starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Posiedzenia Zarządu Powiatu - 31.01.2007 r.

* Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach Krystyna Łapczyńska przedstawiła miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku 2007. Kwota 1993 zł jest wyższa o 41 zł w stosunku do roku ubiegłego. Aktualnie w Domu Dziecka przebywa 48 wychowanków w tym 6 z poza terenu powiatu. Decyzja o zatwierdzeniu przedstawionej stawki zapadnie na najbliższym posiedzeniu Zarządu po dokładnej analizie części składowych sporządzonej kalkulacji.* Również Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak – Sobotta przedstawiła wyliczony miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w roku 2007, który wynosi 1872 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2006 o 144 zł. Dyrektor Nowak - Sobotta poinformowała, iż powyższa stawka nie zostanie podniesiona do chwili poprawy standardów D...

Sochaczew na trasie Rajdu Wisły

Starostwa sochaczewski Tadeusz Koryś wszedł w skład komitetu organizacyjnego II Rajdu Wisły – Rowerem po Europie. W Rajdzie weźmie udział około 250 osób, które 25 maja 2007 roku wyjadą z miasta Wisła, aby wzdłuż rzeki Wisły dotrzeć 8 czerwca do Gdańska.Wśród uczestników rajdu będą posłowie Parlamentu Europejskiego oraz młodzież z państw Unii. Rajd odbędzie się w 50 – lecie Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej, a jego celem będzie promocja idei budowy Wiślanej Trasy Rowerowej, która stałaby się atrakcją turystyczną naszego kraju. Patronat nad II Rajdem Wisły objęły m.in. Telewizja Polska i Polskie Radio, a w komitecie organizacyjnym zadeklarowali udział szefowie przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce, Minister Rozwoju Regionalnego ...

Innowacyjności ciąg dalszy

Rozpoczęte szkolenia dla sochaczewskich przedsiębiorców będą kontynuowane jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce 11 i 12 stycznia, podczas którego zostały przekazane podstawowe informacje na temat innowcyjności oraz programowania unijnego na lat 2007 - 2013. Obecnie realizująca projekt szkoleniowy Firma 2000 przystąpiła do kolejnego etapu, mianowicie przeprowadzenia zajęć warsztatowych. Planowane są dwa terminy warsztatów: 13 - 14 luty oraz 26 - 27 luty. Przedsiębiorcy, którzy brali udział w styczniowym spotkaniu mogą teraz doskonalić się na dwudniowym warsztacie „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel. 46 864 18 30 lub z Powiatową Izbą Gospodarczą w Sochaczewie.

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Ogórki konserwowe - Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Mazowsze”Przetwory produkowane przez ZPS „Mazowsze” wytwarzane są z surowców najwyższej jakości. Ogórki kupowane są od miejscowych producentów rolnych przestrzegających zaleceń fitosanitarnych. W procesie produkcyjnym nie stosuje się chemicznych konserwantów.Spośród 22 przetworów owocowo - warzywnych, które firma „Mazowsze” dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny, ogórki konserwowe ze względu na swoje walory smakowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Marka i sam produkt jest rozpoznawalna i kojarzy się nie tylko z firmą, ale też z naszym regionem.

Gala na sześć Dukatów

Kolekcja Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” powiększyła się o kolejnych laureatów. Do grona najlepszych produktów naszego regionu dołączyli - pierogi szpinakowe firmy Pol - Flavour, ogórki konserwowe z „Mazowsza”, pustak ścienny mega 40 produkcji PCB Plecewice, jabłko w cieście francuskim z cukierni „Jeznach” oraz w kategorii usługa szkolenia i konferencje dla aktywnych oferowane przez Motel „Chabrowy Dworek” i w kategorii inicjatywa gospodarstwo agroturystyczne „Strusie” pani Katarzyny Panek.Ceremonię wręczenia statuetek, która odbyła się 27 stycznia w „Chabrowym Dworku” w Serokach poprowadził pracownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i jednocześnie sekretarz Kapituły Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” Tadeusz Jaworski. Dukaty natomiast wręczali: Tadeusz Koryś Starosta Sochaczewski, Piotr O...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 26.01.2007 r.

* Zarząd Powiatu wspólnie z Kazimierzem Najdzikiem dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg ustalił jako priorytetową inwestycję budowy chodnika na ulicy Gawłowskiej. Inwestycja musi zostać potraktowana całościowo, dlatego zgodnie z wstępnymi ustaleniami zostanie wykonana przez trzy sochaczewskiego samorządy: Gminę Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Powiat Sochaczewski. Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Najdzika, aby w pierwszej kolejności zostało przygotowane porozumienie z wójtem Mirosławem Orlińskim na wykonanie dokumentacji chodnika.* Stefan Grefkowicz, dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem, przedstawił trzy podania lokatorów o wykup mieszkań przy ulicy Gawłowskiej obok sochaczewskiego szpitala. Zarząd wyraził zgodę, a Wydział Gospodarki Mieniem przystąpi do wykonania wyceny i przygotowania spraw notarialnych. Lokatorzy zgodnie z uchwałą R...

Programy stypendialne

Powiat Sochaczewski informuje, iż realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:1. „ Matura bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” – adresowany do młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, pobierającej naukę w szkołach prowadzonych/dotowanych przez powiat sochaczewski. Całkowita wartość projektu wynosi 313 500 zł Wsparciem objętych zostało 313 uczniów Kwota przyznanego wsparcia 100 zł miesięcznie (wypłacane za miesiące wrzesień 2006r. –...

Kolejne edycje Homera i Pegaza

Po raz kolejny ruszają programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych PEGAZ i HOMER – realizowane przez Oddział Mazowiecki PFRON. W tym roku zostały zmienione terminy składania wniosków, a programy są przeznaczona dla:Program PEGAZ :a) Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu – adresatami programu są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące, poszukujące pracy lub uczące się ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, posiadające prawo jazdy.b) Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego – adresatami programu są: - niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadających orzeczenie zaliczeniu do niepeł...

Wypromować biblioteki

Bibliotekarze z województwa mazowieckiego wzięli udział w konferencji metodycznej, którą zorganizowała sochaczewska filia biblioteki pedagogicznej. Spotkanie odbyło się w środę 24 stycznia w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Sochaczewie. Maciej Małecki z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa przedstawił prezentację na temat narzędzi promocji w marketingu terytorialnym. Wykład był ilustrowany przykładami z projektów realizowanych przez Wydział Promocji. Zebrani wysłuchali też wykładu Roberta Miszczuka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o formach promocji biblioteki.

Wyborczy Konwent

Starosta sochaczewski Tadeusz Koryś brał udział 18 - 19 stycznia w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego. Obrady, które odbyły się tym razem w Płocku poświęcone były wyborom władz Konwentu oraz sprawozdaniu z działalności organizacji. Przewodniczącym Konwentu ponownie został Tadeusz Nalewajk, starosta pułtuski. Natomiast Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusewicz przedstawił aktualną informację na temat działań Związku.Druga część spotkania poświecona została problematyce europejskiej. Tu dominowały dwie kwestie: absorpcja środków unijnych w latach 2007 - 2013 oraz wdrażanie Europejskiego Funduszu społecznego i plany realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Gościem specjalnym obrad był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.