starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Kontrakty dla stomatologów

Dużo emocji na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wywołała propozycja dyrekcji szpitala przekazania gabinetów stomatologicznych podmiotom prywatnym od roku 2005. W gabinetach tych dalej udzielane byłyby świadczenia bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak to nie szpital byłby ich operatorem. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przejęłyby gabinety prywatne, które są lepiej wyposażone i dysponują lepszymi lokalami. Opieka stomatologiczna zostałaby przybliżona od pacjenta – kontrakt mógłby być rozdzielony na kilka poradni, co lepiej rozmieści usługi na terenie powiatu. Jak twierdził dr Jan Aleksander Łopata, część lekarzy jest zainteresowana takim rozwiązaniem.Rada Społeczna zaleciła podjęcie konkretnych działań, polegających na zorganizowaniu przez dyrekcję...

Warszawska znowu drogą krajową ?

Już 17 marca tego roku minister infrastruktury wydał rozporządzenie, które umknęło chyba uwadze. Dotyczy ono ustalenia przebiegu dróg krajowych, w tym także na terenie województwa mazowieckiego, a właściwie powiatu sochaczewskiego, a obowiązuje od 23 kwietnia. Jak wynika z rozporządzenia, przez powiat przebiegają dwie „krajówki”. Jedna, popularna „dwójka” biegnie przez gminy Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Sochaczew i Teresin. Przez miasto Sochaczew minister wyznaczył jej trasę ulicami – Łowicką (od granicy miasta do ul. Płockiej), Płocką (od ul. Łowickiej do ul. Warszawskiej) i Warszawską (od ul. Płockiej do granic miasta).Droga nr 50 (w kierunku Żyrardowa i Wyszogrodu) biegnie przez gminy Młodzieszyn, Sochaczew i Teresin. W mieście ulicami – Płocką (od granicy miasta do ul. Łowickiej), Traugutta (od ul. Pł...

Jeszcze jedna przed wakacjami

Siódmego lipca o godz. 14,oo rozpocznie się posiedzenie jeszcze jednej, już tym razem naprawdę przedwakacyjnej, XXIV sesji Rady Powiatu. Radni dyskutować będą nad jedną tylko uchwałą, dotyczącą zmian w budżecie powiatu na rok 2004. Związane jest to przyjęciem przez radnych na poprzedniej sesji Planu Rozwoju Lokalnego, składającego się ze Strategii Rozwoju Powiatu oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. I właśnie przygotowywane zgodnie z tym planem inwestycje wymuszają konieczność szybkiego przystąpienia do składania wniosków o pieniądze zewnętrzne, zwłaszcza na realizację inwestycji drogowych i infrastrukturalnych.Oprócz tego, jak zwykle, wnioski, interpelacje radnych i sprawy różne. Andrzej Wach

Unijna bryczka

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej konieczne okazało się wprowadzenie częściowych zmian zasad rejestracji pojazdów. Między innymi w przypadku coraz częstszego sprowadzania samochodu z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację (z kilkoma zastrzeżeniami) - dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był rejestrowany); dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium, państwa nie będącego członkiem UE); dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski (jeżeli samochód został sprowadzony z kraju UE); zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (z wyłączeniem np. nowych samochodów); zaświadczenie potwierdzające albo uiszczenie podatku od towarów i usług, albo zwolnienie od tego obowiązku.Zaś...

Szpital na prostej

Jednym z najważniejszych punktów XXIII sesji Rady Powiatu jest przyjęcie informacji o działalności sochaczewskiego powiatowego szpitala oraz zatwierdzenie jego rocznego sprawozdania finansowego. Jak twierdzi dyrektor Michał Milczarek, w roku 2003 wraz ze zmianą dyrekcji rozpoczęto proces stabilizacyjny szpitala, uwzględniający jednocześnie jego dalszy rozwój. W czerwcu wszedł w życie nowy statut ZOZ umożliwiający skuteczne zarządzanie zakładem i płynne dopasowywanie struktury do warunków panujących w sektorze ochrony zdrowia. Decyzje te umożliwiły zahamowanie procesu pogłębiającego zadłużanie się szpitala, który w lutym ubr. doprowadził do opóźnień w wypłacie wynagrodzeń oraz opóźnień w płatnościach ZUS i innych zobowiązań publicznoprawnych. Dalsze następstwa mogły obejmować zaj&...

Nowa uchwała i przewodniczący

Na tydzień przed wakacyjna sesją Rady Powiatu spotkała się, także ostatni raz przed wakacjami, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik starosty Zbigniew Madej uzasadnił to koniecznością zaopiniowania Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004 – 2008, a także wyboru nowych władz rady.Program powstał zgodnie z wymogami ustawy, która określa, że do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.Z. Madej poinformował, że w ramach przygotowania programu została przygotowana ankieta, mająca na celu zdiagnozowanie powiatowego środowiska osób niepełnosprawnych. Spośród 187 p...

Ustronie Morskie 2004 - warsztaty plenerowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

W tym roku uzdolniona plastycznie młodzież wyjedzie na V Powiatowy Plener Malarski do Ustronia Morskiego. Organizatorem plenerów jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.Od piątego do szesnastego lipca w atrakcyjnym, nadmorskim kompleksie leśnym w Domu Wypoczynkowym „Barka” pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów 36 młodych artystów będzie pogłębiać wiedzę z zakresu malarstwa i rzeźby.W programie są nie tylko ciekawe zajęcia, ale również wiele wycieczek, atrakcji i imprez rekreacyjno – sportowych. Jest to kolejna okazja do wzbogacenia swoich doświadczeń, warsztatu pracy artystycznej, a przede wszystkim do rozwoju własnej osobowości.Zbiórka wyjeżdżających w dniu 5 lipca o godz. 800 przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65.Zofia Bernacka

Policz swoje śmieci

„Towarzystwo na rzecz Ziemi” podejmuje wiele ciekawych prób pobudzenia myślenia ekologicznego, zwłaszcza młodzieży. Jedną z nich jest wydany przed wakacjami „Zbiór zadań matematycznych o tematyce ekologicznej” autorstwa Elżbiety Gierek i Ilony Gwiżdż. Publikacja prezentuje zadania matematyczne dotyczące problemów ochrony środowiska, przeznaczone dla klas szóstych szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjum. Zbiór zadań to ciekawa i innowacyjna forma edukacji ekologicznej. Zadania matematyczne wskazują liczbowo problemy środowiskowe, dzięki którym młodzież jest w stanie policzyć np. ilość odpadów trafiających na składowisko odpadów komunalnych (i koszty ich składowania), ilość wody zużywanej podczas kąpieli w wannie i pod prysznicem, ilość energii potrzebnej do ogrzania jednego pomieszczeni...

Jeszcze sesja i wakacje

Bardzo bogaty program XXIII sesji rady powiatu, która rozpocznie się 29 czerwca o godz. 10,oo w Sali konferencyjnej starostwa przy ul. Piłsudskiego 65, przewidział przewodniczący Rady Andrzej Grabarek. Głównym tematem będzie informacja o działalności ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w roku 2003 i w pierwszych czterech miesiącach roku 2004 oraz o sytuacji finansowej jednostki Związane jest to z dyskusją i podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego szpitala za okres 01.01.2003 do 31.12.2003 r. Inne uchwały dotyczyć będą uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004 – 2008, zmiany kategorii drogi publicznej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004. Radni ustalą także szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Powiatu Sochaczewskiego i jednostek organizacyjnych powiatu z ty...

Akademickie lotnisko

Rektorzy Politechnik – łódzkiej – prof. Jan Krysiński i warszawskiej – prof. Stanisław Mańkowski, podpisali w imieniu wszystkich rektorów państwowych uczelni tych miast apel do rządu polskiego w sprawie lokalizacji i budowy nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią. Według nich najlepszą lokalizacją jest Sochaczew, Babsk lub Mszczonów, choć rektorzy nie popierają żadnej z konkretnych lokalizacji. Nie spełnia natomiast tego warunku preferowany dotychczas Modlin. Autorzy apelu podkreślają, że „ten port lotniczy powinien być bramą wjazdową do Europy Środkowo – Wschodniej. Lotnisko usytuowane między Łodzią a Warszawą może być nie tylko głównym ogniwem łączącym obydwie aglomeracje, ale wpłynie na sytuację siedmiu milionów osób, które mieszkają w tych regiona...