starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Z obrad Komisji Zdrowia

W dniu 13 października 2005 roku odbyło się posiedzenie Komisji Promocji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie.Komisja zapoznała się z sytuacja Szpitala Powiatowego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Chirurgii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Informacje przedstawił dyrektor Szpitala dr Michał Milczarek.Dyrektor przedstawił między innymi sposób wyjścia z zaistniałej sytuacji konfliktowej, dotyczącej lekarzy Zakładu Chirurgii oddelegowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.Komisja przyjęła wyjaśnienia Dyrektora co do rozwiązania konfliktu, uznając, iż jest to sposób, który satysfakcjonuje obie strony. Jednocześnie Komisja postuluje, aby w przyszłości podobne problemy były uprzednio dyskutowane i rozważane w kręgu osób zainteresowanych, bez narażania Szpitala Powiatowego na eskalację konflik...

Podziękowania i życzenia

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do spotkania 13 października w Starostwie Powiatowym dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek powiatowych. Obecni byli także - przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek i zastępca Jan Kopeć, starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz, członkowie Zarządu Powiatu Włodzimierz Gerasik i Janusz Ciura, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Marek Fergiński.Starosta Gołębiowski dziękując za wytrwałość i życzliwe odniesienie pracowników oświaty do trudnej tegorocznej sytuacji finansowej, wyraził nadzieję, że kłopoty niedługo i szczęśliwie się skończą. Andrzej Grabarek dziękował za pracę w wychowaniu młodzieży, życzył nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi dalszych osiągnięć wychowawczych, a Marek F...

Plan zamiast zezwoleń

Od 26 września obowiązuje ustawa z 30 lipca tego roku – o zmianie ustawy „Prawo budowlane” oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak zapewnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ułatwi ona życie wielu inwestorom. Najważniejszy chyba i najbardziej interesujący drobnych i prywatnych inwestorów zapis ustawy przewiduje, że budowa niektórych wolnostojących, parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan, przydomowych szklarni czy oranżerii lub ogrodów zimowych nie będzie wymagać pozwolenia, jeżeli wielkość każdego z tych obiektów nie przekroczy 25 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki. Ustalono również, że nie będzie już potrzebne zezwolenie na budowę niektórych obiektów oraz przy...

Kulinarne wędrówki w Poznaniu

Jedna z największych branżowych imprez wystawienniczych - Ogólnopolskie Targi „Polagra – Farm 2005” - przeszła już do historii. W słoneczne dni drugiego weekendu października Międzynarodowe Targi Poznańskie odwiedziło ponad 80 tysięcy ludzi. Wielu z nich zawitało do stoiska powiatu sochaczewskiego.Już drugi raz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie uczestniczyło jako wystawca na Polagrze. W tym roku zagospodarowane było stoisko w pawilonie Produktu Lokalnego i Regionalnego, w którym wystawiali się producenci, izby gospodarcze i regiony z całej Polski zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. Był to chyba „najsmaczniejszy” i najbardziej różnorodny pawilon. W jednym miejscu bowiem powstał „kulinarny tygiel” Polski. Każda niemal potrawa, każdy wyrób zachwycał oryginalnym smakiem, apetycznym wyglądem. Powiat sochaczewsk...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 13 października Zarząd Powiatu podjął decyzję o uregulowaniu zaległych świadczeń urlopowych dla nauczycieli do 21. X. 2005 r.Jest to realizacja deklaracji starosty Józefa Gołębiowskiego na ostatniej sesji Rady Powiatu. * Zarząd zatwierdził listę nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznanych z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. * Uzgodniono kandydaturę Sławomira Dąbrowskiego jako przedstawiciela Zarządu Powiatu w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Lotnisko Sochaczew”. * Uzgodniono projekt decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie zadań ponadlokalnych dla gminy Błonie dotyczący budowy gazociągu.Andrzej Wach

Pora na inwestora - Pola Czerwonkowskie

Starosta Józef Gołębiowski zatwierdził 14 października wyniki rokowań dotyczące sprzedaży „Pól Czerwonkowskich”, pięćdziesięcioczterohektarowej działki w centrum Sochaczewa.. Po dwóch nieudanych przetargach i trzech ogłaszanych przez Zarząd terminach rokowań, 14 października odbyły się kolejne rokowania. Tym razem do przetargu zgłosiła się warszawska firma „Parkridge” CE Developments, która spełniła wszystkie postawione w specyfikacji warunki, łącznie z wpłatą 650. tysięcznego wadium. Zgodnie z przepisami, po części jawnej, na której ustalono te fakty, komisja przetargowa, w skład której weszli Krzysztof Żyżyński – przewodniczący, Ireneusz Góralczyk – sekretarz komisji, sekretarz powiatu Zofia Romanowska oraz skarbnik Teresa Pawelak, rozpoczęła częś...

TEC, czyli taniej

Od września ruszył program „TEC” – Tanie i Ekologiczne Ciepło, związany z popularyzacja, dostępnością i finansowaniem tanich i proekologicznych źródeł egerii oraz ekologicznych urządzeń do spalania.Ekologiczny węgiel (Eko-Groszek i Reto-Pal) do ekologicznych kotłów chce sprzedawać śląska Kompania Węglowa. Współpracując z producentami kotłów węglowych pragnie zorganizować ogólnopolski system dystrybucyjny tego paliwa. Przeznaczone by było nie tylko dla domów jednorodzinnych, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, lecz także dla instytucji samorządowych – szkół, szpitali itp. Jak uważają twórcy tego przedsięwzięcia, stworzenie takiego systemu przekona nowych klientów do rezygnacji ze starych i dymiących kominów, a ogrzewanie w efekcie końcowym będzie wygo...

Skąd wziąć euro

Choć zainteresowanie funduszami unijnymi jest bardzo duże, nadal niska jest jakość przygotowywanych dla uzyskania dotacji wniosków. Dlatego Ministerstwo Gospodarki i Pracy przygotowało serię bezpłatnych szkoleń, o których informacje można zasięgnąć na stronie www.funduszestrukturalne.gov.plSzkolenia rozpoczęły się na terenie całej Polski i trwać będą jeszcze do listopada. Na 120 seminariach i 140 warsztatach głównie przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele organizacji publicznych i samorządów będą mogli zdobyć wiedzę, jak skutecznie i prawidłowo ubiegać się o pieniądze unijne. Największe pomyłki, jakie dotąd wykrywali urzędnicy ministerialni, to błędy w dokumentach, inne wartości podane w biznes planie, a inne w aplikacji, brak właściwych podpisów. Niektórzy przedsiębiorcy...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 6 października Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu IV rokowań na sprzedaż tzw. „Pól Czerwonkowskich”, czyli 54 ha działki gruntu przy ul. Olimpijskiej. Wyznaczona za tę nieruchomość cena do rokowań wynosi teraz 10 milionów złotych. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił podpisane przez Starostów porozumienie z gminą Teresin na dalszą budowę chodnika w Budkach Piaseckich. Gmina przeznaczyła na ten cel dodatkowo 20 tysięcy złotych. * Dyrektor Najdzik poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót remontowych na moście w Kozłowie Biskupim, polegających na wymianie nakładki drewnianej. Istniejąca nakładka ma już trzy lata i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa jazdy.* W obecności wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczącego Komisji ...

Filos – dla ofiar przemocy

Patologia w rodzinie, maltretowane żony i dzieci – to coraz częstsze powody policyjnych interwencji. Interwencji, które po paru dniach zapadają w niepamięć, a powraca przemoc, alkohol i bicie. Ofiary nie mają się do kogo zwrócić – pomoc prawnika, psychologa czy innego specjalisty może się ograniczyć jedynie do porad. A żyć gdzieś przecież trzeba. O rodzinnych gehennach wiedzą najbliżsi sąsiedzi, policja, rodzina. Z reguły jednak nie reagują. Może dlatego, że przekonanie o wtrącaniu się „nie do swoich” spraw może tylko pogorszyć już istniejącą sytuację i stworzyć kolejnych wrogów. W Żyrardowie powstało Stowarzyszenie „Filos”, którego za cel postawiło sobie wspieranie wszystkich działań związanych z likwidacją skutków patologii w rodzinach. Dlatego postanow...