starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Policz swoje śmieci

„Towarzystwo na rzecz Ziemi” podejmuje wiele ciekawych prób pobudzenia myślenia ekologicznego, zwłaszcza młodzieży. Jedną z nich jest wydany przed wakacjami „Zbiór zadań matematycznych o tematyce ekologicznej” autorstwa Elżbiety Gierek i Ilony Gwiżdż. Publikacja prezentuje zadania matematyczne dotyczące problemów ochrony środowiska, przeznaczone dla klas szóstych szkoły podstawowej oraz pierwszych klas gimnazjum. Zbiór zadań to ciekawa i innowacyjna forma edukacji ekologicznej. Zadania matematyczne wskazują liczbowo problemy środowiskowe, dzięki którym młodzież jest w stanie policzyć np. ilość odpadów trafiających na składowisko odpadów komunalnych (i koszty ich składowania), ilość wody zużywanej podczas kąpieli w wannie i pod prysznicem, ilość energii potrzebnej do ogrzania jednego pomieszczeni...

Jeszcze sesja i wakacje

Bardzo bogaty program XXIII sesji rady powiatu, która rozpocznie się 29 czerwca o godz. 10,oo w Sali konferencyjnej starostwa przy ul. Piłsudskiego 65, przewidział przewodniczący Rady Andrzej Grabarek. Głównym tematem będzie informacja o działalności ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w roku 2003 i w pierwszych czterech miesiącach roku 2004 oraz o sytuacji finansowej jednostki Związane jest to z dyskusją i podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego szpitala za okres 01.01.2003 do 31.12.2003 r. Inne uchwały dotyczyć będą uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004 – 2008, zmiany kategorii drogi publicznej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2004. Radni ustalą także szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Powiatu Sochaczewskiego i jednostek organizacyjnych powiatu z ty...

Akademickie lotnisko

Rektorzy Politechnik – łódzkiej – prof. Jan Krysiński i warszawskiej – prof. Stanisław Mańkowski, podpisali w imieniu wszystkich rektorów państwowych uczelni tych miast apel do rządu polskiego w sprawie lokalizacji i budowy nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią. Według nich najlepszą lokalizacją jest Sochaczew, Babsk lub Mszczonów, choć rektorzy nie popierają żadnej z konkretnych lokalizacji. Nie spełnia natomiast tego warunku preferowany dotychczas Modlin. Autorzy apelu podkreślają, że „ten port lotniczy powinien być bramą wjazdową do Europy Środkowo – Wschodniej. Lotnisko usytuowane między Łodzią a Warszawą może być nie tylko głównym ogniwem łączącym obydwie aglomeracje, ale wpłynie na sytuację siedmiu milionów osób, które mieszkają w tych regiona...

Powiat dla mieszkańców

Opracowana została koncepcja rozbudowy budynku byłego internatu dla potrzeb starostwa powiatowego w Sochaczewie. Wydziały urzędu, mieszczące się dotychczas w wielu punktach miasta, będą miały możliwość przyjmowania interesantów w jednym, funkcjonalnym i przystosowanym do tego celu miejscu. Znikną uciążliwości mieszkańców powiatu, którzy jeszcze muszą krążyć po mieście w poszukiwaniu odpowiednich służb powiatowych. Koncepcja zawiera krótki opis techniczny i rysunki przedstawiające plan zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego. Zakłada ona dostosowanie pozostałych dwóch pięter byłego niewykorzystywanego w pełni internatu ZS RCKU oraz rozpoczęciu budowy nowego skrzydła budynku, które połączone z dotychczasowym łącznikiem przeznaczone zostanie głównie dla potrzeb Wydziału Komuni...

Turystyka i Chopin

Zgodnie z podjętymi w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu decyzjami, zakończyły się prace nad opracowaniem audytu turystycznego powiatu sochaczewskiego. Przygotowany został przez Wydział Promocji starostwa i Polską Agencję Rozwoju Turystyki. Zgodnie z umową projektem objęto wszystkie gminy powiatu, choć trzeba szczerze przyznać, że nie wszystkie zaangażowane były w równym stopniu. Wielu chyba jeszcze nie zdaje sobie sprawy z wagi współpracy w budowaniu jednolitej oferty turystycznej, wspólnego wizerunku turystycznego regionu czy na przykład promocji markowego produktu.W opracowaniu przedstawiono najważniejsze atuty powiatu związane z atrakcyjnością turystyczną. Zawarto także wskazówki, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta turystyczna, wpływająca na stałe zwiększanie liczby naszych gości. Na podstawie analizy obecnego sta...

HACCP czyli zdrowe papu

Ustawa „O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia” oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarno – higienicznych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami nakłada wprowadzenie systemu HACCP do zakładów spożywczych. Dotyczy to więc również wszelkich stołówek, zakładów zbiorowego żywienia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, szpitalach itp. Nad tymi instytucjami nadzór sprawują władze samorządowe, dlatego z inicjatywy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego i Kazimierza Górskiego z firmy „Sochland”, który nieodpłatnie przeprowadził prezentacje, w siedzibie starostwa odbyło się szkolenie, poświęcone aspektom wdr...

Komputer w szkole

Dysproporcje w wyposażeniu polskich placówek oświatowych, które uwidaczniają się tym bardziej, im bliżej unijnych standardów mają uczyć się nasze dzieci, długo jeszcze będą znaczące. Dlatego Związek Powiatów Polskich, którego aktywnym członkiem jest także powiat sochaczewski, podjął kolejną akcję mającą na celu stałe zmniejszanie tych różnic. Tym razem w ramach programu „Komputer w UE – Program Wyrównywania Szans” pojawiła się możliwość zaopatrywania placówek szkolnych w projektory multimedialne. Projektor umożliwia szkołom stosowanie technik multimedialnych w nauczaniu praktycznie każdego przedmiotu. Pozwala na korzystanie z możliwości przekazywania informacji w nowoczesnej, ciekawej i przystępnej formie. Główną barierą szerszego stosowania tych technik był...

Oscypek i golonka w UE

Czy „sochaczewska golonka” będzie miała szanse na ochronę prawną Unii Europejskiej jako znak i wyrób prawnie chroniony ? Zgodnie z przepisami, jeżeli jakieś wyroby spełniają unijne normy – to tak. Wnioski dotyczące produktów regionalnych będą natomiast w dalszym ciągu rozpatrywane na poziomie krajowym. W Polsce od trzech lat, dzięki przepisom prawa własności przemysłowej, można rejestrować nazwy regionalne. Wniosek jednak musi zwierać wyszczególnienie, jakich towarów dotyczy, jakie są ich specyficzne cechy i właściwości, sposoby wytwarzania oraz metody kontroli. Powinien także wykazywać, że produkt, którego nazwa ma trafić do rejestru oznaczeń geograficznych, jest mocno związany z danym regionem, jego historią, tradycją i gospodarką.W Unii od 1992 roku istnieje prawna ochrona produktów regionalnych, t...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu czerwcowym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie nadzorem inwestycji mających na celu likwidację barier architektonicznych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański w związku ze zmianami zasad finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił konieczność działań, które wymagają specjalistycznej kontroli i nadzoru, zwłaszcza w sferze przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów. * Zastępca dyrektora Wydziału Mieniem Krzysztof Żyżyński przedstawił wyniki przetargów ogłaszanych na nieruchomości powiatowe. Przetarg na działkę przy ul. Gawłowskiej (cena 131.700 zł) nie doszedł do skutku, mimo wpłaconego wadium. Postanowiono ogłosić drugi przetarg na tę nieruchomość.* W dniu 3 czerwca nie odbył się II przetarg na „po...

Dla przedsiębiorczych przedsiębiorców

W ramach programu likwidacji negatywnych skutków bezrobocia ,,PRZEDSIĘBIORCA" Zarząd Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości w Poznaniu pragnie realizować w powiecie sochaczewskim ogólnopolski program likwidacji negatywnych skutków bezrobocia. Jak poinformował prezes Fundacji Arkadiusz Zakrzewski, w lokalnych firmach, które wyraziłyby zainteresowanie tym programem, realizowana byłaby część praktyczna jednego z sześciu kursów. Kursanci nie będą pracownikami danej firmy i muszą posiadać status bezrobotnego. Z tytułu udostępnienia stanowisk zajęć praktycznych, dana firma nie będzie ponosić typowych kosztów funduszu płac. Bezrobotny i jego rodzina otrzymywałaby pomoc materialną od Fundacji. W praktyce wielkość pomocy udzielanej bezrobotnemu i jego rodzinie kształtowałaby się na poziomie wynagrodzenia netto pracownika etatowego w d...