starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

NAGRODY ZA MAKULATURĘ

Edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych – to główne cele konkursu zbiórki makulatury, który Starostwo Powiatowe organizuje wspólnie z firmami Rethmann Recykling sp. z o.o. oraz Eko – Punkt – Organizacja Odzysku S.A z Warszawy. W konkursie, który trwał będzie przez cały maj, mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu powiatu sochaczewskiego. Szkoły zobowiązane zostały do przyjmowania, ważenia oraz zapisywania ilości makulatury dostarczonej przez uczniów. Firma Rethmann będzie bezpłatnie odbierała, a po zakończeniu konkursu zapłaci za zebraną makulaturę. Ilość zebranego papieru (w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły lub klasy) decydować będzie o zajętym miejscu. Nagrody dla szkół – po 1.000 zł dla najlepszej podstawówki, gimnazjum i szkoł...

2 maja w Starostwie

W związku z „majowym weekendem” Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski zdecydował, że w dniu 2 maja 2003 r. dyżury pełnić będą - na ul. 1 Maja 16 – Wydział Organizacyjny przyjmujący wnioski paszportowe (III piętro, pokój nr 55 od godz. 8.oo do 15,oo), a na ul. Ziemowita Wydziały - Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; Architektury i Budownictwa; Komunikacji i Transportu – w godz. Od 8,oo do 16,oo. Kasa czynna będzie w godzinach od 8,oo do 12,oo. Przepraszam za zmiany w mojej wcześniejszej informacji o pracy w dniu 2 maja.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Budżet i absolutorium

Dziewiąta sesja Rady Powiatu rozpocznie się 25 kwietnia 2003 r. o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 16. Głównym tematem będzie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2002, wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży.Przedstawione zostaną opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a efektem będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za poprzedni rok.Radni przyjmą także sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta z działalności w roku ubiegłym.Jak zwykle, sesję zakończą sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, Prezydium Rady, wnioski i interpelacje radnych. Andrzej Wach

Zapraszamy na X Targi

Już w niedzielę 27 kwietnia o godz. 9,oo na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy popularnym sochaczewskim „Ogrodniku”, czyli Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, rozpoczną się X Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości „SOCHACZEW 2003”. Targi są największym tego rodzaju przedsięwzięciem w powiecie sochaczewskim, dlatego stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku i oferty handlowej wielotysięcznej rzeszy zwiedzających. Dodatkowym argumentem przemawiającym za udziałem w Targach są wyjątkowo niskie ceny za powierzchnię wystawową (10 zł/mkw.). Organizatorzy targów - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Bielice oraz ZS RCKU pragną zainteresować wystawą nie tylko firmy produkujące bezpośrednio na rzecz rolnictwa, czy te&...

Powiatowe Historie

Z inicjatywy starosty sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego oraz dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Macieja Wojewody zostanie wznowione "Kalendarium wydarzeń historycznych na Ziemi Sochaczewskiej" autorstwa Leszka Nawrockiego. Jest to profesjonalne wydawnictwo odnoszące się do historii i czasów nam współczesnych promujące powiat sochaczewski. „Kalendarium…” można nabyć w siedzibie Muzeum oraz na okolicznościowych stoiskach muzealnych.W roku przyszłym planowany jest druk II wydania "Kalendarium...", rozszerzonego i uzupełnionego o nowe historyczne fakty i wydarzenia. Andrzej Wach

CZTERY UCHWAŁY I BEZROBOCIE

To główne tematy VIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 14 kwietnia. W sesji oprócz radnych, gości i pracowników Starostwa wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Iwaszkiewicza z Chodakowa wraz ze swoją nauczycielką Urszulą Opasiak. Taka forma prowadzenia zajęć to chyba najlepsza szkoła samorządności dla przyszłych burmistrzów i starostów.Bez dyskusji i jednogłośnie radni przyjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie (80 tys. zł) oraz na docieplenie ścian w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (420 tys. zł). Zmiany natomiast wymagała budżet powiatu, gdyż w związku z zakoń...

PÓŁTORA MILIONA DLA SZPITALA

Choć nowy dyrektor szpitala Michał Milczarek rządzi dopiero od dwóch tygodni, rzetelnie uzasadniał na ostatniej sesji Rady Powiatu potrzebę poręczenia przez Radę półtoramilionowego kredytu, jaki szpital musi zaciągnąć, aby utrzymać płynność finansową. Jak się okazało, już w lutym wystąpiły kłopoty z zabezpieczeniu pieniędzy na wypłaty pracowników, spłaty ZUS i obligatoryjnych podatków. W ubiegłym roku ZOZ posiadał taki kredyt w wysokości jednego miliona złotych, ale pomagała także Mazowiecka Kasa Chorych, która „zaliczkowo” wypłaciła prawie 500 tysięcy złotych.Kredyt skończył się w grudniu, Kasa zażądała zwrotu pieniędzy, a jedyny bank, z którym wówczas rozmawiano, zaproponował na początku roku kredyt miesięczny z bardzo wysokimi odsetka...

SZESNAŚCIE PROCENT BEZ PRACY

Taki wynik wykazuje na koniec marca kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski, który złożył sprawozdanie z pracy swojej placówki na sesji Rady Powiatu 14 kwietnia.Jak mówił, liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31 marca wynosiła 6.069 osób, w tym 3.043 kobiety. W porównaniu do końca lutego liczba ta wzrosła o 41 osób.Z ogólnej liczby 652 osoby posiadały prawo do zasiłku, 367 osób było zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Na liście znajdowało się 32 osoby z dyplomem szkół wyższych, 158 – policealnych i średnich zawodowych, 51 – liceów ogólnokształcących i 155 szkół zasadniczych zawodowych. Najwięcej bezrobotnych jest w mieście (3.090), potem kolejno w gminach – Sochaczew (653), Teresie (628), Młodzieszyn (417), Iłów (410), Brochów (345), Nowa Sucha (307) i Rybno (219)....

Powiatowe inwestycje

Po ostatnich decyzjach radnych powiatowych o zmianach w budżecie powiatu ustalono plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne. Łączne nakłady na te zadania wyniosą prawie dziewięć i pół miliona złotych, w tym ze środków własnych powiatu niecałe sześć milionów. Reszta pochodzić będzie z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD i innych źródeł.Na wymianę okien i przebudowę wejścia w ZSOg. im. Fryderyka Chopina wydanych zostanie 415 tys. zł. Równy milion przewidziano na modernizację kotłowni z węglowej na olejową i wymianę sieci centralnego ogrzewania, zaś sto tysięcy na wymianę okien w ZS RCKU. Remont budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Załuskowie w lata...

Tego można uniknąć

W ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, umiejętności rozpoznawania zagrożeń, skutków w nimi związanych, a także sposobów i metod, jakimi można im przeciwdziałać – przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – została zorganizowana V edycja ogólnopolskiego konkursu rysunkowego „Zagrożenie – tego można było uniknąć”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych. Do powiatowego finału konkursu zakwalifikowano prawie 80 prac, spośród których komisja uznała za najlepsze :- w grupie uczniów szkół podstawowych (grupa młodsza) – Angelika Grodzka – SP Teresin, grupa starsza – Marta Czubak (SP Młodzieszyn) i Zuzanna Orłowska...