starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Restrukturyzacja zadłużenia

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 08.03.2007Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak przedstawiła plan restrukturyzacji zobowiązań finansowych powiatu sochaczewskiego. Obok restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach powiatu jest to kolejny element planu naprawy finansów. Po negocjacjach z Bankiem Ochrony Środowiska zaistniała szansa rozłożenia w czasie wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank, a obciążających wydatnie budżet powiatu. Wykup obligacji byłby przedłużony do 9 lat i w tym roku nie byłoby konieczności wykupu. Takie rozwiązanie pozwala na dysponowanie środkami finansowymi z dochodów własnych na inwestycje, wkład własny przy dofinansowaniach z zewnątrz, czy poręczenie kredytowe. W obecnej sytuacji konieczne jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu przez Szpital Powiatowy, który pokrywając najpilniejsze zobowiązania na mocy wyroków sądowyc...

Dobre wieści

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 08.03.2007Dobrych wiadomości ciąg dalszy. Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak poinformowała Zarząd Powiatu, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył powiatowi sochaczewskiemu dwie pożyczki. Jedna na kwotę 39 tys. zł , druga na kwotę 86 tys. zł. Umorzenie zostało rozłożone na dwa lata - 81 tys. zł w tym roku, pozostała kwota w roku 2008. W związku z tym zostanie przygotowana uchwała o zmianach w budżecie powiatu na rok 2007.

Aneks do umowy

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 08.03.2007Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański przedstawił Zarządowi aneks do umowy między powiatem sochaczewskim a powiatem żyrardowskim na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jak wynika z przedstawionych przez władze powiatu żyrardowskiego wyliczeń i zaktualizowanych kosztów prowadzenia Zespołu, kwota wzrosła w stosunku do roku 2006 o 12 tys. zł. Jak poinformował dyrektor Szymański, podpisanie aneksu do umowy nie obciąży dodatkowo budżetu, bowiem i tak całość kosztów poniesionych ze strony powiatu sochaczewskiego mieści się w przyznanej na ten cel dotacji.

Targi pod patronatem Marszałka

14. Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które odbędą się 22 kwietnia w Sochaczewie, zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.Jak czytamy w liście od Marszałka Targi ...” to ważne wydarzenie promocyjno - handlowe dla Mazowsza, a także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, uzyskania fachowej porady, nawiązania nowych kontaktów między rolnikami i przedsiębiorcami...”Cieszy fakt, że sochaczewska impreza została doceniona przez władze samorządowe województwa. Wszystkich zainteresowanych Targami zapraszamy do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel 46.864 18 30.

Koszmar reklamacji

Podczas obrad VIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie 23 lutego, radni przyjęli sprawozdanie z prac Ireneusza Góralczyka – Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok. Każdy konsument miał zapewnioną możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie naruszeń interesów konsumenckich, głównie w zakresie umów sprzedaży, związanych z tym reklamacji oraz świadczenia usług dla indywidualnych potrzeb. Porady można było uzyskać telefonicznie, bądź też osobiście w Biurze Rzecznika. Porady były udzielane również za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również w formie odpowiedzi na wystosowane listowne zapytania. Poza interpretacją przepisów konsumenckich, osobom, które zgłosiły się po poradę, udzielano informacji w zakresie innych dziedzin prawa, bądź też kierowano do odpowiednich jedn...

Szefowie Komisji Rady Powiatu

Przedstawiamy Państwu przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Sochaczewie. W dzisiejszym numerze Wiesław Domagalski, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.Najważniejsze zadania stojące przed Komisją w 2007 roku. Komisja nasza składa się z pięciu Radnych. Jestem przewodniczącym komisji , moim zastępcą jest Pan Józef Gołębiowski, członkami Panowie Tomasz Połeć, Wojciech Zbytniewski i Wiesław Kowala . Poprzez pracę w tej komisji chcemy dla naszych wyborców wypracować takie standardy zachowania naszych służb powiatowych, aby ich zdrowie i mienie było należycie zabezpieczone. Główne problemy to właściwa współpraca policji, straży, pogotowia . Te służby niosą nam najczęściej pomoc w przypadkach nagłych. Ale bezpieczeństwo to również służby wet...

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”.Farma Strusi Afrykańskich - Gospodarstwo Agroturystyczne „Bronisławy” - inicjatywa Katarzyny PanekFarma została założona w 2001 r. Do 2005 r. była prowadzona wyłącznie produkcja strusi ubojowych. Jednakże właściciele wyszli z inicjatywą powołania do życia gospodarstwa agroturystycznego. Hodowla egzotycznych zwierząt, ciekawy architektonicznie obiekt farmy oraz doskonała lokalizacja sprawiły, że inicjatywa materializowała się. Obecnie farma przyjmuje wycieczki, organizuje imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne ogniska i grill party, przejażdżki zaprzęgiem konnym i kuligi. W gospodarstwie znajduje się wiejska chałupa. w której zgromadzone są eksponaty o wartości muzealnej. Zimą można ogrzać się przy kominku, czując k...

Miejsca noclegowe zamiast internatu?

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 23 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Rozszyfrowując enigmatyczną nazwę, chodziło po prostu o likwidację internatu sochaczewskiego „ogrodnika”. Temat przynajmniej od roku wywoływał kontrowersję, a podnoszonym najczęściej argumentem było zubożanie bazy Szkoły. Czy rzeczywiście tak jest?Od kilku lat systematycznie spada liczba uczniów zainteresowana korzystaniem z internatu. W tym roku zakwaterowanych jest 17 uczniów, w tym 12 wychowanków, na 1100 uczęszczających do szkoły, obsługiwanych przez 12 pracowników. Zadziwiające jest także niskie zainteresowanie młodzieży wspaniałymi obiadami przygotowanymi przez kuchnię. Z posiłków ko...

Wyższe dodatki dla nauczycieli

Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła uchwałą „Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków”. Regulamin został wcześniej poddany procedurze negocjacyjnej ze związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Chrześcijańskim Związkiem Zawodowym „Solidarność” im. Ks. J. Popiełuszki i Związkiem Zawodowym „Rada Poradnictwa. Trzy rundy negocjacyjne doprowadziły do uzgodnień i podpisania protokołu. Oczywiście uchwalony regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w domu dziecka prowadzonych przez powiat sochaczewski, a wypłata podwyższonych wynagrodzeń z wyrównaniem nastąpi po 1 stycznia 2007 r.Wynagrodzeni zasadnicze nauczycieli wzrosły o 5%. Tym samym wzrosł...

Powołanie wręczone

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 28.02.07Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś podczas posiedzenia Zarządu Powiatu wręczył doktorowi Franciszkowi Pasiakowi powołanie na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Obok podziękowań za podjęcie trudnej misji i gratulacji, padły z ust członków Zarządu zapewnienia pomocy przy rozwiązaniu problemów Szpitala.