starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Restrukturyzacja finansowa staje się faktem

Zarząd Powiatu w Sochaczewie wraz ze Skarbnikiem Powiatu Teresą Pawelak wypracowali pionierskie w skali kraju rozwiązanie restrukturyzacji zobowiązań finansowych powiatu sochaczewskiego. Była to konieczność, bowiem duże zadłużenie obciążało poważnie budżet i zabierało tak cenne dochody własne, z których można brać pieniądze na inwestycje, wkład własny przy dofinansowaniach zewnętrznych, czy zabezpieczać poręczenia kredytowe, jak w przypadku poręczenia dla Szpitala Powiatowego.Najogólniej mówiąc pomysł polega na wykupieniu obligacji droższych obligacjami tańszymi. Obligacje, które były emitowane w latach 2003 - 2004 miały wysokie stopy procentowe, a obecny ich wykup stanowił dużą kwotę w budżecie. Dzisiejsze stopy procentowe są o wiele niższe, dlatego została przygotowana przez Zarz...

Potargujmy się

Zbliżają się 14. Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Impreza od lat organizowania przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na stałe zagościła w mazowieckim kalendarzu imprez wystawienniczych. Jak co roku organizatorzy spodziewają się firm ogrodniczych, rolniczych i producentów drobnego sprzętu. Choć charakter imprezy zmienił się w ciągu ostatnich lat, nadal nie brakuje zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Obecnie przeważają firmy oferujące produkty i usługi dla działkowców i ogrodników.Nie zabraknie także prezentacji organizacji i instytucji działających na rzecz rolnictwa, konkursów z nagrodami, pokazów konnych no i oczywiście wspólnego rodzinnego biesiadowania przy muzyce na żywo. A wszystko to odbędzie się 22 kwietnia na terenie gospodarstwa Zespołu Szkó ...

Podziękowanie i powitanie

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik 28 marca ostatni raz gościł na posiedzeniu Zarządu Powiatu jako szef powiatowego drogownictwa. Od kwietnia dyrektor Najdzik przechodzi na emeryturę, na pewno zasłużoną, choć to brzmi zbyt patetycznie, ale jest prawdą. O odchodzącym dyrektorze można powiedzieć dużo dobrego. Wspomnieć o jego zaangażowaniu, odpowiedzialności, pracowitości, pomysłowości, poświęceniu, wiedzy i doświadczeniu to mało. Każdy, kto współpracował z dyrektorem Najdzikiem wie, że to człowiek instytucja. Jak powiedział starosta Tadeusz Koryś, przez tak krótki okres współpracy z Panem Kazimierzem Najdzikiem jako starosta, zdobyłem wiedzę i doświadczenie, którą zdobywa się latami. Oczywiście wiedza ta, jak i doświadczenie nie zostaną ulotnym wspomnieniem, bowiem ob...

Nowa Rada przy ZOZie

Podczas 9. Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie radni powołali nowy skład Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. W Radzie reprezentowane są wszystkie samorządy powiatu sochaczewskiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Przewodniczącym został wicestarosta Piotr Osiecki, natomiast Radę Powiatu w Sochaczewie reprezentuje wolą wszystkich radnych Wojciech Zbytniewski. Pozostałymi członkami zostali: Grzegorz Wierzbicki, Czesław Ćwikliński, Monika Wideńska, Roman Kujawa, Wiesława Bryńska, Czesław Chodakowski, Monika Gadzińska, Antonina Giger i Wiesław Domagalski, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.

100 % zgodności

Ostatnia Sesja Rady Powiatu była pod wieloma względami wyjątkowa. Mimo wielu uchwał ważnych, w niektórych przypadkach wprowadzających duże i istotne zmiany w życiu samorządu powiatowego, radni we wszystkich głosowaniach byli jednomyślni, a uchwały podejmowane były jednogłośnie.Zgodnie z porządkiem obrad radni powołali Radę Społeczną przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz podjęli uchwały w sprawach: rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji. O tych sprawach informowaliśmy już w zeszłym tygodniu, szczególnie zainteresowanym polecamy sochaczewskie serwisy internetowe. Sporo zmian wprowadzono w budżecie powiatu na rok 2007. Po stronie dochod...

Na ratunek Szpitalowi

Radni Rady Powiatu podczas posiedzenia sesyjnego 29 marca podjęli bardzo ważną uchwałę, która ma być zdecydowanym krokiem w kierunku ratowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Jednogłośnie przyjętą uchwałą udzielono poręczenia kredytu w kwocie 4 mln złotych, który zostanie zaciągnięty przez sochaczewski szpital w wyłonionym w drodze przetargu banku. Poręczenie zostało udzielone na okres 25 lat, bowiem na taki czas przewidziana jest spłata kredytu.Sprawa spłaty najpilniejszych zobowiązań była tematem posiedzeń Zarządu Powiatu oraz wspólnych spotkań starostów sochaczewskich, Skarbnika Powiatu i dyrekcji szpitala. Palącym problemem stały się zobowiązania finansowe wobec pracowników, wynikające z wyroków sądowych, na łączną kwotę 4,5 mln złotych. Chodzi tu oczywiście o słynną...

Przyszłość turystyki

Stworzenie konkurencyjnego produktu turystycznego, przygotowanie wykwalifikowanych kadr, rozwój spójnego i skutecznego systemu marketingu, usprawnienie informacji turystycznej oraz modernizacja infrastruktury – to główne cele Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. Dla zwiększenia konkurencyjności polskiej turystyki istotne jest nie tylko kreowanie nowych produktów turystycznych, ale tak...

Oszczędne Starostwo

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu 20 marca rozpatrywany był projekt nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. Te dwie sprawy są naturalnie związane ze sobą i stanowią istotny element w restrukturyzacji i zmian w zarządzaniu powiatem sochaczewskim i jego jednostkami organizacyjnymi. Nowy regulamin organizacyjny zacznie obowiązywać od 1 lipca 2007 r., w tym też dniu działalność rozpocznie Powiatowy Zespół Edukacji.Najważniejsze zmiany w Starostwie dotyczą likwidacji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Sprawami oświaty, zarówno od strony finansowej jak i merytorycznej zajmie się właśnie Zespół Edukacji. Jak mówi wicestarosta sochaczewski Piotr Osiecki, największym atutem takiego rozwiązania są przede wszystkim ujednolicenie i uporz&...

Dodatkowe pieniądze na chodnik przy Gawłowskiej

Kolejny krok w sprawie budowy chodnika przy ulicy Gawłowskiej wykonał Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Jak można było spodziewać się i jak zapewniali dyrektor Kazimierz Najdzik i starosta Tadeusz Koryś, w sochaczewskim zarządzie dróg wygospodarowano oszczędności, głównie po akcji zima. Kwotę w wysokości 50 tys. zł Zarząd Powiatu zaproponuje na najbliższej Sesji Rady Powiatu przeznaczyć na wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w ciągu ulicy Gawłowskiej, w skład której to modernizacji wchodzi budowa chodnika. Wykonanie dokumentacji będzie kosztowało ok. 70 tys. zł, a kwotę tę obecnie pokryje Powiatowy Zarząd Dróg. Wcześniej bowiem były już zagwarantowane w budżecie środki w wysokości 20 tys. zł. Po wykonaniu dokumentacji Zarząd Powiatu zaproponuje spotkanie władz trzech sochaczewskich samorząd...

Piękno Świąt Wielkanocnych

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Motel „Chabrowy Dworek” zapraszają imprezę wystawienniczą Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej, która odbędzie się 1 kwietnia w godzinach 11.00 - 17.00 w Serokach w sali restauracyjnej „Chabrowego Dworku”.Powiat Sochaczewski kultywując piękną tradycję Świąt Wielkanocnych pragnie zaprezentować kuchnię regionalną z cyklu „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej” oraz tradycyjne dania świąteczne, koszyki, palemki, rękodzieło artystyczne, wystrój stołu. Gościom proponujemy degustacje potraw oraz możliwość zakupu prezentowanych wyrobów.Dlatego warto część pięknej Niedzieli Palmowej poświęcić na rodzinne spotkanie w Chabrowym Dworku. Gwarantujemy miłą atmosferę i wprowadzenie w klimat pięknych Świąt Wielkiej Nocy. Serdecznie zapraszamy....