starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Pierwsza baba na liście

Sochaczewskie produkty tradycyjne zaczęły podbijać nie tylko Mazowsze, ale także całą Polskę. 10 marca 2006 r. na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego została wpisana - w kategorii „Wyroby piekarnicze i cukiernicze’ - "Baba z chleba żytniego". Produkt został zgłoszony przez Zakład Cukierniczy „Jeznach” z Sochaczewa. Działanie to jest efektem realizowanego przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie projektu promocyjnego „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Poszczególne elementy programu, takie jak promocja kultury naszego regionu, prezentacja dań oraz rodzimych przedsiębiorców, w aspekcie tzw. turystyki kulinarnej oraz turystki przejazdowej i weekendowej ma na celu wykreowanie markowego produktu turystycznego. Prace rozpoczęte półtora roku tem...

Konkurs straży pożarnej

Zakończyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”, organizowanego przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Konkurs, przeprowadzany wśród trzech grup wiekowych dzieci i młodzieży, ma na celu przekazanie znajomości zasad zachowania bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie podczas pożarów mieszkań i zabudowań, a także zmniejszenie liczby ofiar i poszkodowanych w tych pożarach. Na powiatowe eliminacje wpłynęło 38 prac ze szkół podstawowych w Brochowie, Śladowie, Młodzieszynie, Giżycach, Iłowie, Erminowie, SP nr 2 w Sochaczewie i Zespołu Szkół przy ul. Chopina. Swoje prace nadesłali też uczniowie gimnazjów w Iłowiec i Młodzieszynie. Sposób nich jury (Barbara Jachimowicz – znana sochaczewska malarka, Tadeusz Wachowski &...

MOW za rok

Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu aktualną sytuację związaną z przekształceniem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie. Zarząd Powiatu proponował, zgodnie z ministerialnymi wytycznymi, aby od 1 września tego roku ośrodek przekształcił się w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Wiąże się to ze zmianą zasad dofinansowania - aktualnie rocznie do utrzymania Załuskowa powiat dokłada ponad pół miliona złotych, po zmianie ośrodek byłby samowystarczalny. Okoliczni mieszkańcy obawiają się jednak, że po zmianie zasad kierowani przez sąd do ośrodka wychowankowie będą bardziej uciążliwi dla sąsiadów. Aktualnie ok. 80 proc. wychowanków kierowanych jest przez sądy, pozostali są tam na prośbę rodziców...

O powodzi w sztabie

Ze względu na warunki pogodowe, w trybie pilnym starosta Józef Gołębiowski zwołał 31 marca sztab antykryzysowy, złożony z przedstawicieli gmin, służb inspekcji i straży. Tematem krótkiego, roboczego spotkania było ewentualne zagrożenie powodziowe na terenie powiatu. Ze sprawozdań wynikało, że na ten dzień zagrożenia powodziowego nie ma, sytuacja jest stabilna, a wszyscy przygotowani na nadchodzące wysokie stany wód. Jak informował Zdzisław Maksymiuk, kierownik sochaczewskiego inspektoratu Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w piątek o godz. 8,oo stan Wisły w okolicach Iłowa wynosił 414 cm, przy 470 cm stanu ostrzegawczego i 510 cm uznawanych jako stan alarmowy. Największych stanów spodziewano się 1 kwietnia.Tadeusz Wachowski, pełnomocnik starosty ds. służb zespolonych zarządził dyżury domowe i kontrole ora...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 30 marca Zarząd przyjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu powiatu przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia w Sochaczewie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kategorii niektórych dróg na terenie powiatu żyrardowskiego (jest to wymóg ustawowy). * Wyrażono zgodę na dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klubu Sportowego Bzura. Postanowiono przekazać na remont dachu budynku klubowego po okresie zimowym sumę 10 tys. zł. Jednocześnie wyrażono zgodę na przedłużenie dzierżawy tej nieruchomości dla KS Bzura na kolejne 8 lat. * Zarząd przyjął założenia do projektów organizacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach powiatowych na rok szkolny 2006/2007. Określono w nim m.in., że liczba uczniów przyjmowanych do pierwszych kla...

Wielkanoc 9 kwietnia

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zaprasza w najbliższą niedzielę, 9 kwietnia, wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego do odwiedzenia specjalnej wystawy „Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej”. Kultywując piękną i bogatą tradycję Świąt Wielkanocnych organizatorzy i wystawcy zaprezentują kuchnię regionalną, palmy, święconki, pisanki, rękodzieło artystyczne. Odwiedzający będą mieli przyjemność skosztowania potraw świątecznych oraz możliwość kupna wyrobów kulinarnych i rękodzielniczych. Całość uświetniać będą występy zespołu ludowego. Natomiast o godzinie 14.00 palmy i dary stołów Wielkanocnych poświęci proboszcz parafii w Pawłowicach.Imprezę docenił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W jego liście s...

Konkurs "Miłość w literaturze polskiej"

Dnia 28 marca w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie miał miejsce finał konkursu recytatorskiego ,,Miłość w literaturze polskiej” i konkursu plastycznego ,Piękno przyrody w literaturze polskiej”.Organizatorem konkursów adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych był Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.W finale zaprezentowały się tylko dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina i Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza .W części recytatorskiej uczniowie prezentowali opanowane pamięciowo wiersze lub fragmenty prozy wybranego autora, opiewające miłość. Poziom recytacji był bardzo wysoki i wyrównany, toteż komisja konkursowa w składzie: Zofia Przybysz – przewodnicząca komisji, Zofia Bernacka i Tomasz Połeć &...

Przed Targami

Coraz bliżej do 13. edycji Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości SOCHACZEW 2006. Impreza w tym roku odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia, jak zwykle na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Głowackiego. Motywem przewodnim wystaw będzie produkt regionalny i lokalny, stąd organizatorzy – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego stawiają na prezentację rodzimych przedsiębiorców uhonorowanych Znakiem Promocyjnym „Sochaczewski Dukat” oraz przedsiębiorców skupionych w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego. Jednakże zasadniczy profil imprezy pozostaje bez zmian. Dlatego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców - firmy ogrodnicze, szkółkarskie, przetwórstwa rolno - spożywczego i wszystkich zainteresowanych prezentacją i sprzedażą swoich wyrobów - do udziału ...

O rzeczach ważnych

Czterdziesta szósta sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego, która odbyła się 24 marca, miała dwa oblicza. Ze względu na to, że na salę przybyła kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników Szpitala Powiatowego, informację o sytuacji w szpitalu przełożono na początek sesji. Dyrektor ZOZ Michał Milczarek kolejny raz przedstawiał zewnętrzne powody, jakie złożyły się na aktualny stan zadłużeń szpitala w stosunku do personelu. Dotyczyło to głównie zadłużeń z tytułu „ustawy 203” i „13 pensji”. W sumie może to stanowić sumę ok. 13 mln złotych, choć do końca marca powinny być znane wyniki prowadzonych negocjacji. Wyjaśnienia nie przekonały widocznie pracowników, bowiem przedstawili radnym przygotowany wcześniej list otwarty, w którym domagają się swoich pieniędzy, s...

Wędrówki Szlakiem Jagiełły

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek rozpoczęły prace nad kolejnym przewodnikiem promującym walory turystyczne Ziemi Sochaczewskiej. Wydawnictwo jest zatytułowane Wędrówki Szlakiem Jagiełły i ukaże się w bezpłatnym nakładzie 2000 egzemplarzy. Celem przewodnika jest tworzenie atrakcyjnego wizerunku kulturowego i turystycznego powiatu sochaczewskiego, zwiększenie ruchu turystycznego w regionie i aktywizacja gospodarstw agroturystycznych w okolicach Sochaczewa W publikacji planowane jest odtworzenie trasy, którą armia króla Władysława Jagiełły szła pod Grunwald, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturowo na Ziemi Sochaczewskiej. Oprócz szczegółowych opisów wydawnictwo będzie zawierać zdjęcia najciekawszych miejsc oraz informacje praktyczne dla turystó...