starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Ślubowanie nauczycieli

W lipcu 11 nauczycieli (wszyscy, którzy się zgłosili) zaliczyło egzamin na stopień nauczyciel mianowanego. 15 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, w obecności starostów – Józefa Gołębiowskiego i Marcina Kubiaka, dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego oraz dyrektorów szkół, otrzymali akty nominacyjne oraz złożyli ślubowanie. W Zespole Szkół w Teresinie mianowania uzyskali – Anna Biernat (język polski), Jan Kamionka, Marcin Odolczyk, Julian Żelewicz (przedmioty zawodowe); w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie – Marzena Kobierecka i Ewa Sobczyk (internat); w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Paweł Dymek (historia) i Agnieszka Więcek (matematyka); w Zespole Szkół Specjalnych Renata Karaś (nauczanie zintegrowane); w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształ...

Sesja głównie o pieniądzach

Prawie cztery godziny trwała XXVI sesja Rady Powiatu. 17 września radni w ciągu godziny przyjęli sześć uchwał. Pierwszą były zmiany w budżecie. Dotyczyły: przeznaczenia 17 tysięcy złotych jako dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie prac sanitarno - pielęgnacyjnych w alei zabytkowej w Rybnie; przeniesienia w wydatkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 158 tysięcy złotych na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu lekkiego oraz zainstalowanie wentylacji garaży; przyjęcia 13 tysięcy złotych jako dotacji budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej. Po staraniach władz powiatu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o 90 tysięcy złotych została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, którą przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu w Zespole Szkół CK...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu w dniu 15 września przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków na stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. W skład komisji powołano Marcina Kubiaka – wicestarostę sochaczewskiego, Włodzimierza Chmielewskiego – przedstawiciela Rady Powiatu – przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu oraz Marka Fergińskiego – dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Zadaniem komisji będzie kontrola prawidłowości wypełnionych wniosków oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu kryteriów i propozycji przyznania stypendiów.* W ramach przyjętych wniosków o stypendia przyjęto 150 wniosków studentów, a ze szkół ponadgimnazjalnych zgłoszono ponad 650 wniosków uczniów. * W trakcie posiedzenia Zarządu przeanal...

Na sprzęt i rehabilitację

Jak poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w wynikustarań Zarządu Powiatu, PCPR i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, powiat otrzymał na ten rok dodatkowe pieniądze w wysokości 250 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Osoby niepełnosprawne mają więc dodatkową możliwość uzyskania dofinansowania do dwutygodniowych wczasów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych nabytych z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakupu sprzętu w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dorosłe i dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o grup...

Nowe egzaminy dla kierowców

Od 1 stycznia 2003 roku polskie przepisy dotyczące praw jazdy są zunifikowane z przepisami Unii Europejskiej. Oznacza to m.in., że zdanie egzaminu na prawo jazdy samochodem z ręczną skrzynia biegów uprawnia do prowadzenia samochodów zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów. Coraz częstsze jednak, zwłaszcza na zachodzie, są przypadki zdawania egzaminów na samochodzie ze skrzynią automatyczną. Wówczas właściciel takiego dokumentu ma prawo kierowania tylko takimi pojazdami. Na pojazd z ręczną skrzynią biegów musi zdać dodatkowy egzamin – zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Możliwe, że od początku 2005 roku znowelizowane zostanie rozporządzenie ministra infrastruktury i dla takich kierowców obowiązywał będzie tylko egzamin praktyczny. Andrzej Wach

Cztery miliony nadwykonań

Dyrekcja szpitala powiatowego w Sochaczewie nie ustaje w staraniach o odzyskanie przynajmniej części pieniędzy, należących się szpitalowi od Narodowego Funduszu Zdrowia. O poprawie sytuacji dyskutowano na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Jak twierdzi dyrektor ZOZ Michał Milczarek, sama realizacja „ustawy 203”, którą poprzedni parlament przyjął bez wskazania źródła pieniędzy na podwyżki dla personelu, pociąga za sobą w Sochaczewie ogólne skutki w wysokości ok. 4,2 mln zł. Co prawda, część z tych pieniędzy przyznał sochaczewskiemu szpitalowi sąd, ale NFZ odwołała się od wyroku, i nadal przyjdzie czekać. I tylko pracownikom – jak twierdzi dyr. Milczarek – można zawdzięczać, że szpital ten działa i nadal leczy. Wśród tak wielu placówek już zamkniętych i zamykanych, wśród gr...

Rejestracja 10 zł więcej

W związku ze zmianą kosztów wytwarzania wytworzenia blankietów dowodów rejestracyjnych i tablic pojazdów, a także wprowadzaniem nowego systemu centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych, pojazdów i kierowców, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wysokości opłat za te czynności. I tak od 1 pierwszego października planowane jest wprowadzenie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego w wysokości 48 zł, kompletu nalepek legalizacyjnych – 11 zł, nalepkę kontrolną 16,50 zł. Razem wyniesie to 75,50 zł (wzrost o 15 zł). Opłata za wydanie pozwolenia czasowego natomiast zmniejszy się o 4,50 i wyniesie 12 zł.Łącznie więc wzrost opłat wyniesie 10,50 zł.Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisem przejściowym tego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia pozwolenia czasowe mogą...

Forum Mazowieckich Inicjatyw Samorządowych

W imieniu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia oraz Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym w dniu 25 września 2004 roku w Płocku Forum Mazowieckich Inicjatyw Samorządowych.Celem forum jest omówienie najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoją mazowieckie organizacje pozarządowe oraz wymiana doświadczeń. Forum będzie składało się z dwóch części: konferencji i spotkań warsztatowych oraz festynu, podczas którego będą miały okazje zaprezentować się fundacje i stowarzyszenia.Federacja Mazowia oraz Stowarzyszenie BORIS organizują Forum we współpracy z Lokalnym Punktem Informacji przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Płocku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Ziarno”.Zgłoszenia udzia...

Dyplomy łączności

W czasie obchodów 65 rocznicy Bitwy nad Bzurą będzie pracowała okolicznościowa radiostacja harcerska Hufca ZHP Ziemi Sochaczewskiej o znaku HF 65 BNB. Osoby współpracujące z radiostacją będą mogły otrzymać pamiątkowe dyplomy. SP7NWM Menager SP NWM

Sochaczewskie pocztówki

Na zlecenie Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zostały wydane pocztówki przedstawiające najpiękniejsze i najciekawsze miejsca powiatu sochaczewskiego. Na pięciu przygotowanych wzorach umieszczono między innymi Dworek w Żelazowej Woli, Bazylikę w Brochowie, Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W sumie na dwudziestu fotografiach zaprezentowane zostały wszystkie gminy naszego powiatu.Instytucje i firmy zainteresowane zakupem i dystrybucją pocztówek proszone są o kontakt pod numer telefonu – 0-602-703-637.