starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dyrektor chce odejść

Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Wiktor Gajda zgłosił Zarządowi Powiatu pragnienie rezygnacji ze stanowiska dyrektorskiego w szpitalu. Związane jest to głównie z aktualną sytuacją finansową placówki. W związku z tym na ostatniej sesji Rady Powiatu Mieczysław Głuchowski apelował o szybkie podjęcie rozmów z dyrektorem o ponowne rozpatrzenie i przeanalizowanie jego wniosku. Jak uzasadniał, doktor Gajda jest cenionym specjalistą i menedżerem i posiada poparcie większości pracowników szpitala.Starosta Tadeusz Koryś do pracy wziął się jeszcze przed zakończeniem sesji, na której został wybrany. Jak oświadczył, już w przerwie obrad wraz z wicestarostą Piotrem Osieckim rozmawiali z dyrektorem i prosili go o wstrzymanie się od podejmowania ostatecznych decyzji. Najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu nastąpią kolejn...

Powiat po wyborach

Na II sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego radni wybrali na Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia. Wicestarostą został Piotr Osiecki, członkami Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura i Tomasz Połeć, wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata i Halina Pędziejewska. Przewodniczącym na pierwszej sesji radni wybrali powtórnie Andrzeja Grabarka. Program sesji praktycznie obejmował tylko wybory. Ponieważ Państwowy Komisarz Wyborczy w Płocku dostarczył informacje o zmianach w składzie rady w związku z wygaśnięciem mandatów radnych Mirosława Orlińskiego i Jerzego Żelichowskiego, ślubowania złożyli kandydaci, którzy w wyborach osiągnęli na tych samych listach wyborczych kolejno największą ilość głosów – Wiesław Roman Kowala (Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej) i Wojciech Władysław Zby...

Zamknięty most w Kozłowie

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, w związku z planowanymi pracami remontowymi na moście w Kozłowie Biskupim, konieczne jest jego zamknięcie na okres trzech dni dla ruchu kołowego. Dopuszczony zostanie ruch pieszy.Roboty oznakowane będą zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a przewidywany okres zamknięcia mostu od dnia 13 grudnia 2006 (środa) od godz. 8,oo do 15 grudnia (piątek) do godz., 18,oo.Najbliższe objazdy na drugą stronę Bzury możliwe są przez most w Kozłowie Szlacheckim lub most na Boryszewie (w trasie obwodnicy).PZD przeprasza użytkowników drogi Antoniew – Sochaczew za powstałe w tym czasie utrudnienia w ruchu. Andrzej Wach

Powiat wybrał

Na II sesji Rady powiatu Sochaczewskiego, która aktualnie jeszcze trwa, radni wybrali na Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia, wicestarostą został Piotr Osiecki, członkami Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura i Tomasz Połeć. Trwa głosowanie nad kandydatami na wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodniczącym na I sesji radni wybrali powtórnie Andrzeja Grabarka. Andrzej Wach

Obradował Zarząd Powiatu

* Na chyba ostatnim w tej kadencji posiedzeniu w dniu 30 listopada Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika postanowił przeznaczyć 28.625 złotych na dodatkowe prace na moście w Kozłowie Biskupim. Jest to wymiana ubytków w elementach stężeń poprzecznych oraz podłużnic w stalowej konstrukcji, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót. 14.608 złotych kosztować będzie także antykorozyjne zabezpieczenie filarów mostu. Ponad 36 tys. zł przeznaczyć należy w przyszłym roku na wymianę górnego pokładu mostu. Dotychczasowy drewniany pokład wytrzymał już cztery lata. * Dyrektor Najdzik omówił tegoroczny zimowy plan utrzymania dróg powiatowych. Praktycznie nie różni się od ubiegłorocznego, choć w ekstremalnych przypadkach trzeba będzie wzi...

Szkolenie dla rolników za darmo

Rolnicy, domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie, które poszukują zatrudnienia poza rolnictwem i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mogą teraz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu „E-handlowiec – nowy zawód, nowe możliwości”. Szkolenie to ma na celu nauczyć osoby odchodzące z rolnictwa zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu, co zwiększy ich szanse na znalezienie pracy lub na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z nowym zawodem e-handlowca. Tematyka wykładów i warsztatów obejmuje m.in. zasady e-handlu, podstawy obsługi komputera, marketing w Internecie, załatwianie formalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS, rozliczenia finansowe, logistykę, reklamę i handel zagraniczny.Organizatorzy, czyli warszawski Instytut Audytu i Ewaluac...

Sochaczewskie stoły wigilijne

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz hotel „Chopin” w Sochaczewie organizują 17 grudnia pierwszą prezentację „Sochaczewskie stoły wigilijne”. Będzie to wystawa połączona z pokazami kulinarnymi i degustacją świątecznych potraw. Drugą część wystawy stanowić będą rękodzieła artystyczne twórców ludowych ziemi sochaczewskiej.Wydarzeniem specjalnym imprezy będzie bożonarodzeniowy występ sochaczewskiej orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” pod kierownictwem Artura Komorowskiego. Organizatorzy zapraszają producentów żywności, gospodynie domowe, twórców ludowych do wzięcia udziału w świątecznej imprezie i zapewniają bezpłatne miejsca wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Promocji w pokoju nr 22 lub 23 starostwa przy ul. Piłsudskiego 65, tel. nr 864 –...

Radny albo urzędnik

Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej danej jednostki samorządowej. Osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny na okres piastowania przez nią mandatu radnego.Zgodnie z nowelizacją ustaw ustrojowych o samorządach (gminnym, powiatowym i województwa) z 2005 roku, każdy radny zobowiązany jest w określonych terminach składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilno – prawnych zawar...

Andrzej Grabarek ponownie przewodniczącym

Na kolejną kadencję wybrali na przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka radni podczas I sesji, która odbyła się 27 listopada. I był to jedyny wybór, jakiego dokonali radni. Pozostałe stanowiska mają być obsadzone podczas następnej sesji, która zaplanowana została na dzień 6 grudnia.Pierwszą sesję prowadził do momentu wyboru Andrzeja Grabarka radny - senior Andrzej Chełpiński. Przywitał przybyłych na sesję gości, m.in. wicewojewodę Cezarego Pomarańskiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego Jerzego Krupę, burmistrza Bogumiła Czubackiego, wójtów gmin powiatu. Radni złożyli ślubowanie – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty s...

Bezpieczne drogi

PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” są organizatorami ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Drogi” na najciekawszą i najskuteczniejszą inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.Konkurs jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ideą organizatorów jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.Ogólna pula nagród przewidzianych w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 500 tys. zł, a zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do końca 2006 roku.Wi...