starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Konno przez 13. Mazowieckie Targi Rolne

Podczas 13. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości zaprezentuje się młodzież z III klasy Technikum Hodowli Koni Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Ganowicz, prowadzącej w szkole zajęcia praktyczne i naukę jazdy konnej, przygotowali specjalny pokaz. Na terenach bezpośrednio przylegających do Gospodarstwa Pomocniczego przy ul. Głowackiego będzie można oglądać skoki przez przeszkody, podziwiać sztukę ujeżdżania koni, a także skorzystać, za jedyne 2 zł, z możliwości przejażdżki konnej. hodowla koni Zapraszamy wszystkich miłośników koni, zwłaszcza dzieci z rodzicami 23 kwietnia na Targi. Pokazy jazdy konnej rozpoczną się od godziny 12.00.

Puszcza, kuchnia i kajaki, czyli Gmina Brochów na Targach Rolnych

Niezwykle interesująco zapowiada się specjalna prezentacja Gminy Brochów podczas tegorocznych Targów Rolnych. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Urzędem Gminy pokaże to, co najlepsze i najpiękniejsze. Przyrodę będzie chwalić wystawa Kampinoskiego Parku Narodowego, natomiast o walorach turystycznych dowiemy się od Michała Ścigockiego, właściciela Moto Przystani, laureata Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat 2005”. Przedsiębiorców będzie reprezentowało PCB Plecewice S.A., również „dukatowiec” oraz producent altan ogrodowych. Nowoczesne rolnictwo pokaże Michał Jakubowski, właściciel plantacji wierzby energetycznej. Całość dopełni wystawa Koła Gospodyń Wiejskich z Brochowa. Hafty, koronki, obrazy i oczywiście przepyszne wypieki. Natomiast na targowej scenie wystąpią dzieci ze Szkoły Pod...

Zaproszenie do współpracy

Federacja MAZOWIA serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa mazowieckiego.MAZOWIA wspiera swoje organizacje członkowskie, oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania organizacji, monitoruje działania administracji publicznej, występuje w imieniu organizacji w relacji z administracją, działa na rzecz rozwoju III sektora na Mazowszu, rozwija współpracę międzynarodową w ramach sektora.Federacja powstała w 2001 roku. Obecnie liczy 43 organizacje pozarządowe działające na terenie Mazowsza, a ich liczba stale się powiększa. MAZOWIA jest członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Socjalnych WRZOS i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.Działania Federacji obejmują między innymi:• pracę w grupach branżowych: ds. dzieci i młodzież...

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei,czas odradzania sięwiary w siłę człowieka, zdolnego pokonać wszelkie przeszkody.Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamżyczenia wielu miłych przeżyć,wiążących się z tradycjami Świąt,dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski

Sochaczewskie stoły Wielkanocne

Fantazyjne mazurki, słodkie pierniczki, tradycyjne pieczywo, świąteczne wędliny, oryginalne palmy i koszyczki, niepowtarzalne serwisy stołowe oraz najróżniejsze potrawy Wielkanocne - tak w telegraficznym skrócie prezentowała się wystawa zorganizowana przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie „Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej”.W Niedzielę Palmową „Chabrowy Dworek” w Serokach koło Teresina wypełniony był po brzegi wystawami sochaczewskich producentów żywności, artystów, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Każdy stół oferował coś wspaniałego i niepowtarzalnego, jednak mocno związanego z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Można było oglądać, degustować i kupować. Kolorowy koszyczek ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia Zarząd przyjął uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie do przyjęcia dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, oraz w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej.Dotację w wysokości 30 tys. zł otrzymał sochaczewski oddział Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. * Postanowiono zorganizować w najbliższym czasie spotkanie samorządów zainteresowanych działalnością poradni dla dzieci z porażeniem mózgowym AGA. Poradnia, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”, działa na zasadzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i korzysta z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrow...

Podzielili limit

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia na posiedzeniu 4 kwietnia postanowili podzielić 2.754.200 zł na – przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie – 27.700 zł; prace interwencyjne – 40.000 zł; roboty publiczne – 386.700 zł; staże – 1.317.000 zł; przygotowanie zawodowe – 198.200 zł; dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 148.000 zł; refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 100.000 zł; prace społecznie użyteczne – 61.900 zł. Sumy te mogą się trakcie roku zmieniać, gdyż PUP złożył dwa wnioski na pozyskanie dodatkowych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel zarezerwowano 474.700 zł jako wkład własny, a na lata 2006 – 2007 wystąpiono o kwotę 1.687.594 złote. Jednocześnie wystąpiono o przyznanie dofinansowania ...

Komputer dla Homera i Pegaz

Po raz kolejny ruszają dwa programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, prowadzone przez Mazowiecki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Program „Pegaz” podzielony został na trzy obszary pomocy. Obszar A to pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu – adresatami programu są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące, poszukujące pracy lub uczące się, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, posiadające prawo jazdy.Obszar B obejmuje pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, a skorzystać z niego mogą niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych lub osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym ...

Dla wiejskich świetlic

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs dotacyjny "Nasza Świetlica II" dla małych organizacji. Wnioski można składać do końca maja, a termin rozstrzygnięcia wyznaczono na 31 sierpnia.Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe (np. ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia rozwoju wsi itp.), parafie, Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, które mają siedzibę na terenie gminy, w której świetlica będzie działać. Celem konkursu jest ożywienie przez zmianę profilu działalności lub utworzenie świetlic jako centrów informacyjnych we wsiach, które nie są siedzibami gmin. Powinny być publicznym punktem dostępu do Internetu i podstawowego zestawu słowników, encyklopedii, miejscem nauki i odrabiania lekcji, edukacji, szkoleń i spotkań. Dotacja może być także...

30 tysięcy dla TZN

Zarząd Powiatu przyjął 6 kwietnia uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej. Na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zaproponowała wybór Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, jako wykonawcę działań opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w tym prowadzenie profilaktyki II rzędu, czyli obejmującej nie tylko młodzież i dzieci, ale także rodziców i całe rodziny. Na konkurs wpłynęła tylko ta jedna oferta. Sochaczewski Oddział TZN to chyba jedna z niewielu placówek rzeczywiście o charakterze powiatowym, skupiająca zagrożonych i uzależnionych z całego powiatu. Pracownicy i wolontariusze TZN od wielu lat prowadzą aktywną i dającą wyraźne efekty pracę prowadzącą do zmian...