starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Nowe zawody w ZSCKP

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 28.02.07Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie Jolanta Szczepaniak oraz dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Marek Fergiński przedstawili Zarządowi propozycję nowych kierunków kształcenia. Dyrekcja Szkoły wprowadza nowe zawody poszerzając ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb rynku pracy. I tak zamiast kierunku nauczania technik spedytor powstanie wzbogacony kierunek technik logistyk, liceum profilowane zastąpi technik informatyk, natomiast technik ekologii zastąpiony zostanie technikiem architektury krajobrazu. Planowane jest także utworzenie dwóch klas policealnych kształcących zaocznie w kierunkach technik BHP i technik prac biurowych. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną. Zarząd Powiatu tak&...

Pozytywnie o planie

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 28.02.07Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki odpadami w Gminie Nowa Sucha. Jest to obowiązek ustawowy Zarządu Powiatu. Wcześniej jednak Wydział Rolnictwa dokładnie przeanalizował plan gospodarki odpadami i po konsultacjach z wnioskującą Gmina Nowa Sucha dokonał poprawek. Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie.

Decyzja w sprawie Domu Pomocy Społecznej

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 28.02.07Wicestarosta Piotr Osiecki przedstawił wynik analizy i rozmów przeprowadzonych z dyrektor Domu Pomocy społecznej Justyną Nowak Sobottą, dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieniem Stefanem Grefkowiczem dotyczących zmian, które ewentualnie przyniesie zmiana ustawy o pomocy społecznej. Były także skierowane pytania do płockiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak wykazała analiza, relacje prasowe mylnie określiły zakres zmian ustawowych i sprawa w przypadku sochaczewskiego obiektu nadal nie zostałaby rozwiązana. Natomiast zmiany w projekcie ustawy głównie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej domów pomocy społecznej.W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Powiatu postanowił przygotować się do nabycia od Energomontażu nieruchomości Młodzieszynie. Dyrektor Stefan Gref...

Interwencja w sprawie dzieci

Z posiedzenia Zarządu PowiatuDo Zarządu Powiatu zwróciła się Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach Krystyna Łapczyńska z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji dzieci z domu dziecka. Jak się okazuje, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Sochaczewa, dzieci są wymeldowywane z pobytu stałego. Tworzy to ogromne problemy dla młodych ludzi, którzy będą rozpoczynali dorosłe życie. Brak zameldowania uniemożliwia np. składanie wniosku na przydział mieszkania socjalnego. Jak informuje dyrektor Łapczyńska, rozmawiając z zaprzyjaźnionymi domami dziecka w całej Polsce, nigdzie nie jest stosowana praktyka pozbawiania meldunku dzieci i czynienia z nich bezdomnych. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Burmistrza Miasta Sochaczewa z pytaniem, czy nie można tej kwestii pozytywnie rozwiązać. Mając przede wszystkim na uwadze dobro m...

Urodziny Mistrza

W niedzielę 4 marca w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie o godzinie 19,30 wystąpi legendarny pianista Ivo Pogorelič. Organizatorem nadzwyczajnego recitalu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.Co starsi z publiczności Konkursów Chopinowskich pamiętają zapewne wydarzenie sprzed 26 lat (1980): występ młodego Jugosłowianina, który zachwycił i porwał słuchaczy (i niektórych jurorów): oryginalnością talentu, indywidualnością artystyczną wysoko ponad przeciętną miarę, wybitnie odkrywczym podejściem do stylu Chopina. Jednak tak podany Chopin nie zyskał aprobaty ówczesnego Jury (pytanie: jak zostałby przyjęty dziś?) i Pogorelič podzielił los Wybitnych Odrzuconych – przed nim i po nim. Było w ówczesnej jego grze coś z pianistyki Horowitza i Rachmaninowa, i coś może z młodego Goulda: drapieżna dynam...

Eko Dukat

Laureat Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat 2005” Piekarnia Violetta Gzik - Janiak i Jacek Janiak otrzymała certyfikat zgodności z wymaganiami produkcji ekologicznej. Brzmi to może bardzo poważnie, zatem wyjaśniamy Państwu, że sochaczewska piekarnia od połowy lutego wypieka chleb ekologiczny z prawem używania znaczka eko „Rolnictwo Ekologiczne - system kontroli WE”.Starania firmy Państwa Janiaków o zdobycia ekologicznego certyfikatu było odpowiedzią przede wszystkim na zapotrzebowanie klientów oraz na ciągle obowiązującą modę na produkty zdrowe, ekologiczne. Udział w imprezach targowych w kraju i za granicą - mówi Jacek Janiak - udowodnił, że posiadanie produktów eko zwiększa szanse na lepszą promocję i reklamę firmy. Nie bez znaczenia pozostaje tu pomoc władz samorządowych, bowiem produkty ekologiczne szczególnie premiow...

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Jabłko w cieście francuskim - Zakład Cukierniczy „Jeznach”Sochaczewski jabłkowy przysmak wypiekany jest w firmie od wielu lat. Podstawowy produkt jest owocem sochaczewskich sadów. Tradycyjny smak jabłka połączony ze smakiem ciasta francuskiego oraz z egzotyczną nutą cynamony daje niezapomniany smak. Szczególnie dobrze dociera do zmysłów podane na ciepło.Jest to produkt robiony ręcznie, bez dodatków chemicznych i polepszaczy. Jabłko w cieście francuskim cieszy się szczególnym powodzeniem w warszawskich sklepach ze zdrową żywnością.

Uchwały i informacje

Podczas 8. Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 23 lutego, radni przyjęli cztery uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie powiatu na rok 2007 obejmujących min. urealnienie planu dochodów i wydatków Funduszu Geodezyjnego, przyjęcia dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2738 zł na prowadzenie zadania związanego z obsługą paszportową. Kolejne uchwały to „uchwały oświatowe”. Radni zdecydowali o zamiarze przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt oraz o zamiarze przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, polegającym na likwidacji internatu. Został także uchwalony regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatkó...

Szefowie Komisji Rady Powiatu

Przedstawiamy Państwu przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Sochaczewie. W dzisiejszym numerze Zbigniew Pakuła, przewodniczący Komisji Budżetu. W Komisji pracują Jan Łopata, Bogdan Dobrzyński, Tadeusz Głuchowski i Piotr Osiecki.Budżet Powiatu na 2007 rok to budżet oszczędności czy budżet „biedy”?Budżet został skonstruowany na miarę możliwości, a nie na miarę potrzeb. Wszyscy radni mają świadomość ogromu potrzeb inwestycyjnych - drogowych, oświatowych i innych. Niestety możliwości finansowe powiatu w roku 2007 są bardzo skromne i aby cokolwiek można było zrealizować należy pozyskać środki zewnętrzne. Jednym słowem, jest to budżet naszych możliwości.Najważniejsze zadania stojące przed Komisją Budżetu w tym roku.Komisja będzie raz na kwartał analizowała re...

Ile zarabiają urzędnicy samorządu powiatowego

W odpowiedzi na pytania mediów oraz zainteresowanie społeczeństwa, przedstawiamy zarobki urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu sochaczewskiego. Na podane kwoty składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy. Oczywiście publikowane płace to kwoty brutto, od których należy odjąć ok. 33 % - 40 %, aby uzyskać kwotę netto, czyli taką, jaka faktycznie wpływa na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia. Starosta Sochaczewski - 10 512 złWicestarosta - 8 317 złSekretarz Powiatu - 5 872 złSkarbnik Powiatu - 5 500 złDyrektorzy wydziałów Starostwa (średnio) - 3 985 złDyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - 5 782 złDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - 4 800 złDyrektor Domu Dziecka - 3 739 złDyrektor Domu Pomocy Społecznej - 4 020 złDyrektor Powiatowego Ce...