starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Starosta 6 grudnia

Druga sesja Rady Powiatu III kadencji rozpocznie się 6 grudnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował radnym przyjęcie pięciu uchwał. Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego dotyczy objęcia w miejsce Mirosława Orlińskiego mandatu przez Wiesława Romana Kowalika, kandydata Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej z okręgu wyborczego nr 2, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, a nie utracił prawa wybieralności.Radni mają też zamiar wybrać Starostę i Wicestarostę Sochaczewskiego, trzech członków Zarządu Powiatu i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.Sesję zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych. Andrzej Wach

Mazowsze wybrało

W piątek 24 listopada odbyła się w Warszawie pierwsze posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego III kadencji.W trakcie posiedzenia radni, wśród których jest reprezentant Sochaczewa dr Jerzy Krupa, po złożeniu ślubowania wybrali na Przewodniczącego Sejmiku Roberta Soszyńskiego (PO), na Wiceprzewodniczących Sejmiku Bożennę Pacholczak (PSL), Krzysztofa Borkowskiego (PSL) i Marka Balickiego (Lewica i Demokraci). Marszałkiem Województwa Mazowieckiego został wybrany ponownie Adam Struzik. Wicemarszałkami zostali Jacek Kozłowski oraz Tomasz Siemoniak. Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz i Piotr Szprendałowicz. W mazowieckim sejmiku zawiązała się koalicja PO – PSL, która posiada 29 spośród 51 mandatów radnych. PO ma tam 17 radnych, a PSL - 12. PiS zdobył 14 mandatów, LPR z Lewicą i Demokratami maj...

Krótka koszula powiatów

Niespełna 70 proc. wydatków powiatów na realizację przypisanych im zadań pokrywa subwencja ogólna, przyznawana samorządom corocznie ze skarbu państwa – twierdzi starosta Józef Gołębiowski. Przygotowanie projektu budżetu 2007, który do 15 listopada (w tym roku, że względu na wybory, termin został przedłużony) ma być przedstawiony Radzie Powiatu, było okazją do analizy przyszłorocznych dochodów i wydatków.Jak się okazuje, powiaty pozostałe 30 procent muszą zdobywać we własnym zakresie – z funduszy i agencji rządowych, z puli ministerialnych dodatków lub z pieniędzy unijnych. Budżet powiatu składa się w podstawowej wersji z trzech źródeł finansowania – subwencji ogólnej, oświatowej i dochodów własnych.Subwencja ogólna wykorzystywana jest w zależności od sytuacji. Je"...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 14 listopada Zarząd analizował i przyjął projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007. Zgodnie z ustawą, 15 listopada Zarząd podpisał projekt, który przekazany został do Biura Rady Powiatu.* Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006. Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne o 25.000 zł oraz o 9.077 zł na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonano zmian w planie wydatków, urealniając budżety Starostwa i jednostek – w Domu Pomocy Społecznej w sumie 5.403 zł, 1.000 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 2.296 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakup wyposażenia informatycznego). Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy powiatem sochaczewskim a gminą Ił&#...

SMAK I STYL PO MAZOWIECKU

W ciągu dwóch dni wydaliśmy ponad trzy tysiące porcji ciepłych dań i pięćdziesiąt mis pełnych sałat i surówek – twierdzi współgospodarz mazowieckiego stoiska Adam Lemiesz ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - Jestem przekonany, że obecność Mazowsza, mazowieckich przedsiębiorstw i produktów, regionalnej kuchni i kucharzy na Festiwalu Sztuki Kulinarnej jest pomysłem bardzo udanym i będzie owocować w przyszłości. Jacek Janiak z sochaczewskiej piekarni Gzik – Janiak częstował smażonymi pierożkami.Mazowieckie stoisko odwiedzili znani i lubiani kucharze - Kurt Scheller i Andrzej Bryk. Z naszą ofertą zapoznały się wielkie osobowości telewizyjne – Tomasz Zubilewicz i Teo Vafidis z programu „Europa da się lubić”. Było u nas mnóstwo restauratorów, hurtowników i konsumentów krąż...

Seminarium powiatowe w Sochaczewie

W dniu 7 listopada 2006 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie odbyło się seminarium powiatowe zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego O/Bielice, a finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem szkolenia było przedstawienie ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, a wykładowcami byli doradcy MODR O/Bielice - Urszula Milczarek i Krystyna Saganowska. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, a byli wśród nich rolnicy z powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele gmin, nauczyciele i uczniowie czwartych klas Technikum Rolniczego oraz doradcy MODR. W trakcie spotkania omówiono wsparcie obszarów wiejskich w ramach czterech Osi PROW. Ujęto w nich m.in. ułatwianie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizację gospodarstw rolnych, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zale...

Kto za kogo w Radzie Powiatu

W wyborach do Rady Powiatu Sochaczewskiego oddano ogółem 27.529 ważnych głosów. Na poszczególne listy oddano – lista nr 22 – KWW Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej – 5.924 głosy (okręg I – gminy Iłów, Brochów, Młodzieszyn, Rybno – 1.574 głosy ; okręg II – gminy Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin – 2.429 głosów, okręg III – miasto Sochaczew – 1.921 głosów); KWW Przymierze 4.024 (1.314 – 705 – 2.005); KWW Niezależni plus Zdrowie – 3.754 (1.022 – 1.829 – 903); KW Prawo i Sprawiedliwość – 3.742 (533 – 1.191 – 2.018); KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – 3.361 (1.079 – 802 – 1.480); KKW Lewica i Demokraci – 3.200 (510 – 397 – 2.293); KWW Pełna Odpowiedzialność – 1834 głosy (w I okręgu nie startowała - 217 – 1.617); KW...

Gotowy projekt budżetu

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada Zarząd Powiatu analizował założenia do budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007. Program oszczędnościowy wprowadzony przez Zarząd Powiatu przyniósł oszczędności w wysokości ok. 1,8 mln zł, lecz w przyszłym roku spłata obligacji, kredytów i odsetek wyniesie ok. 3,7 mln zł. Dochody powiatu zakłada się w wysokości 46.421.573 zł., w tym 24.017.793 zł to subwencja oświatowa, która w 100 proc. przeznaczona zostanie na potrzeby oświaty. Udział powiatu w podatku od osób fizycznych i prawnych wyniesie zgodnie z informacjami ministerstwa finansów 9.627.703 zł, 4,4 mln zł to dotacje, 587 tys. zł – dotacje dla placówek opieki i na rodziny zastępcze. 1,8 mln przyniosą do budżetu opłaty komunikacyjne, 300 tys. zł – pozostałe wpływy z opłat.Projekt budżetu zakł...

1,8 mln dla niepełnosprawnych

Prawie 1,8 mln złotych przeznaczono w tym roku dla potrzeb niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Społeczna Rada ds. Niepełnosprawnych podzieliła dodatkowe 219 tys. zł, które jeszcze w tym roku otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Postanowiono 50 tys. zł przeznaczyć dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponad 34 tysiące na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, 40 tys. na likwidację barier architektonicznych, a ponad 95 tysięcy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze. Ostateczną decyzję o podziale dodatkowych pieniędzy podjąć musi Rada Powiatu.Nie pierwszy już raz pod koniec roku otrzymujemy dodatkowe pieniądze, szkoda tylko, jak podkreślał Bogusław Deperas, że znowu tak późno. A pieniądze niewykorzystane muszą być zwrócone. Z ...

Pierwsza sesja powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu poprzedniej kadencji Andrzej Grabarek zwołał pierwszą sesję III kadencji na 27 listopada 2006 roku. Początek sesji o godz. 14,00, a odbędzie się ona w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W programie sesji :1. Otwarcie obrad2. Złożenie ślubowania przez radnych3. Przyjęcie porządku obrad4. Podjęcie uchwał w sprawach:a/ wyboru Przewodniczącego Rady Powiatub/ wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatuc/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Pana Mirosława Orlińskiego wskutek wyboru na wójta Gminy Sochaczew)5. Zakończenie obradAndrzej Wach