starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Nie dla akcyzy

Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski i władze powiatu przyłączyły się do protestu - oświadczenia Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i Związku Powiatów Polskich w sprawie zamiaru radykalnej podwyżki stawek podatku akcyzowego od olejów opałowych i gazu płynnego, stosowanych do celów grzewczych Organizacje te wyrażają kategoryczny protest wobec zamiaru czterokrotnego wzrostu stawek podatku akcyzowego od mediów grzewczych, które są powszechnie stosowane w budynkach i instytucjach publicznych, w tym szkołach, szpitalach itp. instytucjach i placówkach, a także przez bardzo liczne gospodarstwa domowe, zwłaszcza na terenie ziemi sochaczewskiej, gdzie nie ma sieci gazowej. Realizacja tego zamysłu silnie uderzy w budżety powiatów, miast i gmin oraz ich mieszkańców, a także obróci wniwecz wielki wysił...

Braknie 102 milionów

Na prawie 102 i pół miliona złotych wyceniła Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia niedobór środków na finansowanie tegorocznych mazowieckich usług medycznych. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć w roku następnym. Dlatego starosta Józef Gołębiowski i dyrektor ZOZ Michał Milczarek postanowili przyłączyć się do stanowiska Rady MOW, popieranego przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Województwa, Prezydenta Warszawy, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej, Przewodniczącej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Przewodniczącej OZZPiP woj. mazowieckiego oraz dyrektora Mazowieckiego OW NFZ, które dotyczy środków finansowych na zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2006.W dokumencie tym strony zgodnie stwier...

Rowerzyści na drodze

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” - organizatorzy VI Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim informują, że w sobotę 4 czerwca trasą z Sochaczewa przez Janaszówek, Skarbikowo, Zawady, Pasikonie, Łazy, Grabnik do Granicy przejedzie zorganizowana grupa rowerzystów. Powrót do Sochaczewa będzie odbywał się tą samą drogą. Organizatorzy przepraszają za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przejazdem uczestników Rajdu.

Działka dla Muzeum

O prawie pół hektara zwiększyła się od 21 maja powierzchnia, na której sochaczewskie Muzeum Kolejki Wąskotorowej będzie mogło eksponować swoje zbiory. Stało się tak dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez Starostę Sochaczewskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa, mazowieckiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, który jest organem założycielskim muzeum, działki o powierzchni 4.834 metry kwadratowe wraz z pawilonem 827 mkw., który był siedzibą najpierw przedszkola kolejowego, a następnie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Korzystając z okazji uroczystego otwarcia sezonu turystycznego 2005, Starosta Józef Gołębiowski i Marszałek Adam Struzik podpisali w siedzibie Muzeum akt notarialny stanowiący umowę darowizny. Obecni przy podpisaniu wicemarszałek Janusz Ulatowski, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Janusz Sankowski i k...

Iwaszkiewicz by się cieszył

Prawie godzinę dyskutowali powiatowi radni na ostatniej sesji Rady nadpodjęciem decyzji o zaciągnięciu 140. tysięcznego kredytu na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza w Chodakowie. Choć uchwała podjęta została piętnastoma głosami „za” i jedynie dwoma wstrzymującymi się od głosu, padło wiele pytań, które, jak uzasadniali to pytający, miały na celu jedynie dobro o finanse powiatu, w żadnym stopniu nie umniejszając konieczności takiej inwestycji i poprawy bezpieczeństwa dzieci. Adam Jeznach pytał o to, czy pieniądze przewidziane jako wkład własny powiatu, czyli 60 tysięcy złotych (wartość tegorocznych prac w ZSOg. to 200 tysięcy) są już na koncie Starostwa, czy wykonana została symulacja oszczędności finansowych wyn...

Szlachetne zdrowie

Nie będzie dodatkowych opłat od pacjentów za wykonywanie świadczeń medycznych objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku. Przez dwa dni w listopadzie ubr. tamtejsi pacjenci mogli dobrowolnie płacić za wizyty w przychodniach specjalistycznych po 15 złotych. Dzięki temu byli przyjmowani przez lekarzy poza niskim limitem ustalanym na podstawie kontraktu z Funduszem. O takim i innych pomysłach rozwiązania problemów sochaczewskiego szpitala rozmawiali z Zarządem Powiatu dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański i ZOZ Michał Milczarek. Wchodząca w życie od 20 maja ustawa o restrukturyzacji zespołów opieki zdrowotnej nakłada obowiązek przygotowania w ciągu trzech miesięcy programu restrukturyzacyjnego, jeżeli placówka zamierza skorzystać z rządowej pożyczki na częściową sp ...

XXXVI Sesja Rady Powiatu, czyli okna i podwyżki

XXXVI Sesja Rady PowiatuOkna i podwyżkiPowiatowi radni na XXXVI sesji Rady w dniu 20 maja podjęli decyzję o zaciągnięciu 140.000 zł kredytu na wymianę okien i termomodernizację Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. W tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel 200 tys. zł, z tego 60 tys. z pieniędzy powiatu. Preferencyjny, czteroletni kredyt może zostać umorzony w 25 procentach na podobnych warunkach, jak kredyt Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji ponad godzinnej dyskusji wielu radnych poruszyło kilka ciekawych problemów, także nie związanych bezpośrednio z uchwałą, więc wrócimy do nich w przyszłym tygodniu. Jednogłośnie Rada ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 650 zł (dotychczas 600 zł) w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek o...

Europejskie wizyty

Od 15 do 19 czerwca będą na Mazowszu przebywali goście z Włoch i Anglii, którzy w ramach Europejskiego Programu Aktywizacji i Integracji Podregionów SMEnterReg spotkają się z przedstawicielami polskich powiatów – zachodniego warszawskiego, nowodworskiego i sochaczewskiego. Celem konferencji będzie identyfikacja wspólnych celów programu, opracowanie i podpisanie projektów wspólnych, międzynarodowych przedsięwzięć, jakie będą realizowane, przede wszystkim z pieniędzy unijnych.Główną siedzibą konferencji „SMEnterReg MAZOWSZE 2005” będzie Centrum Edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Po seansie wizualno – muzycznym „Puszcza Kampinoska” kolejne wystąpienia poświęcone zostaną omówieniu zasad współdziałania oraz prezentacji polskich powiatów, włoskich prowincji i angielskich dyst...

Dla ludzi o wielkim sercu i dobrej woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie poszukuje osób lub rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Kiedy naturalni rodzice, z różnych powodów, nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom właściwej opieki i wychowania, rolę tę należy powierzyć rodzinie zastępczej, czyli małżonkom lub osobie niekoniecznie posiadającym własne potomstwo. Rodzina zastępcza zawodowa, za świadczone przez siebie usługi opiekuńcze, oprócz częściowego pokrycia kosztów utrzymania ponoszonych na dzieci, otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie.Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe; możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego; możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka; możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; odpowiednie warunki do wypoczynku i ...

Fundusz dla przedsiębiorców

Powiat Sochaczewski od początku jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., dzięki czemu przedsiębiorcy zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie ziemi sochaczewskiej mają możliwość uzyskania na korzystnych warunkach poręczenia kredytu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w ramach funduszy strukturalnych małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskały szeroką ofertę wsparcia.Najczęściej stosowanym instrumentem pomocy jest dotacja inwestycyjna, a warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie przez przedsiębiorstwo finansowania części inwestycji. Jeżeli nie mamy własnych pieniędzy na ten cel, finansowanie to pochodzić może z kredytów i pożyczek.Według danych statystycznych, małe i średnie ...