starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Ostatni dzwonek na szkolenie

Jeszcze tylko do 10 styczna można zapisać się na bezpłatne szkolenie „Finansowanie działalności innowacyjnej”, które odbędzie się 11 i 12 stycznia w Hotelu Chopin w Sochaczewie. Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm konsultingowych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z nowym programowaniem unijnym na lata 2007 - 2013 oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych.Dokumenty zgłoszeniowe można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, tel. 864 18 30. Kartę zgłoszenia należy złożyć w Wydziale Promocji. Serdecznie zapraszamy.

Powiatowy program współpracy z NGO

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiat.sochaczew.pl) został zamieszczony „Programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2006”. Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego o analizę minionego programu oraz przesłanie do 17 stycznia 2007 r. ewentualnych uwag i propozycji. Państwa sugestie posłużą do opracowania projektu na rok 2007. Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, fax 46.864 18 48, e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego

Zarząd Powiatu w Sochaczewie, ul. J. Piłsudskiego 65, 96-500 SochaczewogłaszaNabór ofert na stanowiskoDyrektoraZ.O.Z. Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).Wymagania:• Wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia odyplomowe o kierunku zarządzania w służbie zdrowia i co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.• Dobry stan zdrowia• Obywatelstwo polskieWarunki zatrudnienia:• Forma zatrudnienia – powołanie• Wynagrodzenie ustalane będzie w drodze negocjacji Zainteresowane osoby prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających:• Szczegółowe i realne koncepcje funkcjonowania szpitala powiatowego i poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrow...

Życzenia

Z okazji nadchodzących dni Magicznych Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego składa Rada i Zarząd Powiatu.Niech te Święta będą dla wszystkich niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. I niech szczęście towarzyszy Państwu w całym2007 roku

Smaczki na ekranie

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie firma Sense Media - Contact produkuje cykl reportaży telewizyjnych „Smaki i smaczki Mazowsza”. Tematem ostatniego tegorocznego odcinka będą Święta Bożego Narodzenia. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego właśnie ten ostatni odcinek nakręcony został na terenie powiatu sochaczewskiego. Jest to też w dużej mierze efekt kilkuletniego zaangażowania wydziału w promowanie wartości kulinarnych i kulturowych ziemi sochaczewskiej. Emisja programu będzie miała miejsce 21 grudnia (czwartek) o godzinie 18.55 w telewizyjnej „trójce”.

Nowi mianowani

Od 15 grudnia wzrosła w powiecie liczba nauczycieli mianowanych. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed powołanymi przez Zarząd Powiatu komisjami egzaminacyjnymi mianowania uzyskali – Dorota Gonera i Renata Firlej z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita, Marcin Szymański z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie i Katarzyna Wiśniewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Nauczycielom wypada pogratulować, a w wyniku awansu na kolejny stopień nauczycielski od stycznia wzrosną także uposażenia – średnio o ok. 300 zł brutto. Andrzej Wach

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął 14 grudnia uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006. Jest to aktualizacja zmian w poszczególnych placówkach. 1.144 zł przeznaczono w Domu Pomocy Społecznej na zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Zmian dokonano także w gospodarce gruntami i nieruchomościami (1.035 zł), nadzorze budowlanym (5.503 zł), PCPR (6.100 zł na wypłatę świadczeń społecznych obejmujących wynagrodzenia dla rodzinnego pogotowia opiekuńczego), rodzinach zastępczych (4.400 zł), zakupie usług remontowych i wyposażenia (5.244 zł), Zespole Szkół Specjalnych (12.768 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (7.494 zł), Zespole Szkół Ogólnokształcących (21.400 zł). * W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego dr Wiktora Gajdy, Zarzą...

Wigilijna sesja

W najbliższy piątek, 22 grudnia o godz. 13,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Tym razem w programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie dwóch uchwał. Jedna dotyczy zmian w budżecie powiatu, druga ma zezwolić Zarządowi Powiatu na dalsze wydzierżawienie pomieszczeń przy ul. Chodakowskiej przychodni dla dzieci z upośledzeniem umysłowym „AGA”. Starosta Tadeusz Koryś złoży sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami, a przewodniczący Grabarek informację o działaniach podjętych od ostatniej sesji. Sesję jak zwykle zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych, a po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie opłatkowe radnych. Andrzej Wach

Radni w komisjach

Na III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 grudnia, zakończył się proces formowania rady. Powołano komisję rewizyjną i zatwierdzono składy stałych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących. Do Komisji Rewizyjnej Rady weszli radni – Andrzej Chełpiński - przewodniczący, Jan Kraśniewski – zastępca, Wiesław Domagalski, Artur Papierowski i Urszula Pawlak - członkowie. Na wniosek grupy radnych zmieniona została liczba i zakres merytoryczny komisji Rady. Jak uzasadniał wicestarosta Piotr Osiecki, połączenie i utworzenie z dotychczasowych ośmiu sześciu komisji pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych. Komisję Statutowo – Regulaminową tworzą Bogdan Dobrzyński – przewodniczący, Andrzej Grabarek, Józef Gołębiowski, Urszula Pawlak i Jan Kraśniewski. W skład Komisji Budżetowej weszli Zbi...

PZD w 2006

Powiatowy Zarząd Dróg podsumował swoje prace wykonane w 2006 roku. Jak poinformował dyrektor Kazimierz Najdzik, ogółem wydano na inwestycje na drogach i mostach 2.146.343,65 złotego. Najwięcej pochłonęło zakończenie przebudowy drogi Brzozów – Iłów. W tym roku wykonano ostatnie dwa odcinki o łącznej długości 1.610 metrów, za 723.834 złote. Ze środków Mazowieckiego Programu Wsparcia pozyskano na tę inwestycję 542.876 złotych. Prawie 506 tysięcy złotych PZD wydał na dokończenie drogi Brochów – Strojec. W tym za 195 tysięcy zł położono nakładkę bitumiczną, a pozyskano na ten cel 100 tysięcy z rezerwy Ministra Finansów. 235 tysięcy kosztować będzie w tym roku zabezpieczenie antykorozyjne i wymiana pokładu na moście w Kozłowie Biskupim. Jak się okazało ju&...