starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Mija czas Homera

Zbliżają się do końca terminy składania wniosków w ramach programów PEGAZ i HOMER – realizowanych przez Oddział Mazowiecki PFRON, dla osób niepełnosprawnych. W ramach programu PEGAZ można uzyskać dofinansowanie do:- zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu - zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Termin składania wniosków do O/Mazowieckiego PFRON w Warszawie do dnia 28 lutego 2007r.W ramach program KOMPUTER DLA HOMERA osoby niewidome lub ze schorzeniami wzroku mogą uzyskać dofinansowanie do:- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i specjalistycznego sprzętu elektronicznegoTermin składania wniosków do O/Mazowieckiego PFRON w Warszawie do dnia 15 marca 2007r.Programy są skierowane do niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacz...

Produkt turystyczny dla aktywnych

Z inicjatywy tegorocznego laureata Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” Jerzego Habera odbyło się 15 lutego spotkanie mające na celu zbudowanie produktu turystycznego naszego regionu. Motel „Chabrowy Dworek” pragnąc wzbogacić ofertę organizacji szkoleń i konferencji, chce włączyć do współpracy przedsiębiorców sochaczewskich, którzy zajmują się sprzedażą usług turystycznych, bądź też są związani z organizacją aktywnego wypoczynku. W spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Panek, właścicielka Fermy Strusi („Sochaczewski Dukat” 2006), Czesław Gwara Kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Bartłomiej Harasiński (sochaczewski off road), Michał Ścigocki, Motoprzystań („Sochaczewski Dukat” 2005) oraz Adam Lemiesz i Tadeusz Jaworski z Wydziału Promocji Sochaczewskiego Sta...

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Pierogi szpinakowe - Pol - Flavour Tomasz JaniakPodstawowym produktem młodej firmy są pierogi o różnych nadzieniach sprzedawane w formie świeżej, nie zamrażanej. Szczególnym smakiem i wyglądem wyróżniają się pierogi szpinakowe. Receptura przekazywana od pokoleń oparta jest tylko i wyłącznie na naturalnych składnikach najwyższej jakości. Walory odżywcze szpinaku oraz łatwość przygotowania zakupionej potrawy i wyjątkowy smak zdecydowały o powodzeniu pierogów wśród klientów. „Zielony smak” potrawy docenili już smakosze podczas Dożynek Wojewódzkich, Targów „Smak i Styl” w Warszawie, jak też sochaczewska publiczność Mazowieckich Targów Rolnych i „Sochaczewskich Wigilii” w Hotelu Chopin.

INNOWACYJNOŚĆ - ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W wyniku braku zgłoszeń potwierdzonych wypełnionym formularzem, termin szkolenia „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”, mającego odbyć się 13 – 14 lutego został przełożony na 26-27 lutego 2007 roku.PROSIMY ZAINTERESOWANYCH, ABY SWOJĄ WOLĘ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU POTWIERDZILI POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH I ODESŁANIE NA FAX. / 022 / 550 61 17 ; /46/ 864 18 48 LUB DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE DO TADEUSZA JAWORSKIEGO. WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST WARUNKIEM DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU !!!!Wszelkie informacje dotyczące szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel. 864 18 30. Istnieje także możliwość przesłania materiałów mailem.

Przesłuchano kandydatów

Zakończyły się przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Komisja, w skład której weszli członkowie Zarządu Powiatu, p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański, trzy dni (5, 6 i 7 lutego) prowadziła rozmowy i sprawdzała merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. Do składu komisji zaproszony został także wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Zbytniewski, jednakże w pracach tejże uczestniczyć nie mógł.Z konkursu wykluczone zostały kolejne dwie osoby. Jeden kandydat sam zrezygnował, natomiast drugi nie potrafił udokumentowa...

Szefowie Komisji Rady Powiatu

Przedstawiamy Państwu przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w Sochaczewie. W dzisiejszym numerze Mieczysław Głuchowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kieruje Pan Komisją, która nazwą sugeruje, jak bardzo szerokim spektrum spraw się zajmuje.Tak, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w skład, której wchodzą Wiesław Kowala, Jolanta Poiołek, Andrzej Chełpiński i Ryszard Ambroziak ma bardzo szeroki zakres działania. Dlatego mamy napięty plan pracy na rok 2007, obejmujący wiele różnorodnych działań. Najważniejsze zadania stojące przed Komisją?Na pierwszym zebraniu Komisja podjęła jednoznaczną decyzję, iż będzie działała merytorycznie a nie politycznie, co na pewno znalazło potwierdzenie na pierwszych sesjach Rady Powiatu. Ponadto będziemy ws...

Przyjaciel Rodziny

2 lutego 2007 roku Fundacja Ernst & Young rozpoczęła drugą edycję konkursu „PRZYJACIEL RODZINY”. Jego celem jest wyróżnienie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), którzy z pasją i oddaniem wspierają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.„Przyjaciel Rodziny” to jedyna ogólnopolska inicjatywa promująca najlepszych pracowników PCPR i MOPS bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze rodzicielstwa zastępczego. Kompetencja i wiedza połączone z życzliwym nastawieniem to poszukiwane przez nas cechy pracowników, dzięki którym wzrasta liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Razem z rozwojem konkursu, chc...

Przygotowania do sochaczewskich Targów

Została powołana gruba robocza ds. organizacji 14. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, na czele której stanął starosta Tadeusz Koryś. Jak ustalono ze współorganizatorem imprezy Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielicach tegoroczna edycja Targów wyjątkowo, ze względu na tzw. „długi polski weekend”, nie odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia. Na tereny wystawiennicze w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zapraszamy 22 kwietnia.

Jak zdobyć paszport?

W związku ze zmianą zasad składania wniosków paszportowych i odbioru dokumentów przedstawiamy informacje dotyczące nowej procedury.Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu musi to uczynić osobiście w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Do wniosku muszą być załączone dwie kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle. Należy również przedstawić do wglądu dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W przypadku wymiany należy dołączyć ostatnio posiadany paszport. Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej. Od 1 stycznia opłaty paszportowe powinny być dokonywane na nowy numer konta: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział ...

KONKURS GRANTOWY

OGŁOSZONY PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Do 26 lutego 2007, do godz. 16.00 można składać oferty na otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).Konkurs obejmuje trzy zadania;1.Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi pijących alkohol i ich rodziców. 2.Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieży3.Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.Szczegółowe informacje na stronie www.parpa.pl.