starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Legalny program dla szkół

Od kilku lat bardzo szybko wzrasta liczba komputerów w szkołach. Nakłady finansowe na ten cel, mimo iż mocno obciążają budżety samorządów i placówek, są jednak niewystarczające w stosunku do potrzeb. Zakup komputera to oczywiście nie tylko zakup samego sprzętu, ale i oprogramowania, którego koszt często przewyższa wartość samego urządzenia. W wielu przypadkach względy czysto ekonomiczne decydowały o naruszaniu prawa poprzez używanie nielegalnych kopii programów.Wychodząc naprzeciw potrzebom mniej zasobnych finansowo szkół Związek Powiatów Polskich w ramach europejskiego Programu „Polska Szkoła w UE – Program Wyrównywania Szans” chce upowszechnić propozycję firmy Microsoft, która przygotowała ofertę związaną z legalizacją oprogramowania systemowego. Jest ona skierowana do tej grupy użyt...

Nowy oddział w szpitalu

Rada Społeczna ZOZ wyraziła zgodę na rozszerzenie działalności medycznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Planowane jest uruchomienie Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Dotychczas usługi te wykonywane są w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, który pozostałby z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej, wysoko ocenianym przez warszawskich fachowców. Jak twierdzi dyr. ZOZ Michał Milczarek, pozwoli to na wystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia o większy kontrakt na rok 2006. Pomysł taki zaakceptowali medyczni konsultanci wojewódzcy, bowiem w praktyce podział taki w szpitalu już istnieje. Podjęte kroki będą więc praktycznie działaniami formalnymi, co najważniejsze, nie pociągającymi za sobą konieczności wydawania żadnych poważnych pieniędzy. Oddział Dziecięcy zamykać ma szpital w Żyrardowie, co umożl...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 27 października Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Wynikają one z konieczności uaktualnienia przepisów w związku ze zmianami ustaw i obowiązujących rozporządzeń. * Dyrektor Krzysztof Żyżyński z Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował o przebiegu sesji Rady Miejskiej w części dotyczącej sprzedaży i zagospodarowania „pól czerwonkowskich”. Prostował także nieprawdziwe informacje, które ukazały się w lokalnej prasie o celach i formach sprzedaży. Podkreślił zobowiązanie burmistrza i miejskich radnych do maksymalnego przyspieszenia zakończenia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta na tym terenie. Od tego przede wszystkim uzależniony jest termin rozpoczęcia inwestycji na polach. Jak mówili na sesji przedstawi...

Trzy uchwały w pięć godzin

Wyjątkowo długa, jak na sesję powiatową, była czterdziesta w tej kadencji sesja Rady Powiatu, która odbyła się 28 października. Trwała prawie pięć godzin, a wielowątkowość dyskusji i jej tematy na pewno każą do niektórych z nich w najbliższym czasie powrócić.Sesję rozpoczęły uroczyste wyróżnienia. Tytuł „Samorządowca Roku 2005” w plebiscycie „Expressu Sochaczewskiego” zdobył powiatowy radny Ryszard Ambroziak. Statuetkę wręczył mu Janusz Szostak, a gratulowali m.in. zwycięzcy poprzednich plebiscytów – wójtowie gmin Sochaczew Mirosław Orliński i Kampinos – Czesław Zwierzchowski. Na plebiscyt wpłynęły 1.623 kupony czytelników. Drugie miejsce zajęła przewodnicząca Rady Gminy w Iłowie Wanda Dragan, trzecie członek Zarządu Powiatu Zbigniew ...

Ciepło z kolektora

W dobie tak błyskawicznych podwyżek cen wszystkiego, co może dostarczyć energii, coraz częściej szukać musimy nowych, alternatywnych źródeł. Co jeszcze kilka lat temu wydawało się nieopłacalne, teraz, przy horrendalnych i ciągle rosnących cenach oleju, węgla lub gazu, staje się interesującym pomysłem. Takim jak urządzenia służące do pozyskiwania ciepła z energii słonecznej.Proponowane teraz rozwiązania są w na przykład w stanie całkowicie wyeliminować koszt pozyskania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim oraz w 70 procentach obniżyć w okresie jesienno-zimowym. Koszt ogrzewania pomieszczeń w zimie może spaść nawet do 40 procent.Kolektory słoneczne to nie tylko oszczędności, ale mogą być także widocznym elementem architektonicznym, gdy dopasowane są do indywidualnych potrzeb uży...

Dołożą do ferii

„Pożyteczne ferie 2006” – taki tytuł nosi III edycja konkursuogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia ferii w swojej wsi lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 złotych. Łączna kwota dotacji wyniesie maksymalnie 500 000 zł, a wnioski należy nadsyłać do 10 listopada.W ramach konkursu finansowane będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2006, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 tysięcy mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia. Konkurs realizowany jest ze środków Fundacji.Proj...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 20 października skarbnik Teresa Pawelak poinformowała Zarząd Powiatu o uregulowaniu zaległych świadczeń urlopowych dla nauczycieli, co jest to realizacją deklaracji starosty Józefa Gołębiowskiego na ostatniej sesji Rady Powiatu. Stopniowo realizowana będzie także reszta zaległości. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił Zarządowi pozytywną opinię PZD dotyczącą przebiegu sochaczewskiej trasy Północ – Południe. * Zarząd analizował wstępne założenia do załącznika inwestycyjnego do budżetu powiatu na rok 2006.* Dyrektor Najdzik poinformował, że od listopada na moście w Kozłowie Szlacheckim zostaną ustawione ograniczenia uniemożliwiające przejazd przez most transportowi ciężkiemu. Jest to związane z koniecznością wymiany nakład...

Czterdziesta sesja

W dniu 28 października o godz. 12.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się czterdziesta w tej kadencji sesja Rady Powiatu.W programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział przyjęcie trzech uchwał – w sprawie obsadzenia mandatu radnego, zmian w budżecie powiatu na rok 2005 oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2005.Radni ocenią także realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Przewodniczący Rady i starosta Józef Gołębiowski przedstawią sprawozdania dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych.Sesję zakończ&#...

Rolnicze dary

Po raz trzeci przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sławomir Tomaszewski organizuje wśród rolników powiatu sochaczewskiego zbiórkę płodów rolnych. Jak w poprzednich latach, produkty (ziemniaki, jabłka, cebula, kapusta itp.) przeznaczone zostaną dla Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Giżycach oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie. Dotychczas corocznie prawie pięć ton produktów rolnych trafiało dzięki akcji do kuchni tych placówek. Choć w tym roku zbiory nie były imponujące, rolnicy mogą podzielić się z tymi, którzy mają jeszcze mniej. Wszyscy chętni, którzy chcą włączyć się do pomocy, proszeni są o kontakt pod numerami telefonów 507 – 056 - 290 lub 608 – 806 – 664. Zbiórka prowadzona będzie w tym roku do końca listopada.Andrzej Wach

Kulinarna Gala

Gdzieżby indziej, jak nie w gościnnych progach i scenerii „Chabrowego Dworku” państwa Marii i Jerzego Haber, mogłaby odbyć się uroczysta gala promocyjna książki „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. 19 października Maciej Małecki powitał Sławomira Ignaczaka z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki oraz Marcina Rzońcę – Kierownika Wydziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzej Grabarka i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji Zdzisław Stefana Tymińskiego, starostów Józefa Gołębiowskiego i Stefana Grefkowicza, wójta Teresina Marka Olechowskiego, przedstawicieli gminy Młodzieszyn, Mazowieckiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bielicach, fundacji „Jesteśmy Razem” i autorek „babcinych” przepisów. Wśród gości honorowych by...