starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dożynki przez zaskoczenie

Jak zdecydował Zarząd Powiatu i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, tegoroczne uroczystości obchodów dożynek powiatowych nie odbędą się.Dlatego z wielkim zdumieniem i zaskoczeniem dowiedzieliśmy się z lokalnej prasy i informacji przekazywanych w gminach i parafiach, że Rada Powiatu i Starostwo Powiatowe, wspólnie z innymi organizatorami, zaprasza na dożynki powiatowe, które mają się odbyć w Niepokalanowie w dniu 18 września.Informujemy, że ani Rada Powiatu, ani Starostwo Powiatowe nie jest organizatorem dożynek, które mają się odbyć 18 września. Nie jest też autorem zaproszeń, z których część traktuje tę uroczystość jako „Dożynki w Niepokalanowie”, część jako „Dożynki Powiatowe w Niepokalanowie”. Zarząd i Rada Powiatu Sochaczewskiego

„Sochaczewski Dukat” po raz drugi

Zgodnie z regulaminem, starosta Józef Gołębiowski powołał Kapitułę Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” na II edycję Konkursu w roku 2005. W jej skład weszli Zbigniew Tomaszewski (wybrany na pierwszym posiedzeniu przewodniczącym), Tadeusz Jaworski (sekretarz), Antoni Berdychowski, Mieczysław Kędzierski, Kazimierz Kubiak, Dariusz Miłkowski, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Tadeusz Szymańczak i Sławomir Tomaszewski. 22 sierpnia, na pierwszym posiedzeniu tej edycji, Kapituła postanowiła przyjmować zgłoszenia do końca października tego roku, zaś do końca roku sprawdzane będą i oceniane towary, usługi bądź ważnie społecznie inicjatywy, które mogą ubiegać się o zaszczytny tytuł. O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Sochaczewski Dukat” mogą ubiegać się p...

Mazowieckie statystyki

Mazowiecki Urząd Statystyczny przygotował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w I półroczu tego roku. Jak z niego wynika, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2005 r. było wyższe o 22 tysiące osób. Ogółem na koniec czerwca w przedsiębiorstwach zatrudnionych było prawie 1.145 tysięcy pracowników. W końcu czerwca br. notowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz niższą stopę bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2.200 osób), jak i czerwca ub. r. (o 21,5 tys.). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu było wyższe o 0,3 proc. niż w maju br. i o 1,9 proc. niż w czerwcu 2004 r. W kraju przeciętne zatrudnienie było o 0,3 proc. większe niż przed miesiącem oraz o 1,7 proc. niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatru...

Czyja droga

Ogólnie znany katastrofalny stan polskich dróg i ulic był tematem obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Jak uważa starosta Józef Gołębiowski, jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed nowymi władzami rządowymi i samorządowymi jest uporządkowanie istniejącej sieci i rozwój nowych dróg o europejskich standardach. Ważną rolę spełniają zwłaszcza samorządy, gdyż to one zarządzają większością dróg. Niestety, od lat stan prawny wielu dróg jest nieuporządkowany, a wieloletnie, niezależne od władz terenowych zaniedbania powodują także niewłaściwe zakresy odpowiedzialności za drogi. Do dziś na przykład nieuporządkowana jest własność głównych sochaczewskich ulic po oddaniu obwodnicy. W samym mieście pięć istniejących rodzaj...

Na mazowieckich dożynkach

Dożynki Województwa Mazowieckiego 2005 przeszły już do historii. W tym roku mazowieckie święto plonów odbyło się 28 sierpnia w Płońsku na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne. Rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe. Po poświęceniu żniwnych darów i podziękowaniach za rolnicze plony uroczysty i rozśpiewany korowód dożynkowy przeszedł przez miasto. Na terenie ośrodka hymnem państwowym rozpoczęto uroczystości dożynkowe. Było przemówienie powitalne, ceremonie wręczania i dzielenia się chlebem oraz hymny dożynkowe. Wśród dostojnych gości znajdowali się m.in. Jolanta Szymanek – Deresz – szefowa gabinetu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, marszałek mazowiecki Adam Struzik, wojewoda Leszek Mizieliń...

Szkolenie na żywca

We wrześniu i październiku odbędą się bezpłatne szkolenia finansowane z projektu SAPARD „Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej". Projekt ma na celu przygotowanie producentów żywca wieprzowego do wydajnego prowadzenia ferm specjalizujących się w wysokojakościowej hodowli świń. Szkolenie jest projektem rządowym, dla uczestników całkowicie darmowym, finansowanym z zasobów programu SAPARD i ma na celu dostosowanie rolnictwa polskiego do norm unijnych. Program szkoleniowy stanowi ogromną szansę dla każdego hodowcy w uzyskaniu pełnego zakresu fachowej wiedzy o hodowli, a także poznania zastosowań praktycznych w wiodących fermach trzody chlewnej zarówno w kraju jak i zagranicą. Zakres tematyczny obejmuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów...

Dyrektorzy przed nowym rokiem

Zarząd Powiatu spotkał się 26 sierpnia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Głównym tematem było przygotowanie do nowego roku szkolnego. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił nowe programy stypendialne, zasady rozliczeń, przyznawania, etapy realizacji, dokumentowanie wypłat, zmiany w obliczaniu dochodu. Przypomniał o ostatecznym terminie (30 września 2005) składania wniosków na stypendium starosty Józefa Gołębiowskiego, oraz tegoroczne zasady kwalifikacji uczniów.Dyrektorzy analizowali wyniki naboru na rok szkolny 2005/06, podsumowując prace zespołu koordynującego i nowo wprowadzonego w tym roku programu kwalifikacji elektronicznej. Nabór na nowy rok szkolny nie powiódł się w czterech oddziałach klas pierwszych – dwóch w Liceum Profilowanym Zespołu Szkół im. J. ...

Powiatowe nie powiatowe

Inspekcja sanitarna nie została przez Sejm objęta „ustawą kompetencyjną”, jak nazywana jest potocznie ustawa o podziale obowiązków i kompetencji administracji rządowej i samorządowej. W nowelizacji ustawy rząd zaproponował przywrócenie inspekcji sanitarno – epidemiologicznej do powiatowej administracji zespolonej. Jednak poprawka Senatu przyjęta przez Sejm wyłączyła te służby spod działania noweli.Choć ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie stwierdza, że „starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży”, przyjęte rozwiązania sprawiają, jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, że zwierzchnictwo starosty nad nimi staje się iluzoryczne. „Ze starosty nie zdjęto dotychczas odpowiedzialności za szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, natomiast wył...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia Zarząd Powiatu obradował z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kopcia. Zarząd wyraził zgodę na uzgodnienie projektu decyzji burmistrza Miasta i Gminy Błonie o ustaleniu lokalizacji gazociągu Błonie – Sochaczew na terenie gminy Teresin (obręby – Seroki Parcela, Seroki Wieś, Granice, Paprotnia, Topołowa) i gminy Sochaczew (obręby – Kożuszki Kolonia, Chrzczany, Kożuszki Parcel, Czerwonka Wieś, Czyste, Wojtówka, Czerwonka Parcele). Całkowita długość gazociągu wyniesie 27,7 km, a uzgodnienia dotyczą wyrażenia zgody na wykonanie wzdłuż drogi nr 2 przecisków pod drogami powiatowymi. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił program spotkania Zarządu Powiatu z dyrektorami szkół, na którym przekazane zostaną bieżące informacje oraz zało...

Więcej mieszkań na Mazowszu

Według wstępnych danych Urzędu Statystycznego, w czerwcu tego roku oddano na Mazowszu do użytkowania 1.183 mieszkania, tj. o 42,3 proc. mniej (w kraju o 2,4 proc. więcej) niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy indywidualni — 669 (56,6 proc. ogólnej liczby oddanych mieszkań).Od stycznia do czerwca tego roku oddano do użytkowania 11.595 mieszkań, tj. o 1,4 proc. więcej (w kraju o 4,6 proc. mniej) niż przed rokiem. Największy wzrost liczby przekazanych mieszkań odnotowano w budownictwie komunalnym, w którym oddano 219 mieszkań (wobec 25 przed rokiem). Wzrost liczby oddanych mieszkań wystąpił również w budownictwie: zakładowym — o 42,9 proc. (do 70 mieszkań), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem — o 22,8 proc. (do 5.021 mieszkań) oraz indywidualnym — o 8,8 proc. (do 4.849 mieszkań). Spadek liczby mieszkań wystąpił...