starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Skąd wziąć euro

Choć zainteresowanie funduszami unijnymi jest bardzo duże, nadal niska jest jakość przygotowywanych dla uzyskania dotacji wniosków. Dlatego Ministerstwo Gospodarki i Pracy przygotowało serię bezpłatnych szkoleń, o których informacje można zasięgnąć na stronie www.funduszestrukturalne.gov.plSzkolenia rozpoczęły się na terenie całej Polski i trwać będą jeszcze do listopada. Na 120 seminariach i 140 warsztatach głównie przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele organizacji publicznych i samorządów będą mogli zdobyć wiedzę, jak skutecznie i prawidłowo ubiegać się o pieniądze unijne. Największe pomyłki, jakie dotąd wykrywali urzędnicy ministerialni, to błędy w dokumentach, inne wartości podane w biznes planie, a inne w aplikacji, brak właściwych podpisów. Niektórzy przedsiębiorcy...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 6 października Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu IV rokowań na sprzedaż tzw. „Pól Czerwonkowskich”, czyli 54 ha działki gruntu przy ul. Olimpijskiej. Wyznaczona za tę nieruchomość cena do rokowań wynosi teraz 10 milionów złotych. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił podpisane przez Starostów porozumienie z gminą Teresin na dalszą budowę chodnika w Budkach Piaseckich. Gmina przeznaczyła na ten cel dodatkowo 20 tysięcy złotych. * Dyrektor Najdzik poinformował o zamiarze rozpoczęcia robót remontowych na moście w Kozłowie Biskupim, polegających na wymianie nakładki drewnianej. Istniejąca nakładka ma już trzy lata i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa jazdy.* W obecności wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczącego Komisji ...

Filos – dla ofiar przemocy

Patologia w rodzinie, maltretowane żony i dzieci – to coraz częstsze powody policyjnych interwencji. Interwencji, które po paru dniach zapadają w niepamięć, a powraca przemoc, alkohol i bicie. Ofiary nie mają się do kogo zwrócić – pomoc prawnika, psychologa czy innego specjalisty może się ograniczyć jedynie do porad. A żyć gdzieś przecież trzeba. O rodzinnych gehennach wiedzą najbliżsi sąsiedzi, policja, rodzina. Z reguły jednak nie reagują. Może dlatego, że przekonanie o wtrącaniu się „nie do swoich” spraw może tylko pogorszyć już istniejącą sytuację i stworzyć kolejnych wrogów. W Żyrardowie powstało Stowarzyszenie „Filos”, którego za cel postawiło sobie wspieranie wszystkich działań związanych z likwidacją skutków patologii w rodzinach. Dlatego postanow...

Edukacyjna konferencja

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy współudziale Fundacji „Jesteśmy Razem” jest w dniu 26 października w godz. 10,30 – 15,oo organizatorem konferencji „Sztuka - Wychowanie – Społeczeństwo”. Celem konferencji jest pokazanie roli kultury i jej dziedzin w wychowaniu młodych pokoleń i rozwoju społeczności lokalnej. Udział w bezpłatnej (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu) konferencji wziąć mogą instytucje kultury, dyrektorzy szkół i nauczyciele, wychowawcy świetlic, pracownicy bibliotek, samorządów, placówek oświatowo – wychowawczych, stowarzyszeń i związków twórczych. W trakcie spotkania, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Głowackiego, przewidziany jest program artystyczny, zaprezentowanie prac VII Pleneru Plastycznego organizowanego...

Antykryzysowe szkolenia

Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego był w dniach 3 i 4 października organizatorem szkolenia dla powiatowych i gminnych pracowników merytorycznych zajmujących się tymi problemami.Niewątpliwie swój udział w intensyfikacji tych działań mają coraz częściej docierające do nas medialne informacje o zagrożeniach ze strony „ptasiej grypy”, która niedługo może nam zagrozić, a także coraz częściej niestety występujące anomalie powodujące kataklizmy, powodzie, katastrofalne pożary itp. Im bliżej Warszawy, tym bardziej można się też obawiać konieczności zapobiegania lub usuwania skutków ewentualnych działań terrorystycznych. Zebrani dyskutowali też nad zadaniami wynikającymi z ustawy o stanie klęski żywiołowej, zapoznali się z planem dystrybucji preparat...

Dukaty dla najlepszych

Kapituła Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” zaprasza wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków o nadanie Znaku II edycji. Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi Kapituły Znak będzie przydzielany w kategoriach produkt (przemysłowy i przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzór wniosku oraz regulamin konkursu można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Ziemowita 10. Kapituła Znaku Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do końca października pod adresem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0 – 46 864 – 18 - 33. Warto przypomnieć, iż „Sochaczewskim Dukatem” zostaną oznaczone towary, usługi lub inicjatywy o wysokich walorach jakościowych, kojarzących się z terenem powiatu...

Milion na drogi

Po pół miliona złotych w 2005 i 2006 roku przeznaczy dodatkowo samorząd województwa mazowieckiego na prace na drogach każdego powiatu. Muszą to być drogi powiatowe łączące się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi lub krajowymi – taką informację przekazał zebranym w Pułtusku mazowieckim starostom marszałek Adam Struzik. Milion złotych w ramach Mazowieckiego Programu Rozbudowy Sieci Dróg Powiatowych zużyte być może na remont, modernizację lub budowę całkowicie nowego szlaku. Zarząd Powiatu Sochaczewskiego złożył już wniosek na dokończenie budowy drogi Brzozów – Iłów.Jak twierdzi obecny na Konwencie Powiatów wicestarosta Stefan Grefkowicz, więcej dobrych wiadomości niestety nie było. Marszałek Adam Struzik poinformował o stanie realizacji projektów i działań wdrażanych ...

Medaliści i olimpijczycy

Medaliści olimpijscy Zygmunt Smalcerz i Wiesław Rutkowski przybyli 30 września do gościnnej sali Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie na uroczyste zakończenie roku sportowego 2004/2005 i otwarcie nowego - 2005/2006. Na zaproszenie Zarządu Powiatowego SZS przybyli również –członek Rady Głównej SZS Eligiusz Ptaszyński, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek i wiceprzewodniczący Jan Kopeć, wicestarosta Stefan Grefkowicz, burmistrz Bogumił Czubacki, przewodnicząca Komisji Sportu Halina Pędziejewska, dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Marek Fergiński, przedstawiciele władz gminnych, szkolnych i sportowych. Roczne wyniki i osiągnięcia podsumowali Mieczysław Głuchowski i Zenon Grąbczewski, a potem rozpoczęła się najbardziej oczekiwana część, czyli wręczanie medali i nagród.W szkołach ponadgimnazjalnych puchary za tytuły mist...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 29 września przybyli zaproszeni burmistrzowie miasta Sochaczewa. Rozmowy dotyczyły propozycji kupienia od władz powiatu „Pól Czerwonkowskich”, czyli 54 hektarowej działki przy ul. Olimpijskiej. Aktualnie na ukończeniu jest ciągnąca się od kilku lat procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta na tym terenie. Po uzyskaniu opinii komisji architektoniczno – urbanistycznej prawdopodobnie pod koniec roku uchwała może trafić do Rady Miejskiej. Burmistrz zaproponował cenę 5 milionów złotych, jednak uchwała Rady Powiatu zobowiązuje Zarząd do sprzedaży pól w formie przetargu. Aktualna cena tych terenów wynosi 12.700 tys. złotych, już po 20 proc. obniżce wartości wyceny. Burmistrzowie przyznali, że komercyjnie wartość pól jest większa, ale miasto bierze na siebie obowiązek w...

Znowu za mało dla szpitali

Jak obiecywali przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, na usługi służby zdrowia w przyszłorocznym budżecie zaplanowano o ok. 4 procent więcej środków niż w roku bieżącym. Jeszcze nie wiadomo jednak, jak te pieniądze rozłożą się na poszczególne szpitale i kontrakty. Ogółem na świadczenia zdrowotne w przyszłym roku Fundusz wyda ponad 33,6 mld zł, o ok. 5,1 proc. więcej, choć dyrektor sochaczewskiego ZOZ Michał Milczarek uważa, że z analizy materiałów mazowieckiego NFZ wynika, że będzie ich niestety dużo niej. Choć dla Mazowsza przewidziano na 2006 rok 5 miliardów 209 milionów złotych (w roku 2005 było 5 miliardów 39 milionów), zwiększenie ilości pieniędzy jest iluzoryczne. Z czego wynika różnica ? Przede wszystkim ze zmiany zasad naliczania pienięd...