starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Radni w komisjach

Ostatnie zmiany w składzie Rady Powiatu spowodowały także „przeprowadzki” radnych. Ponieważ najlepszy dla mieszkańców powiatu jest bezpośredni kontakt z członkiem stałej, merytorycznej w stosunku do tematu sprawy komisji Rady, dobrze wiedzieć, w czym którzy radni mogą nam pomóc. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych. Przewodniczącym jest Andrzej Chełpiński, zastępcą Jadwiga Liberadzka, członkami - Wiktor Gajda, Jerzy Krupa i Sławomir Tomaszewski.W Komisji Statutowo – Regulaminowej przewodniczącym jest Tadeusz Koryś, zastępcą Andrzej Chełpiński, członkiem Andrzej Grabarek.Komisja Budżetowa – przew. Zofia Andronik – Jalowska, z-ca Jan Aleksander Łopata, członkowie - Jadwiga Liberadzka, Halina Pędziejewska, Zbigniew Pakuła.Komisja Oświaty i Wychowania – przew. Włodzimierz Chmielewski, z-ca...

Ostrożny optymizm

Z takim nastrojem kończyli drugie w tym roku posiedzenie członkowie Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia. Obrady odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65, a rozpoczęły się od pozytywnego zaopiniowania przez Radę zmian w sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a także propozycji kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2005/2006. Na wniosek Jana Kopcia postanowiono zaproponować dyrekcji ZS CKP wprowadzenie do szkoły klasy o profilu budowlanym w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dotychczas jedynie w technikum CKP istnieje jedna klasa kształcąca techników budownictwa, łączona ze specjalnością technik spedytor. W czasie, w którym budownictwo daje coraz więcej miejsc pracy, umożliwienie młodzieży wyboru takiego zawodu wydaje się logiczne i wskazane. Najciekawsze z propozycji wydają się kierunki - dziennikarstwa (w Teresinie), ...

Prawo jazdy – ostatni gwizdek

Do końca kwietnia 2005 roku przedłużył Minister Infrastruktury termin wymiany praw jazdy, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 1984 do 30 kwietnia 1993 roku.Pierwszy wyznaczony termin – koniec 2004 roku, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Ogromna większość kierowców, zgodnie ze staropolskim obyczajem, odłożyła wymianę na ostatni termin, więc minister analizując tę sytuację postanowił przełożyć termin wymiany dokumentu do końca kwietnia tego roku. Jak się okazuje, niewiele to jednak pomogło.W Sochaczewie prawa jazdy powinno wymienić 6,5 tysiąca osób. Do końca roku dopełniło tego obowiązku dopiero 1.733 osoby. W listopadzie i grudniu złożono 2 tysiące wniosków, zostały już zrealizowane. Do wymiany pozostało jeszcze ok. 2.800 praw jazdy spóźnialskich. Jak wynika z tych da...

Targi dla wszystkich

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w XII Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości.Targi odbędą się 24 kwietnia 2005 r. na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Jest to największa impreza handlowa w powiecie sochaczewskim i jedna z większych na Mazowszu. Organizatorzy targów: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Bielice oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie pragną zainteresować wystawą nie tylko firmy produkujące bezpośrednio na rzecz rolnictwa, czy też przetwarzające płody rolne. Każdego roku na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS RCKU w Sochaczewie swoją ofertę prezentują firmy branży ogrodniczej, rolniczej, przetwórstwa spożywczego, a...

Dotacje na Internet

Co prawda, termin składania wniosków o dotację unijną na dostęp do szerokopasmowego internetu mija na początku czerwca, ale tylko do 15 kwietnia jednostki uprawnione mogą złożyć wnioski do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Do jednostek, które resort nauki określił jako uprawnione, czyli instytucje związane z ogólnie pojętą edukacją, kultura i sztuką, możemy zaliczyć m.in. samorządowe szkoły publiczne, publiczne centra kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i publiczne biblioteki. W ich imieniu o dotację występować mogą jednak tylko urzędy gmin. Jednostki, które chcą się ubiegać o dotację, powinny więc jak najszybciej wypełnić wnioski.W ciągu miesiąca samorząd powinien dokona...

Najlepszy nauczyciel

Wycieczki zagraniczne i nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymają „Nauczyciele Roku 2005”. Na konkurs organizowany przez MENiS i „Głos Nauczyciela” wnioski o zaszczytne tytuły mogą przesłać dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, uczniowie, rodzice, przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, a nawet sam zainteresowany. Wszystkie osiągnięcia kandydatów muszą być solidnie udokumentowane, zaś termin zgłaszania wniosków upływa z końcem lipca. Po tym terminie jury dokona wyboru 13 nominowanych do tytułu, spośród których dwóch otrzyma wyróżnienie, a najlepszy zostanie „Nauczycielem Roku 2005”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w MENiS w przeddzień Święta Edukacji Narodowej. Najlepszy zostanie uhonorow...

Odziedziczone zadłużenia

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo – finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2005. Choć nie obyło się bez dyskusji. Po sprawozdaniu dyrektora ZOZ Michała Milczarka, w którym podkreślał przeprowadzoną od stycznia tego roku niewielką, ale jednak podwyżkę płac, rada przeszła do spraw trudniejszych, jak zwykle, finansowych. Przewidywane wykonanie budżetu ubiegłorocznego to 30 milionów 388 tysięcy przychodów i 28 milionów 907 tysięcy kosztów. Na rok 2005 przewidziano przychód i koszt w równej wysokości 28.172 tys. zł. Czy uda się taki wynik uzyskać w rzeczywistości ? Dyrektor wymienił kilka czynników, które wpływają na trudną sytuację szpitala. Pierwszy to brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. „nadwykonania”, czyli zabiegi i usługi medyczne...

Próchnicza katastrofa

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego podsumował wyniki II edycji programu profilaktycznego badania próchnicy u dzieci z klas „0” i pierwszych. Wnioski, przedstawione przez dyrektora Wydziału Zdrowia Sylwestra Szymańskiego, są porażające. Po przebadaniu ponad 70 procent ogółu uczniów tych klas, u 78 proc. przebadanych stwierdzono próchnicę zębów mlecznych (najwięcej w gminach Brochów, Iłów, Rybno – ok. 92 proc.), a u 41 proc. – próchnicę zębów stałych (najwięcej w gminach Teresin – 55 i Nowa Sucha – 51 proc.).Około 31 proc. zbadanych dzieci wymaga konsultacji w zakresie wad zgryzu.Prowadzona z inicjatywy Wydziału Zdrowia od dwóch lat akcja wykazała, że ponad 40 proc. dzieci u progu swojego życia ma chore zęby stałe, które powinny im służyć przez kilkadziesiąt kolejnych lat.Jednocześnie...

Przeciw depresji

W styczniu tego roku Zarząd Powiatu zaakceptował inicjatywę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia „Aktywni Przeciw Depresji”, którego prezesem jest pani Joanna Chatizow, a które zaproponowało udział w Ogólnopolskiej akcji „Dzień Walki z Depresją”.Ta coraz powszechniejsza choroba cywilizacyjna wymaga podejmowania wielu działań profilaktycznych, w tym informacji o chorobie, jej zapobieganiu, a także odmitologizowania zawodu psychiatry, u którego wizyta pejoratywnie kojarzy się znakomitej większości pacjentów. Szacuje się, że na depresję choruje od 6 do 12 procent dorosłych ludzi. W chwili obecnej stanowi ona czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny. Niestety, ponad połowa osób cierpiących na depresję nie korzysta z pomocy opieki medycznej. Depresji nie należy się wstydzić, należy z nią walczyć. W zwią...

Uchwały, praca i prawa konsumentów

Już 33 razy zbierali się w tej kadencji radni powiatu sochaczewskiego na sesjach Rady. Tym razem podjęli trzynaście uchwał, jedną przełożyli, wysłuchali informacji dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o sytuacji na rynku pracy w 2004 roku oraz przyjęli sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów Ireneusza Góralczyka o jego pracy w ubiegłym roku. Ponieważ tematyka i dyskusja na sesji była, jak na powiatowe obrady, obszerna, do niektórych jej fragmentów będę jeszcze powracał. W związku ze zmianami w składzie Rady Powiatu dokonano też zmian w składach komisji problemowych. W komisji budżetowej wiceprzewodniczącym został Jan Aleksander Łopata, w komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego – Tadeusz Głuchowski, a członkami komisji - bezpieczeństwa został Włodzimierz Gerasik, rolnictwa i ochrony środowiska – Jó...