starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Stawiamy na współpracę

Mija pół roku pracy Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Sochaczewie III kadencji. Jak zauważa wielu radnych, był to czas wykorzystany dobrze, a zmiany zapoczątkowane przez nową władzę wykonawczą istotnie zmieniają oblicze samorządu powiatowego. O krótkie podsumowanie działań Zarządu Powiatu poprosiliśmy Tadeusza Korysia, Starostę Sochaczewskiego.Na samym początku kadencji zapowiedział Pan restrukturyzację Starostwa Powiatowego, jednostek powiatu i, co najistotniejsze, finansów powiatu sochaczewskiego. Co do tej pory udało się zrobić?Restrukturyzacja ma tylko wtedy sens i przynosi zakładane efekty, kiedy przeprowadzana jest kompleksowo, strukturalnie. Dlatego nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Oczywiście nowa organizacja pracy, połączenie niektórych wydziałó...

Pieniądze podzielone

Głównym punktem obrad Powiatowej Rady Zatrudnienia, która spotkała się 11 kwietnia w obecności wicestarosty Piotra Osieckiego i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztofa Wasilewskiego, było zaopiniowanie propozycji podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota w wysokości 4,8 mln złotych została rozdysponowana na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, dotacje itp. Rada zaopiniowała także pozytywnie propozycję uruchomienia nowych zawodów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego na rok szkolny 2007/2008. O nowych zawodach informowaliśmy już Państwa, a zainteresowanych odsyłamy do zasobów archiwalnych sochaczewskich portali intern...

VIII Rodzinny Rajd Rowerowy

W poniedziałek 7 maja rozpoczęły się zapisy do udziału w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą zgłosić swój udział do środy 23 maja w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul Piłsudskiego 65, I piętro, pokoje 22 lub 23. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Organizatorami rajdu są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”.Rajd odbędzie się w sobotę 2 czerwca. Zbiórka o 8.15 na Placu Kościuszki. Trasa Rajdu będzie wiodła z Sochaczewa przez Żuków, Mistrzewice, Młodzieszyn, do Bud Iłowskich, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Powrót do Sochaczewa przez Młodzieszyn, Juliopol, Adamową Górę, Gawłów. Rajd...

Puszczański Hit Targów

Podczas 14. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości Sochaczew 2007 wystawcy walczyli jak co roku o Puchar Starosty Sochaczewskiego „Hit Targów”. Publiczność przez cały dzień głosowała za pomocą specjalnie przygotowanych kuponów na najlepszy produkt prezentowany na wystawie. W tym roku niekwestionowanym zwycięzcą okazały się miody z firmy Gajm z Puszczy Mariańskiej. Gospodarstwo pasieczne Gajm znajduje się na terenie Puszczy Mariańskiej a w obrębie parku bolimowskiego. Historia pszczół w naszej rodzinie sięga kilku pokoleń. Mój dziadek i ojciec zawsze mieli pasieki, ja też poszedłem w ich ślady. Od młodych lat zajmowałem się pracą i nauką o pszczołach oraz sposobach prowadzenia pasieki. Potem zaczęła się szkoła o kierunku pszczelarskim i szlifowanie tego zawodu. Obecnie prowadzimy nasze gospodarstwo...

Wnioski o humus nadal przyjmowane

Informujemy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem humusu na poprawę właściwości gleby, że powiat sochaczewski dysponuje spryzmowaną przy ulicy Głowackiego ziemią zebraną z „pól czerwonkowsich”. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wydaje imienne karty przydziału ziemi, określające jej ilość w metrach sześciennych i miejsce jej przeznaczenia. Za załadunek humusu na przyczepę rolniczą trzeba będzie zapłacić 12,50 zł brutto, za załadunek na samochód ciężarowy do 10 t - 25 zł brutto, natomiast za transport humusu do odbiorcy 10 zł brutto za metr sześcienny. Oczywiście są to koszty obsługi, które trzeba ponieść, natomiast humus jest rozdysponowywany za darmo.O humus należący do powiatu sochaczewskiego mogą ubiegać się tylko mieszkańcy powiatu, których działki mieszczą się p...

Absolutorium dla Zarządu

Obrady X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 25 kwietnia, w głównej części poświęcone były udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu Teresę Pawelak sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa, głos zabrał starosta Tadeusz Koryś. Starosta zwrócił uwagę, że obecna Rada Powiatu, a przede wszystkim Zarząd, pracowali na podstawie budżetu z ubiegło roku zaledwie dwa miesiące. Jednakże sprawozdanie, które otrzymali radni jest jak najbardziej rzetelne, w sposób opisowy i tabelaryczny przedstawiające wykonanie budżetu. W tym miejscu Starosta Tadeusz Koryś w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym za wszystkie uwagi, a Komisjom Rady za sumienną pracę. Następnie przewodnicz...

Znamienici Sochaczewianie

Rada oraz Zarząd Powiatu w Sochaczewie w sposób szczególny uhonorowali i docenili działalność i pracę mieszkańców Sochaczewa, którzy zwyciężyli w plebiscytach „Echa Powiatu” i „Ziemi Sochaczewskiej” oraz osiągnęli sukces sławiący nasze miasto w całej Polsce. Tuż przed rozpoczęciem X Sesji Rady Powiatu, przewodniczący Andrzej Grabarek i starostowie Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki wręczyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe długopisy Justynie Nowak - Sobotta, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, laureatce plebiscytu „Sochaczewianin Roku”, Elżbiecie Rękawek, „Pielęgniarce Roku”, Mikołajowi Krajewskiemu „Lekarzowi Roku” oraz Bronisławowi Gawrylczykowi, który wprowadził Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego do rozgrywek extraklasy. Dodatkowe upominki wręczyła laureatom plebiscytu „L...

Najlepsi z najlepszych

W niezwykle miłej, ale zarazem uroczystej atmosferze odbyło się wręczenie przyznanych przez Starostę Sochaczewskiego stypendiów dla najlepszych uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych za II semestr roku szkolnego 2006/2007. Na uroczystość przybyli główni bohaterowie wydarzenia, czyli uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie wręczyli starostowie Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki. Jak zapewnili starostwie, władze powiatu sochaczewskiego zawsze będą wspierały najzdolniejszą młodzież, bowiem w ich rękach leży przyszłość i powodzenie naszej „małej ojczyzny”. Szczególny powód do dumy jak zawsze mieli rodzice, natomiast uczniowie nie kryli zadowolenia z wyróżnienia i z faktu, że ich praca została doceniona.Wszystkim stypendystom życzymy dalszych sukcesów w...

Dziękujemy za Targi

W imieniu Organizatorów pragnę podziękować wszystkim osobom i instytucjom za pomoc przy organizacji 14. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości. Państwa zaangażowanie i praca zaowocowała udaną imprezą, a najlepszą nagrodą za włożony wysiłek jest zadowolenie wystawców i zwiedzających.W sposób szczególny pragnę podziękować współorganizatorowi Targów, Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Bielicach na czele z kierownikiem Andrzejem Brzozowskim. Dziękuję pracownikom i dyrekcji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Za pomoc przy przygotowaniu imprezy i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników składam wyrazy wdzięczności Powiatowemu Zarządowi Dróg, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Szpitalowi Powiatowemu.Dziękuję serdecz...

Zapisy na Rajd Rowerowy

Przypominamy, że zapisy do udziału w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym rozpoczynają się w poniedziałek 7 maja 2007r. Chętni do udziału w imprezie mogą zgłosić swój udział w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, I piętro, pokoje 23, 22. Zapisy są przyjmowane wyłącznie w dniach 7-23 maja. Osoby poniżej 18 roku życia mogą być zapisane jedynie przez rodziców. VIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. T. Krawczyka odbędzie się w sobotę 2 czerwca 2007. Trasa wiedzie do Bud Iłowskich i liczy ok. 42 km. Organizatorami Rajdu są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Stawarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 46 864 18 32,33,30.Maciej Małecki