starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Pustak ścienny ceramiczny Mega 40 - Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Plecewice” S.A.Pustak Mega 40 przeznaczony jest do wykonywania ścian zewnętrznych jednowarstwowych bez spoiny (na tzw. wpust i pióro). Pustaki charakteryzują się dużą trwałością, wytrzymałością, odpornością na korozję biologiczną oraz dużą zdolnością akumulacji ciepła.Mur wykonany z pustaków Mega 40 nie wymaga docieplenia. Rozbudowana sieć por i mikropor znacznie zmniejsza gęstość materiału ceramicznego, a tym samym zwiększa izolacyjność cieplną.Produkt doceniony został przez odbiorców indywidualnych i firmy budowlane oraz uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Lider Polskiej Ekologii do 15 lutego!

UWAGA!Termin składania wniosków do 10. edycji Konkursuzostał przedłużony do 15 lutego 2007 r.O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.Konkurs Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorcó...

Przesłuchania w toku

Trwają przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Komisja, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Powiatu, p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański, trzeci dzień prowadzi rozmowy i sprawdza merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. do składu komisji zaproszony został także wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Zbytniewski, jednakże w pracach tejże uczestniczyć nie może.Z konkursu wykluczone zostały kolejne dwie osoby. Jeden kandydat sam zrezygnował, natomiast drugi nie potrafił udokumentować zawartych w swojej ofercie trzech lat...

Innowacyjność - kolejne bezpłatne szkolenie

Do 12 lutego można zapisać się na bezpłatny warsztat „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”, który odbędzie się 13 i 14 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm konsultingowych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z nowym programowaniem unijnym na lata 2007 - 2013 oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych.Warsztaty skierowane są do firm sektora MSP. Szczególnie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziały osoby, które uczestniczyły w pierwszym szkoleniu. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy kawowe i obiad.Dokumenty zgłoszeniowe można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul....

Merytoryczna sesja

Zaraz po Sesji Budżetowej, 2 lutego odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Posiedzenie miało charakter merytoryczny, podjęto pięć uchwał oraz dokonano wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Nowi przedstawiciele W związku ze zmianą władz powiatu sochaczewskiego po wyborach samorządowych konieczne były zmiany w uchwałach w sprawach przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Powiatów Polskich. zmiany polegają na wytypowaniu nowych przedstawicieli naszego powiatu do reprezentowania w organizacjach. I tak w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury będzie nas reprezentował wicestarosta Piotr Osiecki, natomiast w Związku Powiatów Polskich starosta Tadeusz Koryś.Współpraca z organizacjami pozarządowymiRada przyjęła Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organi...

Budżet oszczędności

Szósta Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie była Sesją Budżetową. 2 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007 dwudziestoma głosami za przy jednym głosie przeciwnym.Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak skupiając uwagę na rzeczach najistotniejszych, które stanowią o całokształcie finansów powiatowego samorządu. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46 421 573 zł w 53 % (ponad 24 mln zł) stanowi subwencja oświatowa. Blisko 10 mln zł to dochody z udziału podatku PIT i CIT, przeszło 2 mln zł to dochody własne, w tym pochodzące z opłaty komunikacyjnej. Pozostałą część dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz odsetki od kont bankowych.Wydatki zostały ustalone na poziomie 45 558 978 zł, natomiast powstałą nadwy...

Posiedzenia Zarządu Powiatu - 31.01.2007 r.

* Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach Krystyna Łapczyńska przedstawiła miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku 2007. Kwota 1993 zł jest wyższa o 41 zł w stosunku do roku ubiegłego. Aktualnie w Domu Dziecka przebywa 48 wychowanków w tym 6 z poza terenu powiatu. Decyzja o zatwierdzeniu przedstawionej stawki zapadnie na najbliższym posiedzeniu Zarządu po dokładnej analizie części składowych sporządzonej kalkulacji.* Również Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak – Sobotta przedstawiła wyliczony miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w roku 2007, który wynosi 1872 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2006 o 144 zł. Dyrektor Nowak - Sobotta poinformowała, iż powyższa stawka nie zostanie podniesiona do chwili poprawy standardów D...

Sochaczew na trasie Rajdu Wisły

Starostwa sochaczewski Tadeusz Koryś wszedł w skład komitetu organizacyjnego II Rajdu Wisły – Rowerem po Europie. W Rajdzie weźmie udział około 250 osób, które 25 maja 2007 roku wyjadą z miasta Wisła, aby wzdłuż rzeki Wisły dotrzeć 8 czerwca do Gdańska.Wśród uczestników rajdu będą posłowie Parlamentu Europejskiego oraz młodzież z państw Unii. Rajd odbędzie się w 50 – lecie Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej, a jego celem będzie promocja idei budowy Wiślanej Trasy Rowerowej, która stałaby się atrakcją turystyczną naszego kraju. Patronat nad II Rajdem Wisły objęły m.in. Telewizja Polska i Polskie Radio, a w komitecie organizacyjnym zadeklarowali udział szefowie przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce, Minister Rozwoju Regionalnego ...

Innowacyjności ciąg dalszy

Rozpoczęte szkolenia dla sochaczewskich przedsiębiorców będą kontynuowane jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce 11 i 12 stycznia, podczas którego zostały przekazane podstawowe informacje na temat innowcyjności oraz programowania unijnego na lat 2007 - 2013. Obecnie realizująca projekt szkoleniowy Firma 2000 przystąpiła do kolejnego etapu, mianowicie przeprowadzenia zajęć warsztatowych. Planowane są dwa terminy warsztatów: 13 - 14 luty oraz 26 - 27 luty. Przedsiębiorcy, którzy brali udział w styczniowym spotkaniu mogą teraz doskonalić się na dwudniowym warsztacie „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel. 46 864 18 30 lub z Powiatową Izbą Gospodarczą w Sochaczewie.

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Ogórki konserwowe - Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Mazowsze”Przetwory produkowane przez ZPS „Mazowsze” wytwarzane są z surowców najwyższej jakości. Ogórki kupowane są od miejscowych producentów rolnych przestrzegających zaleceń fitosanitarnych. W procesie produkcyjnym nie stosuje się chemicznych konserwantów.Spośród 22 przetworów owocowo - warzywnych, które firma „Mazowsze” dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny, ogórki konserwowe ze względu na swoje walory smakowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Marka i sam produkt jest rozpoznawalna i kojarzy się nie tylko z firmą, ale też z naszym regionem.