starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Miej haka na raka

Pod honorowym patronatem starosty Józefa Gołębiowskiego 23 marca odbyło się organizowane przez sochaczewski szpital i Starostwo Powiatowe spotkanie na temat przystąpienia powiatu sochaczewskiego do programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego „Błękitna wstążka”. Powiat sochaczewski jako pierwszy na terenie województwa mazowieckiego zgłosił swój akces do programu.Z zasadami podejmowanych działań zapoznała zebranych, głównie lekarzy pierwszego kontaktu, Małgorzata Pachecka – prezes Fundacji. Rak jelita grubego to druga – po raku piersi – przyczyna zachorowań. „Błękitna wstążka” to zorganizowany na wzór profilaktycznego programu badań mammograficznych, wielopłaszczyznowy program społeczny, który realizuje swoje cele wykorzystując sieć 143 gabinetów lekarskich, które zgłosiły swój ...

Najbogatsza sesja powiatu

W historii tej kadencji nie było jeszcze tak obszernego porządku obrad, jak podczas XIX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 marca. Dlatego przewodniczący Rady Andrzej Grabarek witając senator Jolantę Popiołek, radnych i gości, apelował o dyscyplinę i umiar, co udało się zachować do końca sesji.Ponieważ niektóre tematy sesji były interesujące nie tylko dla radnych, a jednocześnie obszerne merytorycznie, na pewno jeszcze będzie trzeba do nich powracać. Radni przyjęli aż 12 uchwał. Analizowali informację kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Przyjęli sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz z prac komisji stałych Rady za rok 2003. Przyjęto także harmonogram pracy Rady Powiatu oraz plany pracy komisji na rok 2004. Rada Powiatu zamierza w pozostałych...

Zapobiec i odbudować

W powiecie sochaczewskim od kwietnia ub.r. istnieje Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Jest to struktura kierowana przez Starostę Sochaczewskiego, odpowiedzialna za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami prowadzonymi w potrójnym celu – zapobieżenia powstawaniu zagrożeń, zwalczaniu i minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowie infrastruktury istniejącej w stanie pierwotnym.Spotkanie Powiatowej Komisji Porządku i Bezpieczeństwa odbyte pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego miało za główny cel przyjęcie podstawowych dokumentów pracy oraz przygotowanie podstaw działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. „Centrum” będzie zapewniało warunki odpowiednie dla realizacji wszystkich przyjętych celów i zadań antykryzysowych. Zapewni koordynację i współdziałanie wszyst...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Skarbnika Powiatu Danutę Bury i dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący zmian w budżecie powiatu. Dotyczy to ustalenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji na rok 2004, w tym głównie zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 146.726 zł. O taką kwotę zostaną też proporcjonalnie zmniejszone wydatki na szkoły, głównie na wypłaty wynagrodzeń. Zależeć to będzie także od podawanego corocznie wskaźnika minimalnej podstawowej stawki wynagrodzeń nauczycieli. „Trzynastki” w szkołach zostały już wypłacone. W projekcie zwiększone natomiast zostały o kwoty otrzymanych dotacji pieniądze dla Państwowej Straży Pożarnej (120 tys. zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie o...

XIX sesja powiatowa

XIX Sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpocznie się 26 marca 2004 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował w porządku obrad między innymi przyjęcie harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2004 rok, sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu za rok 2003 oraz przyjęcie ich planów pracy na rok bieżący, informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie w 2003 roku oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.Oprócz informacji radni dyskutować będą nad podjęciem uchwał w sprawach - zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu, wyboru ich przewodniczących i zastępców; zmian w budżecie powiatu na 2004 rok; sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego; odpłatnego ...

Błękitna wstążka dla chorych na raka

Błękitna wstążka dla chorych na rakaLekarzy rodzinnych, lekarzy szpitala powiatowego oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej zapraszają 23 marca na godz. 13,oo do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 organizatorzy otwartego spotkania – Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Szpitala Powiatowego. Jak poinformował dr Jerzy Domalski, zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa, spotkanie poświęcone będzie wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego w ramach programu „Błękitna wstążka”.W spotkaniu uczestniczyć będzie dyrektor programu Małgorzata Pachecka oraz Paweł Bielecki z biura programu. Wykład wygłosi prof. Krzysztof Bielecki, a referat na temat przygotowania sochaczewskiego szpitala do diagnostyki i leczenia raka jelita grubego poprowadzi lek. med. Piotr Szenk – kierownik Zakładu Chirurgii.Spotkanie otwa...

Bezpieczne wakacje

75 nauczycieli ze wszystkich szkół powiatu sochaczewskiego ukończyło kurs organizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Kurs, adresowany do rad pedagogicznych i dyrekcji szkół wszystkich szczebli, przeznaczony był dla osób zainteresowanych podjęciem pracy na koloniach, zimowiskach i obozach młodzieżowych, a także prowadzących wycieczki szkolne.Tematyka obejmowała planowanie pracy wychowawczej, kulturalnej,. sportowej i organizację pracy na placówce, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, prowadzenie prawidłowej dokumentacji oraz podstawy prawa turystycznego. Jak zwykle, wiele uwagi zwracano na prawidłowe przygotowanie wypoczynku, a zwłaszcza zachowanie nad wodą, w górach, podczas wypoczynku aktywnego. Osobnym problemem będzie, jak co roku, kontrola pojazdów przewożących dzieci i młodzież na terenie kraju i za gran...

Most na sto lat

Tyle czasu może wytrzymać odbudowany most, a właściwie dwa mosty, na ul. Młynarskiej. Na spotkanie z mieszkańcami Chodakowa, które odbyło się 18 marca, zorganizowane z inicjatywy starosty Józefa Gołębiowskiego, burmistrza Bogumiła Czubackiego i Małgorzaty Wesołowskiej ze społecznego komitetu budowy mostu, przybyło kilkadziesiąt osób, w tym wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć, wiceburmistrz Jerzy Żelichowski, ksiądz Jan Kaczmarczyk, radni powiatowi i miejscy – Zdzisław Tymiński, Halina Pędziejewska, Krzysztof Żyżyński, Włodzimierz Chmielewski, Irena Repsz, Witold Antuszewicz, Włodzimierz Gerasik. Starosta Gołębiowski przedstawił problem, uwarunkowań odbudowy mostu. Ulica Młynarska jest w tym odcinku drogą powiatową, natomiast przewidywana w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta tras...

Przeciw agresji na drogach

Przeciw agresji na drogachOd 5 do 11 kwietnia będzie miał miejsce IV Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowany pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W tym roku prowadzony będzie pod hasłem „Szacunek to bezpieczeństwo”, a celem jego jest sprzeciwienie się agresywnemu prowadzeniu pojazdu i zachęcenie kierowców do kurtuazyjnych zachowań oraz poszanowania innych uczestników ruchu drogowego.Z tej okazji w Warszawie 9 marca odbyła się konferencja, na której przedstawiono genezę MTBRD, polski program bezpieczeństwa ruchu, oraz analizy stanu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego i miasta Warszawy. Jak wynika z raportów, w 2000 roku zmarło na świecie w wyniku urazów doznanych w wypadkach drogowych 1,26 mln osób. Były one przyczyna 2,2 proc. umieralności ogółem oraz 25 proc. wszystkich zgonów z powod...

Modlin zbiera głosy

Jak podał internetowy Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej samorządowcy Płocka, Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego popierają koncepcję budowy lotniska pasażerskiego w Modlinie. Ich zdaniem, inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu. Takie deklaracje padały podczas czwartkowego (11.III) spotkania w Starostwie Powiatowym w Płocku. Organizatorem spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatów i gmin oraz organizacji gospodarczych regionu, w tym przewodniczący sochaczewskiego zespołu ds. budowy lotniska Stanisław Wódka, było Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski przedstawił założenia budowy lotniska w Modlinie. Jego zdaniem, na powierzchni około 1,4 tys. ha, wykorzystując infrastrukturę byłego lotniska wojskowego (w tym magazyny paliw i bocznicę kolejową), można wybudować kole...