starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Kontrakty z NFZ odroczone

Do czasu ustalenia czytelnych zasad i realnego poziomu finansowania świadczeń medycznych w 2007 roku dyrektorzy szpitali powiatowych na Mazowszu postanowili odroczyć podpisywanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ, wbrew szumnym zapowiedziom ministra zdrowia, zaproponował dyrektorom plany finansowe na rok 2007 zmniejszające wartości kontraktów o średnio ponad 5 procent w stosunku do roku 2006. A już w 2006 roku tylko przez pierwsze trzy kwartały kontrakt był taki sam, jak w roku 2005; czwarty kwartał to 10 procent mniej, niż dotychczas. Dyrektor sochaczewskiego szpitala Wiktor Gajda wraz z innymi dyrektorami Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych przyjęli uchwałę, w której wskazują, że obniżenie poziomu finansowania spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących i pogorszy jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji...

Dodatkowe pieniądze z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dodatkowo 219 tys. zł dla potrzeb niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Na ostatniej sesji radni na wniosek Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych postanowili podzielić te pieniądze dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (50 tys. zł – razem w tym roku stanowi to sumę 720.700 zł), ponad 34 tysiące na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (razem 300.000 zł), 40 tysięcy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (razem 250.000 zł), a ponad 95 tysięcy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze (razem 495.198 zł). Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pozostało 28 tysięcy złotych. Razem w tym roku dl...

Bez gospodarstw pomocniczych

Sejm znowelizował 7 grudnia br. ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą do budżetu państwa zostaną włączone środki unijne. Włączenie do budżetu tych pieniędzy ma na celu ułatwienie ich wykorzystania. Wydatkami budżetu staną się wszystkie środki przeznaczane na finansowanie programów UE, co pozwoli państwu w pełni je kontrolować. Pojawią się też ułatwienia dla samorządów w pozyskiwaniu unijnych dotacji - w związku z tym powstanie m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych. W kolejnym etapie reformy finansów publicznych mają zostać zlikwidowane zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i samorządowe fundusze celowe. Wydatki zakładów budżetowych wyniosły w 2005 r. 9 mld zł, gospodarstw pomocniczych - ponad 2,2 mld zł, samorządowych funduszy celowych - ponad 1,8 mld zł. Wynika z tego, &...

Choinka w Internecie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje „Internetową Galę Choinek” – ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja zwyczaju wykonywania własnoręcznie ozdób choinkowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęć choinki bożonarodzeniowej ubranej zgodnie z tradycjami danego regionu, przy czym wszystkie ozdoby powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu naturalnych materiałów - kolorowego papieru, bibuły, piór, wydmuszek, słomy, wikliny, trawy, ciasta, opłatków itp. Przesłać należy 4 zdjęcia prezentujące ujęcia całościowe choinki jak oraz detale, czyli zbliżenia pojedynczych zabawek zawieszonych na drzewku. Zdjęcia muszą być opatrzone opisem dotyczącym zastosowanych materiałów i tec...

Wigilijne stoły w „Chopinie”

Żałować mogą ci, którzy nie pojawili się w niedzielę w sochaczewskim hotelu „CHOPIN”. Przez siedem godzin podziwiać można tam było w ostatnią niedzielę 17 grudnia wystawę „Sochaczewskie stoły wigilijne”, połączoną z degustacją wigilijnych i świątecznych potraw oraz pokazami kulinarnymi. Przybrane i zastawione przez pracowników hotelu stoły kusiły bogactwem potraw i formą wystroju. Kultywując piękną tradycję Świąt Bożego Narodzenia, organizatorzy zaprezentowali bożonarodzeniową część kuchni regionalnej z cyklu „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Oprócz tradycyjnych śledzi, karpi i mnogości ryb pod różnymi postaciami, spróbować można było kutii, wielu rodzajów pierogów z różnymi nadzieniami, miodów, św...

Najpopularniejszy sportowiec i trener

Rozpoczęła się V edycja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sochaczewskiego 2006 roku. Organizatorzy – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i redakcja „Expressu Sochaczewskiego” powołali Kapitułę Plebiscytu, w skład której weszli Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś jako przewodniczący oraz członkowie - Piotr Osiecki – wicestarosta, Jerzy Szostak – red. Naczelny Expressu Sochaczewskiego, Halina Pędziejewska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Mieczysław Głuchowski – dyrektor MOSiR, prezes Stowarzyszenia Razem i Sprawnie, Józef Szajewski – prezes KS Bzura Chodaków, Bronisław Maklakiewicz – prezes MKS Orkan, Ryszard Łakomski – wieloletni działacz sportowy, Tadeusz Jaworski i Maciej Małecki – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa, Radosław Jurzyk - prezes ULKS Tęcza Budki Piaseckie,...

Sochaczewskie wigilie

Już w najbliższą niedzielę 17 grudnia, od godz. 11,oo do 18,oo w Sali Balowej hotelu „Chopin” w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21 podziwiać będziemy mogli wystawę połączoną z pokazami kulinarnymi i degustacją świątecznych potraw. Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz hotel „Chopin” przy finansowej pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego organizują pierwszą prezentację pod nazwą „Sochaczewskie stoły wigilijne”. Kultywując piękną tradycję Świąt Bożego Narodzenia organizatorzy zaprezentują kuchnię regionalną z cyklu „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Drugą część wystawy stanowić będą stroiki i rękodzieła artystyczne twórców ludowych ziemi sochaczewskiej, które można będzie także zakupić.Wyd...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął cztery uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dotyczy to nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych (2 osoby) oraz Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie. W skład czterech komisji wchodzą przedstawiciele powiatu, kuratorium, dyrektorzy placówek, eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra Edukacji Narodowej oraz w jednym przypadku przedstawiciel związku zawodowego. Egzaminy odbędą się 15 grudnia, a awans na stopień nauczyciel mianowanego wiąże się z podwyżką wynagrodzenia o ok. 300 zł. * Zarząd przyjął uchwały o upoważnieniu starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia oraz wicestarosty Piotra Osieckiego do podpisania umów o dofi...

Nowi starostowie

Rada Powiatu powołała 6 grudnia na okres trzeciej kadencji powiatu nowych starostów. Starostą Sochaczewskim został Tadeusz Koryś, startujący do wyborów z listy Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej.Tadeusz Koryś mieszka w Paprotni, posiada wyższe wykształcenie, jest magistrem inżynierem rolnictwa. W roku 1968 ukończył Studium Nauczycielskie w Łowiczu; w latach 1975 – 79 studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie; w roku 2002 ukończył Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; w roku 2004 – Podyplomowe Studia AGRO – UNIA na Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie polityki rolnej oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; w roku 2005 – Internetową Szkołę Kadr Bankowych prowadzoną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.Ukończył także kurs i złożył egzamin pań...

Sześć uchwał na trzeciej sesji

W najbliższy piątek, 15 grudnia o godz. 11,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się III sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. W programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu oraz wyboru ich przewodniczących. Dla realizacji określonych zadań proponuje się powołanie siedmiu pięcioosobowych komisji – Budżetowej; Oświaty i Wychowania; Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Kultury, Sportu i Turystyki; Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji. Powołana zostanie też trzyosobowa Komisja Statutowo – Regulaminowa. Radni ustalą wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego. Zmienią też u...