starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Działka dla Muzeum

O prawie pół hektara zwiększyła się od 21 maja powierzchnia, na której sochaczewskie Muzeum Kolejki Wąskotorowej będzie mogło eksponować swoje zbiory. Stało się tak dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez Starostę Sochaczewskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa, mazowieckiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, który jest organem założycielskim muzeum, działki o powierzchni 4.834 metry kwadratowe wraz z pawilonem 827 mkw., który był siedzibą najpierw przedszkola kolejowego, a następnie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Korzystając z okazji uroczystego otwarcia sezonu turystycznego 2005, Starosta Józef Gołębiowski i Marszałek Adam Struzik podpisali w siedzibie Muzeum akt notarialny stanowiący umowę darowizny. Obecni przy podpisaniu wicemarszałek Janusz Ulatowski, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Janusz Sankowski i k...

Iwaszkiewicz by się cieszył

Prawie godzinę dyskutowali powiatowi radni na ostatniej sesji Rady nadpodjęciem decyzji o zaciągnięciu 140. tysięcznego kredytu na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza w Chodakowie. Choć uchwała podjęta została piętnastoma głosami „za” i jedynie dwoma wstrzymującymi się od głosu, padło wiele pytań, które, jak uzasadniali to pytający, miały na celu jedynie dobro o finanse powiatu, w żadnym stopniu nie umniejszając konieczności takiej inwestycji i poprawy bezpieczeństwa dzieci. Adam Jeznach pytał o to, czy pieniądze przewidziane jako wkład własny powiatu, czyli 60 tysięcy złotych (wartość tegorocznych prac w ZSOg. to 200 tysięcy) są już na koncie Starostwa, czy wykonana została symulacja oszczędności finansowych wyn...

Szlachetne zdrowie

Nie będzie dodatkowych opłat od pacjentów za wykonywanie świadczeń medycznych objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku. Przez dwa dni w listopadzie ubr. tamtejsi pacjenci mogli dobrowolnie płacić za wizyty w przychodniach specjalistycznych po 15 złotych. Dzięki temu byli przyjmowani przez lekarzy poza niskim limitem ustalanym na podstawie kontraktu z Funduszem. O takim i innych pomysłach rozwiązania problemów sochaczewskiego szpitala rozmawiali z Zarządem Powiatu dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański i ZOZ Michał Milczarek. Wchodząca w życie od 20 maja ustawa o restrukturyzacji zespołów opieki zdrowotnej nakłada obowiązek przygotowania w ciągu trzech miesięcy programu restrukturyzacyjnego, jeżeli placówka zamierza skorzystać z rządowej pożyczki na częściową sp ...

XXXVI Sesja Rady Powiatu, czyli okna i podwyżki

XXXVI Sesja Rady PowiatuOkna i podwyżkiPowiatowi radni na XXXVI sesji Rady w dniu 20 maja podjęli decyzję o zaciągnięciu 140.000 zł kredytu na wymianę okien i termomodernizację Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. W tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel 200 tys. zł, z tego 60 tys. z pieniędzy powiatu. Preferencyjny, czteroletni kredyt może zostać umorzony w 25 procentach na podobnych warunkach, jak kredyt Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji ponad godzinnej dyskusji wielu radnych poruszyło kilka ciekawych problemów, także nie związanych bezpośrednio z uchwałą, więc wrócimy do nich w przyszłym tygodniu. Jednogłośnie Rada ustaliła najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 650 zł (dotychczas 600 zł) w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek o...

Europejskie wizyty

Od 15 do 19 czerwca będą na Mazowszu przebywali goście z Włoch i Anglii, którzy w ramach Europejskiego Programu Aktywizacji i Integracji Podregionów SMEnterReg spotkają się z przedstawicielami polskich powiatów – zachodniego warszawskiego, nowodworskiego i sochaczewskiego. Celem konferencji będzie identyfikacja wspólnych celów programu, opracowanie i podpisanie projektów wspólnych, międzynarodowych przedsięwzięć, jakie będą realizowane, przede wszystkim z pieniędzy unijnych.Główną siedzibą konferencji „SMEnterReg MAZOWSZE 2005” będzie Centrum Edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Po seansie wizualno – muzycznym „Puszcza Kampinoska” kolejne wystąpienia poświęcone zostaną omówieniu zasad współdziałania oraz prezentacji polskich powiatów, włoskich prowincji i angielskich dyst...

Dla ludzi o wielkim sercu i dobrej woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie poszukuje osób lub rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Kiedy naturalni rodzice, z różnych powodów, nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom właściwej opieki i wychowania, rolę tę należy powierzyć rodzinie zastępczej, czyli małżonkom lub osobie niekoniecznie posiadającym własne potomstwo. Rodzina zastępcza zawodowa, za świadczone przez siebie usługi opiekuńcze, oprócz częściowego pokrycia kosztów utrzymania ponoszonych na dzieci, otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie.Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe; możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego; możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka; możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; odpowiednie warunki do wypoczynku i ...

Fundusz dla przedsiębiorców

Powiat Sochaczewski od początku jest udziałowcem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., dzięki czemu przedsiębiorcy zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie ziemi sochaczewskiej mają możliwość uzyskania na korzystnych warunkach poręczenia kredytu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w ramach funduszy strukturalnych małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskały szeroką ofertę wsparcia.Najczęściej stosowanym instrumentem pomocy jest dotacja inwestycyjna, a warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie przez przedsiębiorstwo finansowania części inwestycji. Jeżeli nie mamy własnych pieniędzy na ten cel, finansowanie to pochodzić może z kredytów i pożyczek.Według danych statystycznych, małe i średnie ...

Dobry rok UKS-ów

Komisja kultury, sportu i turystyki Rady Powiatu podsumowała działalność uczniowskich klubów sportowych w roku szkolnym 2004/2005.Jak wynika ze sprawozdania dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego, w wydziale zarejestrowane są 33 stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym 27 uczniowskich klubów sportowych. Podsumowując omówienie dyrektora, UKS-y można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich prowadzi regularne treningi, zajęcia pozaszkolne i bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Zrzeszenie Związków Sportowych woj. mazowieckiego, tym samym reprezentując w ten sposób nasz powiat. Klub, który odnosi największe sukcesy sportowe to UKS „Siódemka” Judo Sochaczew. Prowadzi on systematyczne zajęcia z młodzieżą odnosząc sukcesy, także w Mistrzostwach Polski. Zajęcia prowadzą trenerzy Janusz Piechna i Marcin Niemiec nie posia...

Takiego turnieju jeszcze nie było

Trzydzieści meczy w ciągu trzech dni, dziesięć najlepszych polskich drużyn, 140 czołowych zawodniczek – to wszystko czeka nas w Sochaczewie od 27 do 29 maja w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica. VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek Dziewcząt urodzonych w 1991 r. i młodszych o Puchar Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego będzie największą tego typu imprezą w Polsce – zapewnia organizator imprezy, Zenon Grąbczewski z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Do Sochaczewa zapowiedziały swój przyjazd najlepsze w kraju – MTS Kwidzyn, MKS „Vambresia” Wąbrzeźno, CHKS Łódź II, GLUKS „Maraton” Wiśniewo, MKS „Mazur” Sierpc, GUKS „Dwójka” Łomża, CHKS Łódź I, UKS Busko Zdrój i UKS „Viktoria” Tomaszów Maz...

Tylko dla rowerzystów

Środa 25 maja jest ostatnim dniem zapisów na VI Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Organizatorami są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Każdego roku w Rajdzie biorą udział całe rodziny, grupy przyjaciół i turyści indywidualni w wieku od kilku do prawie osiemdziesięciu lat. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę 4 czerwca, a rowerzyści udadzą się do Granicy w Puszczy Kampinoskiej. Trasa Rajdu liczy ok. 44 km i będzie pokonywana w zwartej grupie w asyście policji, karetki pogotowia i serwisu technicznego. Obowiązki komandorów podobnie jak w ubiegłych latach będą sprawować Franciszek Wilczkowski i Piotr Ciurzyński. W Granicy odbędzie się piknik rodzinny połączony z ogniskiem i grillowaniem. Zapisy są przyjmowane w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego...