starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Gala na sześć Dukatów

Kolekcja Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” powiększyła się o kolejnych laureatów. Do grona najlepszych produktów naszego regionu dołączyli - pierogi szpinakowe firmy Pol - Flavour, ogórki konserwowe z „Mazowsza”, pustak ścienny mega 40 produkcji PCB Plecewice, jabłko w cieście francuskim z cukierni „Jeznach” oraz w kategorii usługa szkolenia i konferencje dla aktywnych oferowane przez Motel „Chabrowy Dworek” i w kategorii inicjatywa gospodarstwo agroturystyczne „Strusie” pani Katarzyny Panek.Ceremonię wręczenia statuetek, która odbyła się 27 stycznia w „Chabrowym Dworku” w Serokach poprowadził pracownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i jednocześnie sekretarz Kapituły Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” Tadeusz Jaworski. Dukaty natomiast wręczali: Tadeusz Koryś Starosta Sochaczewski, Piotr O...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 26.01.2007 r.

* Zarząd Powiatu wspólnie z Kazimierzem Najdzikiem dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg ustalił jako priorytetową inwestycję budowy chodnika na ulicy Gawłowskiej. Inwestycja musi zostać potraktowana całościowo, dlatego zgodnie z wstępnymi ustaleniami zostanie wykonana przez trzy sochaczewskiego samorządy: Gminę Sochaczew, Miasto Sochaczew oraz Powiat Sochaczewski. Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Najdzika, aby w pierwszej kolejności zostało przygotowane porozumienie z wójtem Mirosławem Orlińskim na wykonanie dokumentacji chodnika.* Stefan Grefkowicz, dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem, przedstawił trzy podania lokatorów o wykup mieszkań przy ulicy Gawłowskiej obok sochaczewskiego szpitala. Zarząd wyraził zgodę, a Wydział Gospodarki Mieniem przystąpi do wykonania wyceny i przygotowania spraw notarialnych. Lokatorzy zgodnie z uchwałą R...

Programy stypendialne

Powiat Sochaczewski informuje, iż realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:1. „ Matura bez barier – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” – adresowany do młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, pobierającej naukę w szkołach prowadzonych/dotowanych przez powiat sochaczewski. Całkowita wartość projektu wynosi 313 500 zł Wsparciem objętych zostało 313 uczniów Kwota przyznanego wsparcia 100 zł miesięcznie (wypłacane za miesiące wrzesień 2006r. –...

Kolejne edycje Homera i Pegaza

Po raz kolejny ruszają programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych PEGAZ i HOMER – realizowane przez Oddział Mazowiecki PFRON. W tym roku zostały zmienione terminy składania wniosków, a programy są przeznaczona dla:Program PEGAZ :a) Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu – adresatami programu są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, pracujące, poszukujące pracy lub uczące się ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, posiadające prawo jazdy.b) Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego – adresatami programu są: - niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadających orzeczenie zaliczeniu do niepeł...

Wypromować biblioteki

Bibliotekarze z województwa mazowieckiego wzięli udział w konferencji metodycznej, którą zorganizowała sochaczewska filia biblioteki pedagogicznej. Spotkanie odbyło się w środę 24 stycznia w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Sochaczewie. Maciej Małecki z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa przedstawił prezentację na temat narzędzi promocji w marketingu terytorialnym. Wykład był ilustrowany przykładami z projektów realizowanych przez Wydział Promocji. Zebrani wysłuchali też wykładu Roberta Miszczuka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o formach promocji biblioteki.

Wyborczy Konwent

Starosta sochaczewski Tadeusz Koryś brał udział 18 - 19 stycznia w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego. Obrady, które odbyły się tym razem w Płocku poświęcone były wyborom władz Konwentu oraz sprawozdaniu z działalności organizacji. Przewodniczącym Konwentu ponownie został Tadeusz Nalewajk, starosta pułtuski. Natomiast Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusewicz przedstawił aktualną informację na temat działań Związku.Druga część spotkania poświecona została problematyce europejskiej. Tu dominowały dwie kwestie: absorpcja środków unijnych w latach 2007 - 2013 oraz wdrażanie Europejskiego Funduszu społecznego i plany realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Gościem specjalnym obrad był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką . Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli starania o ustanowienie św. Kingi swoją patronką, bo jak stwierdzili „Święta Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem, dla nas – samorządowców – jest wspaniałym wzorem do naśladowania”. Pismo z tą prośbą samorządowcy skierowali do Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi poparli ich starania – udzielając nihil obstat, przekazali sprawę do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na mocy dekretu Kongregacji z 27 października 2006 r. Stolica Apostolska potw...

Kandydaci na dyrektora Szpitala

Zarząd Powiatu w Sochaczewie na posiedzeniu 26 stycznia rozpoczął wybór dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Jak poinformowali wicestarosta Piotr Osiecki oraz Sylwester Szymański, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, na ogłoszony przez Zarząd Powiatu nabór wpłynęło w sumie 10 ofert, z czego jedna wpłynęła po terminie. W tej sytuacji pod względem formalnym było sprawdzanych 9 ofert. Jedna oferta nie zawierała podstawowego dokumentu, mianowicie realnej koncepcji funkcjonowania szpitala powiatowego i poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego do dalszego etapu przeszło ośmioro kandydatów.Zarząd Powiatu ustalił przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala na 5, 6 i 7 lutego. Natomiast podczas posiedzenia Zarządu 9 lutego zostaną podjęte kolejne kroki. Możliwe, że ju...

Kompromis w sprawie mostu

Ze względu na fatalny stan techniczny most na ulicy Młynarskiej musiał zostać zamknięty. Dopuszczony jest jedynie ruch pieszy, co wywołuje zrozumiałe niezadowolenie wśród mieszkańców Chodakowa. Narosłe nieporozumienia wokół budowy mostu oraz krytyczna sytuacja obiektu, poparta aktualną ekspertyzą stanu technicznego zmusiły władze powiatu sochaczewskiego do zdecydowanego działania.17 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się spotkanie mające na celu ustalenie harmonogramu działań tak, aby jak najszybciej udrożnić przeprawę mostową, rozwiązując tym samym problem. W spotkaniu prowadzonym przez starostę Tadeusza Korysia udział wzięli burmistrzowie Bogumił Czubacki i Jerzy Żelichowski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Jaszczak, wicestarosta Piotr Osiecki, Janusz Ciura, Kazimierz Najdzik dyrektor Powi...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 17.01.2007 r.

* Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz przedstawił Zarządowi wniosek sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o sprzedanie gruntu o powierzchni 12 m kw. przy ulicy Trojanowskiej na poprawę infrastruktury (ogrodzenie terenu przepompowni.). Grunt znajduje się w pasie drogi powiatowej, jednakże sprawy gruntów nie są uregulowane geodezyjnie, stąd powiat nie ma wpisu do księgi wieczystej. W tej sytuacji powiat sochaczewski nie może sprzedać gruntu z przyczyn prawnych.* Wicestarosta Piotr Osiecki przedstawił Zarządowi efekt prac Komisji Budżetowej Rady Powiatu nad projektem budżetu na rok 2007. Komisja budżetowa przyjęła trzy autopoprawki przedstawione przez Zarząd Powiatu, natomiast nie złożyła do Zarządu Powiatu żadnych wniosków. Projekt budżetu został przyjęty przez Komisję. Sesja budżetowa odbędzie się 2 ...