starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dotacje na dziedzictwo i kulturę

Można już składać wnioski na dofinansowanie projektów obejmujących m.in. ochronę zabytków, edukację patriotyczną i kulturalną, promocję twórczości artystycznej profesjonalnej i amatorskiej oraz promocję czytelnictwa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski ogłosił listę programów operacyjnych, które w roku 2006 będą stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów. Jest to promocja twórczości; rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych; edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury; Fryderyk Chopin; rozwój inicjatyw lokalnych; promocja polskiej kultury za granicą, promocja czytelnictwa; patriotyzm jutra; znaki czasu oraz dziedzictwo kulturowe. Część z wnioskodawców otrzymać będzie mogło specjalną promesę ministra.Na dwa nowe programy – ...

Priorytety ochrony środowiska

Zarząd Powiatu przyjął na posiedzeniu 9 lutego stanowisko dotyczące określenia priorytetów dofinansowania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. W bieżącym roku podlegać będą dofinansowaniu tylko zadania i przedsięwzięcia związane z ograniczaniem zanieczyszczenia ziemi i wód, gospodarką odpadami niebezpiecznymi i edukacją ekologiczną. Z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków Zarząd zmuszony został do ograniczenia liczby priorytetów, wskazując na te, które mają dominujący wpływ na jakość środowiska, wpisują się także w priorytety wskazywane przez politykę ekologiczną państwa na lata 2003 – 2010 i Sektorowy Program Operacyjny „Środowisko”, są również konsekwencją realizacji zapisów powiatowego programu ochrony środowiska i powi...

Powiat na drodze

Nie po raz pierwszy delegacja Związku Powiatów Polskich dyskutowała o zwiększeniu udziału tych samorządów w możliwości współdecydowania o rozwoju swoich regionów. Głównym tematem spotkanie z ministrem Rozwoju Regionalnego Grażyną Gęsicką była tym razem sytuacja permanentnego niedoszacowania dróg powiatowych i gminnych oraz ograniczenie dostępności do środków na projekty inwestycyjne na drogach lokalnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności. Starosta Józef Gołębiowski poparł propozycję nowelizacji ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, która zmierza w kierunku uzyskiwania przez samorządy terytorialne środków na finansowanie infrastruktury drogowej z Krajowego Funduszu Drogowego, na przykład na sfinansowanie udziału własnego budżetu samorządów w proje...

Nowe lokale PCPR

Jak poinformował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański, PCPR od 6 marca mieści się w nowych pomieszczeniach. Po zmianie siedziby nie zmienił się adres, który pozostał ten sam, czyli przy ulicy Ziemowita 10, natomiast zmieniła się lokalizacja Centrum. Zajmuje ono teraz lokale na I piętrze przy wejściu od ul. Ziemowita, nad Wydziałem Komunikacji i Transportu. Od 1 do 3 marca trwały przygotowania i sama przeprowadzka, dlatego jeszcze raz należy przeprosić wszystkich, zwłaszcza niepełnosprawnych, za utrudnienia, jakie w tych dniach mogły odczuć osoby korzystające ze świadczeń Powiatowego Centrum, a zwłaszcza z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urzędnicy zyskali lepsze i wygodniejsze miejsca pracy, a niepełnosprawni i ich opiekunowie liczyć mogą za to teraz na większy komfort obsługi. Andrzej Wach...

Liceum dla Iłowa

Na godzinnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 lutego, a zwołana została na życzenie części radnych, bez żadnej dyskusji podjęto decyzję o przekazaniu gminie Iłów prowadzenia Liceum Profilowanego w Iłowie. Projekt uchwały Rady na poprzedniej sesji dotyczył zamiaru likwidacji szkoły, która od kilku lat musiała być wysoko dofinansowywana przez powiat. Czarę goryczy dopełnił fakt zeszłorocznego naboru, gdy w wyniku zgłoszenia jedynie kilku chętnych nie powstała pierwsza klasa. Szesnastoosobowa klasa III w tym roku zdaje maturę i cała szkoła ograniczy się do jednej, 14 osobowej klasy. Wyjściem, jakie sugerował powiat, było przejęcie Liceum przez gminę i stworzenie zespołu szkół razem z gminnym gimnazjum, oraz zmiana kierunku nauczania w kierunku ogólnokształcącym.Ponieważ sesja Rady Gminy po...

Bezpłatna pomoc dla niepełnosprawnych

Warszawskie Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielać bezpłatnych konsultacji doradcy zawodowego, prawnika i psychologa. Oferuje też bezpłatny dostęp do Internetu, faksu/telefonu oraz fachowej prasy i literatury, udziela konsultacji stacjonarnych, telefonicznych i via e-mail. Co ważne dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, osobom z najbliższej okolicy, mającym problem z poruszaniem się, Centrum może finansować dojazd.W ramach konsultacji można zasięgnąć rady doradców - zawodowego (ocena posiadanych predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych, wybór drogi zawodowej, dobór szkolenia zawodowego, oferta bezpłatnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych, zdobycie potrzebnych narzędzi, czyli dokumentów aplikacyjnych, umiejętności autoprezentacji itp.)...

Bliżej średniej

Coraz bardziej powiat sochaczewski zbliża się do średniej stopy bezrobocia w województwie mazowieckim – poinformował 14 lutego na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia kierownik PUP Krzysztof Wasilewski. Na koniec roku 2005 stopa bezrobocia dla województwa wyniosła 13,8 proc., dla powiatu – 14,4 proc. Cały czas utrzymujemy się pod koniec pierwszej dziesiątki powiatów. Na koniec stycznia liczba bezrobotnych wynosiła 4.768 osób (a jeszcze trzy lata temu było ich ponad 6.300) i wzrosła o 299 osób. W styczniu przystąpiło do rejestracji 612 osób, a z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 313 osób, w tym 150 w związku z podjęciem pracy, 111 osób z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i 154 osób w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego. W tym okresie PUP posiadała 82 oferty pracy, na koniec stycznia poz...

Plan dla „Ogrodnika”

Szesnastego lutego odbyło się drugie spotkanie zespołu, którego zadaniem jest wypracowanie koncepcji restrukturyzacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, popularnego „ogrodnika”. I od razu trzeba uspokoić wszystkich „zatroskanych”, którzy od poprzedniej sesji rady Powiatu przekonywali, jakoby zamiar likwidacji internatu to początek końca tej zasłużonej dla powiatu i regionu szkoły. Choć początkowo gorąca, atmosfera uspokajała się w miarę tego, jak wicestarosta Stefan Grefkowicz starał się kierować dyskusję na tory rzeczowych, koniecznych do wykonania prac. Upadły, nierealne chyba plany stworzenia w miejscu internatu hotelu o wyższym standardzie, nowoczesnej stołówki i kuchni, wielkich inwestycji dla podupadającego Technikum Hodowli Koni (budowa krytej ujeżdżalni, padoku, stajni itp.). Większości zespo&#...

PFRON da połowę

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje do 31 marca wnioski o dofinansowanie projektów do wysokości 50 proc. kosztów ich realizacji. Wnioski mogą dotyczyć wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść do 5 tys. zł na każdą osobę, które jednorazowo mogą być przyjęte i rehabilitowane w tym obiekcie. Projektodawcami mogą być fundacje i stowarzyszenia, posiadające statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne i zakłady opieki zdrowotnej. Ci sami beneficjenci mogą się starać o pieniądze na likwidację barier transportowych – do 92 tys....

Kontrakt na pół roku

„Stawianiem pod ścianą” nazwał dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek na ostatniej Radzie Społecznej ZOZ, system zawierania kontraktów na usługi medyczne na rok 2006. Szpitale propozycje często otrzymywały pocztą z poleceniem ich podpisania i odesłania. Dopiero ostre stanowisko Mazowieckiego Konwentu Starostów i powołanie specjalnego zespołu negocjacyjnego, a także powołanie przez dyrektorów szpitali powiatowych związku pracodawców zmusiło władze Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoczęcia rozmów. Jak się okazało, z szumnych przedwyborczych zapowiedzi znowu nic nie wyszło, gdyż nowy minister zdrowia przewidział dla Mazowsza na rok 2006 sumę o 5 procent niższą, niż w roku ubiegłym. Zatrważające to tym bardziej, że w służbie zdrowia wzrost kosztów utrzymania był dużo większy, ni...