starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Emisja obligacji powiatu sochaczewskiego

5,5 mln zł - to łączna wartość obligacji komunalnych, które w latach 2007-2011 zostaną wyemitowane przez pwiat sochaczewski. 14 czerwca 2007 r. władze powiatu i Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisały stosowną umowę w tej sprawie.- Środki pozyskane z obligacji przeznaczymy na wykup poprzednich obligacji - tłumaczy Teresa Pawelak, skarbnik powiatu. - Operacja ta umożliwi nam rozłożenie zadłużenia w czasie dzięki czemu będziemy mogli wygospodarować środki własne niezbędne do realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Z pewnością będziemy ubiegać się o dofinansowanie projektów budowy i modernizacji dróg oraz remonty inwestycyne w placówkach oświatowych - dodaje. Wykup obligacji nastąpi w ciągu pięciu lat od zakończenia emisji. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 3M. Powiat sochaczewski po...

Mazowieckie Klimaty

Wystawy wydawnictw regionalnych, aleja artystów, prezentacje muzeów mazowieckich i powiatów oraz występy artystyczne na trzech scenach. To wszystko czekało na gości, którzy 17 czerwca odwiedzili Łazienki Królewskie. W pejzażu tym nie zabrakło również powiatu sochaczewskiego.Aleja wzdłuż Bramy Herbowej tworzyła prawdziwie mazowiecki klimat. W jednym miejscu spotkały się powiaty z różnych części Mazowsza. Dominowała, jak co roku kultura regionalna, której nieodłącznym elementem jest kuchnia. Dlatego też Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie kolejny raz prezentował „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Foldery i ulotki poparte były doznaniami smakowymi. Królowały wypieki cukiernicze, pieczywo oraz niesamowite pierożki z różnymi nadzieniami piekarni „Gzik-Janiak”. Kolejny...

Stare motocykle w Sochaczewie

IX Świętojański Rajd Motocykli Zabytkowych „Bzura 2007” już w najbliższą sobotę. Wzorem lat ubiegłych do Sochaczewa zjadą harleye, sokoły, junaki, zundappy, BMW i wiele innych motocykli, które od kilkudziesięciu lat przemierzają drogi i bezdroża.Organizatorami imprezy są Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” oraz Klub Miłośników Dawnej Motoryzacji „Kardan”.Mieszkańcy Sochaczewa będą mogli podziwiać zabytkowe jednoślady na Placu św. Dominika, przy Placu Kościuszki w sobotę 23 czerwca około godziny 15.00. Tu bowiem jest meta rajdu, który rozpocznie się w Budach Starych w gminie Młodzieszyn. Gospodarstwo agroturystyczne w Budach Starych jest od lat bazą rajdu. Motocykliści pojawią się tam w piątek 22 czerwca. Na sobotę rano p...

Jak pomaga Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Rada Powiatu w Sochaczewie powołała nową powiatową jednostkę organizacyjną – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 czerwca 2007 roku. Formy pomocy prowadzane w Ośrodku wykorzystywane, w zależności od przypadku:1) konsultacje psychologiczne:1. diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych dzieci, 2. poradnictwo psychologiczne w trudnościach wychowawczych, 3. interwencja psychologiczna w kryzysach emocjonalnych, 4. terapia dzieci i rodzin w przypadkach przemocy domowej, konfliktów - rodzinnych i małżeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci, 5. psychoterapia (nerwic, lęków, zaburzeń emocjonalnych, relacji małżeńskich, itp.),6. socjoterapia (np.: poradnictwo pedagogiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej, dla dzieci i młodzieży z trudnościami interpersonalnymi i rówie&...

Dobra informacja

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie Mieczysław Głuchowski rozpoczął działania na rzecz konsolidacji i wypracowania nowej płaszczyzny współpracy między samorządami powiatu sochaczewskiego, organizacjami pozarządowymi i służbami Starosty Sochaczewskiego. Temu miało służyć między innymi posiedzenie Komisji, które odbyło się 12 czerwca.Na posiedzenie, oczywiście oprócz radnych, zostali zaproszeni starosta Tadeusz Koryś, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek oraz Zbigniew Bogdan prezes Powiatowej Izby Gospodarczej, Zbigniew Tomaszewski z Mazowieckiej Izby Rolniczej, szefowie komisji rolnictwa z gmin, Powiatowy Lekarz Weterynarii, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, jak też dyrektorzy wydziałów sochaczewskiego starostwa: Komunikacji i Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony...

Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Budownictwa przygotowało propozycję zmian w prawie budowlanym. W projekcie nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewidziano między innymi szczegółowy tryb lokalizacji obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym, czyli autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz sieci energetycznych. Jednakże dla obywateli o wiele istotniejsze są planowane zmiany dotyczące budownictwa jednorodzinnego.W projekcie pozwolenie na budowę zostało zastąpione formułą zgłoszeniową w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Zniesione zostało także udokumentowanie prawa do działki budowlanej. Szef resortu budownictwa zapowiedział, że nowe rozwiązania przewidują abolicję w stosunku do wszystkich samowoli budowlanych sprzed 1 stycznia 1995 roku. Osoby, które wybudowały dom bez pozwolenia przed tym okresem, będą musiały dostosować budynek do obecnych technicznych wymagań bezp...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu-14.06.2007 r.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. Uchwała ta jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Powiatu w sprawie powołania do życia nowej jednostki powiatu. Regulamin Ośrodka określa funkcje, zasady świadczenia pomocy, strukturę organizacyjną. O funkcjach Ośrodka, formach pomocy i organizacji pracy więcej informacji można uzyskać w prasie lokalnej, na stronach internetowych Starostwa oraz w sochaczewskich portalach internetowych.*Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński przedstawił całościową ocenę pracy dyrektora Zespołu Szkół w Teresinie Stanisława Wójcika. Wszystkie oceny cząstkowe były najwyższą, zatem Mazowiecki Kurator Oświaty wydał jednoznaczną najwyższą ocenę...

Dom Urodzenia Chopina jak nowy

Dom Urodzenia Chopina, oddział Muzeum Fryderyka Chopina został poddany remontowi generalnemu, który rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. W trakcie prac renowacyjnych m.in. wymieniono wszystkie instalacje w tym grzewcze, wzmocniono fundamenty, osuszono budynek i wymieniono tynki, odnowiono podłogi, wprowadzono nowe instalacje nagłaśniające na zewnątrz i wewnątrz dworku oraz zainstalowano aparaturę do elektronicznego monitoringu obiektu.Sam wystrój w odnowionych wnętrzach w porównaniu do dotychczasowego nie uległ znaczącej zmianie. Wstawiono natomiast nowy instrument Steinwaya, który zastąpił fortepian Yamahy. Jak już informowaliśmy, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina zostanie udostępniony zwiedzającym od piątku 15 czerwca br. Przy okazji informujemy, że w zapowiadanym pierwszym w nowym sezonie, niedzielnym koncercie w Żelazowej Woli 17 czerwca br. , nastąpiła zmiana wyk...

Zapraszamy do Żelazowej Woli

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina informuje.Magiczne, odwiedzane przez ponad sto tysięcy turystów rocznie miejsce w Żelazowej Woli, od piątku 15 czerwca 2007 zostaje udostępnione zwiedzającym. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina bo oczywiście o nim mowa, po zakończonych pracach remontowych, prezentuje się teraz w nieco tylko odmienionym wystroju wnętrz. Przypominamy że obiekt będący oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina jest otwarty codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 9.00 - 17.30. Ceny biletów do dworku i parku - 12 zł, ulgowy – 6 zł, grupowy szkolny do dworku i parku – 5 zł. Korzystanie z informacji magnetofonowej - 30 zł. Wstęp do parku (także w poniedziałki) - 4 zł. bilet ulgowy – 2 zł., za wprowadzenie psa - 4 zł. W piątki – wstęp wolny (konieczność rezerwacji grup zorganizowanych pod nr telefonu 0 46 863 33 00) N...

Sytuacja pod kontrolą

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 6 czerwca dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszek Pasiak przedstawił sytuację finansową kierowanej przez siebie placówki. Sprawozdanie referowała także główna księgowa Szpitala Zofia Chmielewska.Na początku dyrektor Pasiak zapewnił, że sytuacja wypłacenia zobowiązań finansowych wobec załogi jest opanowana, przez co bardzo poprawiły się stosunki z pracownikami, a to zapewnia dobrą atmosferę w pracy. Obecnie finalizowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 mln złotych, który poręcza powiat sochaczewski. Na ogłoszony przetarg ważną ofertę złożył BRE Bank z Warszawy.Z informacji przedstawionej Zarządowi Powiatu wynika jasno, że do końca roku 2006 sochaczewski szpital generował rocznie ok. 2 mln złotych strat. Główną przyczyną takiego stanu by&#...