starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Uliczna sztafeta powiatu

Już po raz ósmy wystartują w sobotę 11 listopada zawodnicy VIII Powiatowych Sztafet Biegów Ulicznych, organizowanych z okazji Święta Niepodległości, których inicjatorem i pomysłodawcą był nieodżałowanej pamięci Marcin Kubiak. Jak co roku, trasa biegów prowadzić będzie ulicami Botaniczną, Piłsudskiego i wokół obiektów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Start, meta i strefa zmian usytuowana będzie przed siedzibą Starostwa Powiatowego. Pierwszy bieg rozpocznie się o godz. 10,oo, zakończenie około godziny 13,oo. W organizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa sztafetach wystartują dziesięcioosobowe reprezentacje miasta i gmin (po 5 dziewcząt i 5 chłopców) w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów, a osobne reprezentacje będą mia&#...

Dwudziestoletnie zabytki

Spotkanie, które z inicjatywy starosty Józefa Gołębiowskiego odbyło się 30 października w Starostwie Powiatowym, poświęcone było koniecznym uzgodnieniom dotyczącym dalszych prac przy budowie mostów na Utracie w ciągu ul. Młynarskiej. Trudno jednak powiedzieć o jakichkolwiek osiągnięciach, skoro po ponad dwugodzinnej dyskusji każdy pozostał przy swoim zdaniu. Zgromadzeni goście – projektant, burmistrzowie, Społeczny Komitet Budowy Mostu, Powiatowy Zarząd Dróg, Wydział Komunikacji Starostwa i starostowie nie zdołali przekonać Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po kilkuletnich ustaleniach koncepcji przebudowy mostów nagle zmienił zdanie i nie chce się na tę przebudowę zgodzić.Chronologię zdarzeń przedstawił dyrektor PZD Kazimierz Najdzik. Po wpisaniu w 2003 roku do rejestru zabytków zagrody mły...

Kadencja za metą

O północy 26 października skończyła się II kadencja powiatowegosamorządu. Była trudna, ale owocna, jak podsumował czteroletnią pracę starosta Józef Gołębiowski. Okazją było spotkanie radnych 27 października. Rozpoczęło się uroczystą mszą św., po której w siedzibie Starostwa Powiatowego najpierw uczono minutą ciszy pamięć dwóch radnych, którym nie dane było doczekać końca kadencji – Marcina Kubiaka i Włodzimierza Chmielewskiego.Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek i starosta Józef Gołębiowski dziękowali przybyłym za współpracę. Jak podkreślano, w tej kadencji ustrzeżono się błędów i częstych zmian, które tak przeszkadzały w pracy poprzedniej radzie. Podziękowania, życzenia i pamiątkowe długopisy otrzymali z rąk przewodnicz&...

Aktywny koniec kadencji

Zakończenie II kadencji Rady Powiatu Sochaczewskiego powiązane było z ostatnią w tej kadencji, 51. sesją Rady Powiatu, która odbyła się 25 października. Rozpoczęła się uroczyście, bo wręczeniem radnemu Tadeuszowi Korysiowi statuetki i tytułu „Samorządowca Roku”, po raz czwarty przyznawanego przez czytelników „Expressu Sochaczewskiego”. Tadeusz Koryś uzyskał w nim 3.593 głosy, przy 5.754 nadesłanych. Nagrody wręczali redaktor gazety Janusz Szostak oraz Mirosław Orliński i Ryszard Ambroziak – zdobywcy tytułów poprzednich edycji. Potem, wbrew pozorom, sesja nie była tak spokojna, jak można było wnioskować z przedstawionego programu obrad, do którego wprowadzono, konieczne zwyczaj pod koniec roku, poprawki i uzupełnienia budżetu. Ponieważ część z nich dotyczyła zmian inwestycyjnych, radni zai...

Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna

Ogłoszony na początku roku konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” został rozstrzygnięty. Nadesłano 15 prac fotograficznych, przygotowanych przez szesnastu uczniów. Jury w składzie Marek Fergiński, Tomasz Połeć, Zofia Bernacka oraz Kamil Pakuła oceniło prace w dwóch kategoriach tematycznych. W kategorii „Piękno krajobrazu i ciekawe zjawiska przyrodnicze” I miejsce zdobyła Agata Rokitnicka z Gimnazjum w Lasocinie (cyfrowy aparat fotograficzny), natomiast wyróżnienia otrzymali Sebastian Szymańczak z Gimnazjum w Szymanowie, Dawid Gołębiewski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Mariusz Kamiński z Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. W kategorii „Zabytki Ziemi Sochaczewskiej” jury konkursowe przyznało wyróżnienie Katarzyn...

Wnioski do końca października

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Marek Fergiński zdecydował o przedłużeniu terminu składania wniosków do programu „Studia bez barier – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007” do końca października 2006 roku. Spowodowane to zostało chęcią umożliwienia studentom z ubogich rodzin szerszego dostępu do unijnych stypendiów. Druki oraz dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej www.powiat.sochaczew.pl , a wnioski można składać do 31. X od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo – 15,oo w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przy ul. Piłsudskiego 65.Andrzej Wach

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 19 października Zarząd analizował zasadność przebiegu dróg wojewódzkich przez miasto trasą ulic Piłsudskiego – Licealną – Żyrardowską. Spowodowane o było listem pięciu mieszkańców ulicy, którzy obawiają się zwiększonego ruchu pojazdów ciężarowych, niszczenia nawierzchni oraz zwiększenia niebezpieczeństw dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Jak twierdzi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, zmiana kategorii drogi nie powoduje zwiększenia natężenia ruchu, ale w zamian Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiąże się do wyremontowania i utrzymywania tych ulic w należytym porządku. Odbędzie się w tym celu spotkanie zainteresowanych stron.* Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez dyrektora PZD Kazimierza Najdzika projekt przebi...

ZPORR sumował

Podsumowanie dotychczasowej realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Mazowszu oraz dyskusja nad systemem i procedurami wdrażania ZPORR w latach 2007 – 2013 była celem konferencji, która odbyła się 18 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestnicy konferencji, w której udział wzięli m.in. starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz, zaprezentowali doświadczenia i wyniki realizacji ZPORR, nie tylko z punktu widzenia beneficjentów, ale i instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących. Gośćmi byli też minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, marszałek Mazowsza Adam Struzik, p.o. prezydenta Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz, a organizatorem konferencji wojewoda Tomasz Koziński.ZPORR jest współfinansowany z dwóch europejskich funduszy strukturalnych, określając cele i prio...

Powiat na Polagrze

Od kilku lat podczas targów Polagra Farm zwiększa się udział wystawców skupionych wokół jednego z czterech wiodących tematów - rozwój wsi. Tegoroczna edycja poznańskich targów zaimponowała rozmachem pawilonu regionów, pawilonu produktu lokalnego i regionalnego oraz pawilonem ekologicznym. Głównym organizatorem i stroną finansującą wystawy mazowieckie był Urząd Marszałkowski w Warszawie. Z zaproszenia do udziału w targach skorzystali przedsiębiorcy i instytucje, które od lat uważają marketing wystawienniczy za doskonały instrument promocji. Wśród wystawców nie zabrakło także w tym roku powiatu sochaczewskiego, który w Polagrze brał udział już po raz trzeci.Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz laureat Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” - Piekarnia Gzik-Janiak zorganizowali ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 12 października starosta Józef Gołębiowski poinformował o prowadzonych przez dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego i braku oficjalnego stanowiska firmy Energomontaż odnośnie sprzedaży nieruchomości w Młodzieszynie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Jednocześnie z rozmów i posiadanych informacji wynika, że jest szansa na to, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przychyli się do wniosku starosty Gołębiowskiego o przedłużenie terminu zakończenia działalności DPS przy ul. Gawłowskiej. Tym bardziej, że podobna sytuacja jest w 18 domach na terenie Mazowsza. * Zarząd zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego wniosek komisji stypendialnej o przyznanie Stypendiów Starosty w roku szkolnym 2006/2007. Otrzymało je 27 uczniów ze średni&...