starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Czyszczenie budżetu

Czterdziesta pierwsza w tej kadencji sesja Rady Powiatu odbyła się 16 grudnia. Głównym zadaniem radnych było przyjęcie zmian w budżecie powiatu na rok 2005. Jak zwykle pod koniec roku, starostwo i powiatowe placówki urealniają swoje dochody i wydatki, uzupełniając je także o kwoty otrzymanych w międzyczasie subwencji i dotacji. W ten sposób zwiększono dochody powiatu w kwocie 639.553 zł i zmniejszono o 492.158 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 1.182.202 zł i zmniejszono o 1.034.808 zł. Złożyło się na to m.in. zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (480 tys. zł), zwiększenie o 80 tysięcy subwencji oświatowej na doposażenie nowych pomieszczeń w sprzęt i pomoce naukowe, o 160 tysięcy obsługi kredytów i pożyczek, o 105 tysięcy w wyniku braku wydatków z tytułu poręczenia dl...

Wynagrodzenie i radni w komisjach

Na 41. sesji Rady Powiatu nie ustalono bonifikaty dla ewentualnego nabywcy budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej w wysokości 35 procent szacunkowej wartości tej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość sprzedawanego mienia objętego nadzorem konserwatora zabytków obniża się o 50 procent, jeżeli właściwa rada nie postanowi inaczej. Tadeusz Głuchowski i Adam Jeznach wnioskowali o usunięcie tego projektu uchwały z porządku obrad, gdyż nie została rozstrzygnięta do końca sprawa mieszkających w okolicznym budynku lokatorów. Pomimo wyjaśnień wicestarosty Stefana Grefkowicza i dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego, że ustawa o ochronie praw lokatorów (jeżeli lokatorzy płacą wszelkie należności) zabezpiecza ich wszelkie prawa, zaś konserwator zabytków nie zezwolił na wy...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie zaproponowane przez Urząd Miejski zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa, sporządzonego dla obszaru tzw. „Pól Czerwonkowskich”. Zmiany dotyczą wydzielenia z tego 54. ha terenu powierzchni 9,01 ha, położonej od strony ulic Olimpijskiej i Piłsudskiego, która przeznaczona zostanie na realizację wielofunkcyjnej zabudowy usługowej jako funkcji podstawowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej. Na terenie tym ustala się ograniczenie zabudowy budynków do powierzchni 1.000 mkw. i ograniczenie wysokości do 15 metrów. Planowane na polach centrum logistyczne zostanie wówczas przesunięte w kierunku obwodnicy, zmniejszając tym samym uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. * W dniu 8 grudnia Zarząd upoważnił starostó...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie zaproponowane przez Urząd Miejski zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa, sporządzonego dla obszaru tzw. „Pól Czerwonkowskich”. Zmiany dotyczą wydzielenia z tego 54. ha terenu powierzchni 9,01 ha, położonej od strony ulic Olimpijskiej i Piłsudskiego, która przeznaczona zostanie na realizację wielofunkcyjnej zabudowy usługowej jako funkcji podstawowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej. Na terenie tym ustala się ograniczenie zabudowy budynków do powierzchni 1.000 mkw. i ograniczenie wysokości do 15 metrów. Planowane na polach centrum logistyczne zostanie wówczas przesunięte w kierunku obwodnicy, zmniejszając tym samym uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. * W dniu 8 grudnia Zarząd...

Świętami zapachniało

Kolejna edycja imprezy „Prezentacja stołów wigilijnych” odbyła się 4 grudnia w sali konferencyjnej Kolegiaty Wilanowskiej. W przepięknej scenerii wilanowskiej architektury zaprezentowały się regiony niemal z całej Polski. Jak zwykle publiczność uczestniczyła w imponującym festiwalu sztuki kulinarnej. Tematem przewodnim były oczywiście dania wigilijne i świąteczne. Powiat sochaczewski reprezentowali państwo Jeznachowie ze swoimi pysznymi wypiekami. Jednakże prawdziwą furorę zrobiły soki i konfitury, a niekwestionowanym liderem okazała się konfitura z płatków dzikiej róży. Pyszności stołu dopełnił doskonały wystrój przygotowany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”.Hitem okazały się także stare sochaczewskie przepisy kulinarne. Maciej Małecki z Wydziału Promocji ...

Jeszcze nie budżet

Szesnastego grudnia powiatowi radni spotkają się na 41. sesji. Nie będzie to jeszcze sesja budżetowa, ale radni podejmą uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu jeszcze na rok 2005. Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek przewidział też w programie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego; ustalenia najniższego wynagrodzenie zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu obliczeniowego dla tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy; zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Powiatu. Radni dyskutować będą nad wysokością bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Jest to nieruchomość, na którą składają się g...

Do francuskich sieci

Przedstawicieli francuskich sieci handlowych gościł w środę, 7 grudnia, Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza. Okazją do spotkania było szkolenie dla przedsiębiorców powiatu sochaczewskiego organizowane przez Urząd Marszałkowski i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego. Dotyczyło ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Przybyłych gości – pana Jana Prevaux wraz z zespołem specjalistów gastronomii i żywienia, których zadaniem jest wyszukiwanie nowych produktów do francuskich supermarketów nowych, regionalnych i oryginalnych produktów, przedstawił Marcin Rzońca z Urzędu Marszałkowskiego. Wysoko ocenił sochaczewskie inicjatywy kulinarne, czego efektem ma być udział mazowieckiej kolekcji w przyszłorocznych targach w Paryżu.Adam Lemiesz – dyrektor Wydziału Promocji mówił o dw...

Dla liderów ekologii

Trwa 9 edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs organizowany jest w kategoriach przedsiębiorstwo, wyrób lub gmina/związek gmin. Minister Środowiska Tomasz Podgajniak zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska są warte szerokiej popularyzacji. "Lider Polskiej Ekologii" to konkurs dla tych, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie, ochronę zasobów naturalnych oraz proekologiczne systemy organizacji i zarządzania. Celem konkursu jest promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w ochronie środowiska oraz propagowanie działań zmierzają...

Finansowe szkolenie

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości oraz Polsko – Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju byli organizatorami szkolenia, które dotyczyło instrumentów wsparcia finansowego działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw, krajowych i zagranicznych źródeł współfinansowania projektów inwestycyjnych, ubezpieczeń, budowy biznesplanu i sposobów zabezpieczeń należności w umowach handlowych.Osobnym tematem było upowszechnianie Inicjatywy Wspólnotowej Leader+, w ramach udziału społeczności lokalnych w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach tego programu jest stworzenie lokalnej grupy działania. Jej zasięg powinien obejmować minimum jedną gminę wiejską lub wiejsko-miejsk...

Powiat dziesiąty

Powiat sochaczewski awansował do pierwszej dziesiątki w województwie mazowieckim, przy stopie bezrobocia wynoszącej na koniec września 15,6 proc. Jak wynika z najnowszych danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po trzech kwartałach w powiecie było 4.922 bezrobotnych, przy 5.017 w sierpniu 2005 i 5.465 w wrześniu ubr. Średnia ta daje nam dokładnie dziesiąte miejsce, licząc w tym także samą Warszawę z jej 5,9 proc. bezrobociem. Jest to najmniejsza stopa bezrobocia w województwie. Następne miejsca w dziesiątce zajmują powiaty – grójecki (9,4 proc.), piaseczyński (9,5), pruszkowski (10,7), warszawski zachodni (10,8), grodziski (11,5), sokołowski (14,0), otwocki (14,9) i miasto Siedlce (15,1 proc.). Jak wynika z analiz, osiem z najlepszych powiatów to okręg warszawski, dwa – siedlecki. Pozostałe regiony (ciechanowski, ostrołęcki, płocki i radomski) nie mog...