starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

10 lat Oddziału Psychiatrycznego

10 lat Oddziału PsychiatrycznegoStworzenie Oddziału Psychiatrycznego i dziesięcioletnia jego działalność to nowa jakość w życiu miasta. Na pewno niewiele polskich miast może się pochwalić takimi oddziałami i osiągnięciami, jakie sochaczewska psychiatria przez te dziesięć lat zanotowała na swoim koncie – twierdził na uroczystym spotkaniu dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Spotkanie odbyło się 10 grudnia, a okazją było właśnie podsumowanie osiągnięć Oddziału Psychiatrycznego. Docenił je również Narodowy Fundusz Zdrowia, który w trakcie negocjacji dotyczących podpisania umów na przyszły rok bardzo przychylnie traktuje sochaczewskie usługi psychiatryczne. Świadczy to o docenieniu wielkiego wysiłku i profesjonalizmu, jaki reprezentuje kadra oddziału. Dr Elżbieta Świderska liczy, &...

Powiatowy rok na drogach

Powiatowy rok na drogachNa XVI sesji Rady Powiatu radni przyjęli informację o realizacji planu inwestycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w roku 2003. Dyrektor Kazimierz Najdzik poinformował, że w ciągu roku na inwestycje, naprawy i remonty wydano w sumie prawie 2.700 tys. zł. Część z nich pochodziła z europejskiego programu pomocowego SAPARD, część z funduszy gminnych, które dofinansowywały niektóre zadania. Z najważniejszych zadań wymienił modernizację drogi Iłów – Brzozów (prawie 950 tys. zł), przebudowę drogi Teresin - Aleksandrów (225 tys. zł), budowę chodnika w Żukowie (100 tys. zł), oraz na odcinku Brochów – Konary (167 tys. zł).Z powodu przedłużających się procedur przetargowych przeciąga się termin budowy następnego odcinka drogi Brochów – Strojec, choć udało si&#...

3 miliony dla szpitala

3 miliony dla szpitalaJak wynika z nieoficjalnych jeszcze, telefonicznych informacji, sochaczewski szpital ma szansę odzyskania przynajmniej części pieniędzy przeznaczonych na realizację słynnej „ustawy 203”. Ustawa przyjęta przez poprzedni parlament zobowiązywała zespoły opieki zdrowotnej do podwyższenia wynagrodzenia personelowi, nie wskazując jednak źródeł pokrycia tych kosztów. W zależności od sytuacji finansowej lub dobrej woli Rad Powiatów jako organów założycielskich lub dyrekcji, część ZOZ-ów pieniądze te wypłaciła, część do dziś prowadzi spory i procesy sądowe z żądającymi pieniędzy pracownikami. W Sochaczewie podjęto decyzję o wypłaceniu koniecznych podwyżek, choć nie w całości, a i na te trzeba było zaciągnąć kredyty. Sytuacja taka z roku na ...

Ortograficzne szaleństwa

Ponad 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sochaczewskiego wzięło udział w szkolnych eliminacjach konkursu „Potyczki z ortografią”. Pierwszy powiatowy konkurs wyłonił 34 finalistów, którzy 2 grudnia w sali ZS RCKU reprezentowali Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Niższe Seminarium Duchowne z Niepokalanowa, Zespół Szkół z Teresina, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J Iwaszkiewicza.Finaliści mieli do wylosowania jeden z czterech tekstów dyktand przygotowanych przez nauczycieli szkół średnich. Jak narzekali, trafili niestety na najtrudniejsze, zatytułowane „Karnawał szaleństwa”. Roiło się tam od „rdzawozł...

Targowiska do poprawy

Starosta Józef Gołębiowski, powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski oraz kierownik stacji sanitarno – epidemiologicznej Maria Olędzka wizytowali tereny przeznaczone przez właścicieli pod targowiska zwierząt w Kozłowie Biskupim i Kożuszkach.Utworzone dwa targowiska w miejsce zlikwidowanego przy ul Granicznej, jak się okazuje, działają na razie bezprawnie.Rozporządzenie ministra rolnictwa z października 2002 r. określa dokładnie, jakie wymagania stawiane są takim miejscom. Powinny być na nich wyodrębnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków, odpowiednie dla ilości gromadzonych zwierząt; urządzenia do załadunku lub wyładunku; odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o zakażenie; pomieszczenia dom przytrzymywania środków żywienia zwierząt oraz pomieszczenia do składowania środków...

Samorządowe Forum Rolnictwa

Starosta Józef Gołębiowski wziął w dniach 5 i 6 grudnia udział w II Mazowieckim Forum Samorządowym, które odbyło się w Serocku. W Prezydium Forum zasiedli m.in. przewodniczący sejmowej komisji europejskiej Józef Oleksy, minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, sekretarz stanu ministerstwa infrastruktury Andrzej Piłat, przewodniczący sejmiku mazowieckiego Piotr Fogler, marszałek województwa Adam Struzik i wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński. Udział w Forum wzięli także Marszałek Sejmu RP Marek Borowski, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Prezydenta i Rządu RP, instytucji centralnych, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast i gmin województwa mazowieckiego, działacze samorządowi, delegacje z sąsiednich województw.Głównym tematem była „Modernizacja polskiej wsi w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”. W jego ...

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecie

Odbywający się raz na kwartał konwent starostów województwa mazowieckiego zgromadził ich tym razem Pruszkowie. Powiat sochaczewski reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. 3 i 4 grudnia uczestnicy zapoznali się z zasadami finansowania inwestycji drogowych i zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, stanie przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi bezpośrednich płatności dla rolników oraz realizacji programu SAPARD w województwie mazowieckim.Dyskusja toczyła się również wokół rozwiązania zasad gospodarki odpadami i realizacji „Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”.Duża część Konwentu poświęcona została ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Starostowie omawiali założenia projektowanych zmian systemowych w ochronie zdrow...

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecie

Starostowie o rolnictwie, zdrowiu i budżecieOdbywający się raz na kwartał konwent starostów województwa mazowieckiego zgromadził ich tym razem Pruszkowie. Powiat sochaczewski reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. 3 i 4 grudnia uczestnicy zapoznali się z zasadami finansowania inwestycji drogowych i zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, stanie przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi bezpośrednich płatności dla rolników oraz realizacji programu SAPARD w województwie mazowieckim.Dyskusja toczyła się również wokół rozwiązania zasad gospodarki odpadami i realizacji „Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu”.Duża część Konwentu poświęcona została ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Starostowie omawiali założenia ...

Czy burmistrz podaruje szpitalowi podatek

Zarząd Powiatu zapoznał się z odwołaniem dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka od upomnienia burmistrza miasta nakazującego zapłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 155.977,80 zł. W uzasadnieniu odwołania od decyzji burmistrza dyrektor podkreśla, że szpital będąc samodzielnym zakładem koszty swojej działalności pokrywa ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Pomimo wykonywania świadczeń ponad ustalony plan, w ilościach odpowiadających zgłaszalności chorych, kwota finansowania nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania zakładu.Trudną sytuację powoduje również konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia bez względu na koszty. Także „ustawa 203” w zakresie podniesienia pracownikom wynagrodzeń bez zapewnienia jakichkolwiek źró...

Wystąpienie starosty Jóżefa Gołębiowskiego na otwarciu obwodnicy

Na otwarciu obwodnicy przed burmistrzem Bogumiłem Czubackim głos zabierał również starosta Józef Gołębiowski, o czym nie poinformowało "żródło" Urzędu Miejskiego. Dlategpo pozwolę sobie przytoczyć jego krótką wypowiedź."W dniu dzisiejszym oddajemy do użytkowania kolejny odcinek inwestycji drogowej na terenie powiatu sochaczewskiego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że staraniem Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z państwowych i unijnych środków budżetowych wybudowano na terenie naszego powiatu takie inwestycje, jak most na Wiśle w Wyszogrodzie, zmodernizowano drogę łączącą ten most z Młodzieszynem, wybudowano obwodnicę Młodzieszyna, zmodernizowano odcinek drogi Ruszki – Żdżarów oraz drogę nr 50 Sochaczew – Żyrardów. In...