starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 9 listopada Zarząd analizował założenia do budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007. Program oszczędnościowy wprowadzony przez Zarząd Powiatu przyniósł oszczędności w wysokości ok. 1,8 mln zł, lecz w przyszłym roku spłata obligacji, kredytów i odsetek wyniesie ok. 3,7 mln zł. Dochody powiatu zakłada się w wysokości 45 mln zł. 14 listopada Zarząd zatwierdzi projekt budżetu i wykaz inwestycji w roku 2007, co zatwierdzić będzie musiała nowo wybrana Rada Powiatu. Zgodnie z ustawą, projekt przekazany zostanie do Rady Powiatu 15 listopada. * Zarząd zaopiniował pozytywnie wnioski dyrektora PCPR Sylwestra Szymańskiego o przyznanie nagród dla powiatowych placówek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystości z tej okazji odbędą się 23 listopada w Domu Dziecka w Giżycach. * Dyrektor Wydziału O...

Spryt NFZ

Niezłym sprytem stara się wykazać Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest to niestety pomysł na poprawienie stanu służby zdrowia, ale na zrzeczenie się roszczeń finansowych z tytułu ustawy „203”, która przyznała podwyżki personelom szpitali nie wskazując na to źródeł ich pokrycia. NFZ zaproponował szpitalom, które zaciągnęły w 2005 roku pożyczki ze skarbu państwa na częściową spłatę zadłużeń z tytułu ustawy „203”, aby złożyły wnioski, w których zrzekłyby się roszczeń z tytułu ustawy 203 wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i skarbu państwa. W zamian uzyskałyby one możliwość całkowitego umorzenia ubiegłorocznych pożyczek.Do tej pory tylko kilka szpitali złożyło wnioski, choć mogło to zrobić ponad 400 placówek ochrony zdr...

Radni o bezpieczeństwie i porządku

Ostatnim merytorycznym punktem obrad powiatowych radnych II kadencjibyła ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Swoje informacje w tym zakresie dołączyły Komendy Powiatowe Policji i Straży Pożarnej, Sanepid, weterynaria i powiatowe służby nadzoru budowlanego.Jak informuje policja, w ciągu trzech kwartałów 2006 roku utrzymano tendencję spadkową liczby przestępstw w powiecie. W tym okresie wszczęto 1.617 postępowań przygotowawczych przy 1.668 w analogicznym okresie roku ubiegłego. 108 przestępstw to przestępstwa kryminalne, a niepokojące jest to, że 115 czynów karalnych popełnione zostało przez 97 nieletnich. Porównując okresy zeszłoroczny i bieżący, wzrosła wykrywalność przestępstw – z 49,1 proc. do 52,6 proc. Z 85 aż do 129 wzro...

Puszka + puszka = rower

Rowery, radiomagnetofony, słuchawki i książki były głównymi nagrodami w konkursie zbiórki makulatury i puszek aluminiowych, po raz czwarty organizowanym przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy współudziale firmy Remondis. 10 listopada w siedzibie starostwa nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Dyrektor Wydziału Andrzej Ciołkowski podkreślał wagę znaczenia czystego środowiska, a starosta Józef Gołębiowski cieszył się, że z roku na rok rośnie ilość zbieranych puszek i makulatury. Nagrody wręczali starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz sponsorzy. W IV edycji, skierowanej do gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, wzięło udział 19 placówek, których wychowankowie zebrali ogółem 43.056,5 kg makulatury oraz 22.304 pu...

Nowa trasa gazociągu

Wicestarosta Stefan Grefkowicz spotkał się z prezesem firmy MDG Polska Luigim Crisantim. MDG od kilku lat stara się o pozwolenie na przeprowadzenie do Sochaczewa nitki rurociągu gazowego z Błonia.W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla gazociągu wysokiego ciśnienia wzdłuż drogi krajowej, MDG postanowił wybudować gazociąg średniego ciśnienia w drogach powiatowych i gminnych od strony południowej. Ma to być sieć gazociągowa, która dawałaby możliwość dostarczenia dużych ilości gazu i umożliwiłaby szybką gazyfikację Sochaczewa oraz miejscowości znajdujących się na trasie. Średnica gazociągu wynosić będzie 355 mm, rura umieszczona zostanie w pasie drogowym (chodniku lub poboczu). Wówczas realizację tego zadania rozpocząć można już...

Bezrobocie sposobem na życie ?

Jak wynika z informacji złożonej na ostatniej sesji Rady Powiatu przez Krzysztofa Wasilewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, od roku 2004 notujemy nieustanny spadek bezrobocia. Gdy w latach 2003/04 wynosiło ono 18,3 proc., w sierpniu 2006 – 14,4 proc., przy średniej krajowej 15,5 proc. Daje nam to 9 miejsce na Mazowszu, wliczając w to także Warszawę (5,0 proc.). Najlepsze oprócz stolicy są powiaty – grójecki (7,9), piaseczyński (8,3), grodziski (9,2) i pruszkowski (9,9), zaś największą stopę bezrobocia wykazują powiaty – radomski (31,7 proc.), szydłowiecki (36,8), przysuski (27,0) i płocki (26,5).Niedługo zresztą czeka nas kolejna zmiana zasad liczenia – Unia Europejska przechodzi na wskaźnik zatrudnialności, który aktualnie wynosi u nas ok. 54 proc., do końca roku 2007 wskazane jest osiągnięcie 70 procent. Głównym powodem spadku ...

Nowi radni powiatowi

Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze danych Powiatowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Powiatu Sochaczewskiego oddano ogółem 27.529 ważnych głosów. Na poszczególne listy oddano – lista nr 22 – KWW Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej – 5.924 głosy; KWW Przymierze 4.024; KWW Niezależni plus Zdrowie – 3.754; KW Prawo i Sprawiedliwość – 3.742; KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – 3.361; KKW Lewica i Demokraci – 3.200, KWW Pełna Odpowiedzialność – 1834 głosy; KW Samoobrona RP – 1.690.Mandaty radnych III kadencji zdobyli – w okręgu nr 1 – Ambroziak Ryszard Andrzej i Chełpiński Andrzej z KWW Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej; Grabarek Andrzej z KWW Przymierze, Dobrzyński Bogdan Paweł z KWW Niezależni plus Zdrowie i Kraśniewski Jan Paweł z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa.W okręgu nr 2 radnymi zostali –...

Dofinansowanie zadań z funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2007 roku

Do 15 listopada 2006 można składać wnioski do Ministerstwa Sportu o Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 roku.W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 zaplanowano środki finansowe Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów w wysokości 22 626 000 zł.O dofinansowanie zajęć mogą wystąpić:- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, - organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, - jednostki samorządu terytorialnego.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Termin składania wniosków: do 15 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego)Wypełniony wniosek wraz z za&#...

Zdrowie i bezpieczeństwo na Konwencie

Mazowieccy starostowie obradowali 27 października na ostatnim w tej kadencji samorządowej Konwencie. Głównym tematem obrad było podsumowanie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdania składali komendanci wojewódzcy policji i straży, komendant stołeczny oraz wydział zarządzani kryzysowego urzędu wojewódzkiego.Jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, choć widać wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa, do zrobienia pozostało jeszcze wiele. Najpilniejsze potrzeby to jak zwykle uzupełnienie braków finansowych i etatowych komend i posterunków. Poprawia się współpraca policji z miejscowymi społecznościami, co tam, gdzie taka współpraca jest skuteczna, wpływa na zmniejszenie wybryków chuligańskich. Starostowie dyskutowali też nad problemami służby zdrowia. Przedstawiciel Naczelnej Izby Pi...

„Baczyński” w Sochaczewie

Grupa młodzieży z warsztatów dziennikarskich warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odwiedziła 28 października powiat sochaczewski. Wyjazd studyjny zorganizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Wydziałem Promocji i Rozwoju sochaczewskiego Starostwa Powiatowego.Młodzież pod przewodnictwem Marcina Rzońcy – kierownika Wydziału Jakości Żywności Departamentu Rolnictwa, korzystając z ostatnich dni złotej polskiej jesieni zapoznała się z lokalnym przetwórstwem rolno – spożywczym, zwiedziła Muzeum Kolejki Wąskotorowej i Żelazową Wolę. Młodzież złożyła także kwiaty na symbolicznym miejscu poświęconym gen. Stanisławowi Grzmot – Skotnickiemu, bohaterowi Bitwy Nad Bzurą 1939 r. Zwieńczeniem wycieczki by&...