starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Do broni

Szanowni Państwo!Komitet Organizacyjny Rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą uprzejmie informuje, że istnieje możliwość umieszczenia reklamy w nowym ogólnopolskim kwartalniku „Do Broni”, w numerze przygotowywanym specjalnie na potrzeby organizowanej przez nas rekonstrukcji przeprawy Wojska Polskiego przez Bzurę w kampanii wrześniowej 1939 roku Gazeta będzie dystrybuowana poprzez ogólnopolskie sieci dystrybucyjne i dotrze do szerokiej grupy czytelników w Polsce i poza jej granicami. Dodatkowo gazeta będzie sprzedawana podczas uroczystości i w punktach handlowych na terenie powiatu sochaczewskiego od czerwca br.Wydawnictwo zostanie przygotowane przez redakcję sochaczewskiego kwartalnika „Nowy Przegląd Kawaleryjski”.Wyrażam głębokie przekonanie, że to szczególne wydawnictwo uświetni obchody 65. rocznicy Bitwy nad Bzurą.Strona kwartalnika dzieli się na 4 moduły reklamo...

Sochaczewski dukat

Spotkanie Kapituły Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”, które odbyło się 10 maja, wybrało projekt znaku. Co prawda, wymaga on jeszcze zdaniem członków Kapituły, kilku drobnych poprawek, więc na razie nie można go jeszcze pokazać. Będzie miał kształt okrągłego medalu w kolorze złotym, o średnicy co najmniej 10 centymetrów. Kapituła, zgodnie z regulaminem, będzie corocznie przyznawać „Dukaty” w trzech kategoriach – produkt (towar), usługa lub inicjatywa.Jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, „Dukat” powinien stać się symbolem dobrej, sochaczewskiej jakości. Znak, umieszczany na wyrobach, siedzibach firm, ma także w założeniu pomagać przedsiębiorcom ziemi sochaczewskiej w promowaniu swoich produktów w krajach Unii Europejskiej. Wnioski o przyznawanie znaku składać bę...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 13 maja Zarząd postanowił upoważnić starostę Józefa Gołębiowskiego do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących przygotowania, organizacji i finansowania dożynek wojewódzkich, jakie mają się odbyć w Sochaczewie w dniach 4 – 5 września br. * Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz przedstawił ostateczną wersję audytu turystycznego powiatu sochaczewskiego, który będzie służył inwestorom oraz będzie integralną częścią realizacji programu „Atrakcyjny region”. * Postanowiono na najbliższej sesji, która planowana jest na 4 czerwca, przedstawić radnym pod dyskusję projekt Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego i ewentualnie wraz z nim projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. * Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury sprzedaży 8 lokali mieszkalnych przy ul. Ga...

Majówka rodzinna

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach oraz Urząd Gminy w Brochowie organizują 22 maja 2004 r. w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach „Majówkę Turystyczną”. Impreza będzie rodzinnym piknikiem, podczas którego zostanie zaprezentowana oferta turystyczna i kulturalna powiatu sochaczewskiego. Oprócz mieszkańców naszego powiatu spodziewamy się również gości z Warszawy.Gości na miejsce dowiezie bezpłatnie zabytkowa kolejka, a na miejscu będą zorganizowane wycieczki po Puszczy Kampinoskiej, ognisko z udziałem występów kapel ludowych, miejskich i dixilandowych.Majówka będzie także doskonałą okazją do zaprezentowania twórczości artystów, rękodzielników, przedsiębiorców turystycznych z terenu powiatu sochaczewskiego. Oferujemy bezpłatne stoiska podczas p...

Fortuna Iłów w czwórce

Po eliminacjach, które odbywały się na terenie całego województwa, do finałów Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w piłce ręcznej młodziczek – dziewcząt urodzonych w 1991 roku i młodszych - dostały się cztery drużyny – MKS „Mazur” Sierpc, MKS „Znicz” Pruszków, GUKS „Lider” Winnica oraz UKS „Fortuna” Iłów. I właśnie one 15 maja na hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica 106 będą walczyć o tytuł najlepszej na Mazowszu. Nagrodą będzie Puchar Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego, wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, zawodnicy pamiątkowe medale, zaś najlepsza bramkarka, zawodniczka i król strzelców – nagrody okolicznościowe.Gratulując iłowskiej „Fortunie” pozostaje życzyć jej jak najlepsz...

Rowerem przez powiat

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” przy współudziale „Rowery od A-Z” – pani Anny Krawczyk i Andrzeja Ząbczyńskiego organizują 5 czerwca 2004 r. V Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. W poprzednich latach impreza gromadziła ponad 200 uczestników w wieku od 6 do 76 lat nie tylko z naszego powiatu. W imprezie brali udział także mieszkańcy Warszawy, Legionowa, Ożarowa Mazowieckiego, Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa, Domaniewic. Trasa Rajdu przebiega corocznie przez najatrakcyjniejsze zakątki naszego powiatu. W tym roku wyruszymy do miejscowości Obory w gminie Iłów, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym spotkamy się na pikniku rodzinnym. Dodatkową atrakcją będzie pokaz jazdy konnej. Swoje umiejętności w siodle będą mogli sprawdzić także uczestnicy Rajdu. Na amatorów ...

Dwie godziny XXI sesji

XXI sesja Rady Powiatu, która odbyła się 7 maja, była właściwie formalnością. Radni zatwierdzili zaciągnięcie planowanego w budżecie powiatu na ten rok kredytu bankowego w wysokości 1.080 tysięcy złotych, który ma pokryć deficyt budżetowy. Postanowiono także wyemitować siedemdziesiąt obligacji (o wartości 50 tysięcy zł każda) na łączną kwotę 3,5 mln zł. Obligacje wyemitowane zostaną do końca tego roku w sześciu seriach, zaś wykupione z dochodów budżetu powiatu do końca 2011 roku. Jest to realizacja ustawy budżetowej, która zakłada sprzedaż w tym roku „pól czerwonkowskich”, wycenionych na prawie 16 milionów złotych. O dalsze postępy procedur zmian pytał Sławomir Tomaszewski. Jana Kopcia interesowało przeznaczenie pieniędzy pozyskanych z obligacji, zwłasz...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;- kredytu długoterminowego;- emisji obligacji;- rozdysponowania pozostałych z roku 2003 środków finansowych.* Przekazano 500 zł na dofinansowanie X Warszawskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, w której wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.* Wydano pozytywną opinię dla wniosku wójta gminy Teresin o przekazanie i zaliczenie drogi w miejscowości Teresin – Gaj do kategorii dróg gminnych. Dotychczas była to droga powiatowa. * Zarząd zapoznał się z koncepcją modernizacji i rozbudowy siedziby starostwa powiatowego. Postanowiono przystąpić do przygotowywania projektu technicznego tej inwestycji.* W związku z brakiem ofert postanowiono pr...

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Pod takim hasłem Komenda Powiatowa Policji i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zorganizowali podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego. Konkurs pod auspicjami Kuratorium Mazowieckiego i Komendy Wojewódzkiej Policji, podzielony został na dwa tematy – „Codzienna praca policjanta” (dla dzieci z klas 1 – 4) oraz „Nie – uzależnieniom” (klasy 4 - 6). Jego celem jest uświadomienie dzieciom szkodliwości zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów, kreowanie pozytywnego wizerunku policji, zainteresowanie problematyką policyjną. W ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych policjanci sochaczewskiej komendy przeprowadzają także w szkołach pogadanki dotyczące tematyki poruszanej w pracach konkursowych.Z ponad stu prac, które napłynęły ze wszystkich szkół powiatu, jury wybrało...

Przyspieszyć procedury

Choć XX sesja Rady Powiatu była sesja absolutoryjną, radni skupili się przede wszystkim na problemach zadłużenia budżetu powiatu i wykonaniu zaplanowanych dochodów. Jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, obciążanie przez rząd samorządów coraz większymi obowiązkami, powodującymi dodatkowe wydatki, powoduje stałe zwiększanie dziury finansowej. Przykładem może być słynna „ustawa 203”, która położyła w całym kraju usługi medyczne. Podobne obawy wyraziła Zofia Andronik – Jalowska w imieniu komisji rewizyjnej oraz radni. Cezary Pomarański podkreślał, że rada musiała w ubiegłym roku dokonywać korekt budżetu. Wzrosło zadłużenie, które osiągnęło na koniec roku 37 proc. dochodów powiatu. Jest to na razie próg bezpieczny (ustawa pozwala na zadł...