starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Globalny system w Sochaczewie

Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów pozycjonowania wykorzystywanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i obywateli jest w dzisiejszych czasach niezbędnym elementem rozwoju państwa. Systemy takie pozwalają określać w czasie rzeczywistym pozycje obiektów w przestrzeni w oparciu o obserwacje satelitów nawigacyjnych.Brzmi to dość poważnie, jednakże w praktyce ma to bardzo duże znaczenie i walory użytkowe. W ramach takiej nawigacji satelitarnej powstaje Aktywna Sieć Geodezyjna oraz system precyzyjnego pozycjonowania nawigacyjnego. Będzie to system wielofunkcyjny, zabezpieczający zarówno potrzeby pomiarów geodezyjnych, jak również prowadzenie nawigacji lądowej, powietrznej i morskiej. Budowa systemu umożliwi poprawę bezpieczeństwa w ruchu lądowym i powietrznym, unowocześni techniki pomiarów geodezyjnych, przez co obniży znacznie ko...

Rowerzyści na drodze

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, że w związku z organizacją VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim w sobotę 2 czerwca 2007r. trasą z Placu Kościuszki w Sochaczewie, przez ul. Gawłowską, Żuków, Mistrzewice, Młodzieszyn, Budy Iłowskie, Młodzieszyn, Adamowa Góra, Gawłów, ul. Gawłowska, do Placu Kościuszki w Sochaczewie przejedzie zorganizowana grupa rowerzystów. Organizatorzy przepraszają za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przejazdem uczestników rajdu.

Przyszłość mostu na Młynarskiej

W odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców Chodakowa, którzy podpisali się pod listem otwartym do władz samorządowych, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś zorganizował spotkanie w sprawie przebudowy mostu na ulicy Młynarskiej. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Chopina 24 maja przedstawiciele władz powiatu sochaczewskiego oraz Sochaczewa przedstawili przybyłym mieszkańcom informacje na temat stanu prac nad przebudową przeprawy mostowej.Starosta Tadeusz Koryś na wstępie wyraził zadowolenie, że do takiego spotkania doszło. Zapewnił także, iż pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz podległe służby dołożą wszelkich starań, aby w przygotowanym przez nich spotkaniu, została przekazana wiedza konkretna i rzetelna, dająca faktyczny obraz prowadzonej inwestycji.Proces inwestycyjny, począwszy od zlecenia ekspertyzy stanu technicznego m...

Obrady XI Sesji Rady Powiatu

W najbliższy czwartek, 31 maja odbędzie się posiedzenie Rady Powiatu w Sochaczewie. Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie powiatu, zamiaru utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. Druga część Sesji poświęcona będzie informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Początek Sesji o godzinie 13.00. Zainteresowanych problematyką serdecznie zapraszamy.

Start Rodzinnego Rajdu

Już w najbliższą sobotę 2 czerwca wystartuje VIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Pół tysiąca rowerzystów wyruszy z Placu Kościuszki w Sochaczewie na piknik rodzinny w Budach Iłowskich. Przed startem organizatorzy rajdu, komandorzy oraz rodzina Tadeusza Krawczyka tradycyjnie złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie patrona rajdu. Każdego roku rajd zaczyna się właśnie chwilą cichej modlitwy nad grobem Tadeusza Krawczyka, legendy kolarstwa i wychowawcy wielu pokoleń kolarzy. Tadeusz Krawczyk najpierw sam z sukcesami uprawiał kolarstwo, następnie zajął się szkoleniem swoich następców. W jego warsztacie na pomoc zawsze mogli liczyć młodzi ludzie, pasjonujący się sportem i turystyką rowerową. Kiedy w czerwcu 2000 roku odbywał się I Rodzinny Rajd Rowerowy, pan Tadeusz przez całą drogę c...

Projekt Statutu

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 23.05.2007 r.Zarząd Powiatu analizował projekt statutu Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, przygotowany przez dyrektora sochaczwskiego Szpitala Franciszka Pasiaka. Statut powstał w oparciu o ustawę o samorządzie oraz o ustawę o stowarzyszeniach i przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia będą stanowili przedstawiciele dziewięciu samorządów Ziemi Sochaczewskiej. Są to członkowie rzeczywiści. Natomiast inne podmioty lub osoby fizyczne mogą stać się członkami wspierającymi lub honorowymi. Po dokładnej analizie statutu przez radcę prawnego dojdzie do spotkania z dyrekcją Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, a następnie dopracowany projekt zostanie przesłany do wszystkich samorządów.Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej zawiązuje się z inicjatywy dyrektora F...

Dodatkowe pieniądze w budżecie

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 23.05.2007 r.Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak przedstawiła propozycje zmian w budżecie powiatu na rok 2007, które będą przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów, a tym samym i wydatków. Do budżetu planowane jest wprowadzenie darowizn w wysokości 40 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz 80 tys. zł dla Domu Dziecka. W związku z większą liczbą pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zwiększyły się dochody jednostki o 70 tys. zł. Zmiany przewidują także przyjęcie dotacji: 152 tys. zł od Urzędu Wojewódzkiego dla sochaczewskiej Straży Pożarnej oraz 5,5 tys. zł na sfinansowanie pracowników socjalnych w Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 20 tys. zł na zakup paliwa ...

Aktualizujemy strategię

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 23.05.2007 r.Zarząd Powiatu w Sochaczewie podpisał umowę z firmą Invest Consulting na opracowanie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sochaczewskiego. Zgodnie z ustaleniami aktualizacja będzie sporządzona na lata 2008 - 2013, tak aby była zgodna z okresem programowania unijnego. Dlatego już na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.Znany jest także harmonogram prac Zespołu ds. WPI i Strategii. I tak do 30 maja odbędą się warsztaty pracy zespołowej oraz ustalone zostanie miejsce prac nad strategią w polityce informacyjnej Urzędu.

Drogi powiatowe

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 23.05.2007 r.Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska przedstawiła sprawę ewentualnego przekazania ulicy Piłsudskiego pod zarząd wojewódzki. Wymaga to pozbawienia ulicy Piłsudskiego kategorii drogi powiatowej na całym odcinku od Warszawskiej do Licealnej. Wtedy wyznaczony był by nowy przebieg drogi wojewódzkiej min. przez ulicę Piłsudskiego. Sprawa ta wymaga dokładnej analizy i zapoznania się z dodatkowymi opracowaniami, dlatego Zarząd Powiatu decyzję podejmie w późniejszym terminie.Dyrektor Dębowska poinformowała Zarząd, że rozporządzenie o numeracji i ewidencji dróg publicznych nakłada obowiązek na zarządców dróg, aby do 9 maja 2008 r. ewidencje takie wykonać. W tej sytuacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy...

Pieniądze dla wędkarzy

Z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sochaczewie - 23 maja 2007 rokuPowiatowy Związek Wędkarzy koło Sochaczew złożył wniosek do Zarządu Powiatu o przeznaczenie kwoty 2000 zł na zmianę kwasowości w zalewie Boryszew. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku, a pieniądze na ten cel zostaną przekazane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Istnieje bowiem możliwość, aby z tego programu korzystały także organizacje z sektora pozarządowego.