starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Usuwanie szkód po wypadku

Ustalenie spójnych i jednolitych zasad usuwania pozostałości po wypadkach i kolizjach drogowych było głównym celem spotkania zorganizowanego 22 maja przez Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia.W spotkaniu poprowadzonym przez Tadeusza Wachowskiego, Pełnomocnika Starosty ds. Współpracy ze Służbami Zespolonymi, Inspekcjami i Strażami udział wzięli Komendant Policji Powiatowej Dariusz Sipak, Janusz Ciura reprezentujący Powiatowy Zarząd Dróg, przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz wydziałów Komunikacji i Transportu oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Dyskusja obejmowała trzy główne zagadnienia - określenie zasad postępowania przy likwidacji skutków katastrof drogowych, ustalenie realizatorów usuwania szkód oraz zakresu ich działania, określenie zakresu i zasad pokrywania kosz...

Promocja z Izbą

Współpraca w zakresie promocji gospodarczej powiatu sochaczewskiego oraz organizacja wspólnych imprez była tematem roboczego spotkania między Wydziałem Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie a Zarządem Powiatowej Izby Gospodarczej, które odbyło się w siedzibie Izby 21 maja. Tadeusz Jaworski w imieniu starosty Tadeusza Korysia przedstawił propozycję współpracy w obszarze promocji powiatu i przedsiębiorczości opracowaną przez Wydział Promocji sochaczewskiego starostwa. Powiat zaprosił PIG do szerszego włączenia się w program promocji produktów lokalnych „Sochaczewski Dukat” oraz do współorganizacji Mazowieckich Targów Rolnych i Dożynek Powiatowych. Zarząd Izby na czele z Prezesem Zbigniewem Bogdanem z zainteresowaniem zapoznał się ofertą, wyrażając zadowolenie z nawiązującej się współpracy, kt...

Nadzór Budowlany pozostaje w powiatach

Sprawa centralizacji administracji nadzoru budowlanego ciągnęła się od miesięcy. Sentat RP przyjął poprawki do ustawy „prawo budowlane”, które likwidowały instytucję powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, tworząc 100 okręgowych, rządowych inspektoratów. Poprawki trafiły do Sejmu.Apel o nie wyłączanie inspekcji nadzoru budowlanego ze struktury powiatowych służb, inspekcji i straży wystosował Zarząd Związku Powiatów Polskich, a następnie przedstawicielom ZPP udało przekonać posłów sejmowej Komisji Infrastruktury do odrzucenia senackich poprawek. Natomiast 10 maja poprawki Senatu w głosowaniu odrzucił Sejm. Centralizacja inspekcji nadzoru budowlanego mogła utrudnić dostęp obywateli do urzędu - komentuje Waldemar Orliński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie. Wygodniej jest załatwiać...

IPN w Sochaczewie

Walka żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami i tragedia pokolenia Polski Podziemnej były tematem filmu „Akowcy” w reżyserii Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego. Projekcja filmu odbyła się w Ostoi św. Dominika przy parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie w piątek 18 maja. Wzięli w niej udział nauczyciele historii oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.Zanim rozpoczął się film, naukowcy z Biura Edukacji Publicznej warszawskiego oddziału IPN przedstawili nauczycielom historii i języka polskiego ofertę edukacyjną, która ma pomóc w nauce najnowszej historii Polski. Dokładnie omówione zostały wystawy dostępne w Instytucie, tematy lekcji dla młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, filmy, wydawnictwa, także źródłowe.Drugą częścią wizyty był blok lekcyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie ot...

Spotkanie w sprawie mostu

Już 24 maja o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Chodakowie odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy mostów ciągu ulicy Młynarskiej. Spotkanie zorganizowane przez Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Chodakowa, którzy w liście otwartym wyrazili wolę doprowadzenia do rozmów z władzami samorządowymi i zapoznania się z przebiegiem i stanem prac nad przebudową przeprawy.Wszystkich zainteresowanych problematyką serdecznie zapraszamy.

Jeszcze dwa dni

Tylko do środy 23 maja można zapisać się na VIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Impreza jest organizowana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, tel. 46 864 18 32, 33, 30. Osoby nieletnie mogą zostać zapisane wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Tegoroczny rajd odbędzie się w sobotę 2 czerwca. Trasa wiedzie do Bud Iłowskich, gdzie zaplanowany jest piknik rodzinny. Tradycyjnie peleton kilkuset rowerzystów poprowadzą komandorzy Franciszek Wilczkowski i Piotr Ciurzyński.Maciej Małecki

Baba z Sochaczewa w TV

Staraniem Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie sochaczewskie przepisy kulinarne zagościły w programie „Śniadanie z Dwójką”, emitowanym na żywo w sobotnie poranki. W ostatnim programie prezentowana była „baba z chleba żytniego”, wypiek znajdujący się na Liście Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa. Mazowiecki smakołyk był alternatywą omleta czekoladowego przygotowanego przez Katarzynę Figurę.Sochaczewska baba wypiekana jest przez Zakład Cukierniczy Jeznach na podstawie przepisu z połowy XIX wieku, który został odnaleziony w podczas prac rozbiórkowych zabytkowego zajazdu przy ulicy Warszawskiej. Oczywiście wypiek najlepiej smakuje z oryginalnymi sochaczewskimi konfiturami Państwa Jeznachów. Tak też został skosztowany podczas programu telewizyjnego.Następna w kolejce czeka cielęcina po sochaczewsku...

Układ podpisany

Po negocjacjach między przedstawicielami związków zawodowych i władz samorządu powiatowego został podpisany 16 maja protokół dodatkowy do „Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski”. Protokół zawiera zapisy, które związane są ze zmianami w placówkach oraz ze zmianą obsługi administracyjno - ekonomicznej działalności szkół.Zmieniony został wykaz placówek objętych układem zbiorowym. W wykazie nie ma już Liceum Profilowanego w Iłowie, które zostało przekazane do prowadzenia samorządowi gminy Iłów. Ujęto natomiast przekształcenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuskowie oraz likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolnicze ...

Przygotowania pełną parą

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu sochaczewskiego starostwa prowadzi przygotowania do prowadzenia i sprawnego funkcjonowania Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Sochaczewie. 17 maja zostało przeprowadzone w Starostwie Powiatowym przez firmę Vulcan z Wrocławia szkolenie w zakresie posługiwania się programem Kadry Optivum. Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie pracowników powstałego Powiatowego Zespołu Edukacji do elektronicznej współpracy w zakresie obsługi ekonomicznej i administracyjnej. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich powiatowych placówek oświatowych.

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 16.05.2007 r.

* Zarząd zapoznał się z ofertami dwóch firm brokerskich dotyczącymi ubezpieczenia majątku powiatu sochaczewskiego. Usługi swoje zaoferowały firmy Supra Brokers oraz Maximus Broker. Po analizie dostarczonych materiałów Zarząd wybrał firmę Maximus Broker, proponując podpisanie umowy na okres dwóch lat.* Zarząd Powiatu przyjął protokół dodatkowy do „Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski”. Protokół zawiera zapisy, które związane są ze zmianami w placówkach oraz ze zmianą obsługi administracyjno - ekonomicznej działalności szkół, który po negocjacjach między związkami zawodowymi a przedstawicielami władz powiatu został podpisany 16 maja.* Zarz&#...