starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Zarządzenie Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Papieża Jana Pawła II ustanawiam dzień 8 kwietnia 2005 roku (piątek) dniem wolnym od pracy.Zarządzenie obowiązuje wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz jednostki podległe Starostwu. Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 22 marca Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005.* Dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Sylwester Szymański zreferował wyniki powiatowej akcji profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci.* Zarząd przesłał do zaopiniowania przez Komisję Oświaty Rady Powiatu wniosek burmistrza Sochaczewa o wyrażenie zgody na utworzenie przy Gimnazjum nr 2 klas licealnych o specjalności sportowej. Utworzenie Gimazjum nr 3 w Chodakowie spowodowało spadek liczby uczniów, a posiadane przez Gimnazjum nr 2 warunki lokalowe umożliwiają utworzenie dwóch klas licealnych. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński wyjaśnił, że na terenie powiatu działa już 5 liceów ogólnokształcących, zaś w klasach licealnych przy ZS RCKU są też klasy o charakterze sportowym, m.in. z po...

Baby Wielkanocne 2005

Po raz trzeci Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych był organizatorem Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wielkanocnych pod nazwą „Wielkanocna Baba” która odbyła się w Niedzielę Palmową w Warszawie.Pomysł prezentacji zrodził się pod wpływem wzrastającego zainteresowania tego typu pokazami nie tylko ze strony społeczności wiejskiej, ale przede wszystkim mieszkańców stolicy i okolic. Wyroby twórczości ludowej, a zwłaszcza sztuki kulinarnej, bogate tradycje i ludowe obyczaje związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, promocja polskiej żywności opartej na bazie zdrowych produktów rolnych, przygotowanych według staropolskich receptur – to wszystko można było znaleźć w niedzielę. Urodziwie dziewczęta w ludowych strojach, regionalne zespoły i zwyczaje, a przede wszystki...

W tym roku dokumentacja - most na Utracie

Janusz Ciura z Powiatowego Zarządu Dróg poinformował Zarząd Powiatu o stanie prac nad przygotowaniem do odbudowy mostów na rzece Utracie w ciągu ul. Młynarskiej. Już w kwietniu mógłby być ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną. Problem jest jednak z narzuconą przez ekspertów budowlanych koniecznością odłączenia i przeprowadzenia osobno linii wodociągowej, która dotychczas jest przymocowana do konstrukcji mostów. Było to zresztą już powodem poważnej awarii. Wodociąg nie jest integralną częścią mostu, a obciąża go dodatkowo. Ponieważ linia jest częścią miejskiej sieci wodociągowej, postanowiono nie ujmować jej w projekcie dokumentacji, natomiast będzie ona musiała zostać przeniesiona przez właściciela, najprawdopodobniej tak, jak jest to w przypadku mostu na Utracie w Trojanowi...

Nie ma zgody na powtórki

Zarząd Powiatu nie wyraził 17 marca zgody na przedstawiony przez dyrektora Wydziału Komunikacji Stanisława Wódkę wniosek o dodatkowe, weryfikujące pomiary hałasu na obwodnicy Sochaczewa. Z wnioskiem o takie dodatkowe pomiary wystąpiła do wojewody mazowieckiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wojewoda scedował wyrażenie tej zgody na starostę sochaczewskiego. Zgodnie z warunkiem nałożonym przez starostę w pozwoleniu na budowę obwodnicy, inwestor czyli GDDKiA miał obowiązek w ciągu 12 miesięcy od ukończenia inwestycji przeprowadzić badania porealizacyjne uciążliwości odkomunikacyjnych. Drugiego lutego Generalna Dyrekcja poprosiła o przedłużenie terminu przedłożenia analizy do końca czerwca tego roku „…z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych weryfikujących pomiarów…”. Wynik&...

Europa na rowerze

W dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się inauguracyjne spotkanie komisji społecznej europejskiego programu pilotażowego dla małych i średnich przedsiębiorstw SMEnterReg, który zostaje przygotowywany przez trzy podregiony - zachodniego Mazowsza, Lazio (Włochy) oraz West Midlands (Wielka Brytania).Po opracowaniu i podpisaniu Deklaracji Partnerstwa przez trzy mazowieckie powiaty – zachodni-warszawski, nowodworski i sochaczewski, w dniach 17 – 19 czerwca przygotowywany jest kolejny etap – podpisanie aktu współpracy międzynarodowej. Cały program ma na celu aktywizację przedsiębiorców i korzystanie z walorów bliskości wielkich metropolii. Takim jest na pewno Kampinoski Park Narodowy, graniczący bezpośrednio ze stolicą. Jest to tylko jeden z dwóch takich przypadków w świecie. Dodatkowe atrakcje historyczno – kulturowe – Warszawa, Żela...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 17 marca Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005 wynikających z informacji o zmianach w dotacjach (m.in. dla Państwowej Straży Pożarnej i DPS) Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.* Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie utworzenia szkół, ustalenia wartości punktu i minimalnego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych. Dodatkowe szkoły funkcjonować będą od września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, technikum uzupełniające dla dorosłych, szkoła policealna), Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (szkoła policealna) i Zespole Szkół w Teresinie (szkoła policealna). Projekt zaopiniowała pozy...

Zaczęły się remonty dróg

Już w czwartek 17 marca, natychmiast po ustąpieniu mrozów, Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie rozpoczął wiosenne remonty dróg powiatowych. Na pierwszy ogień poszła ul. Piłsudskiego, za nią usuwane będą dziury i zimowe przełomy z następnych. Janusz Ciura z PZD bezpośrednio nadzorujący prace, preferuje system nie tylko „łatania” dziur, po których jeździ się jak po torze jazdy próbnej, ale może dłuższe i bardziej pracochłonne, za to bezpieczniejsze dla pojazdów wycinanie całych fragmentów zniszczonej jezdni, uzupełnienie podkładu i nawierzchni. Może to też starczy na dłużej.W pierwszej kolejności prowadzone będą prace na drogach powiatowych w miescie, Dotyczy to ulic - Towarowej, Okrzei, Sienkiewicza, Botanicznej, Boryszewskiej, Inżynierskiej, Piłsudskiego, 1 Maja, Ziemowita, Staszica, Trojanow...

Targi z Marszałkiem

Zbliżają się XII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które w tym roku odbędą się 24 kwietnia, jak zwykle na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Olimpijskiej. Gospodarczą imprezę powiatu sochaczewskiego docenił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, obejmując Targi patronatem. W ubiegłym roku patronem był Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak. W liście od Marszałka czytamy, że „celem imprezy jest uaktywnienie przedsiębiorczości na terenie powiatu sochaczewskiego oraz zaprezentowanie dokonań rodzimych przedsiębiorców w konfrontacji z wystawcami z całego Mazowsza”. Dlatego zachęcamy rodzime firmy do wzięcia udziału w Targach. Bliższych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel. (46) 862 - 76 - 15 ...

Kto zostanie przy tablicy

Nawet 15 lat dodatkowej pracy czeka niektórych nauczycieli, którzy do końca przyszłego roku nie zdecydują się na wykorzystanie przywilejów emerytalnych. Dotychczas wystarczało do otrzymania emerytury 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, aby przejść na emeryturę (bez względu na wiek).Jeżeli jednak do końca roku 2006 nauczyciele nie zdecydują się na te warunki i odejście, będą musieli pracować nadal – nauczycielki do 60, a nauczyciele do 65 roku życia. Oznacza to, że w przyszłym roku może zacząć się zbiorowy exodus ze szkół tych, którzy wybiorą mniejszą co prawda niż pensja emeryturę. Związki zawodowe już zapowiadają walkę o utrzymanie dotychczasowych przywilejów nauczycielskich także po 2006 roku. Konieczność „wymiany pokoleniowej” jest według nich krzywdząc...