicie i atrakcyjnie. Wieczorne ogniska, dyskoteki, ciekawe wycieczki autokarowe nastrajały wszystkich pozytywnie. Aktywny wypoczynek, spacery piękną plażą i morskie powietrze pozwalały nam regenerować siły i zachęcały do twórczej pracy. ...

Pomoc osobom niepełnosprawnym (1)

Turnusy rehabilitacyjneW najbliższych serwisach informacyjnych Starostwa Powiatowego przedstawimy Państwu bliższe informacje o formach pomocy, warunkach i terminach składania wniosków realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś przybliżymy problematykę dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.Dofinansowanie obejmuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych i niezbędnych opiekunów w czternastodniowych turnusach. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności otrzymają dofinansowanie w wysokości 650 zł. Osobom ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości 600...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu

1. Pan Władysław Dudziński organizator motokrosowej imprezy Kurdwanowski Cross Country zwrócił się do Zarządu z propozycją objęcia patronatu nad zawodami przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Impreza ma charakter cykliczny i gromadzi ponad tysięczną publikę. Najbliższe zawody zaplanowane są na 19 sierpnia 2007 roku. 2. Pani Małgorzata Dębowska Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie przedstawiła propozycję Urzędu Miasta, dotyczącą zaszeregowania dróg na terenie Sochaczewa. Propozycję w odniesieniu do dróg powiatowych są następujące: Ul. Piłsudskiego na całej długości pozbawić kategorii drogi powiatowej i zaliczyć do kategorii drogi wojewódzkiej. Ul. Młynarską na całej długości (łącznie z mostami w jej ciągu) oraz ul. Łąkową na odcinku od ...

W powiatowej oświacie nie wszyscy mają wakacje

Z Markiem Fergińskim Dyrektorem Powiatowego Zespołu Edukacji rozmawia Marcin Podsędek.Pierwszego lipca działalność rozpoczęła nowa jednostka organizacyjna Powiatu Sochaczewskiego Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. Proszę wyjaśnić, jakie zadania będzie realizowała nowa jednostka?Powiatowy Zespół Edukacji został powołany do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz przejął zadania z zakresu organizacji oświaty dotychczas realizowane przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu, oczywiście w zakresie oświaty. W praktyce oznacza to prowadzenie księgowości w imieniu szkół, wypłaty wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek oświatowych, realizacji „unijnych” programów stypendialnych oraz nadzór organizacyjny nad szkołami. Termin rozpoczęcia działalno...