starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Wigilijne stoły w „Chopinie”

Żałować mogą ci, którzy nie pojawili się w niedzielę w sochaczewskim hotelu „CHOPIN”. Przez siedem godzin podziwiać można tam było w ostatnią niedzielę 17 grudnia wystawę „Sochaczewskie stoły wigilijne”, połączoną z degustacją wigilijnych i świątecznych potraw oraz pokazami kulinarnymi. Przybrane i zastawione przez pracowników hotelu stoły kusiły bogactwem potraw i formą wystroju. Kultywując piękną tradycję Świąt Bożego Narodzenia, organizatorzy zaprezentowali bożonarodzeniową część kuchni regionalnej z cyklu „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Oprócz tradycyjnych śledzi, karpi i mnogości ryb pod różnymi postaciami, spróbować można było kutii, wielu rodzajów pierogów z różnymi nadzieniami, miodów, św...

Najpopularniejszy sportowiec i trener

Rozpoczęła się V edycja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sochaczewskiego 2006 roku. Organizatorzy – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i redakcja „Expressu Sochaczewskiego” powołali Kapitułę Plebiscytu, w skład której weszli Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś jako przewodniczący oraz członkowie - Piotr Osiecki – wicestarosta, Jerzy Szostak – red. Naczelny Expressu Sochaczewskiego, Halina Pędziejewska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Mieczysław Głuchowski – dyrektor MOSiR, prezes Stowarzyszenia Razem i Sprawnie, Józef Szajewski – prezes KS Bzura Chodaków, Bronisław Maklakiewicz – prezes MKS Orkan, Ryszard Łakomski – wieloletni działacz sportowy, Tadeusz Jaworski i Maciej Małecki – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa, Radosław Jurzyk - prezes ULKS Tęcza Budki Piaseckie,...

Sochaczewskie wigilie

Już w najbliższą niedzielę 17 grudnia, od godz. 11,oo do 18,oo w Sali Balowej hotelu „Chopin” w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21 podziwiać będziemy mogli wystawę połączoną z pokazami kulinarnymi i degustacją świątecznych potraw. Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz hotel „Chopin” przy finansowej pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego organizują pierwszą prezentację pod nazwą „Sochaczewskie stoły wigilijne”. Kultywując piękną tradycję Świąt Bożego Narodzenia organizatorzy zaprezentują kuchnię regionalną z cyklu „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Drugą część wystawy stanowić będą stroiki i rękodzieła artystyczne twórców ludowych ziemi sochaczewskiej, które można będzie także zakupić.Wyd...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął cztery uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dotyczy to nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych (2 osoby) oraz Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie. W skład czterech komisji wchodzą przedstawiciele powiatu, kuratorium, dyrektorzy placówek, eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra Edukacji Narodowej oraz w jednym przypadku przedstawiciel związku zawodowego. Egzaminy odbędą się 15 grudnia, a awans na stopień nauczyciel mianowanego wiąże się z podwyżką wynagrodzenia o ok. 300 zł. * Zarząd przyjął uchwały o upoważnieniu starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia oraz wicestarosty Piotra Osieckiego do podpisania umów o dofi...

Nowi starostowie

Rada Powiatu powołała 6 grudnia na okres trzeciej kadencji powiatu nowych starostów. Starostą Sochaczewskim został Tadeusz Koryś, startujący do wyborów z listy Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej.Tadeusz Koryś mieszka w Paprotni, posiada wyższe wykształcenie, jest magistrem inżynierem rolnictwa. W roku 1968 ukończył Studium Nauczycielskie w Łowiczu; w latach 1975 – 79 studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie; w roku 2002 ukończył Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; w roku 2004 – Podyplomowe Studia AGRO – UNIA na Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie polityki rolnej oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej; w roku 2005 – Internetową Szkołę Kadr Bankowych prowadzoną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.Ukończył także kurs i złożył egzamin pań...

Sześć uchwał na trzeciej sesji

W najbliższy piątek, 15 grudnia o godz. 11,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się III sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. W programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu oraz wyboru ich przewodniczących. Dla realizacji określonych zadań proponuje się powołanie siedmiu pięcioosobowych komisji – Budżetowej; Oświaty i Wychowania; Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Kultury, Sportu i Turystyki; Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji. Powołana zostanie też trzyosobowa Komisja Statutowo – Regulaminowa. Radni ustalą wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego. Zmienią też u...

Dyrektor chce odejść

Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Wiktor Gajda zgłosił Zarządowi Powiatu pragnienie rezygnacji ze stanowiska dyrektorskiego w szpitalu. Związane jest to głównie z aktualną sytuacją finansową placówki. W związku z tym na ostatniej sesji Rady Powiatu Mieczysław Głuchowski apelował o szybkie podjęcie rozmów z dyrektorem o ponowne rozpatrzenie i przeanalizowanie jego wniosku. Jak uzasadniał, doktor Gajda jest cenionym specjalistą i menedżerem i posiada poparcie większości pracowników szpitala.Starosta Tadeusz Koryś do pracy wziął się jeszcze przed zakończeniem sesji, na której został wybrany. Jak oświadczył, już w przerwie obrad wraz z wicestarostą Piotrem Osieckim rozmawiali z dyrektorem i prosili go o wstrzymanie się od podejmowania ostatecznych decyzji. Najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu nastąpią kolejn...

Powiat po wyborach

Na II sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego radni wybrali na Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia. Wicestarostą został Piotr Osiecki, członkami Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura i Tomasz Połeć, wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata i Halina Pędziejewska. Przewodniczącym na pierwszej sesji radni wybrali powtórnie Andrzeja Grabarka. Program sesji praktycznie obejmował tylko wybory. Ponieważ Państwowy Komisarz Wyborczy w Płocku dostarczył informacje o zmianach w składzie rady w związku z wygaśnięciem mandatów radnych Mirosława Orlińskiego i Jerzego Żelichowskiego, ślubowania złożyli kandydaci, którzy w wyborach osiągnęli na tych samych listach wyborczych kolejno największą ilość głosów – Wiesław Roman Kowala (Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej) i Wojciech Władysław Zby...

Zamknięty most w Kozłowie

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, w związku z planowanymi pracami remontowymi na moście w Kozłowie Biskupim, konieczne jest jego zamknięcie na okres trzech dni dla ruchu kołowego. Dopuszczony zostanie ruch pieszy.Roboty oznakowane będą zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a przewidywany okres zamknięcia mostu od dnia 13 grudnia 2006 (środa) od godz. 8,oo do 15 grudnia (piątek) do godz., 18,oo.Najbliższe objazdy na drugą stronę Bzury możliwe są przez most w Kozłowie Szlacheckim lub most na Boryszewie (w trasie obwodnicy).PZD przeprasza użytkowników drogi Antoniew – Sochaczew za powstałe w tym czasie utrudnienia w ruchu. Andrzej Wach

Powiat wybrał

Na II sesji Rady powiatu Sochaczewskiego, która aktualnie jeszcze trwa, radni wybrali na Starostę Sochaczewskiego Tadeusza Korysia, wicestarostą został Piotr Osiecki, członkami Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura i Tomasz Połeć. Trwa głosowanie nad kandydatami na wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodniczącym na I sesji radni wybrali powtórnie Andrzeja Grabarka. Andrzej Wach