starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Rolnikom pomocni

Jak się okazuje, w ostatnich dniach media ogólnopolskie donoszą, że mimo wielu starań, nadal część rolników uskarża się na brak rzetelnej wiedzy, dotyczącej zwłaszcza zasad funkcjonowania całego sektora rolnego po 1 maja tego roku. Do tej pory w środowisku rolniczym wiele jest obaw o najbliższą przyszłość, wynikających często właśnie z niedostatecznej wiedzy. Ponieważ właściwe wykonywanie wspólnej polityki rolnej zależy w dużym stopniu od wyjaśnień udzielanych wszystkim zainteresowanym, w centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie czynne są telefoniczne punkty informacyjne dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących produkcję, przetwórstwo i handel produktami rolnymi. Operatorzy punktu dyżurują codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 0-22 661 – 72 ̵...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika dotyczącą koncepcji dalszej budowy drogi Brochów – Strojec i uzgodnień z wykonawcą inwestycji. W związku z wykrytym w trakcie budowy wysokim stanem wód opadowych z kilku wariantów najtańszym i najlepszym wydaje się dowiezienie na drogę warstwy odcinającej, która podniesie poziom nawierzchni o średnio 32 cm. Sytuację diametralnie poprawi jednak dopiero doprowadzenie do stanu używalności okolicznych rowów melioracyjnych. * Przyjęto uchwałę Zarządu w sprawie rozszerzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gawłowskiej w Sochaczewie. Dom może teraz również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób nie zamieszkałych w DPS, np. zabiegi terapeutyczne, za...

Lepszy wróbel w garści

Powiatowi radni na XXIV sesji upoważnili Zarząd Powiatu do wystąpienia o dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszu SAPARD. Podjęcie tak prostej, wydawałoby się, decyzji, zostało jednak poprzedzone burzliwą, jak na Radę Powiatu, dyskusją. Jej powodem był dylemat – czy korzystać w tym roku z pieniędzy funduszu SAPARD, czy poczekać na pieniądze unijne ?Rzecz dotyczy głównie budowy drogi Żelazowa Wola – Mokas, na której dofinansowanie został jeszcze w ubiegłym roku złożony wniosek aplikacyjny. Szansa może wyłonić się może także dla drogi Brzozów – Iłów, jeżeli znajdą się w Warszawie pieniądze. Początkowo powiat sochaczewski ujęty został na „liście rezerwowej”, jednak, gdy coraz więcej samorządów decyduje się na czekanie na środki unijne, rezygnując ...

Wyprzedzić czas

Zakończył się pierwszy etap tworzenia Związku Gmin Ziemi Sochaczewskiej – stwierdził 5 lipca starosta Józef Gołębiowski na rozpoczęciu spotkania przedstawicieli gmin, które zdecydowały się na utworzenie nowego związku. Z inicjatywy Tadeusza Szymańczaka i władz powiatowych jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęto pierwsze, koncepcyjne działania. Do tej chwili jedynie gminy Teresin i Sochaczew nie przyjęły uchwał o przystąpieniu. Jego członkami mogą być zresztą także samorządy spoza powiatu.Podstawowym celem nowopowstałego związku będzie pozyskiwanie jak największych pieniędzy zewnętrznych na konieczne w gminach inwestycje. Dotychczas, jak tłumaczył T. Szymańczak, najczęściej dopiero wtedy, gdy zaistniała potrzeba wspólnych działań międzygminnych, rozpoczynały się prace przy twor...

Stoiska na dożynkach

Termin Mazowieckich Dożynek Wojewódzkich „Sochaczew 2004”, wyznaczony na 4 – 5 września, zbliża się nieubłaganie. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, tradycyjne obrzędy dożynkowe, imprezy towarzyszące (pokazy sztuk walki, ratownictwa medycznego, mecz piłkarski samorządowców z Warszawy i powiatu sochaczewskiego etc.), jak też różnorodne wystawy - WODR Warszawa, producentów sprzętu rolniczego, agroturystyki, artystów. Aby uatrakcyjnić ofertę Dożynek, komitet organizacyjny zapraszając wszystkich na sochaczewskie podzamcze ustalił, że w tym roku specjalnie na tę okazję zostanie przygotowany pasaż handlowy na ulicach przyległych do amfiteatru oraz w parku miejskim i terenach rekreacyjnych nad Bzurą. W związku z tym istnieje możliwość rezerwacji powierzchni handlowej pod stoiska handlowe i promocyjne. Miejsce o ...

Bezrobocie maleje

Powiatowa Rada Zatrudnienia analizowała informację dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego. Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy, liczba bezrobotnych na dzień 31 maja wynosiła w powiecie sochaczewskim 5.641 osób i w stosunku do końca kwietnia zmalała o 72, a do 1 stycznia o 25 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych 2.817 to kobiety, 545 posiadało prawo do zasiłku, 393 zostały zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Tylko w maju zarejestrowało się 331 osób (w tym 40 absolwentów szkół), zaś z ewidencji wyłączono 403 osoby. W maju sochaczewski PUP posiadał do dyspozycji 107 ofert pracy.W rejestrze figurowało 242 absolwentów szkół, w tym m.in. 41 szkół wyższych, 77 szkół policealnych i zawodowych, 33 – liceów ogólnokształcących, 89 – szkół zasadniczych i zawodowych. Status absolwenta posiada osoba, któ...

Co siódmy niepełnosprawny

Przyjęty przez Radę Powiatową Sochaczewski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 składa się z kilku czynników. Głównymi są niewątpliwie cele strategiczne i operacyjne, które poprzedzone są opisem środowiska lokalnego i diagnozą społeczną, wynikającą z przeprowadzonej przez pełnomocnika starosty ankiety. Jak z niej wynika (dane na dzień 31.10.2003 r.), na ogólną liczbę ludności 83.427 osób w powiecie sochaczewskim, 11.639 to niepełnosprawni. W tym mężczyzn 5.925, kobiet – 5.312, dzieci do lat 15 - 402. Wśród nich jest 50 dzieci w wieku do 7 lat wymagających wielospecjalistycznej, kompleksowej opieki rehabilitacyjnej. 1.934 niepełnosprawnych powyżej 16 lat posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 4.966 – umiarkowany i 3.835 – lekki. Część z...

Patronat nad kukurydzą

Starosta Józef Gołębiowski wyraził zgodę na objęcie patronatem VI DniKukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego, które odbędą się w tym roku 3 października w Skrzelewie, na terenie gminy Teresin. Komitet organizacyjny, pracujący od początku Dni pod kierownictwem Tadeusza Szymańczaka, zwrócił się do starosty z taką prośbą, z doświadczenia wiedząc, że tego typu imprezy są potrzebne dla mieszkańców wsi ze względu na funkcję integracyjną lokalnej społeczności, a także na popularyzację technologii uprawy kukurydzy, która jest rośliną przyszłości w naszym rolnictwie.W programie uroczystości organizatorzy przewidują m.in. zbiór kukurydzy z poletek demonstracyjnych (z odmianami kukurydzy na ziarno lub kiszonkę), prezentację poletek herbicydowych i nawozowych, prezentację firm br...

Odszkodowania dla rolników

Coraz częściej rolnicy i mieszkańcy małych miejscowości poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, powstałych w gospodarstwach rolnych, zaistniałych w czasie zajęć szkolnych lub pozaszkolnych, zaistniałych w drodze do i ze szkoły oraz wskutek błędów w sztuce lekarskiej, nie mają wielkiej możliwości rozwiązania ich problemów wynikających z uzyskania odszkodowania. Przeszkodą są przede wszystkim pieniądze – wszystkie porady prawne kosztują, a w małych ośrodkach miejskich lub wiejskich dostęp do wykwalifikowanej obsługi prawniczej jest bardzo trudny.Chcąc odpowiedzieć na zgłaszane często potrzeby rolników, Fundacja „Europa i Samorządność” Waldemara Pawlaka postanowiła pomóc osobom poszkodowanym w dostępie do bezpłatnej opieki prawnej. Nawiązała w tym celu współprace z prawnik...

Mazowieckie Dożynki Wojewódzkie Sochaczew 2004

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dożynkach Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, które odbędą się 4 i 5 września 2004 r. w Sochaczewie na terenie Muszli Koncertowej. W tym roku impreza będzie trwała dwa dni, a specjalnie na tę okazję zostanie przygotowany pasaż handlowy na ulicy przyległej do amfiteatru oraz w parku miejskim i terenach rekreacyjnych nad Bzurą. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, tradycyjne obrzędy dożynkowe, imprezy towarzyszące (pokazy sztuk walki, ratownictwa medycznego, mecz piłkarski samorządowców z Warszawy i powiatu sochaczewskiego etc.), jak też różnorodne wystawy - WODR Warszawa, producentów sprzętu rolniczego, agroturystyki, artystów.Istnieje możliwość rezerwacji powierzchni handlowej:miejsce 3 m x 2 m – 244 złmiejsce 6 m x 2 m – 366 złCeny zawierają podatek VAT i ...