starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Kasa na 203

Sąd Najwyższy utrzymał 17 marca w mocy wyrok krakowskiego sądu apelacyjnego, który zasądził blisko 2 miliony złotych krakowskiemu szpitalowi im. Rydygiera z tytułu tzw. „ustawy 203”. Uchwała podjęta przez sejm poprzedniej kadencji, przyznawała podwyżki personelowi szpitali bez wskazania pokrycia tych podwyżek. Stało się to początkiem nieszczęścia polskiej służby zdrowia. Czwartkowy wyrok jest pierwszym w kraju, który uznaje w tej sprawie racje szpitala, domagającego się pieniędzy na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia.To precedensowe i pierwszy w kraju rozstrzygnięcie może być bardzo ważne dla szpitala sochaczewskiego – twierdzi dyrektor ZOZ Michał Milczarek. 31 marca bowiem przypada termin rozprawy, podczas której rozpatrywana będzie także nasza skarga. W pierwszej instancji sąd przyznał dla szpitala 2.600 tysi&...

Życzenia

Pogodnych, radosnych, spokojnych,Pełnych wzajemnej życzliwości Świąt WielkanocnychŻyczą mieszkańcom Powiatu SochaczewskiegoAndrzej Grabarek - przewodniczący Rady PowiatuJózef Gołębiowski - Starosta Sochaczewski Radni Powiatu SochaczewskiegoPracownicy Starostwa Powiatowego

Żółty tydzień

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie informuje, że w dniu 14 marca rozpoczęła się XV edycja akcji „Żółty Tydzień”. Przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 25 marca, będziemy mieli okazję zaszczepić się i ochronić na długie lata przed wirusowymi zapaleniami wątroby (WZW) typu A i B. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.szczepienia.pl do akcji przystąpiły cztery sochaczewskie przychodnie:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „MEDI-LUX” Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 1, 96 - 500 Sochaczewtel. (046) 862 25 28Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ALMED"Ul. Żeromskiego 41A, 96 - 500 Sochaczewtel. (046) 862 45 44Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Mój Lekarz”Ul. Żeromskiego 39A...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 9 marca Zarząd przyjął uchwały w sprawach – przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Sochaczewski Dukat” II edycji oraz zasad działania Kapituły II edycji tego Znaku; ustalenia godzin pracy aptek na terenie powiatu sochaczewskiego; pozytywnego zaopiniowania projektów Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla gmin Teresin, Brochów i Rybno. * Po raz drugi Zarząd spotkał się z przedstawicielami firm brokerskich proponujących kompleksowe ubezpieczenie całego mienia powiatu, wraz z ubezpieczeniem majątku wszystkich powiatowych placówek i jednostek. Ubezpieczenie takie przyniesie wiele korzyści, głównie ekonomicznych. Po wyrażeniu zgody na przygotowanie dokumentacji, Zarząd tym razem zgodził się na zebranie informacji od powiatowych placówek o ich mieniu i dotychczasowym systemie ubezp...

Wielkanocne stoły

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych organizuje już po raz trzeci Ogólnopolską Prezentację Stołów Wielkanocnych p.n. „Wielkanocna Baba” która zorganizowana zostanie w dniu 20 marca w godzinach od 10,oo do 18,oo w salach Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.Widząc wzrastające zainteresowanie tego typu pokazami ze strony społeczności wiejskiej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stolicy i województwa oraz coraz większemu zainteresowaniu wyrobami ludowej twórczości i sztuki kulinarnej, KZRKiOR już kolejny raz zaprezentuje bogate tradycje i ludowe obyczaje, związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Celem tego przedsięwzięcia jest też promocja polskiej żywności, opartej na bazie zdrowych produktów rolnych, przygotowanych według staropolskich rece...

Pieniądze i szkolenia

Dwa miliony sześćset pięć tysięcy złotych ma w tym roku Powiatowy Urząd Pracy na przeciwdziałanie bezrobociu. Z tej sumy Powiatowa Rada Zatrudnienia najwięcej, bo 1.221 tysięcy przeznaczyła na staże absolwenckie, 360 tys. zł na roboty publiczne, 300 tysięcy na przygotowanie zawodowe. Dofinansowanie dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej pochłonie 243 tysiące złotych, dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla zakładów pracy 100 tysięcy, prace interwencyjne 60, przygotowanie zawodowe młodocianych 120 tys. zł. Dwieście tysięcy przewidziano na szkolenia, których plan został opracowany na podstawie analizy ofert pracy, struktury bezrobotnych, potrzeb pracodawców, ale też zainteresowania polskimi pracownikami w krajach Unii. Dlatego planowane są w tym roku m.in. kursy językowe (angielski), dla osób zaintere...

Informacja niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu „Krajowe Dni Informacyjne – System Informacyjny dla osób niepełnosprawnych” organizuje konferencję poświęconą systemowi informacji dla tych osób. Zespół powołany do opracowania materiałów na konferencję przygotował w tym celu dwie ankiety, skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz rodzin lub opiekunów dzieci i tych osób, które samodzielnie nie są w stanie wypełnić ankiety, a także do instytucji i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz. Te informacje i opinie posłużą do opracowania założeń efektywnego, pozwalającego każdemu niepełnosprawnemu mieszkańcowi naszego kraju, jego rodzinie, profesjonalistom, wolontariuszom, pracodawcom i urzędnikom na łatwy dostęp do rzetelnej i kompl...

Dochód dla ZKM

Od 1 maja na dopływ nowych pieniędzy będzie mógł liczyć Zakład Komunikacji Miejskiej. Jak twierdzi dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Stanisław Wódka, prawie trzy tysiące kierowców nie złożyło jeszcze wniosku o wydanie nowego prawa jazdy. Jeżeli do 30 kwietnia ich nie otrzymają, pozostaje ZKM lub zdrowe spacery. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustaliło wymianę praw wydanych między 1 styczniem 1994 a 30 kwietnia 1993 roku – do 31 grudnia 2004 roku. Ze względu na to, że wielu kierowców nie dopełniło tego obowiązku, termin przedłużono do końca kwietnia tego roku. I jak się okazuje, niewiele to pomogło, bo w powiecie sochaczewskim w styczniu i lutym ilości wniosków były śladowe. A trzeba się liczyć z tym, że osoby, które ze złożeniem wniosku będą cz...

Dzień Ziemi 2005

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński objął patronat nad obchodami „Dnia Ziemi 2005”. Tematem przewodnim tegorocznych Dni będzie „zrównoważony rozwój”.Finałowy festyn obchodów „Dnia Ziemi” odbędzie się w dniu 24 kwietnia na Polach Mokotowskich w Warszawie, a w jego ramach nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ”Mazowiecka Gmina Przyjazna Przyrodzie i Edukacji Ekologicznej”.Chętne do wzięcia udziału w konkursie gminy powinny przekazać do 26 marca na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wypełnioną ankietę, której formularz dostępny jest na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. i Koordynatora Obchodów Dnia Ziemi www.dzienziemi.org.plAndrzej Wach

Rada Niepełnosprawnych

Pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych poświęcone zostało propozycji rozdziału pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podsumowaniu działalności Rady w 2004 i planom na 2005 rok. Rada, w skład której wchodzą – Jadwiga Dąbrowska, Teresa Michałowska, Justyna Nowak – Sobotta, Zbigniew Madej i Tomasz Połeć, zaproponowała, żeby na 1.350.631 zł otrzymane na ten rok dla osób niepełnosprawnych najwięcej, bo ponad 603 tysiące otrzymały Warsztaty Terapii Zajęciowej, a 250 tysięcy uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunowie. Zaproponowano też przydzielenie 30 tys. zł jako pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 15 tys. na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowanie zawodowego; 5 tys. na zwrot kosztów pon...