starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Oświata na cenzurowanym

Przedstawiciele polskich starostów, wójtów i burmistrzów, zgromadzeni w Poznaniu na XIX Ogólnopolskiej Konferencji, zaintrygowani ministerialnymi planami zmian w systemie oświaty, przyjęli stanowisko w tej sprawie. Opowiedzieli się w nim za zwiększeniem w budżecie państwa subwencji oświatowej, która powinna ich zdaniem być o 9 proc. wyższa niż wskaźnik inflacji, co wynika ze zwiększania ilości zadań, a szczególnie ze wzrostu wynagrodzeń i awansu zawodowego nauczycieli. Już w tej chwili wynagrodzenie pracowników tego sektora sięga od 75 do 90 proc. całej subwencji oświatowej. Zebrani postulowali pilne określenie standardów edukacyjnych oraz powołanie przy MEN zespołu do spraw standardów, którego prace muszą być priorytetowe, także w stosunku do konstruowania nowego algorytmu podziału subwencji oświatowej.Niemniej wa&...

Obietnice dla rolników

Apele Komisji Rolnictwa Rady Powiatu i wielu samorządów terytorialnych i rolniczych o uznanie tegorocznej suszy jako klęski żywiołowej spowodowały przyjęcie rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych. Przewiduje on szereg działań, których realizacja ma zmniejszyć skutki suszy. W gminach prowadzone są aktualnie wyceny strat, ale już można założyć, że największe straty dotyczą łąk i pastwisk (w granicach 30 – 100 proc.). W przypadku pozostałych upraw, zboża jare to 20 – 60 proc. strat, zboża ozime – 15 – 50 proc. rzepak – 5 – 30 proc. ziemniaki i buraki 10 – 55 proc., warzywa ok. 30 – 40 proc. Powołane w gminach powiatu sochaczewskiego komisje oceniają szkody. Jak wynika z danych na 28 lipca, w gminie Sochaczew komisja do szacowania strat powołana została jeszcze w ubiegłym roku, ale dotychczas niewie...

Linia nosa w osi pionowej - zmiany paszportowe

Od 27 lipca weszły w życie pierwsze zmiany dotyczące nowych paszportów biometrycznych. Same paszporty biometryczne wchodzą od 28 sierpnia, a istotą zmian jest wprowadzenie zabezpieczeń elektronicznych w postaci chipu z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu. Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w UE, służyć ma przede wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sobą przestępczość związana z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów. Dokument ten będzie jednym z najnowocześniejszych w świecie.Na razie pierwszym krokiem jest wprowadzenie nowego typu zdjęcia, które podlegać musi surowej weryfikacji. Od 27 lipca do wniosku paszportowego załączamy dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesi&...

Dożynki po suszy

Niezbyt radośnie zapowiadają się tegoroczne dożynki powiatowe – taki wniosek można wysnuć po posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu, które odbyło się 28 lipca. Dlatego wicestarosta Stefan Grefkowicz i dyrektor Wydziału Promocji Adam Lemiesz przedstawiając zamierzenia w tym zakresie podkreślali konieczność godnego przeżycia tych uroczystości. W uzgodnieniu z proboszczem parafii św. Wawrzyńca 27 sierpnia planowana jest uroczysta Msza Święta, w trakcie której poświęcone zostaną plony i dożynkowy chleb. Przed mszą zbiorą się delegacje wieńcowe wszystkich gmin, po niej odbędą się krótkie uroczystości i występy zespołu ludowego. Powiat sochaczewski będzie także brał udział w dożynkach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 3 września w Wyszogrodzie. Szkoda, że d...

Prawa do kontroli

Jeszcze prawie piętnaście tysięcy dokumentów wydanych kiedyś praw jazdy znajduje się w Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego Sochaczewie. Są to prawa jazdy wydane przed 1 majem 1993 roku, których właściciele nie zgłosili się w trakcie trzech etapów wymiany tych dokumentów. Ponieważ niektóre z nich dotyczą jeszcze lat pięćdziesiątych, najprawdopodobniej ich właściciele już nie żyją albo do lat ich nie używają. Dlatego Wydział Komunikacji zamierza (po przejściu fali „zapominalskich” z ostatniego etapu) zwrócić się do miasta i gmin o kontrolę danych tych osób. Jeżeli nie odpowiedzą na pisemne wezwanie do wymiany dokumentu, zostanę one umieszczone w archiwum. Nie dotyczy to ostatniego etapu, do którego nie zgłosiło się jeszcze ok. 1.300 kierowców. Wymiana dotyczy dokumentu ...

Na drogi musi starczyć

Ponad milion złotych mógłby dostać dodatkowo powiat sochaczewski na remont, konserwację i inwestycje drogowe już w przyszłym roku, gdyby rząd przyjął wnioski uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, która odbyła się w Poznaniu. Jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, zlikwidowanie przed kilku laty subwencji drogowej spowodowało niedobór pieniędzy na utrzymanie dróg. Dlatego w swoim stanowisku dotyczącym finansowania dróg samorządowcy przyjęli, że nowy system finansowania powiązany powinien być z długością i obciążeniem ruchu sieci dróg zarządzanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz obiektami inżynieryjnymi i technicznymi zlokalizowanymi w ciągu tych dróg. Dochody samorządów na reali...

Komu mleka

Gdy sejm przyjmie propozycje rządu, do 30 września 2006 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty produkcji mleka z tzw. rezerwy krajowej - zakłada projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustalony przez Komisję Europejską dla Polski limit 8 miliardów 252 milionów litrów mleka już w ubiegłym roku przekroczony został o 109 milionów litrów, w tym roku symulacje wskazują na przekroczenie o co najmniej 215 milionów litrów. Za każdy litr powyżej limitu rolnikowi grożą określone kary, dlatego uruchomienie wprowadzonej rezerwy ma je złagodzić. Aby otrzymać dodatkowe kwoty produkcji mleka, rolnicy będą musieli spełnić dwa warunki. Dodatkowe ilości z rezerwy będą przysługiwały tym, którzy zwiększyli sprzedaż mleka o co najmniej 5 ton w stosunku do ind...

Afryka – Polska 3 do 1

Mało kto wie, że w Polsce funkcjonuje 450 wyższych uczelni. Jest to najbardziej konkurencyjny rynek wyższej edukacji w Europie. Widać to po najlepiej po wzroście ilości obywateli z wyższym wykształceniem – w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się ona z 7 do 14,1 proc. Gdyby tempo to zostało utrzymane, za 10 lat dogonimy Unię Europejską (22 proc.), za następne dziesięć USA (35 proc. obywateli z wyższym wykształceniem). Aż czterokrotnie zwiększył się w ciągu piętnastu lat w Polsce tak zwany współczynnik solaryzacji, czyli odsetek osób studiujących w wieku od 19 do 24 lat – z 12,8 do 50,9 procenta, co jest najwyższym wzrostem w historii powojennej Europy. Osoby obecnie studiujące w Polsce (około 1.700.000 tysięcy) stanowią ponad 1,5 proc. wszystkich studentów kształcących się na świecie i niemal 8 p...

Gotówka dla ucznia

Dla 209 uczniów wystarczy pieniędzy w roku szkolnym 2006/2007 na program stypendialny „Matura bez barier…”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, a przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu. Program jest skierowany do uczniów z terenów wiejskich o najniższych dochodach na wyrównanie szans edukacyjnych, przy podjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkołach kończących się maturą. Na ten cel przeznaczono dla uczniów 313.500 zł, po 150 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku, a wydać je będzie można na zakwaterowanie, posiłki, zakup podręczników, dojazd do szkoły, czesne lub inne obligatoryjne szkolne wydatki. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę, posiadają stałe zameldowanie na terenach wiejskich i pochodz&...

Gorsza niż 203

To może być ustawa „203 bis”, ale w jeszcze gorszym wydaniu - tak o rządowych propozycjach zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uważa starosta Józef Gołębiowski. Takie samo zdanie wyrażali przedstawiciele samorządu obecni na czerwcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W projekcie przyjęty jest jednorazowy 30. procentowy wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładach opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że rozstrzygnięcie to pomimo, że jednorazowe, stanowi zapowiedź reformy całego systemu wynagradzania w służbie zdrowia. Przewiduje przekazanie ZOZ-om środków odpowiadających 30. procentowemu wzrostowi kosztów pracy, czyli płac razem z wszystkimi ich pochodnymi. Pulę tę dyrektor szpitala musiałby w cał...