starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiatowa kasa

Powiatowi radni 30 grudnia ubiegłego roku 16 głosami za, przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujących się przyjęli budżet powiatu sochaczewskiego na rok 2005. Jak zgodnie twierdzili radni i starosta Józef Gołębiowski, nie jest to budżet marzeń, lecz raczej konieczności. W budżecie przyjęto dochody w wysokości 44.940.896 zł, co stanowi 117,4 proc. dochodów 2004 roku. Na dochody te składają się dochody własne – 14.901.379 zł, w tym udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 6.972.594 zł, dochody z opłat – 2.415.260 zł. Najwięcej zastrzeżeń, zarówno radnych, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej, budziło wykonanie zaplanowanego do sprzedaży majątku powiatu o wartości 4.950 tys. zł w postaci działki przy ul. Gawłowskiej, terenu o powierzchni 2,7 ha przy obwodnicy oraz ze sprzedaży budy...

Mazowsze wczoraj i dziś

Dziewięć szkół z powiatu sochaczewskiego zgłosiło swój udział w IXedycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz powiatowe wydziały oświaty, ma na celu pogłębienie przez wiedzy uczniów wiedzy historycznej o swojej „małej Ojczyźnie”. Wiodącym tematem historycznym tegorocznej edycji jest „Mazowsze wczoraj i dziś”., a mogą brać w niej w dwóch kategoriach – plastycznej i fotograficznej udział uczniowie wszystkich szkół podatkowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody i wyróżnienia funduje Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz starostowie powiatów, a oprócz nagród pieniężnych przewidziano też rzeczowe – sprzęt audiowizualny, sportowy i fotograficzny oraz interesujące publikacje.Wśród szk&...

Najlepszy na Mazowszu

Jak wynika z danych GUS oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w listopadzie powiat sochaczewski wykazał się najlepszym w województwie procentowym stopniem spadku bezrobocia. Od października bezrobocie w naszym powiecie spadło o 7,47 proc., czyli 388 osób. Na Mazowszu bezrobocie w tym czasie wynosiło 14,8 proc, krajowe – 18,7 proc. Daje nam to jedenaste miejsce na Mazowszu. W klasyfikacji tej Warszawa liczona jest jako jedno miasto (bezrobocie w stolicy wyniosło 6,5 proc.). Najnowsze dane, obliczone na koniec listopada ubr. wykazały, że powiatowe bezrobocie wyniosło 15,9 proc., przy średniej mazowieckiej 14,8 i krajowej 18,7 proc. Najwyższe na Mazowszu bezrobocie występuje w powiatach – płockim – 29,6 proc., radomskim – 34,3 proc i szydłowieckim – 38,7 proc. Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu, zajmuje obszar 35.566 km2 (11,...

Przetarg na paliwo dla straży

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJW SOCHACZEWIE96-500 Sochaczew, woj. mazowieckieul. Piastowska 1tel. (0-46) 862-25-17; 862-23-70fax. (0-46) 862-30-94ogłasza przetargNa zakup materiałów pędnych w orientacyjnej ilości rocznej:Olej napędowy -10.000 litrówEtylina 95 (Pb) – 3.500 litrów oraz olejów silnikowych i przekładniowych w orientacyjnej Ilości około 200 litrówSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. 8.00-15.00Termin składania ofert upływa z dniem 02.02.2005 do godz. 10.00 Uprawniony do kontaktów z zainteresowanymi jest: Maciej Bieńczyk tel. 0-46 862-25-17 wew.44

Mazowsze wczoraj i dziś

Dziewięć szkół z powiatu sochaczewskiego zgłosiło swój udział w IXedycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz powiatowe wydziały oświaty, ma na celu pogłębienie przez wiedzy uczniów wiedzy historycznej o swojej „małej Ojczyźnie”. Wiodącym tematem historycznym tegorocznej edycji jest „Mazowsze wczoraj i dziś”., a mogą brać w niej w dwóch kategoriach – plastycznej i fotograficznej udział uczniowie wszystkich szkół podatkowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody i wyróżnienia funduje Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz starostowie powiatów, a oprócz nagród pieniężnych przewidziano też rzeczowe – sprzęt audiowizualny, sportowy i fotograficzny oraz interesujące publikacje.Wśród szk&...

Konkurs na logo do 25 stycznia

Jeszcze do 25 stycznia można składać propozycje do nowego konkursu Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na opracowanie logo turystycznego regionu Ziemi Sochaczewskiej. Logo ma służyć promocji turystycznej Ziemi Sochaczewskiej oraz identyfikacji wizualnej naszego regionu. Będzie ono używane na wszelkich materiałach poligraficznych, multimedialnych i systemach wystawienniczych.Projekt powinien posiadać napis „Ziemia Sochaczewska”, uwzględniać walory turystyczne naszej ziemi oraz jednoznacznie kojarzyć się regionem – historią, tradycją, charakterystycznymi postaciami, wydarzeniami bądź miejscami.Na prace w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (preferowany zapis w formacie cdr) czekamy do 25 stycznia 2005 roku pod adresem: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96 –500 Sochaczew lub starostwo-soch@home.plNa ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na styczniowym posiedzeniu Zarząd dokonał dalszej analizy stopnia zatrudnienia w administracji, w tym także administracji i obsłudze oświaty. W ciągu dwóch najbliższych tygodni Zarząd spotka się z wszystkimi dyrektorami placówek oświatowych. Tematem rozmów będą działania organizacyjne i podjęcie decyzji wprowadzających w tym roku programy oszczędnościowe. * Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie :- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.810 tys. zł, - obciążenia nieruchomości powiatowej hipoteką, konieczną dla zabezpieczenia kredytu bankowego. * Omówiono porządek sesji Rady Powiatu, zwołanej na 7 stycznia br., wraz z propozycjami uchwał.* Materiały, które zostaną przygotowane przez komisję wyznaczoną do negocjacji nowego układu zbiorowego pracy pracowników oświaty,...

Stefan Grefkowicz wicestarostą sochaczewskim

Stefana Grefkowicza wybrali powiatowi radni na sesji w dniu 7 stycznia na stanowisko wicestarosty sochaczewskiego. Na pierwszej w tym roku, a trzydziestej pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu radni przyjęli propozycję starosty Józefa Gołębiowskiego. Halina Pędziejewska wnosiła o odstąpienie od wyboru wicestarosty na tej sesji, a przystąpienie do tego dopiero po dokooptowaniu nowego radnego. jednak starosta w imieniu Zarządu nie wyraził na to zgody. Przepisy ustawy nakazują uzupełnienie składu Zarządu w ciągu miesiąca, zaś odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie nowego radnego może nadejść znacznie później. Jednocześnie starosta pracuje bez zastępcy od ponad miesiąca, a nawarstwia się wiele nowych spraw. Nowy wicestarosta jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczą&#...

Dojazdowe bezrobocie

Od dwóch lat sprawdza się pomysł Krzysztofa Wasilewskiego – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, który wysyła swoich pracowników do gmin. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobowiązuje bezrobotnych do zgłaszania się właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.Obowiązek ten był uciążliwy i kosztowny dla osób spoza Sochaczewa, tym bardziej, że w większości są one pozbawione dochodów. Dlatego w porozumieniu z gminami, które udostępniły pomieszczenia, co miesiąc PUP przyjeżdża do nich. W Teresinie, Iłowie i Młodzieszynie jest to dwa dni w miesiącu, w pozostałych gminach jeden dzień.Korzysta z tego udogodnienia ponad 1700 osób – 230...

Konkurs na logo do 25 stycznia

Jeszcze do 25 stycznia można składać propozycje do nowego konkursu Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na opracowanie logo turystycznego regionu Ziemi Sochaczewskiej. Logo ma służyć promocji turystycznej Ziemi Sochaczewskiej oraz identyfikacji wizualnej naszego regionu. Będzie ono używane na wszelkich materiałach poligraficznych, multimedialnych i systemach wystawienniczych.Projekt powinien posiadać napis „Ziemia Sochaczewska”, uwzględniać walory turystyczne naszej ziemi oraz jednoznacznie kojarzyć się regionem – historią, tradycją, charakterystycznymi postaciami, wydarzeniami bądź miejscami.Na prace w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (preferowany zapis w formacie cdr) czekamy do 25 stycznia 2005 roku pod adresem: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96 –500 Sochaczew lub starostwo-soch@home.plNa ...