starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Niezawinione długi

Na marcowe posiedzenie Zarządu Powiatu przybył dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Poinformował o aktualnym stanie szpitala, szczególnie w zakresie spłat zadłużeń szpitala w stosunku do pracowników, dotyczących tzw. „ustawy 203” i „13 pensji”. Ustawa, przyjęta przez Sejm w 2000 roku, przyznała personelom szpitali dodatkowe wynagrodzenie, nie wskazując źródeł jego pokrycia. Ponieważ szpitale, w większości zadłużone, nie były w stanie płacić regularnie wyższych stawek, powstały ogromne zaległości. Dodatkowo, interpretacja sochaczewskiego sądu wymaga naliczania do tych kwot oprócz odsetek wszystkich pochodnych i dodatków, co stanowić może razem ok. 8 milionów złotych. Jest to dużo więcej, niż przewidywało w swojej interpretacji ministerstwo zdro...

O grypie i mleku

Siedemnastego marca o godz. 11.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się szkoleniowo – informacyjne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Przewodniczący komisji Sławomir Tomaszewski przewidział trzy podstawowe tematy spotkania otwartego dla wszystkich chętnych rolników i hodowców. O przepisach i wymaganiach weterynaryjnych mówił będzie powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski, a temat potrzeby prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.Ośrodek Doskonalenia Rolniczego z Bielic przygotowuje wykład o funduszach i programach pomocowych Unii Europejskiej.

Do września plany

Harmonogram prac na rok 2006 był 9 marca tematem spotkania przedstawicieli gmin powiatu sochaczewskiego z Markiem Zamaną, pomysłodawcą i głównym realizatorem programu „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”. W założeniu ma on być częścią europejskiego szlaku „Euro-Velo” wiodącego od Irlandii przez całą Europę do Rosji. Na Mazowszu partnerami programu jest 119 samorządów gminnych, miejskich i powiatowych. Dotychczasowe działania doprowadziły do powołania przez Zarząd Województwa zespołu mającego na celu umieszczenie tego projektu w strategii rozwoju województwa. Skutkować to będzie już obiecanymi przez Marszałka Adama Struzika pieniędzmi na przygotowanie I fazy operacji. Dla 119 gmin przewidziano 8 milionów złotych, czyli ok. 70 tys. zł na każdą gminę.Za te pieniądze należy do września przygo...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 8 marca na posiedzenie Zarządu przybył dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Poinformował o aktualnym stanie szpitala, szczególnie w zakresie spłat zadłużeń szpitala w stosunku do pracowników, dotyczących tzw. „ustawy 203” i „13 pensji”. Informacja na temat sytuacji sochaczewskiego szpitala będzie także przedstawiona radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu, która wstępnie planowana jest na 24 marca. * Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie Stanisława Wójcika postanowiono przekazać w trwały zarząd Zespołowi Szkół działek o łącznej powierzchni 2.214 metrów kwadratowych, przeznaczonych na budowę basenu. Działki przekazała nieodpłatnie gmina Teresin. * Na wniosek dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego Zarz...

Grypa na dwóch wagach

O konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny nie trzeba nikogo przekonywać. A jest to tym ważniejsze, że po wykryciu w Polsce siedliska ptasiej grypy, będzie to najdostępniejsze i najprostsze narzędzie walki z zagrożeniem. Przekonywał o tym wójtów powiatu sochaczewskiego na specjalnym spotkaniu poświęconym temu tematowi zarówno powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski, jak i kierownik sochaczewskiego Sanepid-u Maria Olędzka. Dlatego może niektórym wydawać się mogą zbyt restrykcyjne przepisy nakazujące np. ważenie na osobnych wagach drobiu, który jest przeznaczony do dalszej „obróbki” kuchennej, jak i wędlin czy serów, które są przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Jednak korzystając z dotychczasowych doświadczeń, nie należy demonizować zagrożenia, podchodząc do tego spokojnie i bez niep...

Gimnazjalne propozycje

Wprowadzenie do gimnazjów systemu elektronicznej ewidencji uczniów było tematem zorganizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego spotkania wójtów powiatu sochaczewskiego. Wicestarosta Stefan Grefkowicz już na wstępie podkreślał zalety wprowadzonego po raz pierwszy w ubiegłym roku przez powiat systemu elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazajalnych. W prosty sposób wyeliminowane zostało zamieszanie lat poprzednich, kiedy konieczne było bieganie z papierami i przenoszenie ich do poszczególnych szkół. Niepotrzebne stało się powoływanie specjalnych komisji kwalifikacyjnych, ręczne przeliczanie punktów i ocen. Rozszerzenie tego systemu na gminy byłoby kompleksowym rozwiązaniem systemu naboru.Przedstawiciele firmy wprowadzającej na rynek te usługi omówili zasady działania i wymogi systemu. Umożliwia on stałą kontrolę realiza...

100 dni na prawo

Tylko trochę ponad sto dni pozostało kierowcom na dokonanie wymiany dokumentu prawa jazdy. Ostateczny termin wymiany upływa 30 czerwca 2006 roku. Wymiana dotyczy dokumentu prawa jazdy wydanego w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. oraz wydane po dniu 1 lipca 1999 r. na blankietach papierowych. Kwestię tę ustaliło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy. Zgodnie z nim wydziały komunikacji mają 30 dni na wydanie nowego dokumentu, ale na pewno im bliżej końca czerwca, czas oczekiwania będzie się zwiększał. Kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy, nie straci posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Nie będzie się jednak mógł posługiwać tym prawem jazdy, ponieważ straci ono ważność i do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie st...

Targi po raz 13

Trwają przygotowania do 13. edycji Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości „Sochaczew 2006”. 1 marca zebrał się Komitet Organizacyjny Targów, który ostatecznie potwierdził termin imprezy - 23 kwiecień, podzielił kompetencje partnerów przedsięwzięcia oraz ustalił ramowy program. W tym roku gościem specjalnym na sochaczewskiej imprezie będzie Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, która zaprezentuje producentów żywności tradycyjnej i regionalnej. Jak co roku dominującą część wystaw zajmą firmy ogrodnicze, natomiast główna aleja wystawiennicza przeznaczona zostanie na prezentacje Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, laureatów Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”, instytucji pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa i producentów zrzeszonych w Izbie Produktu Regionalnego. Wydarzeniami towarzyszą...

Starosta odznaczony

Wojewoda Mazowiecki Tomasz Koziński i gen bryg. Stanisław Rybak z MON wręczyli staroście Józefowi Gołębiowskiemu Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, przyznany przez Ministra Obrony Narodowej . Okazją była narada szkoleniowo – obronna, która odbyła się 24 lutego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w niej udział starostowie i prezydenci miast z województwa mazowieckiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych w starostwach powiatowych i urzędach miast .Jak poinformował Mieczysław Rybicki, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, głównym celem narady było zaprezentowanie i omówienie opracowywanych przez ponad dwa lata planów operacyjnych funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, powiatów, gmin i miast na prawach powiatów. Plan Operacyjny jest podstawowy...

Ptasie zagrożenia, czyli jak się ustrzec ptasiej grypy

Ponieważ ostrzeżeń i wiedzy nigdy za dużo, Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami Tadeusz Wachowski oraz powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski przekazali najważniejsze zalecenia, których przestrzeganie może zminimalizować skutki „ptasiej grypy”. Mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja należy spożywać poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 700 C. Wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze) należy myć dokładnie z użyciem detergentu (zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy).Bez odpowiedniego zabezpieczenia nie wolno dotykać martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnować należy, aby nie robiły tego dzieci. Zadbać trzeba o to, aby ...