starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Nowy rok w powiatowych szkołach

Milion osiemset tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 1 września. W szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski to 4.262 uczniów. Jest ich mniej o ponad 150 niż w roku ubiegłym – 1.364 w klasach pierwszych, 1.334 w drugich, 1.305 w trzecich i 259 w ostatnich. Uczyć ich będzie ponad 400 nauczycieli na 360 nauczycielskich etatach. Wiąże się to też ze zmniejszeniem liczby oddziałów lekcyjnych – w sumie o pięć. W skali kraju z szacunków ministerstwa edukacji wynika, że 1 września naukę rozpoczęło 6,681 mln uczniów, czyli o 14 procent mniej, niż przed 10 laty. W powiecie po raz pierwszy w tym roku zastosowano elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z informacji dyrektorów, system sprawdził się w całości usprawniając rekrutację. Spowodował likwidacj&...

RIO pozytywnie o budżecie

Przed XXXIX sesją Rady Zarząd Powiatu analizował sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu. Skarbnik Teresa Pawelak przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażającą pozytywną opinię przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. W wyniku analizy załączonych sprawozdań stwierdzono, że uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 43.926.563 zł. Dochody Powiatu zrealizowano w kwocie 22.307.672 zł, co stanowi 50,8 proc. planu (dochody własne w 33,3 proc.). Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca wynosił 8.213 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 818 złotych.Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec czerwca wynosił 15.720.343 z&#...

Z Syrenką przez powiat

Już kilka miesięcy temu podczas spotkania w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego z właścicielką biura podróży „Elentour” Elżbietą Wrońską narodził się pomysł, aby zaprosić na teren naszego powiatu dziennikarza „Życia Warszawy” Włodzimierza Likszę, który już od kilku lat organizuje weekendowe wyjazdy czytelników do najciekawszych miejsc i okolic stolicy i Mazowsza. Pan Włodzimierz nie mógł odmówić prośbom pięknej kobiety i w ten sposób 10 września doszło do odwiedzin. Przybyła z Warszawy ponad 50 – osobowa grupa gości zwiedziła sochaczewski, z największymi w Europie zbiorami oddział Muzeum Kolei Wąskotorowych. Oddział ma zresztą szansę stać się jednym z największych na świecie, gdyż podarowana mu przez Starostwo półhektarowa działka prz...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15 września dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił przyjęte przez Zarząd projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwałach wyrażających zgodę na realizację programów stypendialnych „Eurostypendia – studia i matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Związane są one z przyjętymi od 1 września br. zmianami definicji dochodu rodzinnego ucznia lub studenta, który jest podstawową zasadą naliczania świadczeń lub stypendiów. * Dyrektor Fergiński przedstawił propozycję dyrektora ZS im. J. Iwaszkiewicza dotyczącą mianowania Urszuli Opasiak na stanowisko wicedyrektora szkoły. Zarząd wyraził zgodę na tę kandydaturę.* Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli dyrektor Wydziału ...

Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma

Na posiedzenie Zarządu Powiatu 15 września przybyli dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański i dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Tematem była aktualna sytuacja szpitala, zwłaszcza w kontekście ostatnio ukazujących się w prasie lokalnej informacji. Dyrektor Milczarek stanowczo zdementował ostatnie wiadomości o planach zwalniania lekarzy, zwłaszcza chirurgów, oraz o niecelowości podejmowanych działań. Pacjentka, od której przypadku rozpoczęły się polemiki, została wbrew doniesieniom zbadana, zakwalifikowana do operacji w trybie pilnym i zoperowana. Kolejka oczekujących na zabiegi pacjentów jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana przez odpowiedzialnych za to lekarzy. Odnośnie opinii, iż kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zbyt mały . Dyrektor wyjaśnił, że NFZ w procesie kontraktowania dzieli pieniądze na ...

W programie PUP i budżet

Pierwsza po wakacjach, a XXXIX w tej kadencji sesja Rady Powiatu rozpocznie się 23 września o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W programie sesji przewodniczący Rady Andrzej Grabarek zaproponował podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; zmian w budżecie powiatu w roku 2005 oraz zmian w uchwałach wyrażających zgodę na realizację programów stypendialnych „Eurostypendia – studia i matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.Radni zapoznają się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu w I półroczu tego roku, oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze. Jak zwykle, sesję zakończą sprawozdania starosty Józefa Gołębiowskiego z prac Zarządu Powia...

Nowy rok w powiatowych szkołach

Milion osiemset tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 1 września. W szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski to 4.262 uczniów. Jest ich mniej o ponad 150 niż w roku ubiegłym – 1.364 w klasach pierwszych, 1.334 w drugich, 1.305 w trzecich i 259 w ostatnich. Uczyć ich będzie ponad 400 nauczycieli na 360 nauczycielskich etatach. Wiąże się to też ze zmniejszeniem liczby oddziałów lekcyjnych – w sumie o pięć. W skali kraju z szacunków ministerstwa edukacji wynika, że 1 września naukę rozpoczęło 6,681 mln uczniów, czyli o 14 procent mniej, niż przed 10 laty. W powiecie po raz pierwszy w tym roku zastosowano elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z informacji dyrektorów, system sprawdził się w całości usprawniając rekrutację. Spowodował likwidacj&...

Obradował Zarząd Powiatu

* W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8 września wziął udział wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć. * Wicestarosta Stefan Grefkowicz wręczył akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza na okres do dnia wyłonienia dyrektora szkoły w trybie konkursu, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, pani Hannie Boneckiej. Pani Hanna Bonecka była dotychczas zastępcą dyrektora.Obecni podkreślali zasługi zmarłego 2 września dyrektora Roberta Kwiatkowskiego, jego aktywność i zaangażowanie w pracę szkoły, rozwiązywanie codziennych problemów, cierpliwość w trakcie współpracy z powiatowymi władzami. * Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, której zadaniem będzie między innymi ustalenie kryteri&#...

Tydzień na żółto

Od 12 września ruszyła XV jesienna edycja ogólnopolskiej akcji "Żółty Tydzień". Jej celem jest edukacja i profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A i B. Wiemy jak groźny jest wirus HIV, tymczasem tuż koło nas grasuje wirus do sto razy bardziej zakaźny - wirus zapalenia wątroby typu B powodujący tzw. żółtaczkę wszczepienną. Groźne, szczególnie dla ludzi młodych, często podróżujących i aktywnych, jest także wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli tzw. żółtaczka pokarmowa. Szczepienie to najskuteczniejszy sposób profilaktyki chorób zakaźnych. Jednak tylko przyjęcie pełnego cyklu szczepień gwarantuje ochronę zdrowia na długie lata. Specjaliści przestrzegają przed poważnymi komplikacjami zdrowotnymi i życiowymi, jakie wiążą się z zachorowaniem. "Żó...

Sokrates dla edukacji

Od września do 1 listopada można składać wnioski o dofinansowanie działań z zakresu edukacji w ramach europejskiego programu „Socrates”. Celem programu jest wzmocnienie wymiaru edukacji i ułatwienie szerokiego, ponadnarodowego dostępu do zasobów edukacyjnych w całej Europie, zwłaszcza przez wspieranie szans we wszystkich dziedzinach edukacji, ilościowej i jakościowej poprawy znajomości języków Unii, promowanie innowacji w rozwoju metod i materiałów edukacyjnych. Obejmując wszystkie rodzaje i poziomy edukacji, program „Socrates” przeznaczony jest dla uczniów, studentów, i innych uczących się, pracowników edukacji oraz wszystkie rodzaje instytucji oświatowych – lokalnych, regionalnych czy też krajowych.Wskazówki, regulamin i formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/education/socrate...