starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

W szpitalu kłódek nie będzie

Od krótkiego sprawozdania z kondycji finansowej i gospodarczej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie rozpoczęło się 13 grudnia posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej.Jak informował dyrektor ZOZ Michał Milczarek, od września 2003 do września 2004 roku zanotowano o 10 procent więcej pacjentów szpitala, głównie na oddziałach – ginekologicznym, noworodków, pediatrii, psychiatrycznym. O 18 procent wzrosła też liczba porad ambulatoryjnych. Co się z tym wiąże, przekroczone zostały limity świadczeń usług medycznych wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na koniec września tego roku stanowiło to sumę 2,4 mln zł, zaś do końca roku – jak ocenia dyr. Milczarek – wzrośnie do około 3 milionów. W ubiegłym roku nadwykonania wyniosły 1,8 mln zł, razem stanowi to więc niebagatelną sumę w szpit...

Nowa ekspertyza na moście

Do grudnia tego roku ważne było dopuszczenie do ruchu mostu na ul. Młynarskiej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o ponowne wykonanie badań i dopuszczenie do ruchu na następne sześć miesięcy. Jak się okazało, wymagało to dodatkowych robót, dlatego od 13 grudnia wykonane zostało podniesienie kraty ściekowej, wyrównanie nawierzchni powodującej dotychczas trudności w przejeździe oraz wzmocnienie przyczółków i zabezpieczenie konstrukcji. Po zakończeniu prac na moście ponownie zostaną zrobione badania wytrzymałościowe.Do starosty Józefa Gołębiowskiego nie dotarły jeszcze ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ma zaopiniować projekt modernizacji i odbudowy istniejących mostów. Jeżeli opinia będzie pozytywna, następnym krokiem będzie przystąpien...

Kampania promocyjna OPP

Do 10 grudnia trwała pierwsza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). W województwie mazowieckim kampanię taką prowadziło Stowarzyszenie BORIS, które zakończyło ją spotkaniem edukacyjno – informacyjnym. Informacji dotyczących statusu tych organizacji udzielali eksperci ze Stowarzyszenia BORIS, a prowadzone było przez specjalistów biorących udział w pracach nad przygotowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.W trakcie spotkania omówiono m.in. zagadnienia kategorii pożytku publicznego, korzyści i obowiązki organizacji pożytku publicznego, jakie trzeba spełnić warunki aby zostać OPP, krok po kroku rejestrację OPP. Organizacje takie obejmuje również działanie mechanizmu jednoprocentowego odpisu od podatków. Dyskusję zakończyły liczne pytania. P...

Starostowie w Węgrowie

Przed dwa dni – 20 i 21 grudnia obradowali w Węgrowie starostwie województwa mazowieckiego. Jak poinformował biorący udział w obradach starosta Józef Gołębiowski, program Konwentu Powiatów był bardzo obszerny. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego - starosta pułtuski Tadeusz Nalewajk i sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz omówili bieżącą działalność i najważniejsze problemy, jakie udało się już rozwiązać w ramach współpracy z komisjami sejmowymi i rządowymi.Jednym nich było doradztwo w zamówieniach publicznych – ważne ze względu na wiele obowiązujących, czasem niespójnych przepisów w tym względzie, oraz na nowe przepisy unijne, które obowiązują w przypadku wykorzystywania funduszy UE. Starostowie zapoznali się z zasadami...

Przedłużone prawo jazdy

Do końca kwietnia przyszłego roku przedłużył Minister Infrastruktury termin wymiany praw jazdy, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 1984 do 30 kwietnia 1993 roku.Dotychczasowy termin – koniec 2004 roku, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Ogromna większość kierowców, zgodnie ze staropolskim obyczajem, odłożyła wymianę na ostatni termin, więc w ostatnich dniach w powiatowych Wydziałach Komunikacji kolejki wydłużały się z dnia na dzień.W Sochaczewie prawa jazdy powinno wymienić 6,5 tysiąca osób. Dopełniło tego obowiązku dopiero 1.733 osoby. W listopadzie i grudniu złożono 2 tysiące wniosków, które oczekują na realizację, więc łatwo policzyć, że do wymiany pozostało jeszcze ok. 2.800 praw jazdy spóźnialskich. Jak wynika z tych danych, sochaczewscy kierowcy działaj...

Starosta zaprasza na turniej

Starostwo Powiatu Sochaczewskiego - Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Towarzystwo Miłośników Tenisa oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie serdecznie zapraszają reprezentantów szkół do wzięcia udziału w Noworocznym Turnieju Tenisa Ziemnego o „Puchar Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego”.Celem imprezy jest popularyzacja tenisa w szkołach, spotkania dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu.Turniej odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 grudnia. Zapisy i początek gier 28 grudnia od godz. 10,oo w sali sportowej ZS RCKU przy ul. Piłsudskiego 63.Turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (wszystkie dla dziewcząt i chłopców). Chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych grają g...

Sportowy wyścig do kasy

Do 3 stycznia 2005 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyjmować będzie oferty w dwóch nowych konkursach na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego młodzieży w 2005 roku. Konkursy są skierowane do wszystkich jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a łączna pula dofinansowania tych szkoleń przez MENiS wynosi ponad 70 mln zł. Pierwszy z konkursów ofert dotyczy programu 'Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo' na poziomie wojewódzkim. Na realizację tych zadań przeznaczono wstępnie z funduszu celowego ponad 68 mln zł.Do konkursu mogą stanąć m.in. stowarzyszenia sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, kluby sportowe.Drugi otwarty konkurs ofert MENiS dotyczy realizacji zadań w zakresie programu 'Rozwoju sportu w środowisku wiejskim', finansowanych ze środków budżetowych w roku 2005. Pieni...

Zyczenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego NarodzeniaOraz Nowego RokuSerdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu radosnych chwil przy świątecznym stole i w całym 2005 roku, realizacji wszelkich zamierzeń i spełnienia wszystkich marzeńwszystkim mieszkańcom powiatuskładastarosta Józef Gołębiowski, Zarząd i Rada Powiatu Sochaczewskiego

Przetarg na olej dla Straży

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJW SOCHACZEWIE96-500 Sochaczew, woj. mazowieckieul. Piastowska 1tel. (0-46) 862-25-17; 862-23-70fax. (0-46) 862-30-94ogłasza przetargNa zakup i dostawę oleju opałowego w ilości ok. 20 000 litrów rocznie dla Komendy Powiatowej w Sochaczewie do ogrzewania budynku przy ulicy Piastowskiej.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. 8.00-15.00Termin składania ofert upływa z dniem 05.01.2005 do godz.12.00 Uprawniony do kontaktów z zainteresowanymi jest: Maciej Bieńczyk tel. 0-46 862-25-17 wew.44

Prezentacja stołów wigilijnych

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska powiatu sochaczewskiego podczas II Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wigilijnych, która odbędzie się 19 grudnia w Hotelu Gromada w Warszawie w godzinach 10.00 – 18.00. Organizatorzy Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” zaprosili na imprezę twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, a także samorządy niemal z całej Polski. Nie zabraknie degustacji potraw regionalnych, możliwości zakupu prezentów, stroików i ozdób choinkowych. Całość ubarwione będzie muzyką folklorystyczną na żywo.Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wystawia się wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”. Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju zareklamują walory turystyczne Ziemi Sochaczewskiej, n...