starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 września dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił przyjęte przez Zarząd projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwałach wyrażających zgodę na realizację programów stypendialnych „Eurostypendia – studia i matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Związane są one z przyjętymi od 1 września br. zmianami definicji dochodu rodzinnego ucznia lub studenta, który jest podstawową zasadą naliczania świadczeń lub stypendiów. * Dyrektor Fergiński przedstawił propozycję dyrektora ZS im. J. Iwaszkiewicza dotyczącą mianowania Urszuli Opasiak na stanowisko wicedyrektora szkoły. Zarząd wyraził zgodę na tę kandydaturę.* Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli dyrektor Wydziału ...

Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma

Na posiedzenie Zarządu Powiatu 15 września przybyli dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański i dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Tematem była aktualna sytuacja szpitala, zwłaszcza w kontekście ostatnio ukazujących się w prasie lokalnej informacji. Dyrektor Milczarek stanowczo zdementował ostatnie wiadomości o planach zwalniania lekarzy, zwłaszcza chirurgów, oraz o niecelowości podejmowanych działań. Pacjentka, od której przypadku rozpoczęły się polemiki, została wbrew doniesieniom zbadana, zakwalifikowana do operacji w trybie pilnym i zoperowana. Kolejka oczekujących na zabiegi pacjentów jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana przez odpowiedzialnych za to lekarzy. Odnośnie opinii, iż kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zbyt mały . Dyrektor wyjaśnił, że NFZ w procesie kontraktowania dzieli pieniądze na ...

W programie PUP i budżet

Pierwsza po wakacjach, a XXXIX w tej kadencji sesja Rady Powiatu rozpocznie się 23 września o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W programie sesji przewodniczący Rady Andrzej Grabarek zaproponował podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; zmian w budżecie powiatu w roku 2005 oraz zmian w uchwałach wyrażających zgodę na realizację programów stypendialnych „Eurostypendia – studia i matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.Radni zapoznają się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu tego roku, oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze. Jak zwykle, sesję zakończą sprawozdania starosty Józefa Gołębiowskiego z prac Zarządu Powia...

Nowy rok w powiatowych szkołach

Milion osiemset tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 1 września. W szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski to 4.262 uczniów. Jest ich mniej o ponad 150 niż w roku ubiegłym – 1.364 w klasach pierwszych, 1.334 w drugich, 1.305 w trzecich i 259 w ostatnich. Uczyć ich będzie ponad 400 nauczycieli na 360 nauczycielskich etatach. Wiąże się to też ze zmniejszeniem liczby oddziałów lekcyjnych – w sumie o pięć. W skali kraju z szacunków ministerstwa edukacji wynika, że 1 września naukę rozpoczęło 6,681 mln uczniów, czyli o 14 procent mniej, niż przed 10 laty. W powiecie po raz pierwszy w tym roku zastosowano elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z informacji dyrektorów, system sprawdził się w całości usprawniając rekrutację. Spowodował likwidacj&...

Obradował Zarząd Powiatu

* W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września wziął udział wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć. * Wicestarosta Stefan Grefkowicz wręczył akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza na okres do dnia wyłonienia dyrektora szkoły w trybie konkursu, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, pani Hannie Boneckiej. Pani Hanna Bonecka była dotychczas zastępcą dyrektora.Obecni podkreślali zasługi zmarłego 2 września dyrektora Roberta Kwiatkowskiego, jego aktywność i zaangażowanie w pracę szkoły, rozwiązywanie codziennych problemów, cierpliwość w trakcie współpracy z powiatowymi władzami. * Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, której zadaniem będzie między innymi ustalenie kryteri&#...

Tydzień na żółto

Od 12 września ruszyła XV jesienna edycja ogólnopolskiej akcji "Żółty Tydzień". Jej celem jest edukacja i profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A i B. Wiemy jak groźny jest wirus HIV, tymczasem tuż koło nas grasuje wirus do sto razy bardziej zakaźny - wirus zapalenia wątroby typu B powodujący tzw. żółtaczkę wszczepienną. Groźne, szczególnie dla ludzi młodych, często podróżujących i aktywnych, jest także wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli tzw. żółtaczka pokarmowa. Szczepienie to najskuteczniejszy sposób profilaktyki chorób zakaźnych. Jednak tylko przyjęcie pełnego cyklu szczepień gwarantuje ochronę zdrowia na długie lata. Specjaliści przestrzegają przed poważnymi komplikacjami zdrowotnymi i życiowymi, jakie wiążą się z zachorowaniem. "Żó...

Sokrates dla edukacji

Od września do 1 listopada można składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu edukacji w ramach europejskiego programu „Socrates”. Celem programu jest wzmocnienie wymiaru edukacji i ułatwienie szerokiego, ponadnarodowego dostępu do zasobów edukacyjnych w całej Europie, zwłaszcza przez wspieranie szans we wszystkich dziedzinach edukacji, ilościowej i jakościowej poprawy znajomości języków Unii, promowanie innowacji w rozwoju metod i materiałów edukacyjnych. Obejmując wszystkie rodzaje i poziomy edukacji, program „Socrates” przeznaczony jest dla uczniów, studentów, i innych uczących się, pracowników edukacji oraz wszystkie rodzaje instytucji oświatowych – lokalnych, regionalnych czy też krajowych.Wskazówki, regulamin i formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/education/socrate...

Konwent o drogach

Pierwszy po wakacjach Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego odbędzie się 16 września w Pułtusku. Głównym tematem obrad będzie omówienie Mazowieckiego Programu Rozbudowy Sieci Dróg Powiatowych. Program przygotował Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Adam Struzik poinformuje o stanie realizacji projektów i działań wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2005 roku. Urząd przygotował także informacje na temat zmian w ustawie o gospodarce odpadami, a wojewodowie o skutkach zmian w ustawie „kompetencyjnej”, określającej zadania administracji rządowej i samorządowej, które Sejm przyjął 29 lipca tego roku. Zmiany dotyczą głównie przejęcia od 2006 roku przez starostów i marszałków uprawnień administracji rządow...

Komu babę, komu pączka

„Baba z chleba razowego”, „Pączki ziemniaczane”, „Naleśniki z kaszą”, „Mazowiecki pasztet jarski” oraz nalewki – pigwóweczki czy lipóweczki – to tylko część z przepisów przygotowanych przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w „Wędrówkach Kulinarnych po Ziemi Sochaczewskiej”, które ukażą się na przełomie września i października. „Wędrówki” podzielone zostały na cztery rozdziały – „Gawęda o kuchni ziemiańskiej we dworze w Bielicach pod Sochaczewem”, „Kuchnia chłopska Ziemi Sochaczewskiej” (wesele spod Sochaczewa), przepisy z nieistniejącego już zajazdu przy ul. Warszawskiej 31 (udostępnione przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą) oraz zebrane podczas trwania konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Pomysł...

Agencyjne mleko

Agencyjne mlekoOd pierwszego września Agencja Rynku Rolnego dopłacać może do każdego litra mleka i przetworów mlecznych, które dostarczone zostaną do placówek oświatowych. Na jednego ucznia na kwotę dopłaty przypada codziennie 0,25 litra mleka lub produktu. Agencja dołoży do każdych 100 kg produktów mlecznych od 14 do 161 euro. Dopłaty mają na celu obniżenie ceny mleka spożywanego przez uczniów w szkołach i objęcie spożyciem jak największej ilości dzieci, a jednocześnie promowanie wśród nich zasad zdrowego odżywiania, zwłaszcza w produkty mleczne - bogate w wapń, białko i witaminy. W roku ubiegłym dopłaty objęły 6,5 tys. ton mleka i jego przetworów, a wydano na ten cel 6 milionów złotych.Do udziału w programie dopłat mogą zgłaszać się placówki oświatowe, samorządy ...