starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Aktywna wiosna

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae już po raz piąty zachęca grupy wolontariuszy z całej Polski do wiosennej aktywności. Jeśli macie ciekawy pomysł na projekt promujący aktywność młodzieży, tworzycie grupę ( min. 3 osoby) i chcecie swoim pomysłem zainteresować innych oraz potrzebujecie zastrzyku gotówki, który pomoże Wam w zdobywaniu dalszych środków - zgłoście swój projekt na konkurs dotacji „Aktywna Wiosna”Najciekawsze pomysły nagrodzone zostaną nagrodami w maksymalnej wysokości 10 tys. zł.Czas przysyłania zgłoszeń upływa Pierwszego Dnia Wiosny - 21 marca 2007. Decyduje data stempla pocztowego.Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje na stronie www.jsprobono.pl.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza:otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe w 2007 roku,pn;„ Działania w zakresie profilaktyki uzależnień I stopnia prowadzonej na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki prowadzonej w szkołach oraz lokalnych mediach”.Wysokość dotacji na realizację zadania: - 5.000 złZasady przyznawania dotacji:1. Warunki przyznawania dotacji określają zapisy wyżej cytowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).2. Ostateczną decyzję o wysoko&...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ogłasza:otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznejprzez organizacje pozarządowe w 2007 roku,pn;„ Działania opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem w formie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego”. Wysokość dotacji na realizację zadania: - 25.000 złWarunki przyznawania dotacji:1. Warunki przyznawania dotacji określają zapisy wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).2. Ostateczną decyzję o wysokości przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu ...

Pefronowskie pieniądze podzielone

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych podczas posiedzenia 7 marca podzieliła środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007. W tym roku otrzymaliśmy 1 516 981 zł, czyli o 50 tys. zł mniej niż w roku 2006. Jednakże, jak podkreśla konsultant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Bogusław Deperas, należy się spodziewać, że pod koniec roku PFRON rozdysponuje dodatkowe pieniądze. W zeszłym roku było to blisko 200 tys. zł. W tym roku największe kwoty przydzielono na Warsztat Terapii Zajęciowej (670 tys. zł), na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze (311 tys. zł), na turnusy rehabilitacyjne (260 tys. zł) oraz na likwidację barier architektonicznych i technicznych dla osób niepełnosprawnych na indywidualne wnioski (220 tys. zł). ...

Szefowie Komisji Rady Powiatu

Przedstawiamy Państwu przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Sochaczewie. W dzisiejszym numerze Artur Papierowski, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. W Komisji pracują Jan Łopata, Wojciech Zbytniewski, Mieczysław Głuchowski. Janusz CiuraJak ocenia Pan powołanie Franciszka Pasiaka na dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie? Nie będę ukrywał, że kwestia wyboru kandydata na dyrektora szpitala była wnikliwie dyskutowana w kręgu osób biorących udział w przesłuchaniu w sumie sześciu osób ubiegających się o to stanowisko. W gronie, że tak powiem, grupy „ekspertów” nie było zgodności co do wskazania najlepszego kandydata. Zarząd Powiatu po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia podjął, moim zdaniem, słuszną decyzję powołując na stanowisko dyrektora Szpit...

Usługi doskonałe

Przez dwa dni sochaczewscy przedsiębiorcy podnosili swoje kwalifikacje podczas warsztatów „Doskonalenie procesów produkcji w firmach usługowych sektora MSP”, które odbyły się 8 i 9 marca w sochaczewskim Hotelu Chopin. Było to kolejne szkolenie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Firmę 2000 w ramach projektu Zwiększanie innowacyjności sektora MSP. Kolejnym elementem projektu w Sochaczewie będzie zorganizowanie przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Firmę 2000 konferencji ogólnej dla sochaczewskich małych i średnich firm, która będzie miała na celu przedstawienie aktualnego stanu przygotowania do korzystania z nowego programowania unijnego na lata 2007 - 20013 oraz rozpoznanie potrzeb i problem dotyczących sporządzania wniosków przez przedsiębiorców.

Klient górą

Podczas obrad VIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie 23 lutego, radni przyjęli sprawozdanie z prac Ireneusza Góralczyka – Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok. Dziś przedstawiamy Państwu drugą część wystąpienia.W 2006 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sochaczewie prawie 200 – krotnie występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Wystąpienia te sprowadzały się w głównej mierze do wezwania przedsiębiorcy (sprzedawcy bądź usługodawcy), aby podjął działania zgodne z prawem, które nie naruszałyby interesów konsumentów. Rzecznik występował również, aby przedsiębiorca podjął z konsumentem czynności mediacyjne, mające za cel ugodowe załatwienie problemu. Mediacje takie odbywały się również w Biurze Rzecznika Konsumentów, ...

Dukatowa Kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”.„Szkolenia i konferencje dla aktywnych” - Motel „Chabrowy Dworek” - usługaStandardowy program szkoleń i konferencji, zwłaszcza wypełnienie czasu wolnego, nie zaspakaja już potrzeb bardziej wymagających klientów, ceniących sobie aktywne formy wypoczynku. Dlatego „Chabrowy Dworek” opracował ofertę bogatą w atrakcje. Do podstawowej oferty obejmującej kolacje z muzyką, grill w ogrodzie, wędkowanie w stawie, pieczenie barana została dodana oferta zwiedzania Ziemi Sochaczewskiej oraz oferta aktywnego wypoczynku. Wycieczki rowerowe, wycieczki samochodami terenowymi, także własnymi z przewodnikiem (off road), organizacja wycieczek konnych po Puszczy i bardzo atrakcyjne spływy kajakowe Bzurą.

Sesja Rady Powiatu

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 08.03.2007Sekretarz Powiatu Zofia Romanowska przedstawiła Zarządowi proponowane tematy obrad Rady Powiatu, która zbierze się 29 marca. Porządek obrad przewiduje między innymi: powołanie Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym, podjęcie uchwał w sprawach podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmian budżetowych, restrukturyzacji zobowiązań finansowych powiatu, zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół. Radni wysłuchają także sprawozdania Krzysztofa Wasilewskiego, kierownika Powiatowego Urzędu Pracy.

Intensywne prace w Szkole przy Ziemowita

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 08.03.2007Zespól Szkół w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita wygrał w konkursie Telewizji Polskiej „Reklam Dzieciom” 40 tys. zł, które zostały przyjęte jako dotacja. Pieniądze, aby nie zostały wycofane, trzeba wydać do końca kwietnia. Dlatego dyrekcja szkoły z porozumieniu z dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieniem Stefanem Grefkowiczem ustaliła harmonogram najpilniejszych prac inwestycyjnych w nowych pomieszczeniach Szkoły w budynku przy Ziemowita 8 po byłej pracowni rentgenowskiej. Do wyremontowania i modernizacji jest ponad 180 m², a do rozpoczęcia prac jest konieczna dokumentacja techniczna. Ofertę wykonania kompleksowej dokumentacji obejmującej wszystkie instalacje oraz, co ważne, uzgodnienia branżowe złożył Zakład Usług Projektowych z Sochaczewa. Wartość usługi to 12 tys. zł, a termin wykonania to mie...