starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Co dalej z Domem Pomocy Społecznej

Przyszłość Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie była tematem ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Sochaczewie. W związku ze zmianami ustawy o pomocy społecznej, w myśl których domy opieki usytuowane w zabytkowych budynkach zwolnione będą z ogólnych standardów, które mają obowiązywać od 2010 r. Chodzi przede wszystkim o bariery architektoniczne, windy, wielkość pokoi, powierzchnię na jedną osobę, łazienki. W takich przypadkach, a dotyczy to także sochaczewskiej placówki, dostosowanie standardów będzie wykonane na tyle, na ile pozwolą przepisy dotyczące zabytków.Zarząd Powiatu postanowił powołać zespól w składzie wicestarosta Piotr Osiecki, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Justyna Nowak - Sobotta, dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz w celu przygotowania analizy dotyczącej standardów D...

120 mln dla powiatów i gmin

W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM), przeznaczono aż 120 mln zł na udzielenie wsparcia gminom i powiatom Mazowsza. Jest to największe tegoroczne wsparcie, na jakie mogą liczyć lokalne samorządy, bowiem środki unijne w ramach nowej agendy 2007-2013, trafią na Mazowsze najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.Takie informacje zostały przekazane podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyło się 21 lutego w Wołominie, a w którym udział wziął dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz. Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest pionierskim programem pomocowym w skali kraju. Dzięki niemu modernizowane będą drogi powiatowe i gminne, placówki oświatowe oraz obiekty sportowe. Budowane będą także zbiorni...

Roztoczański Park w fotografii

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza na wystawę fotografii Pawła Marczakowskiego „Roztoczański Park Narodowy - dziedzictwo pokoleń”. Otwarcie wystawy odbędzie się 22 lutego 2007 r. o g. 18.00 w budynku Centrum Edukacji przy ulicy Tetmajera 38 w Izabelinie. W programie pokaz slajdów i prelekcja.Wystawę będzie można oglądać jeszcze w najbliższych tygodniach.

Szpital ma dyrektora

Zarząd Powiatu podczas posiedzenia 19 lutego wybrał dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Przypomnijmy, że przy w wyborze pomagał Zarządowi zespół doradczy, w skład którego weszli p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański. Przez trzy dni (5, 6 i 7 lutego) zespół prowadził rozmowy i sprawdzał merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. Mimo, że obowiązek wyboru dyrektora spoczywa na Zarządzie Powiatu, ten chciał znać poznać fachowe opinie. Na ogłoszony nabór wpłynęło 10 ofert. Dwie zostały wykluczone na samym początku, jedna oferta wpłynę&#...

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Promocja wiedzy o Polsce – 2007. Oferty muszą wpłynąć do ministerstwa najpóźniej 2 marca 2007. Celem konkursu jest w szczególności upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii, promocja pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz nawiązywanie trwałej współpracy między społeczeństwami i instytucjami Polski i innych krajów. Zadanie związane z tym konkursem ofert polega na promowaniu w środowisku międzynarodowym wiedzy na temat kluczowych momentów i procesów w historii Polski, zwłaszcza w odniesieniu do XX wieku, oraz Polski współczesnej, w tym tworzenia systemu demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej.Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publiczny...

Nowa karetka dla sochaczewskiego szpitala

Flota samochodowa Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wzbogaciła się o nowego mercedesa vito 109 cdi o pojemności 2148 cm³. Nowoczesny ambulans o wartości 146 tys. złotych w 84 % został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, natomiast brakujące 16 % wyłożył sochaczewski szpital.15 lutego Zarząd Powiatu dokonał odbioru zakupionego pojazdu. Jak poinformował p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszek Pasiak, samochód będzie służył do transportu przewozowego chorych (np. ze szpitala do domu, czy też ze szpitala na rehabilitację lub inne zabiegi i badania wykonywane poza szpitalem).Nikomu nie życzymy podróży nowym, wygodnym mercedesem, natomiast na pewno usprawni on pracę sochaczewskiego szpitala, a transport chorych nie będzie absorbował karetek, służących do udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców

Do 23 lutego można zapisać się na bezpłatny warsztat „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”, który odbędzie się 26 i 27 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm konsultingowych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z nowym programowaniem unijnym na lata 2007 - 2013 oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych.PROSIMY ZAINTERESOWANYCH, ABY SWOJĄ WOLĘ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU POTWIERDZILI POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I ODESŁANIE NA FAX. / 022 / 550 61 17 ; /46/ 864 18 48 LUB DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE DO TADEUSZA JAWORSKIEGO. WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST WARUNKIEM D...

Klaster jako element innowacyjności

Ponad 100 mln euro w latach 2007-2013 może zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami. Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych i ...

Urodzinowy koncert

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina dorocznym koncertem urodzinowym, jak zawsze 1 marca, uczci 197. rocznicę urodzin kompozytora. W Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego wystąpią: Howard Shelley – brytyjski pianista i dyrygent, Wojciech Świtała oraz orkiestra symfoniczna Aukso. Zaprezentują utwory kompozytorów blisko związanych z twórczością Fryderyka Chopina. Usłyszymy Koncert fortepianowy As-dur Johanna Nepomuka Hummla w wykonaniu Howarda Shelley’a, uwerturę do opery „Monbar – czyli Flibustierowie” Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego pod dyrekcją brytyjskiego artysty oraz Koncert f-moll op.21 Chopina, który zagra Wojciech Świtała. Orkiestrę Aukso poprowadzi Howard Shelley.Miłośników muzyki Fryderyka Chopina i talentu Howarda Shelley’a serdecznie zapraszamy. Więcej informacji (ceny biletów) można uzyskać w Instytucie...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 15.10.2007 r.

* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił materiały przygotowane na Sesję Rady Powiatu dotyczące wykonania zadań za rok 2006, ocen stanu technicznego dróg i mostów, najpilniejszych potrzeb w zakresie robót drogowo - budowlanych i wykazu dróg i mostów zawartych w mapach i zestawieniach. Dyrektor Najdzik poinformował o przeprowadzonych rozmowach między Starostą Tadeuszem Korysiem i Wójtem Gminy Teresin Markiem Olechowskim o wykorzystaniu środków finansowych z rezerwy Ministerstwa Transportu na modernizację dróg powiatowych, na których prace były prowadzone przed 1999 r. Wójt Olechowski chce wystąpić o dofinansowanie 400 tys. zł (50% projektu) modernizacji odcinka drogi Aleksandrów - Szymanów - Teresin. Jako że rezerwa ministerialna przeznaczona jest dla samorządu powiatowego, władze gminy Teresin chcą przekazać na mocy po...