starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

Sesja trzynasta, ale nie pechowa

W programie pierwszej po wakacjach, a trzynastej w tej kadencji sesji Rady Powiatu przewodniczący Andrzej Grabarek poddał 22 września radnym pod dyskusję projekty ośmiu uchwał i pięciu informacji. Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmian w budżecie powiatu. Spowodowane to zostało głównie dotacjami celowymi otrzymanymi z ministerstw i funduszy wojewódzkich, przeznaczonymi m.in. na oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne oraz opiekę społeczną.Radni zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 500 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej przy ZS RCKU. Wyrazili zgodę na dokonanie odpłatnego zbycia na rzecz GDDKiA działki o powierzchni 0,1 ha po 40 zł za 1 mkw., niezbędnej do zakończenia budowy obwodnicy. ...

Powiatowe dochody i wydatki

Realizację powiatowego budżetu w pierwszym półroczu ocenili radni na XIII sesji Rady Powiatu. Najważniejsze wskaźniki przedstawiła skarbnik Antonina Marecka. Plan dochodów, który w skali roku wynosi 38.336.892 zł, wykonany została w kwocie 19.099.372 zł, czyli w 49,8 proc. Największe kwoty to subwencja (oświatowa, drogowa i wyrównawcza) – 13.736.081 zł, dotacje na zadania rządowe i własne – 3.986.277 zł i dochody własne – 1.377.014 zł. Dochody własne składają się głównie z jednoprocentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat komunikacyjnych, częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, opłat z tytułu najmu i dzierżawy, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, a także z dofinansowania inwestycji przez Powiatowy Fundusz Ochron...

100 lat i św. Józef

Nabierają tempa prace komitetu organizującego obchody setnej rocznicy istnienia Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 9 stycznia przyszłego roku, w trakcie uroczystości, do szpitala powróci także jego przedwojenny patron – święty Józef. Spotkanie w dniu 25 września odbyło się z udziałem Krzysztofa Zielińskiego – autora projektu, na podstawie którego ustalono ostateczny kształt tablicy pamiątkowej. Mieścić się na niej będzie postać św. Józefa oraz napis „Dla upamiętnienia setnej rocznicy powstania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz przywrócenia jego patrona św. Józefa – samorząd powiatu sochaczewskiego 1903 – 2003”. Tablica opatrzona zostanie mottem Hipokratesa „Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych”.Wykonana z brązu tablica zostan...

Podsumowanie sportowego roku

Ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w roku szkolnym 2002/2003 w 75 imprezach zorganizowanych przez sochaczewski Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 25 z nich miało charakter regionalny i wojewódzki.Podsumowanie osiągnięć PSZS odbyło się 23 września w Szkole Podstawowej w Paprotni. Obecni byli senator Jolanta Popiołek, starosta Józef Gołębiowski, wiceburmistrz Jerzy Żelichowski, przedstawiciele Rady Powiatu, dyrektorzy i uczniowie szkół, a gościem honorowym był Jan Szczepański – bokser, mistrz olimpijski wagi lekkiej z Monachium z 1972 roku. Prezes Związku Mieczysław Głuchowski określił ten rok jako bardzo udany. Osiągnięte 16 miejsce (na 42 powiaty) jest poprawieniem ubiegłorocznej pozycji. Wpłynęła na to wzorowa, jak to kilkakrotnie podkreślał, współpraca z władzami powiatowymi i szko...

Tańczyli po irlandzku, mówili po niemiecku

Zapoczątkowana przez Radę Europy podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 r. inicjatywa Europejskiego Dnia Języków Obcych rozwinęła się i zaowocowała tysiącami przedsięwzięć podjętych w całej Europie.Częścią tego przedsięwzięcia była organizacja I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym. Co rok organizatorem konkursu będzie inna szkoła średnia. Laureaci I Konkursu nagrodzeni zostali 26 września. Do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Chopina przybyli m.in. senator Jolanta Popiołek, starosta Józef Gołębiowski, którzy objęli konkurs swoim patronatem, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, radni powiatowi, dyrekcje szkół i młodzież, głównie z ZSO im. J. Iwaszkiewicza, kt&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 25 września Starosta Józef Gołębiowski i członkowie Zarządu Powiatu podziękowali za dotychczasową pracę byłej dyrektorce Domu Pomocy Społecznej Irenie Pierzchale, która postanowiła zakończyć swoją karierę na tym stanowisku. Pani Irena otrzymała list z podziękowaniami i kwiaty, przekazała staroście protokół zdawczo – odbiorczy przekazania majątku, dokumentacji i spraw w toku w DPS. Od 1 września tego roku nowym dyrektorem jest Justyna Nowak – Sobotta. W krótkiej rozmowie podkreślano społeczne cele istnienia takich placówek, a dotychczasowe przychylne zainteresowanie władz powiatu tymi problemami skutkuje dobrym stanem opieki socjalnej. * Zarząd przyjął założenia do budżetu powiatu na rok 2004. Wśród 12 głównych zakłada się m.in., że jednostki budżetowe os...

Spotkanie mazowieckich starostów

Bardzo bogaty program miał odbyty w dniach 18 i 19 września w Grodzisku Mazowieckim Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, w którym udział wziął starosta Józef Gołębiowski.Konwent rozpoczęło wystąpienie sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich Rudolfa Borusiewicza, który omówił dotychczasowe działania związku mające na celu poprawę funkcjonowania powiatów, a zwłaszcza współpracy z organami centralnymi i wojewódzkimi. W tym celu powołano do życia m.in. okrągły stół w sprawie służby zdrowia, skierowano szereg wniosków o zmiany w ustawach budżetowych, zorganizowano ogólnopolskie centrum szybkiej wymiany informacji internetowej, co przyspiesza fazę decyzyjną niektórych instytucji rządowych.O relacjach samorządów wojewódzkich i powiatowych w zakresie wdrażania sektor...

Niepotrzebne zmiany

Docierające do Sochaczewa pogłoski o kolejnych przygotowywanych przez mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zmianach w zasadach podpisywania kontraktów na usługi medyczne w roku 2004 wzbudziły wiele kontrowersji.Jak się okazuje, sochaczewski szpital od 1 stycznia przyszłego roku podlegałby bezpośrednio nie warszawskiemu, jak dotychczas, oddziałowi NFZ, lecz przeniesiony by został do regionu płockiego. Co się z tym wiąże, łatwo sobie wyobrazić. Utrzymywane od wielu lat kontakty środowisk lekarskich i instytucji Warszawy i Sochaczewa zostałyby praktycznie zerwane. Aktualnie nasz ZOZ współpracuje bezpośrednio z 66 warszawskimi i podwarszawskimi szpitalami, klinikami, instytutami i instytucjami zdrowia, zarówno w zakresie leczenia pacjentów, jak i w zakresie szkolenia i specjalizacji kadry medycznej. Jednocześnie podjęte rozmowy z powiatami żyrardowskim i grodzis...

Powiatowe obligacje

Na 3 miliony 700 tysięcy złotych określili w lipcu tego roku radni powiatowi wysokość programu emisji powiatowych obligacji. Konieczność sięgnięcia do takiego środka zaistniała po przedłużeniu procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa na terenie pól czerwonkowskich. Nowa ustawa sejmowa spowodowała konieczność rozpoczęcia całej procedury zmiany od początku, natomiast w tegorocznym budżecie założono, że ich sprzedaż, a co za tym idzie, wpływ pieniędzy do powiatowej kasy, nastąpi już w tym roku.Po ogłoszonym przetargu okazało się, że najkorzystniejszą ofertę emisji przedstawił Bank Ochrony Środowiska S.A. 17 września w siedzibie Zarządu Powiatu doszło do podpisania umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty ...

Sobieszowo 2003 - poplenerowa wystawa MOK Chodaków

W najbliższą sobotę 27 września o godzinie 15,3o w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie nastąpi otwarcie wystawy poplenerowej „Sobieszewo 2003”. Od 8 do 19 lipca Starostwo Powiatowe zorganizowało nad morzem w Sobieszewie plener malarski, w którym wzięło udział 36 uzdolnionych plastycznie dzieci z powiatu sochaczewskiego. W tym roku po raz pierwszy w zajęciach brały udział także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie. Powstało bardzo dużo ciekawych prac, które obejrzeć będzie można właśnie od soboty.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach