starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Z posiedzenia Zarządu Powiatu-24.04.2007 r.

* Zostały rozstrzygnięte dwa konkursy ogłoszone dla organizacji pozarządowych przez Zarząd Powiatu: „Działania w zakresie profilaktyki uzależnień I stopnia prowadzonej na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki prowadzonej w szkołach oraz lokalnych mediach” (przewidziane dofinansowanie 5000 zł) i „Działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem w formie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego” (przewidziane dofinansowanie 25 000 zł). Na konkurs wpłynęły tylko dwie oferty, po jednej na każde działanie. Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Sochaczewie. Komisja w składzie Mirosława Świeczewska, Marek Fergiński i Adam Lemiesz sprawdziła wnioski pod wzgl...

Szefowie Komisji Rady Powiatu

W dzisiejszym numerze przedstawiamy Państwu Andrzeja Chełpińskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie. W Komisji pracują: Wiesław Domagalski, Jan Kraśniewski, Artur Papierowski, Urszula Pawlak.Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna?Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli doraźnych i innych zadań zleconych przez Radę Powiatu w Sochaczewie. Są to przede wszystkim kontrole działalności Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu sochaczewskiego, które w szczególności dotyczą przestrzegania przepisów, zwłaszcza ujętych w ustawie o zamówieniach publicznych. Stałymi zadaniami Komisji Rewizyjnej są analiza i kontrola budżetu powiatu oraz kontrola realizacji przez Zarząd Powiatu uchwał podjętych przez Radę Powiatu.Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o roczny plan kontroli. Jakie prace zadania zrealizuje Komis...

Wielka Majówka a kodeks pracy

Na najbliższe dni meteorolodzy zapowiadają znaczne obniżenie temperatury (ba! Nawet przymrozki!). Dla osób korzystających ze sprzyjającego w tym roku kalendarza (dwa ustawowo wolne dni w jednym tygodniu), które zaplanowały długą majówkę, nie jest to rzecz jasna dobra informacja. Na szczęście dla nich, po nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 30 listopada 2006 r., wystąpienie dwóch świąt w jednym tygodniu nie będzie już rodzić obowiązku odpracowywania jednego ze świąt. Natomiast jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy - w dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja br. pracownicy mogą być na urlopach wypoczynkowych lub pracodawca zarządza te dni wolnymi od pracy. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak odpracowanie dni wolnych.

Konkursy dla organizacji pozarządowych

III edycja konkursu grantowego dla Uniwersytetów Trzeciego WiekuPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły III edycję konkursu grantowego dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przewidziane jest dofinansowanie projektów kwotą od 3000 do 25 000 zł. Termin składania wniosków upływa 4 maja 2007. Więcej szczegółów na stronie www.utw.pl.Dotacje na organizację międzynarodowych obozów wolontariackichFundusz "Pamięć i Przyszłość" oraz Fundacja Batorego przyznają dotacje na organizację międzynarodowych obozów wolontariackich związanych z ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego. Termin składania wniosków upływa 7 maja 2007 r.Szczegóły na stronie www.batory.org.pl.Konkurs grantowy na programy integracji społecznejFundacja PricewaterhouseCoopers "Podaruj sie...

Miodowe Targi

Słoneczna pogoda sprawiała mieszkańcom powiatu sochaczewskiego w niedzielę 22 kwietnia wiele radości. Szczególne powody do zadowolenia mają zarówno odwiedzający, wystawcy jak i organizatorzy 14. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości. Od samego rana do późnych godzin popołudniowych tereny wystawiennicze przy Głowackiego odwiedziło ok. 10.000 osób, które zobaczyło ponad sto wystaw i było świadkami pokazów kulinarnych, konkursów i koncertów.Mazowieckie Targi Rolne otworzyli Wicewojewoda Mazowiecki Cezary Pomarański i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa wspólnie z gospodarzami imprezy Starostą Sochaczewskim Tadeuszem Korysiem i kierownikiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach Andrzejem Brzozowskim. Jak okazało się Panowie mieli „dobrą rękę”, a życzenia udanych Targów po ...

Wspólne sprawy

Na zaproszenie starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia i Zarządu Powiatu odbyło się 17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie spotkanie wszystkich Wójtów i Burmistrza Sochaczewa z dyrekcjami Szpitala Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie oraz Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka. Nie trudno zatem się domyślić, że tematami przewodnimi dyskusji były sprawy społeczne i opieki zdrowotnej oraz stan dróg.Jednakże celem nadrzędnym spotkania było, jak powiedział przy otwarciu starosta Tadeusz Koryś, wypracowanie spójnej koncepcji współpracy między samorządami i rozpoczęcie współdziałania wyprowadzającego z marazmu sprawy, które łatwiej jest rozwiązać razem. Mianownikiem łączącym wszystkie samorządy powiatu sochaczewskiego jest szpital i oczywiście...

Prosto, skutecznie, oryginalnie

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie wykonał i zainstalował na moście w Kozłowie Szlacheckim nowe ograniczniki poziome według oryginalnego, nowatorskiego własnego projektu. Nowa prosta konstrukcja zastąpiła stare ograniczniki poziome, które powstrzymywały nie tylko ruch samochodów ciężarowych, ale także, co było niedogodnością, ruch maszyn rolniczych. Dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza w okresie prac polowych, było to poważnym utrudnieniem życia. Rozwiązaniem mogły być ograniczniki pionowe, jednakże ich wykonanie wiązało się z wysokimi kosztami (ok. 80 tys. zł). Konstrukcja taka jest też mało skuteczna, ponieważ w krótki czasie niszczona jest przez samochody ciężarowe. Dlatego starosta Tadeusz Koryś wspólnie z dyrekcją Powiatowego Zarządu Dr...

VIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Już wkrótce, bo w sobotę 2 czerwca odbędzie się VIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w dniach 7 -23 maja w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65, pokoje 22 i 23. Honorowy patronat nad rajdem objęła żona Tadeusza Krawczyka pani Anna Krawczyk.Najpopularniejsza impreza rowerowa w naszym powiecie gromadzi na starcie kilkuset uczestników w wieku od kilku do siedemdziesięciu kilku lat. Organizatorami Rodzinnego Rajdu Rowerowego są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Peleton rowerzystów prowadzony przez komandorów rajdu Franciszka Wilczkowskiego i Piotra Ciurzyńskiego przemierza najpiękniejsze zakątki Ziemi Sochaczewskiej. Każdego roku do Sochaczewa przyjeżdżają rowerzyści z Warszawy, Łodzi, Ożaro...

X Sesja Rady Powiatu

Podczas obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie zaplanowanej na 25 kwietnia na godzinę 12.00 radni będą debatowali nad sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2006 wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb i inspekcji. Głównym punktem obrad będzie oczywiście podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.W dalszej części Sesji zostaną poddane pod głosowanie uchwały w sprawach zmian w budżecie powiatu na rok 2007, przekształcenia Młodzieżowego Ośrdka Socjoterapii w Załuskowie oraz przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Natomiast przed rozpoczęciem obrad zostaną wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy dla laureatów plebiscytu „Echa Powiatu” - Lekarz Roku i Pielęgniarka Roku oraz dla Sochaczewianina Roku, laureata plebiscyt...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 16.04.2007 r.

* Zarząd przyjął założenia do projektów organizacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2007/2008. * Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami prac Komisji Stypendialnej działającej przy Staroście Sochaczewskim. Komisja odbyła posiedzenie 11 kwietnia i pozytywnie zweryfikowała jedenastu uczniów, stypendystów II semestru, którzy mieli w swoich szkołach najwyższe wyniki w nauce. Zarząd Powiatu oczywiście zatwierdził stypendia Starosty Sochaczewskiego. Najlepszych uczniów powiatu sochaczewskiego przedstawimy Państwu po uroczystości wręczenia stypendiów przez starostę Tadeusza Korysia zaplanowanej na 27 kwietnia.* Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marek Fergiński przedstawił Zarządowi dwa projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej ...